Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Verplichte aparte inzameling verlichting bij sloop en renovatie 

Verplichte aparte inzameling verlichting bij sloop en renovatie 

In het aangepaste Bouwbesluit is opnieuw bepaald dat bouw- en sloopbedrijven verplicht zijn armaturen en lampen te verwijderen en apart te houden bij sloop- en renovatiewerkzaamheden. In opdracht van LightRec onderzoekt Wecycle samen VERAS, Vereniging voor Aannemers in de Sloop, hoe in het voorsloopproces meer lampen en armaturen apart verwijderd kunnen worden voor recycling. 

Zowel bij het slopen als bij renovatiewerkzaamheden worden vaak hele etages volledig gestript. Daarbij verwijderen de sloopmedewerkers ook verlichting. Volgens het aangepaste Bouwbesluit moeten lampen (zoals tl-buizen) uit de armatuur worden gehaald en apart worden gehouden. De armaturen die nog vaak PCB-houdende condensatoren bevatten, moeten apart worden uitgebouwd en ingeleverd voor recycling. Wanneer armaturen en lampen bij het restafval terechtkomen, kunnen ze niet optimaal worden gerecycled. De tl-buizen breken en dit veroorzaakt een milieubelasting door het aanwezige kwik. En dat terwijl tl-buizen voor meer dan 90% kunnen worden hergebruikt.

STABU-bestekken

Volgens LightRec-manager Jeroen Bartels moet de omgang met verlichting ook in STABU-bestekken worden opgenomen. “Een opdrachtgever die naar zo’n bestek verwijst, geeft daarmee automatisch aan dat hij wil dat de verlichting wordt uitgebouwd. Nu wil een opdrachtgever altijd dat er volgens de wettelijke bepalingen wordt gewerkt, maar hij kijkt niet naar de naleving. Zelfs overheden kiezen vaak voor de goedkoopste offerte, zonder te controleren of aan het Bouwbesluit op dit punt wordt voldaan. Maar ook zonder dat moeten bouw- en sloopbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zich aan de regelgeving moeten houden. Als bedrijven op de juiste manier omgaan met verlichtingsafval, kan ze dat een voordeel opleveren bij aanbestedingen.”

Om praktische oplossingen aan te reiken aan sloopbedrijven die verlichting op de juiste manier willen uitbouwen, wordt een project gestart met een aantal sloopbedrijven die te maken hebben met de voorsloop van gebouwen. In het aanbestedingsproces wordt vaak een inventarisatie gemaakt van wat er in het gebouw aanwezig is. Dit kan ook een telling van het aantal armaturen en lampen inhouden. Tijdens het werk dient de verlichting uitgebouwd en apart te worden gehouden. Wecycle levert containers en palletboxen om de lampen en armaturen op te slaan. Deze worden dan gratis opgehaald en gerecycled.

VERAS probeert inzicht te krijgen wat zich aan eventuele praktische problemen voordoet bij de scheiding. Zo nodig kunnen doet Wecycle voorstellen ter verbetering of om het gemak te vergroten. VERAS kan aangeven hoe de sloopbedrijven de geleverde service nu ervaren en op welke manier een best practice-werkwijze in de branche voet aan de grond kan krijgen.

Oplossing

Bij een project met meer dan 300 afgedankte lampen en armaturen kunnen bouw- en sloopbedrijven een container van Wecycle krijgen. Deze haalt Wecycle gratis op. Kleinere hoeveelheden kunnen bedrijven inleveren bij de technische groothandel of de milieustraat. Via de locatiezoeker op Wecycle.nl/bedrijvenzoeker kunnen bedrijven de dichtstbijzijnde inzamellocatie vinden.

“LightRec overweegt om slopers en aannemers die het goed doen in het zonnetje te zetten. Maar sowieso moeten bouw- en sloopbedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zich aan de regelgeving houden”, aldus Bartels.

Kwaliteitsslag

Daarnaast is het afgelopen jaar veel veranderd op het gebied van Europese regelgeving om het percentage ingezamelde e-waste de komende jaren te verhogen. Nieuwe richtlijnen verplichten alle afvalverwerkers om per 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn en de aangenomen hoeveelheden te registreren.

Dit houdt in dat alle verwerkers van elektrisch afval en lampen aan dezelfde minimale kwaliteitseisen moeten voldoen. Ook oud-ijzerhandelaren, waaraan veel sloopbedrijven hun oude armaturen nu nog afstaan, moeten hun armaturen dan afgeven aan een verwerkers die WEEELABEX-gecertificeerd zijn. Dit vergroot de kans dat lampen en armaturen op de juiste manier kunnen worden verwerkt. Wecycle verwerkt alle ingenomen lampen volgens de WEEELABEX-kwaliteitsnorm.

LightRec is in Nederland opdrachtgever voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting. 

 

  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven