Enkele tips voor duurzame realisatie

De belangstelling voor het ontwikkelen van duurzame en energiezuinige gebouwen neemt de laatste tijd enorm toe. De vraag in hoeverre projecten ook daadwerkelijk duurzaam gerealiseerd worden hangt hierbij niet alleen samen met de technische haalbaarheid van een project, maar vooral ook met de wijze van organisatie en financiering.

Duurzame energietoepassingen vergen veelal hogere investeringen dan conventionele techniek. Hiertegenover staat over het algemeen een duidelijk exploitatievoordeel omdat er minder gas of elektriciteit benodigd is. Gebruikers die zelf een eigen woning of commercieel gebouw ontwikkelen, zijn meestal zeer goed in staat om de afweging te maken of het jaarlijks exploitatievoordeel opweegt tegen de meerinvestering in de duurzame energietechnologie.

In de Nederlandse bouwmarkt wordt het overgrote deel van de gebouwen echter niet ontwikkeld door de uiteindelijke gebruiker. Dit hoeft de ontwikkeling van duurzame gebouwen niet in de weg te staan, mits bepaalde aspecten goed worden georganiseerd. Hier gaat het echter in de praktijk al snel mis, omdat in vrijwel de gehele bouwkolom de kosten voor het ontwikkelen en financieren van een gebouw geheel losstaan van de overige lasten waar gebruikers mee te maken krijgen.

Enkele praktijktips:
1 Door gemeentes vooraf vastgestelde maximale VON-prijzen voor woningen, waardoor extra investeringen in duurzaamheidsmaatregelen (die de exploitatielasten kunnen verlagen) niet zonder meer kunnen resulteren in een hogere vraagprijs;
2 Hypothecaire financiering van banken waarbij het maximaal te lenen bedrag alleen afhankelijk is van het inkomen van de eigenaar, zonder dat er naar totale lasten wordt gekeken;
3 Scheiding van bouw- en exploitatiebudgetten in bijvoorbeeld de zorgsector of het onderwijs;
4 Maximale huurprijzen voor sociale woningbouw, welke helemaal los staan van de exploitatiekosten ten aanzien van energie.

Oplossingen
Het niet integraal benaderen van totale woon- of gebouwlasten kan het op grote schaal toepassen van duurzame energietechnologie duidelijk beperken. Zolang de verschillende partijen daar geen verandering in aanbrengen, is het noodzakelijk om naar oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat het thans aanwezige spanningsveld wordt opgeheven. Een belangrijk item hierbij is communicatie met de desbetreffende partijen. In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld best mogelijk om met gemeentes afspraken te maken over hogere VON-prijzen, in het geval waarbij duurzame energie wordt toegepast.

Voorwaarde hierbij is dan wel dat de integrale woonlasten (hypothecaire kosten en energie) niet hoger zijn dan bij een conventionele woning. Ook voor banken geldt dat er al ervaringen zijn waarbij bewoners meer mogen lenen omdat een woning (zeer) energiezuinig wordt ontwikkeld.

Andere constructies
Indien dergelijke oplossingen onverhoopt niet haalbaar zijn of niet wenselijk worden geacht, zijn er ook nog mogelijkheden via outsourcings- of leaseconstructies voor duurzame energietechnologie. Hierbij neemt een derde de (meer-) investering voor haar rekening. Via energielevering of verhuur van een installatie wordt deze dan terugverdiend. Voor de eindgebruiker staat hierbij voorop dat deze met vergelijkbare of lagere investering- en exploitatielasten te maken krijgt als voor een conventionele woning of gebouw. Middels deze lease- of outsourcingsopties kan eveneens het probleem worden opgelost van maximale huurprijzen of gescheiden budgetten voor bouw en exploitatie.

Inmiddels zijn er op de markt al vele spelers actief die outsourcings- of leaseconstructies aanbieden voor duurzame energietechnologie. Concurrentie tussen deze spelers zal ongetwijfeld leiden tot voordelen voor afnemers van deze constructies.

