Duurzaamheid loont in Haarlemmermeer

Duurzaamheid loont in Haarlemmermeer

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft  7 april jl. het door het college voorgestelde, programmaplan "Ruimte voor Duurzaamheid" aangenomen.

Duurzaamheid loont. Dat is niet alleen omdat geld kan worden bespaard; energie van de zon en de wind is gratis als het op wordt gevangen. Maar ook omdat met die energie geen gebruik meer wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Twee keer winst dus. Geld wordt niet uitgegeven, en de kan fossiele brandstoffen langer worden gebruikt.

Dat is nodig, want er is nog geen oplossing voor vervanging van alle fossiele brandstoffen. Die omschakeling in het soort energieopwekking helpt ook  nog eens enorm bij het reduceren van CO2. De gemeenteraad heeft afgelopen 7 april jl. het  programmaplan "Ruimte voor Duurzaamheid" aangenomen. 

Wethouder Duurzaamheid, werk, Jeugd en Onderwijs, John Nederstigt; " Ik ben blij met dit resultaat. We kunnen nu echt aan de slag met onze duurzame toekomst. De lange discussies in de gemeenteraad geven aan hoezeer dit onderwerp leeft in de gemeente en bij de raad. Dat is goed voor Haarlemmermeer en goed voor onze partners met wie we aan de slag gaan."

Ambities
Het programmaplan is een uitwerking van het speerpunt in het in 2010 gepresenteerde collegeprogramma 'Kwaliteit door keuzes, een nieuw evenwicht'.

In Haarlemmermeer worden duurzaamheid en kennis en innovatie nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. In dit geactualiseerde plan zijn de eerder vastgestelde raadsvoorstellen als het gemeentelijk Klimaatbeleid en gemeenschappelijk beeld duurzaamheid opgenomen.

Vanuit het programmaplan wordt een breder beleid, betere aanpak en een verbeterde organisatorische uitvoering voorgesteld waar initiatieven van marktpartijen meer centraal worden gesteld. Uitgangspunten van het programmaplan "Ruimte voor Duurzaamheid is dat duurzame initiatieven lonen en de reductie van CO2 worden gehaald. In een gemeente met ruim 145.000 inwoners is het belangrijk met elkaar een duurzame omgeving te creëren. 

Nieuwe economische pijler
De uitdaging, naast veranderen van energiebronnen en CO2-reductie, is dat Haarlemmermeer de duurzame ontwikkeling en duurzame inrichting van de polder koppelen aan kennis en innovatie. Het College wil meer verbindingen tussen onderwijs, kennisinstituten en bedrijfsleven en wil daarmee innovatie stimuleren - niet alleen op het terrein van logistiek en diensten, maar ook op het gebied van duurzaamheid.

De aanwezigheid van kennis, onderwijs en arbeidskapitaal kunnen een aantrekkingskracht hebben op innovatieve bedrijven. Op termijn zou door de dynamiek die dit met zich meebrengt en door de aanwezigheid van innovatieve bedrijvigheid op het gebied van duurzaamheid zelfs een nieuwe economische pijler kunnen ontstaan.

Zo is duurzaam bouwen inmiddels een verantwoorde investering in de toekomst: duurzame kantoorgebouwen concurreren traditionele exemplaren uit de markt. De reden is dat duurzame bouw loont in, onder andere, lagere energiekosten en watergebruik.

Wheel of sustainability
Haarlemmermeer ziet economie, kennisontwikkeling en onderwijs als de motor voor een duurzame, klimaatbestendige maatschappij van de toekomst. Het door Haarlemmermeer ontwikkelde 'Wheel of Sustainability' (zie figuur 1) ziet hierin een economisch model. Een belangrijk uitgangspunt voor de creatie van een nieuwe economische pijler in Haarlemmermeer .

