Duurzaamheid loont in Haarlemmermeer

Duurzaamheid loont in Haarlemmermeer

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft  7 april jl. het door het college voorgestelde, programmaplan "Ruimte voor Duurzaamheid" aangenomen.

Duurzaamheid loont. Dat is niet alleen omdat geld kan worden bespaard; energie van de zon en de wind is gratis als het op wordt gevangen. Maar ook omdat met die energie geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Twee keer winst dus. Geld wordt niet uitgegeven, en de kan fossiele brandstoffen langer worden gebruikt.

Dat is nodig, want er is nog geen oplossing voor vervanging van alle fossiele brandstoffen. Die omschakeling in het soort energieopwekking helpt ook  nog eens enorm bij het reduceren van CO2. De gemeenteraad heeft afgelopen 7 april jl. het  programmaplan "Ruimte voor Duurzaamheid" aangenomen. 

Wethouder Duurzaamheid, werk, Jeugd en Onderwijs, John Nederstigt; " Ik ben blij met dit resultaat. We kunnen nu echt aan de slag met onze duurzame toekomst. De lange discussies in de gemeenteraad geven aan hoezeer dit onderwerp leeft in de gemeente en bij de raad. Dat is goed voor Haarlemmermeer en goed voor onze partners met wie we aan de slag gaan."

Ambities
Het programmaplan is een uitwerking van het speerpunt in het in 2010 gepresenteerde collegeprogramma 'Kwaliteit door keuzes, een nieuw evenwicht'.

In Haarlemmermeer worden duurzaamheid en kennis en innovatie nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. In dit geactualiseerde plan zijn de eerder vastgestelde raadsvoorstellen als het gemeentelijk Klimaatbeleid en gemeenschappelijk beeld duurzaamheid opgenomen.

Vanuit het programmaplan wordt een breder beleid, betere aanpak en een verbeterde organisatorische uitvoering voorgesteld waar initiatieven van marktpartijen meer centraal worden gesteld. Uitgangspunten van het programmaplan "Ruimte voor Duurzaamheid is dat duurzame initiatieven lonen en de reductie van CO2 worden gehaald. In een gemeente met ruim 145.000 inwoners is het belangrijk met elkaar een duurzame omgeving te creëren. 

Nieuwe economische pijler
De uitdaging, naast veranderen van energiebronnen en CO2-reductie, is dat Haarlemmermeer de duurzame ontwikkeling en duurzame inrichting van de polder koppelen aan kennis en innovatie. Het College wil meer verbindingen tussen onderwijs, kennisinstituten en bedrijfsleven en wil daarmee innovatie stimuleren - niet alleen op het terrein van logistiek en diensten, maar ook op het gebied van duurzaamheid.

De aanwezigheid van kennis, onderwijs en arbeidskapitaal kunnen een aantrekkingskracht hebben op innovatieve bedrijven. Op termijn zou door de dynamiek die dit met zich meebrengt en door de aanwezigheid van innovatieve bedrijvigheid op het gebied van duurzaamheid zelfs een nieuwe economische pijler kunnen ontstaan.

Zo is duurzaam bouwen inmiddels een verantwoorde investering in de toekomst: duurzame kantoorgebouwen concurreren traditionele exemplaren uit de markt. De reden is dat duurzame bouw loont in, onder andere, lagere energiekosten en watergebruik.

Wheel of sustainability
Haarlemmermeer ziet economie, kennisontwikkeling en onderwijs als de motor voor een duurzame, klimaatbestendige maatschappij van de toekomst. Het door Haarlemmermeer ontwikkelde 'Wheel of Sustainability' (zie figuur 1) ziet hierin een economisch model. Een belangrijk uitgangspunt voor de creatie van een nieuwe economische pijler in Haarlemmermeer .

De basis voor dit model is dat een duurzame samenleving alleen kan bestaan met een duurzame economie. Maar om een dergelijke economie te creëren is kennis en kunde nodig. Door kennisontwikkeling ontstaan innovaties. Deze innovaties dragen dan weer bij aan een nog duurzamere maatschappij, die op zijn beurt weer vraagt om nog een duurzamere economie. Dit is het wiel dat de gemeente Haarlemmermeer in gang wil zetten en houden; de gemeente zet in op het gebruik van economisch rendement als prikkel voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c190 c225 c243
Pleidooi voor veilige installatie van geïntegreerde pv-systemen

Pleidooi voor veilige installatie van geïntegreerde ...

Gisteren om 16:01 uur
timer 3 min

Een goed, vakkundig en veilig aangelegd PV-systeem dat in een dak wordt geïntegreerd heeft een grote reeks ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c260 c277
Circulaire constructies schitteren op Floriade

Circulaire constructies schitteren op Floriade

Gisteren om 11:01 uur
timer 5 min

De bouw in Nederland experimenteert volop met circulariteit. Zo blijkt The Natural Pavilion op de Floriade Expo ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

3 okt om 13:01 uur
timer 2 min

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Tips en tools voor verduurzamen VvE

Tips en tools voor verduurzamen VvE

3 okt om 10:42 uur
timer 4 min

Verenigingen van Eigenaren die willen gaan verduurzamen staan voor een fikse opgave. Met gratis instrumenten en ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

Podcast Smart Energy: energie wordt minder simpel

30 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Achter de letters en cijfers van jouw energiecontract schuilt een wereld die velen nauwelijks kennen. Tot voor ...

Lees verder »

c19 c21 c190 c225
Vloerenfabrikant goed op weg om CO2-negatief te worden

Vloerenfabrikant goed op weg om CO2-negatief ...

29 sep om 10:01 uur
timer 2 min

Op basis van de PAS 2060-norm is Interface als eerste bedrijf in de vloerenindustrie onafhankelijk gecertificeerd ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Lancering van eerste volledig circulaire deur

Lancering van eerste volledig circulaire deur

28 sep om 10:01 uur
timer 4 min

Dankzij een innovatief clicksysteem kunnen deuren makkelijk uit elkaar worden gehaald en is de eerste volledig ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c291
Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

27 sep om 10:01 uur
timer 1 min

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en ...

Lees verder »

c21 c185 c225
LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design methodiek

LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design ...

26 sep om 11:55 uur
timer 2 min

Beeld door Levs Architecten We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

26 sep om 10:01 uur
timer 6 min

Aan de rand van Borne bulkt een kantoorgebouw van de circulaire oplossingen. Je hoeft geen geoefend oog te bezitten ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

23 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Vrijwel niemand twijfelt meer aan de desastreuze gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat op onze aardbol. Hoewel ...

Lees verder »

c21 c122 c190 c225 c276
MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

23 sep om 08:01 uur
timer 4 min

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars ...

Lees verder »

Reacties

De energie van zon en wind is NIET gratis. Zolang windturbines en zonnepanelen nog flink wat geld kosten is de opwekking van energie niet gratis en in sommige gevallen milieutechnisch niet eens rendabel omdat de milieubelasting van de productie ook meeweegt in de balans.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up