Seminar Biobased Bouwen Terugblik 05-07-2022

‘Bouwen met alternatieve en secundaire materialen wordt een vanzelfsprekendheid’. Die overtuiging klonk tijdens het seminar Biobased Bouwen. Deelnemers konden in de praktijk zien hoe ‘anders en beter bouwen’ er in de praktijk uitzag in de gemeente Eindhoven, op de bouwplaats van PUUR Wonen. Gastheer Giesbers, tevens Duurzaam Gebouwd-partner, gaf deelnemers de mogelijkheid om van heel dichtbij mee te maken hoe 56 grondgebonden CLT-woningen invulling geven aan biobased ambities en doelstellingen.

Lees hier het verslag over het seminar Biobased Bouwen, geschreven door hoofdredacteur Marvin van Kempen. Daarnaast heb je van onderstaande sprekers de mogelijkheid om de presentatie terug te kijken:


8.0

Totaalimpressie bijeenkomst


8.4

Organisatie


7.8

Inhoudelijk programma


8.3

Locatie


7.7

Aansluiting op kennisbehoefte


81

Aantal deelnemers


8.0

Dagvoorzitter


7.6

Presentatie Jetske Thielen, Jurgen Arts


7.0

Presentatie Laurens Taal, Max Drath


7.9

Presentatie Joop Ketelaers


8.2

Presentatie Paul van Doorn


7.4

Presentatie Wouter Schik

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Inloop en koffie
10:00 uur Opening door dagvoorzitter Norbert Schotte
Norbert Schotte (Alba Concepts & Gideon)
10:10 uur keyboard_arrow_downErvaringen met houtbouw in de sociale woningbouw
Jetske Thielen, Jurgen Arts

Jetske Thielen en Jurgen Arts vertellen over ervaringen met houtbouw van 8 woningcorporaties in Brabant, de Lente-groep, die ook deelnamen aan de Buyer Group Houtbouw in 2021. Maar ook binnen het Lente-Akkoord van Neprom en Aedes, de MRA Green Deal Houtbouw, de City Deal Conceptueel en Biobased bouwen en bij sommige grote bouwbedrijven en banken is er veel aandacht voor houtbouw. Hoe werken de 8 corporaties samen? Wat zijn voordelen van houtbouw, wat zijn knelpunten of valkuilen, hoe werken de corporaties samen met gemeenten, en wat is nodig voor opschaling van 2 naar 50%?

10:35 uur keyboard_arrow_downBiobased bouwen is bouwen met de natuur!
Laurens Taal, Max Drath

Bouwen met inspiratie van moeder natuur is het “DOEN”. Moeder natuur heeft de R&D op het gebied van de circulaire en de biobased economie al voor ons uitgevoerd!
De natuur stopt niet bij landsgrenzen en denkt nooit dat lokaal iets is wat binnen een land moet gebeuren. Laten wij onze blik verruimen en kijken naar het Europees continent. De vraag naar opschaling van wordt dan heel anders, Europees hebben wij voldoende biobased bouwmaterialen om meteen te beginnen met bouwen in gezonde biobased constructies. Bij Aveco de Bondt Duurzaamheid houden wij ervan niet in belemmeringen te denken maar denken we graag in oplossingen. Wij combineren de al bewezen “traditionele” biobased bouwmaterialen met een parallel lopend zoek- en ontwikkelingstraject om uit biobased reststromen vanuit de landbouw nieuwe bouwmaterialen te maken. Graag willen wij jullie meenemen op deze reis: wat is er al mogelijk en wat zit er nog in de pijplijn aan toekomstige materialen. Op deze reis kijken we ook naar materiaaleigenschappen die nu veelal over het hoofd gezien worden bij de materialenselectie voor een project. Bijvoorbeeld waardevolle natuurlijke regulerende principes van materialen, inzetbaar om emissiearm en CO2- neutraal aan de toekomstige woningvraag te kunnen voldoen. Niet morgen maar vandaag al!

11:00 uur Koffiebreak: netwerken met vakgenoten
11:15 uur keyboard_arrow_downVan kwantitatief naar kwalitatief uitvragen: #durftevragen
Joop Ketelaers (Gemeente Eindhoven)

Regio Eindhoven groeit als kool. Enorme ambities. Verdichting is nodig, maar meer ruimte komt er niet. Steeds groter wordende problemen met leefkwaliteit, klimaatverandering, beschikbaarheid van duurzame energie en beschikbaarheid van grondstoffen. De stad staat onder enorme druk.
Als stad leggen we daarom de lat hoog en daar waar het kan gebruiken we onze invloed. We dagen onze partners uit zoveel mogelijk waarde te bieden op onze ambitie om te groeien binnen de grenzen van onze planeet. Met de The Natural Step als richtsnoer en door ruimte te geven aan de markt zodat zij optimaal hun expertise kunnen inbrengen. Daarnaast is het belangrijk ervaringen te delen met anderen. ‘Durf te vragen, te vertrouwen en ruimte te geven. Ben trots, d(r)aag uit en verbind’.

11:25 uur ‘’Lessons learned bij de ontwikkeling en realisatie van 56 grondgebonden CLT-koopwoningen PUUR Wonen in Eindhoven’’
Paul van Doorn (Giesbers)
11:35 uur keyboard_arrow_downOpschaling van biobased bouwmaterialen in de BenU en GWW
Wouter Schik (Arcadis)

Wouter Schik, Arcadis, gaat in op de grootste opschalingskansen op korte termijn voor biobased materialen in de BenU en de GWW. Arcadis heeft hiervoor een onderzoek gedaan in opdracht van RVO, namens het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. De focus ligt bij de productgroepen isolatiematerialen, gevel/dak en constructiematerialen in de BenU, en op bio-asfalt, biobeton en biocomposiet in de GWW.

12:00 uur Q&A met alle sprekers o.l.v. de dagvoorzitter
12:15 uur Netwerklunch en rondleiding PUUR Wonen

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up