Duurzaamheid loont

Duurzaamheid loont

Duurzaamheid wordt een belangrijk selectiecriterium voor eindgebruikers wanneer zij beslissingen nemen over (her-)huisvestingsvraagstukken. Maar waarom is dat nu al niet het geval? In Nederland hebben we blijkbaar last van een ochtendhumeur. Nadat Al Gore de wereld en Nederland wakker heeft geschud gaan we als vanouds zitten mopperen en klagen. Ook in de vastgoedwereld wordt het bewijs geleverd dat we in eerste instantie met de hakken in het zand gaan.

Vanuit een traditioneel ontwikkelingsmodel en gedachtegoed wordt er massaal geroepen dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat met duurzaamheid. Het is vooral duurder en de eindgebruiker moet maar moet betalen. Het onderhandelen is blijkbaar begonnen. Je merkt het echt wanneer duurzaamheid bij partijen nog niet geland is.
Het onderwerp wordt gekleineerd en omzeild. En dat komt er ook weer de welbekende vergelijking voorbij. Je kunt beter een vegetariër in een Hummer hebben dan een vleeseter in een Toyota Prius.

TNT is de discussie voorbij. Hoeveel de zeespiegel gaat stijgen is niet relevant, maar dat hij gaat stijgen wel. We hebben met zijn allen het probleem veroorzaakt, dus een ieder moet ook onderdeel zijn van de oplossing. Maar als je met gezond verstand goed naar duurzaamheid kijkt is het gewoon ´common business sense´.

Financiële beloning
Er moeten echter nog wel een aantal dingen gebeuren in de vastgoedwereld, wil duurzaamheid gemakkelijker toegankelijk zijn voor alle eindgebruikers. Wanneer je het huisvestingsvraagstuk van een eindgebruiker bekijkt, moet naar de “Total Cost of Ownership” worden gekeken. Dan blijkt al snel dat duurzaamheid alleen al financieel loont. Los van de bijdrage die je aan de wereld waarin wij leven levert.

Vooral in de exploitatieperiode van een gebouw zijn grote duurzame klappers te maken op onder andere de mogelijkheden voor energiereductie. Daarnaast vindt in deze periode circa tachtig procent van de totale CO2-uitstoot plaats die vrijkomt als gevolg van het bouwen en gebruiken van een pand. Om duurzaamheid voor alle partijen in de keten interessant te maken moet de vastgoedketen worden omgedraaid.

De eindgebruiker moet, net als TNT, op zoek gaan naar duurzame business partners die duurzaamheid in de genen hebben zitten. De eindgebruiker zoekt meer en meer een combinatie van een duurzame investeerder en een duurzame ontwikkelaar. Dit in tegenstelling tot het traditionele model, waar de ontwikkelaar op zoek gaat naar eindgebruikers en het huurcontract doorverkoopt aan een belegger alvorens er nog maar één paal de grond in is gegaan. De eindgebruiker weet niet hoe duurzaam die huisbaas is en de eindgebruiker wordt een financieel product.

Exploitatieperiode is sturend
Juist door als eindgebruiker samen met de investeerder en ontwikkelaar te kijken naar de exploitatieperiode en de invulling hiervan, met energieverbruik sld uitgangspunt, komen partijen tot een duurzame ontwikkeling en relatie. De exploitatieperiode moet sturend zijn voor het ontwikkelproces. Daarbij moeten we afscheid nemen van het principe “voorschot servicekosten”. Het energieverbruik en de reductie daarvan moet voor iedereen financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

De initiële investering opwekkingsmethodes voor duurzame energie kan door de investeerder en of ontwikkelaar worden gedaan, indien daar een kasstroom tegenover staat. De eindgebruiker betaalt dan een gedeeltelijk vast bedrag aan het hebben van duurzame energie. Reductie van het variabele deel is voor zowel huurder als verhuurder interessant. De overproductie van energie kan door de investeerder en of ontwikkelaar voor andere doeleinden worden ingezet en de huurder realiseert een kostenreductie.

