Een vliegende start maken met schoolverduurzaming

Online event: Een vliegende start maken met schoolverduurzaming

In een online eventreeks georganiseerd door Duurzaam Gebouwd en Stedebouw & Architectuur laten we zien welke stappen je als school kunt nemen om te komen tot een algehele kwaliteitsverbetering voor een gezondere school.

In dit eerste online event bekijken we welke financiering beschikbaar is om voor in aanmerking te komen. Aan de hand daarvan, alsook met behulp van enkele tools, bepalen we gezamenlijk wat nu de grootste prioriteiten én de quick wins zijn voor de verduurzaming en het gezond maken van scholen. Ook de Sectorale routekaart verduurzaming schoolgebouwen is hierin een onmisbaar gereedschap. Vervolgens laten diverse marktpartijen zien welke duurzaamheidsingrepen je nu al kunt doen om de eerste stappen te zetten.

Het online event Een vliegende start maken met schoolverduurzaming vindt plaats in onze netwerktool Hopin. Met deze innovatieve tool kun je schoolbesturen en professionals uit de markt ontmoeten, luister je naar inspirerende keynotesprekers en kun je kennis halen én delen in diverse interactieve sessies. Naderhand praat je met elkaar na in een online café.

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur keyboard_arrow_downInloop
Kom van te voren alvast kennis maken met de andere bezoekers door te netwerken en bezoek de online stands van de partners die deze ochtend een sessie verzorgen!
09:30 uur Opening door dagvoorzitter
Wim Lengkeek (Kenniscentrum Ruimte-OK)
09:40 uur keyboard_arrow_downGesprek met RVO
Caroline Koot, Rik van Kraaij
Op 4 januari jl. is de SUVIS (Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen) opengesteld, bedoeld voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Wat beoogt deze uitkering exact, hoe loopt de regeling, wat zijn de voorwaarden en hoe kunnen schoolbesturen de regeling inzetten om het binnenklimaat te verbeteren? Caroline Koot en Rik van Kraaij van RVO schuiven digitaal aan tafel bij Wim Lengkeek om de uitkering toe te lichten.
09:55 uur keyboard_arrow_downOp integrale wijze aan de slag met verduurzaming
Marion Breg, Wim Lengkeek
Aan de hand van het programma Scholen op Koers nemen Marion Breg en Wim Lengkeek van kenniscentrum Ruimte-OK de deelnemers mee in een stap voor stap aanpak voor verduurzaming van scholen. De eerste stap: inzicht verwerven. Ook laten Marion en Wim zien hoe duurzaamheid een plek kan krijgen in jouw meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het idee: er is meer mogelijk dan je denkt.
10:25 uur keyboard_arrow_downPauze en netwerken
Ontmoet tijdens de pauze andere bezoekers die wellicht interessant zijn voor uw netwerk!
10:40 uur keyboard_arrow_downSessieronde 1
Tijdens deze sessieronde worden er sessies verzorgd door Monique Donker (Buyers Group), Tjebbe de Jong (Dijkstra Draisma), Bart-Jan Pompen (Carlisle Construction Materials), Jürgen van Hulst (Saint Gobain) en Michel Drenth en Pim Bressers (HEVO).
10:40 uur keyboard_arrow_downEen duurzame circulaire School realiseren, hoe doe je dat?
Monique Donker (Buyer Group)
Hoe kunnen scholen en gemeenten de markt uitvragen op basis van duurzame en circulaire ambities?
Circulariteit is nog een relatief nieuw begrip, waarop we het veelal nog pionieren is. In de Buyer Group (BG) Duurzame Circulaire Scholen werken we daarom aan de ontwikkeling van concrete handvatten. Hiermee kunnen scholen, gemeenten en inkoopbureaus aan het begin van het ontwikkelproces heldere keuzes maken en een weg vinden om ambities te realiseren.
In deze sessie presenteren we de eerste handreikingen. We geven tips voor hoe scholen de markt kunnen uitdagen en samen ambities kunnen worden gerealiseerd. Verder gaan we graag met de deelnemers in gesprek om te verkennen hoe we de handvatten ook voor hen van waarde kunnen zijn.
De Buyer Group Duurzame Scholen is een initiatief BZK en I&W door PIANOo en Cirkelstad uitgevoerd. Naast de BG Duurzame Scholen zijn er 15 andere BG’s, waarbinnnen publieke opdrachtgevers verduurzaming aanjagen binnen een divers marktsegment.
10:40 uur keyboard_arrow_downHoe vergroot ik de duurzaamheidsambitie in de aanbestedingsfase?
Tjebbe de Jong (Dijkstra Draisma)
Wij denken dat er veel kennis in de markt aanwezig is die jou als opdrachtgever kan helpen een duurzame school te (ver)bouwen. Maar hoe kan je creatief aanspraak maken op deze kennis, als je gehouden bent aan allerlei inkoopvoorwaarden en wetgeving?
