Actievoorwaarden Experttest

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie in het kader van de experttest op de Duurzaam Gebouwd stand op Building Holland.
 • Deze actie loopt van 17-04-18 t/m 19-04-18. Het is niet mogelijk om buiten deze gestelde termijn deel te nemen aan de actie.
 • De prijs, een Persoonlijk lidmaatschap met een Expertpositie voor de periode van één jaar, wordt uitsluitend toegekend aan de prijswinnaar, is niet overdraagbaar en kan niet worden ingeruild voor contant geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Het gratis Persoonlijk lidmaatschap is geldig voor een periode van 1 jaar. Daarna is het regulier tarief van toepassing. 
 • Na online afsluiting gaat het lidmaatschap direct in. 
 • Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd indien deze niet wordt opgezegd. 
 • Door deel te nemen aan deze actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.
 • Uiterlijk binnen vier weken na afloop van de actieperiode zal op basis van alle inzendingen een winnaar worden bepaald. De winnaar wordt uiterlijk binnen één week na bekendwording persoonlijk op de hoogte gesteld op het door hun opgegeven e-mailadres. De winnaar heeft 5 werkdagen de tijd om te reageren. Mocht een winnaar niet reageren binnen deze periode dan vervalt het recht op de prijs en behoudt Duurzaam Gebouwd zich het recht voor om een andere winnaar te selecteren. 

Deelname

 • Partners, Leden en Experts van Duurzaam Gebouwd zijn uitgesloten van de actie omdat zij al onderdeel zijn van het netwerk.
 • Medewerkers van Duurzaam Gebouwd worden uitgesloten voor deelname aan deze actie.
 • Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.
 • Door deel te nemen aan de actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden zoals in dit document beschreven. 
 • Deelname aan deze actie is geheel kosteloos en alleen mogelijk op standnummer 11.071 op Building Holland 2018. 
 • Deelnemen aan deze actie kan alleen door het volledig en naar waarheid invullen van het experttest-formulier gedurende de bovengenoemde actieperiode.

Aansprakelijkheid

 • Duurzaam Gebouwd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, deelname aan deze actie.
  Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. 
 • Duurzaam Gebouwd is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 • Duurzaam Gebouwd behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.duurzaamgebouwd.nl/actievoorwaarden-experttest

© 2018 Duurzaam Gebouwd B.V.

keyboard_arrow_up