Gamechangers in de Bouw & Infra

Het Klimaatakkoord bevestigt nog eens de urgentie: de Nederlandse bouwsector staat voor de grote uitdaging om te verduurzamen. Dat betekent: circulair bouwen, de energietransitie realiseren en onze leefomgeving klimaatbestendig maken. Dit vraagt niet alleen om technische kennis en technische innovaties. Iedereen die de sector kent, weet: dit vraagt ook om sociale innovaties en een andere manier van samenwerken. Om een meer coöperatieve relatie tussen vraag en aanbod en meer aandacht voor het contact in plaats van het contract. Meer verbinding tussen de werelden van vastgoed, bouw, infra en openbare ruimte. Inclusief aandacht voor hoe we de burger betrekken, processen inrichten en zorgen voor financiële prikkels om genoemde opgaven te stimuleren.

 

Het congres Gamechangers in de Bouw & Infra richt zich op deze niet-technische component van de veranderopgave die voor ons ligt. Op het programma staan interessante inzichten en praktijkvoorbeelden over het veranderende landschap in de bouwsector als het gaat om hoe we de samenwerking tussen partijen organiseren. Daarbij komt de harde kant aan bod, denk aan ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden, contracten, verdienmodellen, bouw- en beheerprocessen. Maar er is ook aandacht voor de zachte kant: cultuur, houding, gedrag, participatie en verandering.

 

Op het programma staan onder andere:

 • Een keynote van Bernard Wientjes, voorzitter Taskforce Bouwagenda, over speerpunten op het gebied van samenwerking uit de Bouwagenda.

 • Een keynote van Co Verdaas, Dijkgraaf Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeling SKG-TU Delft, met als titel Perspectief en vertrouwen, over puzzelen in het planologisch paradijs.

 • Een keynote van Petran van Heel, sector banker Bouw bij ABN AMRO Bank N.V. Petran neemt ons mee in zijn visie op hoe circulair denken/doen de bouwketen verandert.

 • Een keynote van Aukje Kuypers, directeur bij Kuijpers, met als titel 'Duurzame bouwopgave vraagt om nieuwe dynamiek'. Hoe speel je daar als technisch dienstverlener op in en maak je jouw onderneming toekomstbestendig? 

 • Verdienkansen in de bouw & infra: de resultaten van een onderzoek naar veelbelovende, rendabele trends als het gaat om samenwerking in de bouw & infra.

 

Het overige programma besteedt aandacht aan:

 • Hoe de bouw & infra steeds meer naar elkaar toegroeien, gedreven door de ambities rondom circulariteit en de energietransitie
 • Diverse samenwerkingsverbanden die tot doel hebben om de verduurzaming en/of samenwerking te versnellen
 • De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden, contracten en bouwprocessen
 • De concretisering van het begrip ‘samenwerking’ in de dagelijkse praktijk
 • Inzichten in hoe je de burger/bewoners meeneemt in de transitie
 • Voorbeelden van hoe je cultuur positief kunt beïnvloeden
 • Juridische aspecten van circulair bouwen

Benieuwd naar alle sprekers? Bekijk deze hier.
Benieuwd naar het volledige programma? Bekijk deze hier.

Inschrijven

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up