De basis voor dit model is dat een duurzame samenleving alleen kan bestaan met een duurzame economie. Maar om een dergelijke economie te creëren is kennis en kunde nodig. Door kennisontwikkeling ontstaan innovaties. Deze innovaties dragen dan weer bij aan een nog duurzamere maatschappij, die op zijn beurt weer vraagt om nog een duurzamere economie. Dit is het wiel dat de gemeente Haarlemmermeer in gang wil zetten en houden; de gemeente zet in op het gebruik van economisch rendement als prikkel voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c160 c190 c225 c244
Marmoleum zorgt voor supergezond binnenklimaat

Marmoleum zorgt voor supergezond binnenklimaat

Gisteren om 10:34 uur

Marmoleum van Forbo Flooring is niet alleen een van de duurzaamste vloeren ter wereld, gemaakt van natuurlijke ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c263
Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen Congres

Blik terug op het Duurzame & Gezonde Scholen ...

Gisteren om 08:01 uur

Op 10 november kwamen we in Eindhoven bij elkaar om de volgende stappen voor gezonde en duurzame scholen te concretiseren ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c260
Hoofdkantoor Triodos wint twee prijzen voor houtbouw

Hoofdkantoor Triodos wint twee prijzen voor ...

1 dec om 08:01 uur
timer 3 min

Het hoofdkantoor van de Triodosbank in Driebergen is het beste houten gebouw van Nederland. Dat is zowel het oordeel ...

Lees verder »

c21 c225 c269
Het bouwteam als vehikel voor betrouwbaarheid

Het bouwteam als vehikel voor betrouwbaarheid

30 nov om 15:13 uur
timer 9 min

Het bouwteam is een trend. Sommige aannemers willen niet meer anders werken en opdrachtgevers zoeken naar manieren ...

Lees verder »

c21 c185 c225
De pionnen om het circulaire spel te spelen

De pionnen om het circulaire spel te spelen

30 nov om 12:00 uur
timer 5 min

De verduurzaming van de aarde kan niet langer wachten, maar de huidige focus op het thema CO2-uitstoot van het ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Eaton’s Buildings as a Grid: Uw gebouw transformeren tot energiehub

Advertorial: Eaton’s Buildings as ...

30 nov om 08:00 uur

Een belangrijk speerpunt van de energietransitie is het elektrificeren van gebouwen en transport. In het huidige ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275 c280
Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

Van Transitievisie Warmte naar Uitvoeringsplan

26 nov om 15:50 uur
timer 8 min

Nu bijna alle Nederlandse gemeenten de Transitievisie Warmte aan hun gemeenteraad hebben voorgelegd, is de volgende ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing voor verwarming en koeling 

Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing ...

26 nov om 07:30 uur
timer 2 min

Panasonic leverde een totaaloplossing voor zowel de verwarming als de koeling van een luxe gerenoveerde woning ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c275
De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

De grootste uitdaging binnen de Wijkuitvoeringsplannen

26 nov om 07:01 uur
timer 6 min

Veel Warmtetransitievisies zijn inmiddels klaar en opgeleverd, waarna het de vraag is: hoe nu verder? TAUW is ...

Lees verder »

c21 c225 c245
DGMR deelt kennis in nieuwe podcastserie

DGMR deelt kennis in nieuwe podcastserie

23 nov om 13:47 uur
timer 2 min

Wat is WELL eigenlijk? Hoe kunnen we zelf bijdragen aan gezonde gebouwen? Waarom moeten binnenklimaat meer aandacht ...

Lees verder »

c21 c225 c243
DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

DG Expeditie: Wijkaanpak Energietransitie

22 nov om 09:35 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd en Versnelling NL zoeken gemeenten waarbij ontwikkelteams ingezet kunnen worden. Ben jij of ken ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c283
Innovatiepartnerschap: meer duurzame scholen, minder faalkosten

Innovatiepartnerschap: meer duurzame scholen, ...

22 nov om 08:01 uur
timer 2 min

Amsterdam bouwt de komende jaren duizenden nieuwe woningen, wat een grote behoefte voor nieuwe schoolgebouwen ...

Lees verder »

Reacties

De energie van zon en wind is NIET gratis. Zolang windturbines en zonnepanelen nog flink wat geld kosten is de opwekking van energie niet gratis en in sommige gevallen milieutechnisch niet eens rendabel omdat de milieubelasting van de productie ook meeweegt in de balans.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up