Seminar Gedragsverandering in de bouwsector

De aandacht voor gedrag in de bouwsector is van alle tijden. Maar steeds vaker wordt erkend dat dit geen bijzaak, maar hoofdzaak is. De verhouding tussen overheid en bedrijfsleven, de spanning tussen prijs en kwaliteit én de realisatie van maatschappelijke opgaven binnen de bouwsector: ze worden allemaal in grote mate bepaald door het gedrag tussen verschillende spelers in de bouwketen.

In 2016 werd De Marktvisie gelanceerd: een breed gedragen initiatief, erop gericht om de samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers in de bouwsector te verbeteren. Veel partijen maakten een doorvertaling van De Marktvisie naar de eigen praktijk. En op veel plaatsen vindt het gedachtengoed van de Markvisie een weg naar de projecten. Maar vaak lukt dat nog niet en worstelen partijen en personen met de vraag: hoe dan?

Hoog tijd dus om tijdens dit seminar expliciet aandacht te besteden aan dat soms ongrijpbare fenomeen: gedrag. Is verandering van gedrag nog (echt) steeds nodig? En komt de wil om te veranderen uit het hoofd of uit het hart? Ook onderzoeken we hoe verandering werkt in de praktijk, binnen organisaties en projecten in de bouwsector. Hoe zorg je dat het niet bij goede bedoelingen of praten blijft? Hoe maak je echt stappen en welk resultaat levert dat op?

Doelgroep

Dit seminar is interessant voor iedereen die breder kijkt dan alleen naar projecten en processen. Voor professionals die binnen hun rol in de sector specifiek aandacht hebben, of willen ontwikkelen voor (de invloed van) gedrag. Voor personen die geloven of voelen dat dáár het verschil kan worden gemaakt en die op zoek zijn naar inspiratie op dit vlak. Het programma richt zich zowel op opdrachtgevers, opdrachtnemers als adviseurs.

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Welkom door de dagvoorzitter
09:35 uur Twynstra Gudde
10:00 uur keyboard_arrow_downZien doen laat doen! - Inspiratie door voorbeeldgedrag
Lilian Soerel, Gulian van Maanen
In onze presentatie nemen wij jou mee in wat wij als essentieel zien voor duurzame gedragsverandering: van veranderingsbereidheid naar veranderingsgezindheid. De ervaring leert dat ‘veranderingsgezindheid’ de basis is voor duurzame gedragsverandering. ‘Ik verander mijn gedrag’ steunt op twee pijlers: rationele analyse (hoofd) en emotionele betekenis (hart). Ons uitgangspunt: partners in de keten moeten elkaar scherp houden en bevragen of duurzaamheid “uit het hart komt” of “uit het hoofd” omdat het nou eenmaal moet. Je krijgt tips hoe gedragsverandering effectief ondersteund kan worden op basis van het gedachtengoed van prof.dr.ir. J.G. Wissema en c.s.
10:30 uur Rijksvastgoedbedrijf
Jan Mutsaers (Rijksvastgoedbedrijf)
10:50 uur Koffiepauze
11:20 uur Tauw
Lisa de Groot (Tauw)
11:50 uur keyboard_arrow_downOptimaal samenwerken met de BAR-methode
Erik van der Neut (Markus B.V.)
De manier van werken binnen de bouw is de laatste jaren sterk veranderd. Stonden aannemer en opdrachtgever vroeger nog wel eens “tegenover” elkaar, tegenwoordig gaat het steeds meer om de gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij zijn goede sociale en communicatieve vaardigheden van belang voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de bouw en tussen collega’s onderling. Erik van de Neut, directeur Aannemingsmaatschappij Markus B.V., vertelt tijdens zijn presentatie over de zelfontwikkelde BAR (Bouwen Aan Relaties)-methode die hen handvatten geeft voor een persoonlijke manier van werken en het opbouwen van langdurige (klant)relaties. BAR is dé manier van samenwerken binnen Markus. Bij BAR staan een positieve werkhouding, betrouwbaarheid en een langdurige relatie centraal. Tijdens zijn presentatie licht hij de BAR-methode toe.
12:20 uur Lunch

Inschrijven

 

Markus B.V.
TwynstraGudde - Contracteren en Risicomanagement
Tauw
Rijksvastgoedbedrijf

 

keyboard_arrow_up