Seminarreeks Corporaties 20 juni Terugblik 20-06-2017

Op 20 juni 2017 vond het seminar corporaties plaats in Het Oude Raadshuis in Hoofddorp. Op deze dag hebben 64 gasten inzicht gekregen in het verduurzamen van sociale huurwoningen. Tijdens dit seminar hebben wij corporaties, architecten, aannemers, adviseurs en installateurs mogen verwelkomen.

Op deze pagina vindt u de foto's, presentaties, het programma, cijfers en het verslag terug.

 


7.4

Totaalimpressie bijeenkomst


8.0

Organisatie


7.1

Inhoudelijk programma


8.1

Locatie


6.9

Aansluiting op kennisbehoefte


6.7

Interactie


64

Aantal deelnemers


98%

Aanbevelingspercentage


7.4

Dagvoorzitter John Bouwman


6.7

Presentatie Bart Peters


7.2

Presentatie Jeroen Haverkate


7.3

Presentatie Rob Bos


7.7

Presentatie Martijn van Leerdam


6.6

Presentatie Menno Schokker


7.6

Presentatie Jeffrey Mennen

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratgie en ontvangs met koffie/thee en een netwerkmoment
09:30 uur Opening door dagvoorzitter
John Bouwman (Nieman Raadgevende Ingenieurs)
09:40 uur keyboard_arrow_downNul Op de Meter: Hoe leg ik dat nou uit aan mijn huurder?
Bart Peters (FAKRO Nederland)
Van U en RC waardes naar warme voeten - oftewel van technische jargon naar begrijpelijke taal. Hoe leg ik aan mijn huurder uit wat een Nul-Op-de-Meter woning voor hen betekent? In deze presentatie neemt Bart Peters u mee naar het menselijk aspect van verduurzaming. Op heldere wijze wordt getoond hoe NOM verder gaat dan energiebesparing en wat dat in de praktijk voor uw bewoners betekent.
10:00 uur keyboard_arrow_downAppartementencomplex de Klomphof in Wierden
Jeroen Haverkate (Beltman Architecten)
Deze presentatie zal gaan over het appartementencomplex de Klomphof in Wierden dat in opdracht van Woningstichting SWWE werd ontwikkeld. De eerste fase bestaat uit vier bouwlagen met 47 appartementen en een lift met mogelijkheden op het gebied van zorg in een mooie groene omgeving. De appartementen zijn all-electric uitgevoerd. In het kader van duurzaamheid zijn zonnepanelen op het dak geplaatst zodat elk appartement zelfvoorzienend is. Bij het ontwerp is rekening gehouden met maximale flexibiliteit. Wanden kunnen verplaatst worden zodat de appartementen vergroot of verkleind kunnen worden als de woonwensen veranderen en de balkons zijn demontabel.
10:20 uur keyboard_arrow_downConsortium BIK Challenge
Rob Bos (Koppes bouwkunde)
De presentatie is een korte rondreis in het traject waar ze van april tot en met oktober 2016 mee bezig zijn geweest. Het doel van de BIK Challenge was in korte tijd sterke businesscase generen door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, de lat hoog te leggen op het gebied van verduurzaming en geïntegreerde samenwerking te stimuleren. Het resultaat heeft geleid tot nieuwe inzichten in het verduurzamen van na-oorlogse portiekbouw. Het plan is uitgewerkt in een vijftal scenario’s voor het portieketageflat van Rochdale van label B tot en met A++.
10:40 uur Pauze met koffie/thee en tijd om vragen te stellen en te netwerken
11:10 uur keyboard_arrow_downNiet lullen maar poetsen
Martijn van Leerdam (Alklima Mitsubishi Electric)
De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling en innovatie een eis is geworden. In met name de woningbouw was de omslag naar All Electric in de afgelopen jaren goed zichtbaar. In de presentatie wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn met de hedendaagse warmtepomptechniek en welke sociale - en technische innovaties zijn geïntroduceerd.
11:30 uur keyboard_arrow_downVan praktijkerveraringen NOM naar effecten aanpassingssenario's
Menno Schokker (Merosch)
De gemeente Rijswijk is bezig met de realisatie van een energieneutrale nieuwbouwwijk metcirca 4.000 woningen. De eerste energieneutrale woningen zijn eind 2013 opgeleverd waarvaneen aantal Nul-Op-de Meter (NOM) zijn gerealiseerd. Deze woningen zijn uitgebreid gemonitordEr wordt ingegaan op deze metingen en wat we daarvan kunnen leren. Meer informatie over hetproject: http://www.merosch.nl/projecten/energieneutraal-bouwen-rijswijk-buitenDaarnaast is in Zoetermeer gekeken wat het effect is van de aanpassing van desalderingsregeling op het NOM renoveren van huurwoningen. Wat is het effect voor huurders alsdeze wordt aangepast? Vanuit ervaringen/meetresultaten uit de praktijk (zoals Rijswijk) heeftMerosch onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van desalderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan teminimaliseren. De conclusies van dit onderzoek en de relatie met meetresultaten uit Rijswijkzullen kort worden toegelicht.
11:50 uur keyboard_arrow_downNul Op de Meter 'niet zomaar'
Jeffrey Mennen (Stroomversnelling)
De thema’s die bij versnelling van een toekomstbestendige voorraad aan de orde komen gaan vaak over Nul Op de Meter (NOM) en onderwerpen die daar mee te maken hebben. Zo ook vandaag met aandacht voor de bewoners, salderen, duurzame technieken etc. Maar wanneer, hoe en waarmee starten we dan? Wachten tot iedereen het doet, of mee met de koplopers en ‘niet lullen maar poetsen’…NOM concepten kunnen nog niet overal. Ga je met NOM aan de gang zorg dan eerst voor antwoorden op de vier cruciale vragen. De Relatiemanagers Corporaties van de Stroomversnelling geven hiervoor een voorzet en bieden u eerste handvaten.
12:10 uur Lunch en tijd om vragen te stellen en te netwerken
13:00 uur Einde seminar

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up