Project Lely, deel 6: Niveau BREEAM Outstanding

Project Lely, deel 6: Niveau BREEAM Outstanding

In een serie over het in aanbouw zijnde duurzame bedrijfscomplex van de Lely Groep in Maassluis praat Mascha de Mink van ConsortArchitects met verschillende personen die bij het project betrokken zijn. In deel 6 praat zij met werkvoorbereider Rob Quak.

Voor de uitvoering van de bouw van het nieuwe kantoor met aangrenzende productiehal selecteerde opdrachtgever Lely Groep ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Zuid West (DVBZW). Sinds de start van de bouw in april 2012 werkt DVBZW  aan de realisatie van het complex. Daartoe stuurt zij zo’n 40 onderaannemers aan. Momenteel richt DVBZW zich op de afbouw en de geplande oplevering in juli 2013. Verantwoordelijk voor de coördinatie van alle BREEAM gerelateerde aspecten binnen de bouw is werkvoorbereider Rob Quak. In de praktijk blijkt het behalen van de credits die nodig zijn voor het certifcaat op niveau BREEAM-NL Oustanding een behoorlijke klus. Rob Quak vertelt over zijn uitdagende opdracht binnen dit project.

Het hoge niveau van BREEAM-NL Outstanding is nog nooit eerder behaald op het Europese vasteland voor een gebouw met een industriefunctie. Dat betekent dat dit proces voor alle betrokken partijen ook de eerste keer is. Hoe heeft DVBZW zich daarop voorbereid?
“BREEAM stimuleert vooral het vooraf nadenken over duurzame aspecten. Dura Vermeer is één van de initiatiefnemers en founding partner van de Dutch Green Building Council die BREEAM heeft geïmplementeerd in Nederland en heeft al een aantal BREEAM projecten gerealiseerd. Binnen Dura Vermeer zijn er diverse BREEAM experts opgeleid en in dienst. Deze experts zijn ingeschakeld voor dit project. Daarnaast begeleidt Advin, het advies- en ingenieursbureau van Dura Vermeer, ons in alle geïnitieerde maatregelen met betrekking tot duurzaamheid op de bouwplaats.”

Welke maatregelen heeft DVBZW genomen?
“Duurzaamheid is rekening houden met mens en milieu. Een aantal voorbeelden van maatregelen die wij hebben genomen zijn:

  • Afvalscheiding op de bouwplaats, gebruik van statiegeldpallets, nadenken over het reduceren van verpakkingsmaterialen en over recycling en hergebruik. Deze maatregelen resulteren in ruim 95% hergebruik van het afval dat op de bouwplaats wordt geproduceerd.
  • Het bepalen van doelstellingen en het monitoren van waterverbruik, elektraverbruik, gasverbruik, brandstofverbruik en transportbewegingen van en naar de bouwplaats. Deze gegevens worden gerelateerd aan bijbehorende emissies, zodat we maandelijks een compleet beeld hebben van de uitstoot die het bouwproject teweeg heeft gebracht. Dit bewaken we om te zien of het binnen onze doelstellingen valt.
  • Er is een verkeersregelaar ingezet om in tijden van veel vrachtverkeer de veiligheid van de omwonenden te garanderen.
  • Er zijn extra faciliteiten in aanvulling op de standaard bouwplaats geregeld in de vorm van douches en een invalidetoilet. Ook wordt er gebruik gemaakt van groene stroom, is er oranje bouwverlichting om vleermuizen niet te verstoren en worden sloten leeggevist voordat ze worden gedempt.

Heb je als hoofdaannemer nog een sturende rol richting andere partijen?
“Het is erg belangrijk dat ook onze onderaannemers en hun leveranciers bewust met het milieu omgaan. Dit betekent voor hen dat de complete productieketen gecertificeerd moet zijn via een milieumanagementsysteem, tot aan de winningsbedrijven aan toe. Om dit bewustzijn te voeden, hebben wij in samenwerking met Lely onder andere workshops en presentatierondes georganiseerd, inkoopcontracten met duurzaamheidseisen opgesteld en met de partijen specifieke gesprekken gevoerd om dit te borgen. Wij hebben als hoofdaannemer hun commitment nodig, anders lukt het niet.”

