Duurzaamheid loont

Duurzaamheid loont

Duurzaamheid wordt een belangrijk selectiecriterium voor eindgebruikers wanneer zij beslissingen nemen over (her-)huisvestingsvraagstukken. Maar waarom is dat nu al niet het geval? In Nederland hebben we blijkbaar last van een ochtendhumeur. Nadat Al Gore de wereld en Nederland wakker heeft geschud gaan we als vanouds zitten mopperen en klagen. Ook in de vastgoedwereld wordt het bewijs geleverd dat we in eerste instantie met de hakken in het zand gaan.

Vanuit een traditioneel ontwikkelingsmodel en gedachtegoed wordt er massaal geroepen dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat met duurzaamheid. Het is vooral duurder en de eindgebruiker moet maar moet betalen. Het onderhandelen is blijkbaar begonnen. Je merkt het echt wanneer duurzaamheid bij partijen nog niet geland is.
Het onderwerp wordt gekleineerd en omzeild. En dat komt er ook weer de welbekende vergelijking voorbij. Je kunt beter een vegetariër in een Hummer hebben dan een vleeseter in een Toyota Prius.

TNT is de discussie voorbij. Hoeveel de zeespiegel gaat stijgen is niet relevant, maar dat hij gaat stijgen wel. We hebben met zijn allen het probleem veroorzaakt, dus een ieder moet ook onderdeel zijn van de oplossing. Maar als je met gezond verstand goed naar duurzaamheid kijkt is het gewoon ´common business sense´.

Financiële beloning
Er moeten echter nog wel een aantal dingen gebeuren in de vastgoedwereld, wil duurzaamheid gemakkelijker toegankelijk zijn voor alle eindgebruikers. Wanneer je het huisvestingsvraagstuk van een eindgebruiker bekijkt, moet naar de “Total Cost of Ownership” worden gekeken. Dan blijkt al snel dat duurzaamheid alleen al financieel loont. Los van de bijdrage die je aan de wereld waarin wij leven levert.

Vooral in de exploitatieperiode van een gebouw zijn grote duurzame klappers te maken op onder andere de mogelijkheden voor energiereductie. Daarnaast vindt in deze periode circa tachtig procent van de totale CO2-uitstoot plaats die vrijkomt als gevolg van het bouwen en gebruiken van een pand. Om duurzaamheid voor alle partijen in de keten interessant te maken moet de vastgoedketen worden omgedraaid.

De eindgebruiker moet, net als TNT, op zoek gaan naar duurzame business partners die duurzaamheid in de genen hebben zitten. De eindgebruiker zoekt meer en meer een combinatie van een duurzame investeerder en een duurzame ontwikkelaar. Dit in tegenstelling tot het traditionele model, waar de ontwikkelaar op zoek gaat naar eindgebruikers en het huurcontract doorverkoopt aan een belegger alvorens er nog maar één paal de grond in is gegaan. De eindgebruiker weet niet hoe duurzaam die huisbaas is en de eindgebruiker wordt een financieel product.

Exploitatieperiode is sturend
Juist door als eindgebruiker samen met de investeerder en ontwikkelaar te kijken naar de exploitatieperiode en de invulling hiervan, met energieverbruik sld uitgangspunt, komen partijen tot een duurzame ontwikkeling en relatie. De exploitatieperiode moet sturend zijn voor het ontwikkelproces. Daarbij moeten we afscheid nemen van het principe “voorschot servicekosten”. Het energieverbruik en de reductie daarvan moet voor iedereen financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

De initiële investering opwekkingsmethodes voor duurzame energie kan door de investeerder en of ontwikkelaar worden gedaan, indien daar een kasstroom tegenover staat. De eindgebruiker betaalt dan een gedeeltelijk vast bedrag aan het hebben van duurzame energie. Reductie van het variabele deel is voor zowel huurder als verhuurder interessant. De overproductie van energie kan door de investeerder en of ontwikkelaar voor andere doeleinden worden ingezet en de huurder realiseert een kostenreductie.

In zijn totaliteit worden, in het bijzonder de exploitatiekosten, de totale huisvestingskosten van de eindgebruiker gereduceerd en zo loont duurzaamheid. Net als het recentelijk geïntroduceerde energielabel in de utiliteitsbouw zo wordt duurzaamheid voor de eindgebruiker een selectiecriterium. Om de simpele reden dat het geld oplevert.

Nikaj van Hermon
 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c263
Ventileren? Ook in de keuken!

Ventileren? Ook in de keuken!

Gisteren om 10:01 uur
timer 4 min

De bewustwording van keukenventilatie moet worden vergroot. Bij het koken komt fijnstof vrij en dat is schadelijk ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243 c277
Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen op zich gericht

Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen ...

29 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Een bijzondere gevel in Delft, vol klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen, heeft al enige tijd een ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 en fijnstof

Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 ...

28 jul om 08:01 uur
timer 2 min

Na een aantal testprojecten dit jaar zal in 2022 een nieuwe, elektrische asfaltspreidmachine volop gaan meedraaien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

27 jul om 13:01 uur
timer 3 min

Dijkversterking is een super actueel thema, maar kan dat ook worden gerealiseerd zonder uitstoot van schadelijke ...

Lees verder »

c21 c225 c261
Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan 2.0

Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan ...

26 jul om 14:00 uur
timer 3 min

Wie in de bouw met BIM werkt, heeft goede contract- en werkafspraken nodig. De BIM-wereld verandert echter snel ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

23 jul om 14:25 uur

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De kortste route naar een slimmer en groener Europa

De kortste route naar een slimmer en groener ...

21 jul om 15:15 uur
timer 1 min

De verduurzamingssnelheid moet verdubbelen, willen we de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2050 behalen. De Europese ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c266
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

21 jul om 08:01 uur
timer 1 min

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c263
Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

20 jul om 14:01 uur
timer 6 min

Naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten komt er een vierde algemene maatregel om de verspreiding ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c243
Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

20 jul om 07:56 uur
timer 3 min

De intentie van vier baksteenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een halvering van de broeikasgasemissies ...

Lees verder »

c21 c225
Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

20 jul om 07:00 uur
timer 1 min

Het is weer de hoogste tijd: dit is hét moment waarop jij je stem laat horen. Aan welke thema's moet Duurzaam ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up