Wij willen jou als opdrachtnemer graag tips en adviezen geven, vanuit ons perspectief. We gaan het hebben over de mogelijke aanbestedingsvormen en de voor- en nadelen. We behandelen een aantal belangrijke termen als het gaat om duurzaamheid, aanbesteden en scholenbouw. En we geven concrete tips waar je direct mee aan de slag kan als je binnenkort een project gaat aanbesteden.
10:40 uur keyboard_arrow_downHoe ontwerp je een schoolgebouw met als uitgangspunten: betere leerprestaties, minder ziekteverzuim en minimale CO2-impact?
Jürgen van Hulst (Saint-Gobain)
De sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Wij lichten dit toe aan de hand van het onderzoek dat wij deden samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe. Wij onderzochten hoe een zo goed mogelijk schoolgebouw wordt ontworpen waarin leerlingen beter presteren en leerkrachten minder stress ervaren én een lager ziekteverzuim hebben. Met bovendien maximale prestaties van welzijn (beleving, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en daglicht), de energieprestatie en de MPG-score in een goede onderlinge balans.
10:40 uur keyboard_arrow_downSturen op Duurzaam Onderwijshuisvestingbeleid
Pim Bressers, Michel Drenth
De verduurzamingsopgave stelt enorme eisen aan het onderwijshuisvestingsbeleid van gemeenten en schoolbesturen. Na het vaststellen van strategisch beleid middels een Integraal Huisvestingsplan start de echte uitvoering. Daarvoor is ook beleid nodig op tactisch en operationeel niveau. Bovendien dienen deze beleidsniveaus in verbinding met elkaar te staan zodat constant gestuurd kan worden op de realisatie van ambities.
In deze sessie laat HEVO zien welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzaam onderwijsbeleid én welke tools daarbij grip geven. We gaan dieper in op één van onze tools welke ervoor zorgt dat je als gemeente en schoolbesturen gezamenlijk kunt sturen op CO2 uitstoot: het CO2MPAS. Deze tool hebben we opgesteld op basis van onze ervaring met het opstellen van sectorale routekaarten in het PO, VO en het MBO, HO.
10:40 uur keyboard_arrow_downHet belang van een duurzame lucht- en waterafdichting, hoe hoog staat het op uw prioriteitenlijst?
Bart-Jan Pompen (Carlisle Construction Materials)
Dakbedekking en luchtdichting zijn twee cruciale componenten in een onderwijsgebouw, alleen wordt dat lang niet altijd zo ervaren. Op momenten dat er geen vochtproblemen of lekkende daken zijn, is het logisch dat hier niet de focus ligt. Toch is het voor facilitaire managers en/of bestuurders van belang om kennis te hebben van deze materie.
In deze sessie zal Bart Jan Pompen in het kort het belang van een goede afdichting laten zien. Daarbij richt hij zich op een circulair daksysteem met een extreem lange gebruiksduur en welke ook losmaakbaar is. En op het belang van het inzetten van een adequate luchtdichting. In een persoonlijke Q&A wordt dieper op deze onderwerpen ingegaan.
11:00 uur keyboard_arrow_downBezoek de online stands
Na de presentaties kan je verder in gesprek bij de online stands van de aangesloten partners.
11:15 uur keyboard_arrow_downVan routekaart tot quick win
Wichert Eikelenboom, Tanja van Nes
Tanja van Nes, beleidsadviseur School & Omgeving bij de PO-Raad, neemt de deelnemers mee in de Sectorale routekaart verduurzaming scholen. Dit document geeft een integrale blik op de verduurzaming van onderwijsvastgoed door in kaart te brengen wat voor vernieuwingsslag er moet worden gemaakt en wat het bijbehorende kostenplaatje daarvan is. Dat is een blik op de lange termijn, maar wat is er nú al mogelijk? Wichert Eikelenboom, adviseur scholenbouw, schetst op basis van praktische voorbeelden hoe je op korte termijn aan de slag kunt of welke valkuilen je moet vermijden.
11:45 uur keyboard_arrow_downSessieronde 2
Tijdens deze sessieronde worden de sessies verzorgd vanuit Wolf, HEVO, Merosch, Roderick Conijn (Interface) en Renson.
11:45 uur keyboard_arrow_downDesign met oog voor het klimaat
Roderick Conijn (Interface)