Alle leveranciers en onderaannemers dienen ISO 14001 gecertificeerd te zijn. Hoe ging dat?
“Op dat vlak zijn er behoorlijk wat extra inspanningen gedaan. Duurzaamheid is bij de grote bedrijven vaak al een aandachtspunt, maar staat met name bij veel kleine bedrijven nog in de kinderschoenen. Leveranciers van grondstoffen als zand en grind zijn vaak kleinere bedrijven die helemaal niet gericht  zijn op het behalen van een duurzaamheidscertificaat. Een dergelijke certificering vraagt namelijk flinke inspanningen en investeringen. Sommige van onze onderaannemers hebben er een hele kluif aan gehad om het ISO 14001 certificaat rond te krijgen. Inmiddels heeft dit geresulteerd in het feit dat  meerdere bedrijven zich speciaal voor dit project gecertificeerd hebben. Een uniek verschijnsel in deze zware financiële tijden.”

Dagelijks werken zo’n 200 personen op de bouw. Hoe zorgen jullie ervoor dat deze groep volgens de ’groene mindset’ handelt?
“Dat is af en toe lastig, maar uiteindelijk een kwestie van goede afspraken maken en oplossingsgericht meedenken. Wij werken hier met afvalscheiding in zes categorieën: hout, metaal, kunststof, puin, gips en isolatiemateriaal. De bouwplaats is groot, waardoor men niet altijd zin heeft om een extra stuk te lopen naar de goede container. Om de afstand tussen werkgebied en de containers te verkleinen hebben we daarom  kleinere rolcontainers ingezet. Soms moeten we even bijsturen of met persoonlijke boetes werken om mensen alert te houden. Dit gebeurt middels ‘dagstarts’. Iedere dag komen de voormannen van alle partijen die werkzaam zijn op de bouwplaats en de uitvoerders van Dura Vermeer bij elkaar. In 15 minuten nemen zij de lopende knelpunten op het gebied van milieu, veiligheid, kwaliteit en planning met elkaar door.”

Hoe gaan jullie om met de omgeving van de bouwplaats?
“Dit wordt ook behandeld in één van de BREEAM credits. Hierin werken we grotendeels samen met Lely. Via brieven en aankondigingen in de plaatselijke krant informeren we omwonenden over de voortgang van de bouw en het feit dat er een klachtenmeldpunt bestaat voor het project. Goede informatievoorziening en betrokkenheid voorkomen klachten en dat werkt prettiger. Daarnaast betrekt Lely de omwonenden bij de bouw door bouwplaatsbezoeken op het bouwterrein te organiseren. Daar zijn al veel omwonenden uit Maassluis en ook werknemers van Lely op afgekomen”.

Een laatste vraag: de opleverdatum komt dichterbij. De in het bestek gestelde doelen zullen getest en gecontroleerd moeten worden. Hoe verloopt dit traject?
“Er vindt maandelijks overleg plaats tussen opdrachtgever Lely, ConsortArchitects, adviesbureau Advin, hoofdaannemer Dura Vermeer en installateur Cofely. Tijdens die overleggen worden de voortgang en knelpunten besproken. Voor oplevering worden door alle partijen de benodigde revisiestukken en rapportages opgesteld. Nieman Raadgevende Ingenieurs zal voor ons verschillende tests op het gebied van akoestiek, thermische kwaliteit en luchtdichtheid verzorgen. Alle documentatie leveren wij aan bij de BREEAM-expert van ConsortAchitects, die de stukken controleert en voorziet van een verwijsdocument en dat als geheel aanlevert bij de assessor. De toekenning van het uiteindelijke puntenaantal ligt bij de assessor. Dat is een spannend moment, want pas na zijn oordeel is duidelijk of alle inspanningen inderdaad hebben geleid tot het label Outstanding.”

Dit is het zesde deel van een reeks over dit project.