In zijn totaliteit worden, in het bijzonder de exploitatiekosten, de totale huisvestingskosten van de eindgebruiker gereduceerd en zo loont duurzaamheid. Net als het recentelijk geïntroduceerde energielabel in de utiliteitsbouw zo wordt duurzaamheid voor de eindgebruiker een selectiecriterium. Om de simpele reden dat het geld oplevert.

Nikaj van Hermon
 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225
Kijkje in de keuken bij twee warmtenetten

Kijkje in de keuken bij twee warmtenetten

24 mrt om 15:00 uur
timer 8 min

De urgentie van het verduurzamen van bedrijventerrein werd duidelijk tijdens het eerste deel van de webinarreeks ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225 c260
Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ontwerpen

Denk mee over toekomstig hergebruik en circulair ...

24 mrt om 10:01 uur
timer 1 min

Werk jij in de bouw en denk je graag mee over de toekomst van circulariteit? Klim dan in de pen en geef jouw feedback ...

Lees verder »

c20 c140 c185 c225
Sloop provinciehuis Gelderland Europees icoonproject

Sloop provinciehuis Gelderland Europees icoonproject

23 mrt om 10:01 uur
timer 6 min

De sloop van het betonnen Gelderse provinciehuis mondde uit in een innovatief voorbeeldproject van Europese proporties ...

Lees verder »

c21 c34 c148 c160 c225
Verzilveren van duurzame kansen in beheer en onderhoud

Verzilveren van duurzame kansen in beheer en ...

22 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Hogeschool Windesheim pakt de verduurzaming en het circulair maken van de huisvesting en het vastgoed aan met ...

Lees verder »

c20 c140 c225 c236 c243 c295 c298
'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor EXPO 2025

'A New Dawn' is de Nederlandse inzending voor ...

22 mrt om 09:47 uur
timer 3 min

De Nederlandse inzending voor World Expo 2025 Osaka laat volgens minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking ...

Lees verder »

c21 c136 c225
22% goedkoper en 16 maanden sneller door conceptueel bouwen

22% goedkoper en 16 maanden sneller door conceptueel ...

22 mrt om 08:39 uur
timer 4 min

Volgens onderzoek van IGG Bouweconomie, in opdracht van Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB), is conceptueel bouwen ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Last call: zet je volgende stap tijdens Themabijeenkomst Circulariteit op 28 maart

Last call: zet je volgende stap tijdens Themabijeenkomst ...

21 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

Op 28 maart aanstaande vindt in de Metaal Kathedraal te Utrecht de Themabijeenkomst Circulariteit plaats. Je maakt ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c298
Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant voor bredere doelgroep

Nieuwe ‘DEI+ aardgasloos’ interessant ...

20 mrt om 10:01 uur
timer 2 min

Investeer jij als ondernemer en/of eindgebruiker in een innovatie voor aardgasloze woningen, wijken, woon- en ...

Lees verder »

c21 c225 c268 c298
Extra betaalbare huizen in tijden van woningnood

Extra betaalbare huizen in tijden van woningnood

17 mrt om 12:01 uur
timer 3 min

Afgelopen jaar heeft bouwbedrijf Van Wijnen in Nederland liefst 4.243 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Opvallend ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243 c280 c298
Hoe overleef je de ‘valley of death’ van de wijkaanpak?

Hoe overleef je de ‘valley of death’ ...

17 mrt om 10:01 uur
timer 7 min

Wat zijn de actuele knelpunten in de energietransitie? Die onderwerpen vormen de basis van een serie events van ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c244 c266
Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

Circulair en zelfvoorzienend: woonwijk op ponton

16 mrt om 10:01 uur
timer 5 min

Ook gezien het vele jonge publiek schoot CFP Green Buildings onlangs weer raak met de CFP Innovatiedag. Naast ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c246
Young professional Alycia Biekram: diversiteit bundelen

Young professional Alycia Biekram: diversiteit ...

15 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Na de zomer gaat Duurzaam Gebouwd samen met ABN AMRO op zoek naar de beste verduurzamers van Nederland. We doen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up