Interface en nora By interface zijn fabrikant/leverancier van duurzame vloeroplossingen. In 1994 gaf onze oprichter, Ray Anderson, te kennen dat Interface vastbesloten was om het eerste ecologische, duurzame en klimaatherstellende bedrijf ter wereld te worden. De huidige missie is ‘Climate take Back’. Door te experimenteren met hernieuwbare en recyclebare grondstoffen zijn we in staat gebleken om de CO2-voetafdruk van onze producten te verlagen. Met onze tapijtgels zelfs met meer dan 70 procent sinds 1996. Elke vloerbedekking die we aanbieden is 100% CO2-neutraal over de gebruiksduur van de vloerbedekking.
11:45 uur keyboard_arrow_downLuchtkwaliteit in de klas: Make Sense!
Julie Vandercruyssen (Renson)
Onze kinderen mogen weer naar school. Daarbij rijst de vraag meer dan ooit hoe we onze kinderen daar veilig naartoe laten gaan. Het advies om klassen uit te rusten met een CO2-meter is goed, omdat leerlingen en leerkrachten zich zo bewust worden van de luchtkwaliteit in klaslokalen, maar het nadeel blijft dat CO2 niet te zien of te ruiken valt.
Met de Renson Sense zorg je ervoor dat alle leerlingen op een veilige manier les kunnen krijgen. Dankzij dit apparaat weten zij op een heel toegankelijke manier wanneer ze actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat de klaslokalen te allen tijde voldoende geventileerd zijn. In deze korte sessie vertelt Julie Vandercruyssen, productmanager bij Renson, hoe dit product werkt en waarom het een belangrijke toevoeging aan gezonde klaslokalen is.
11:45 uur keyboard_arrow_downHoe komen we daadwerkelijk tot écht gezonde en duurzame scholen?
Chris van der Elst (Merosch)
Merosch is gespecialiseerd in de vertaalslag vanuit de analyse naar de praktijk: hoe duurzame voornemens, beleid, plannen, ambities en studies daadwerkelijk gerealiseerd worden. Wij ontwikkelen energieconcepten en scenario’s door gedegen kennis van en ervaring met bouwkundige, energie- en installatietechnieken te integreren met financiële kennis en ervaring met beleid- en besluitvorming.
In deze webinar zal adviseur Chris van der Elst ingaan op het belang om eerst een goede strategie voor het verduurzamen van de schoolgebouwen te doordenken. Om vervolgens een uitvoeringsplan met concrete maatregelen toe te lichten. In de eerste fase gaat het om kwantitatief onderzoek, waarin de schoolgebouwen worden geordend en een tijdspad bepaald. In de tweede fase volgt een kwalitatieve uitwerking door middel van een uitvoeringsplan waarin we de businesscases op tafel leggen en enkele praktijkvoorbeelden toelichten. Welke maatregelen tref je? Wat kost het en wat levert het op?
11:45 uur keyboard_arrow_downEen doeltreffende ventilatieoplossing voor gezonde scholen!
Albert Grootenhuis (WOLF Energiesystemen)
Hierin wordt uitgelegd hoe je een gezond binnenklimaat kunt realiseren bij een bestaande school. We gaan ook dieper in op de verspreiding van de lucht en de aerosolen. Met elkaar kunnen we zorgen voor een gezonde school. Goed voor jouw kind maar ook voor jouzelf.
11:45 uur keyboard_arrow_downHet verduurzamen van een school
Winifred van den Bosch (HEVO B.V.)
De onderwijssector biedt veel kansen voor verduurzaming. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun gebouwen te renoveren naar frisse en toekomstbestendige scholen, binnen het bestaande budget.
Een duurzaam schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, een laag energieverbruik en is betaalbaar. Ook is het gebouw ondersteunend aan het onderwijs dat hierin gegeven wordt. In de Sectorale routekaart voor verduurzaming van schoolgebouwen hebben de PO-Raad, de VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beschreven wat moet gebeuren om de duurzaamheidsambities te realiseren. HEVO heeft bij de totstandkoming van de routekaart een belangrijke adviesrol vervuld.
In deze sessie laat HEVO aan de hand van praktijkvoorbeelden zien op welke manier verduurzamen een schoolgebouw goed kan worden verduurzaamd, waarbij de balans tussen investering, energiezuinigheid en bruikbaarheid optimaal is.
De besluitvorming om een school te verduurzamen kan ondersteund worden door een businesscase op te stellen, waarin enkele technische concepten en scenario’s worden opgesteld, inclusief een kostenbegroting van de maatregelen met bijbehorende energiebesparing en terugverdientijden.
12:05 uur keyboard_arrow_downBezoek de online stands
Na de presentaties kan je verder in gesprek bij de online stands van de aangesloten partners.
12:20 uur keyboard_arrow_downNapraten in het online café
Praat met de andere bezoekers na over wat er besproken is vandaag tijdens het evenement.
12:30 uur Afsluiting door dagvoorzitter

Inschrijven

keyboard_arrow_up