Deel 1 verscheen op 28 november 2012.
Deel 2 verscheen op 19 december 2012.
Deel 3 verscheen op 9 januari 2013.
Deel 4 verscheen op 30 januari 2013.
Deel 5 verscheen op 20 februari 2013.
Deel 7 verschijnt op 17 april 2013

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c184 c225 c243
Wat wordt dé oplossing in de energietransitie?

Wat wordt dé oplossing in de energietransitie?

19 okt om 16:01 uur
timer 6 min

Met duizenden te renoveren woningen in het verschiet, dient zich een ingewikkelde uitdaging aan. Kiezen we nog ...

Lees verder »

c21 c120 c122 c127 c184 c225 c243
Eind jaren 60 wijk gaat #VanGasLos

Eind jaren 60 wijk gaat #VanGasLos

12 okt om 17:00 uur
timer 1 min

In een eind jaren 60 wijk in Terborg, dichtbij Doetinchem, worden woningen van het gas af gehaald. Daarvoor wordt ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Woningen verduurzamen in 2020: ‘Neem zelf de regie als corporatie’

Woningen verduurzamen in 2020: ‘Neem zelf ...

9 okt om 09:01 uur
timer 8 min

‘Nog zeven miljoen woningen te gaan en we moeten inlopen op onze achterstand’, koppen de media over ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c225 c259 c266
Meer gezondheid en liefde in tijden van woningnood

Meer gezondheid en liefde in tijden van woningnood

2 okt om 07:01 uur
timer 7 min

Meer dan ooit ligt het thema ‘gezonde omgeving’ in het verlengde van de ‘gebouwde omgeving’. ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c160 c225 c263
Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof scholen

Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof ...

1 okt om 14:55 uur
timer 2 min

Alle schoolgebouwen in Nederland hadden tot 1 oktober te tijd om te laten weten of het ventilatiesystem in ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c225 c263
TVVL meet luchtkwaliteit kantoor met SAM Air

TVVL meet luchtkwaliteit kantoor met SAM Air

30 sep om 09:01 uur

Sinds enkele weken meten de sensoren van SAM Air de luchtkwaliteit op het kantoor van TVVL in Woerden. Arjen Raue ...

Lees verder »

c21 c127 c148 c225 c243
Geïntegreerde oplossing voor verwarming, koeling en warm water

Geïntegreerde oplossing voor verwarming, ...

24 sep om 10:01 uur
timer 2 min

LG Electronics introduceert een alles-in-één oplossing voor verwarming, koeling en warmwatervoorziening. ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Totaaloplossing voor verwarming en warm water

Totaaloplossing voor verwarming en warm water

28 aug om 08:00 uur
timer 1 min

Een lucht/water warmtepomp en een buffervat voor zowel verwarming als warm water vormen samen een totaaloplossing ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
'Gemeenten, denk aan koeling in de warmtetransitievisie'

'Gemeenten, denk aan koeling in de warmtetransitievisie'

13 aug om 08:00 uur
timer 1 min

Gemeenten kijken bij de op te stellen warmtetransitievisies vooral naar de meest voor de hand liggende warmte-oplossing ...

Lees verder »

c21 c127 c184 c225 c243
Elektrische boiler verhoogt comfort en is duurzaam

Elektrische boiler verhoogt comfort en is duurzaam

29 jul om 10:01 uur
timer 1 min

Warmtepompen, elektrische radiatoren en zonnepanelen zijn allemaal oplossingen waarmee woningen verduurzaamd worden. ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c245
Uitbreidingen van balansventilatiesystemen voor gezonde gebouwen

Uitbreidingen van balansventilatiesystemen voor ...

20 jul om 13:00 uur
timer 2 min

Om een gezond binnenklimaat te realiseren in woningen is ventilatie essentieel en de gezondheidscrisis legt hier ...

Lees verder »

c21 c127 c148 c225
5e editie Real Estate Innovations Overview toont 600 innovaties

5e editie Real Estate Innovations Overview toont ...

14 jul om 14:58 uur
timer 1 min

De Real Estate Innovations Overview (REIO) is een jaarlijks fenomeen dat door KPMG wordt samengesteld. Dit jaar ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up