Seminarreeks Corporaties 29 juni Terugblik 29-06-2017

Op 29 juni 2017 vond het seminar corporaties plaats bij Het Woonbedrijf in Eindhoven Op deze dag hebben 78 gasten inzicht gekregen in het verduurzamen van sociale huurwoningen. Tijdens dit seminar hebben wij corporaties, architecten, aannemers, adviseurs en installateurs mogen verwelkomen.

Op deze pagina vindt u de foto's, presentaties, het programma, cijfers en het verslag terug.

 


7.5

Totaalimpressie bijeenkomst


7.9

Organisatie


7.2

Inhoudelijk programma


7.9

Locatie


6.8

Aansluiting op kennisbehoefte


7.4

Interactie


78

Aantal deelnemers


90%

Aanbevelingspercentage


7.6

Dagvoorzitter John Bouwman


6.6

Presentatie Bart Peters


7.9

Presentatie Jeroen Haverkate


7.0

Presentatie Mark Swaanen


7.6

Presentatie Theo Verharen


6.6

Presentatie Menno Schokker


8.0

Presentatie Jeroen Troost

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie en ontvangst met koffie/thee en netwerkmoment
09:30 uur Opening door dagvoorzitter
John Bouwman (Nieman Raadgevende Ingenieurs)
09:40 uur keyboard_arrow_downNul Op de Meter: Hoe leg ik dat uit aan mijn huurder?
Bart Peters (FAKRO Nederland)
Van U en RC waardes naar warme voeten - oftewel van technische jargon naar begrijpelijke taal. Hoe leg ik aan mijn huurder uit wat een Nul-Op-de-Meter woning voor hen betekent? In deze presentatie neemt Bart Peters u mee naar het menselijk aspect van verduurzaming. Op heldere wijze wordt getoond hoe NOM verder gaat dan energiebesparing en wat dat in de praktijk voor uw bewoners betekent.
10:00 uur keyboard_arrow_downAppartementencomplex de Klomphof in Wierden
Jeroen Haverkate (Beltman Architecten)
Deze presentatie zal gaan over het appartementencomplex de Klomphof in Wierden dat in opdracht van Woningstichting SWWE werd ontwikkeld. De eerste fase bestaat uit vier bouwlagen met 47 appartementen en een lift met mogelijkheden op het gebied van zorg in een mooie groene omgeving. De appartementen zijn all-electric uitgevoerd. In het kader van duurzaamheid zijn zonnepanelen op het dak geplaatst zodat elk appartement zelfvoorzienend is. Bij het ontwerp is rekening gehouden met maximale flexibiliteit. Wanden kunnen verplaatst worden zodat de appartementen vergroot of verkleind kunnen worden als de woonwensen veranderen en de balkons zijn demontabel.
10:20 uur keyboard_arrow_downSlimme data binnen handbereik
Mark Swaanen ()
Datagestuurd werken en regisserend opdrachtgeverschap zijn de toekomst. Effectief regisseren is alleen mogelijk als de woningvoorraad goed in kaart wordt gebracht. Toch schrikt het corporaties af om hiermee aan de slag te gaan. Daarom staan tijdens deze presentatie hands-on en open source oplossingen centraal bij de transitie naar efficiënt databeheer, onafhankelijk van marktpartijen. Slimme data is absoluut binnen handbereik!
10:40 uur Pauze met koffie/thee en tijd om vragen te stellen en te netwerken
11:10 uur keyboard_arrow_downNiet lullen maar poetsen
Theo Verharen (Alklima Mitsubishi Electric)
De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling en innovatie een eis is geworden. In met name de woningbouw was de omslag naar All Electric in de afgelopen jaren goed zichtbaar. In de presentatie wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn met de hedendaagse warmtepomptechniek en welke sociale - en technische innovaties zijn geïntroduceerd.Door: Theo Verharen, Adviseur bij Alklima Mitsubishi Electric
11:30 uur keyboard_arrow_downVan praktijkervaringen NOM naar effecten aanpassingsscenario's salderingsregeling
Menno Schokker (Merosch)
De gemeente Rijswijk is bezig met de realisatie van een energieneutrale nieuwbouwwijk metcirca 4.000 woningen. De eerste energieneutrale woningen zijn eind 2013 opgeleverd waarvaneen aantal Nul-Op-de Meter (NOM) zijn gerealiseerd. Deze woningen zijn uitgebreid gemonitordEr wordt ingegaan op deze metingen en wat we daarvan kunnen leren. Meer informatie over hetproject: http://www.merosch.nl/projecten/energieneutraal-bouwen-rijswijk-buitenDaarnaast is in Zoetermeer gekeken wat het effect is van de aanpassing van desalderingsregeling op het NOM renoveren van huurwoningen. Wat is het effect voor huurders alsdeze wordt aangepast? Vanuit ervaringen/meetresultaten uit de praktijk (zoals Rijswijk) heeftMerosch onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van desalderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan teminimaliseren. De conclusies van dit onderzoek en de relatie met meetresultaten uit Rijswijkzullen kort worden toegelicht.
11:50 uur keyboard_arrow_downVisie op de toekomst betreft het nieuwe bouwen
Jeroen Troost (Schock)
Gebruikers van gebouwen (woningen, kantoren, horeca, etc.) zijn exact dezelfde mensen die om het jaar een nieuwe telefoon willen, beleving zoeken in hun vrije tijd en vakantie, hippe gadgets aanschaffen, technologie gebruiken (soms zonder het zelf te weten) die het leven makkelijk maakt etc. Waarom bieden we deze mensen dan nog zoveel traditionele vastgoedoplossingen? Consumenten willen mooier, slimmer, moderner en flexibeler. Tegen een aantrekkelijke prijs. Laten we ze dit dan geven! Dit kunnen we alleen bereiken als we industrieel produceren.‘PLEKvoor heeft de missie om vastgoed te ontwikkelen en te produceren als auto’s, verkopen als telefoons en recyclen als PET-flessen’Top 10 trends voor de komende jaren• Tijds en plaatsonafhankelijk• Modulair and plug & play• Nieuwe aanbieders• Kleiner en slimmer• Circulair en zelfvoorzienend• Van bezit naar flexibel gebruik• Van dom naar slim• Datamanagement• Eigen opdrachtgeverschap• Van lelijk naar mooi
12:10 uur Lunch en tijd om vragen te stellen en te netwerken
13:00 uur Einde seminar

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up