Arjen van der Meer

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225
Thalia Verkade en Annemarie van Doorn op mainstage Verbindingsfestival

Thalia Verkade en Annemarie van Doorn op mainstage ...

Gisteren om 08:00 uur

Naast de vele verschillende podia op het Verbindingsfestival van 29 september, staan er diverse keynotes op de ...

Lees verder »

c21 c225 c246
Bekijk de pitches voor de DigiDare Award 2020

Bekijk de pitches voor de DigiDare Award 2020

Gisteren om 07:15 uur
timer 1 min

De jury van de DigiDare Award 2020 buigt zich over 9 ingezonden pitches. Benieuwd naar de filmpjes van onder andere ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Groot Handelsgebouw wordt 1,5 meter-proof met behulp van onafhankelijk keurmerk

Groot Handelsgebouw wordt 1,5 meter-proof met ...

17 sep om 14:00 uur

Het Groot Handelsgebouw, een rijksmonument van 120.000 vierkante meter, is één van de grootste multifunctionele ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c265
Wijken stapsgewijs aardgasvrij met modulair warmtesysteem

Wijken stapsgewijs aardgasvrij met modulair ...

17 sep om 10:01 uur
timer 4 min

Met modulaire warmtesystemen kun je stapsgewijs toewerken naar een aardgasvrije warmtevoorziening voor bestaande ...

Lees verder »

c21 c225
Building Holland 2020 wordt hybride event

Building Holland 2020 wordt hybride event

17 sep om 09:20 uur
timer 2 min

Het innovatie event Building Holland wordt een hybride event. De fysieke editie die gepland stond op 27, 28 en ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c237 c243
Eerste aardgasvrije woningen in Green Light District

Eerste aardgasvrije woningen in Green Light ...

16 sep om 09:01 uur
timer 3 min

De omgeving van de vermaarde Amsterdamse Wallen begint groen te kleuren nu daar de eerste aardsgasvrije woningen ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Gezonde leefomgeving dankzij sociale verbinding

Gezonde leefomgeving dankzij sociale verbinding

16 sep om 07:00 uur

Het Verbindindingsfestival heeft méér voor je in petto dan podia als Aardgasvrije Wijk en Gezonde ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Circulariteit centraal op RVO stage op Verbindingsfestival

Circulariteit centraal op RVO stage op Verbindingsfestival

16 sep om 06:30 uur

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zorgt voor een inhoudelijk programma op de RVO Stage tijdens het Verbindingsfestival ...

Lees verder »

c21 c122 c190 c225
Primeur in Schiedam: eerste houten parkeergarage van Nederland

Primeur in Schiedam: eerste houten parkeergarage ...

15 sep om 15:01 uur
timer 3 min

Continental Car Parks ontwikkelt volgend jaar de eerste houten parkeergarage van Nederland in Schiedam. Daarnaast ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243 c262
Energietransitie: hoe behaal je succes met bewonersinitiatieven?

Energietransitie: hoe behaal je succes met bewonersinitiatieven?

15 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Bezoek ook het webinar waarin experts en ervaringsdeskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk het gesprek aangaan ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Veel steun voor Leontienhuis

Veel steun voor Leontienhuis

14 sep om 11:30 uur
timer 2 min

Aanstaande donderdag vindt in Zevenhuizen de Leontien Charity Ride plaats. Inventum en Acquire Publishing ondersteunen ...

Lees verder »

c21 c135 c184 c225 c243
Haags geld voor woningeigenaren die #vangaslos willen

Haags geld voor woningeigenaren die #vangaslos ...

14 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Hagenaars die hun huis van het aardgas willen afhalen, kunnen daar nu subsidie voor krijgen van de gemeente. Dat ...

Lees verder »

Reacties

Het niet-meer-dan-anders-principe dient m.i. losgelaten te worden in outsourcingsconstructies. Voor eindgebruikers moet te allen tijde een voordeel behaald worden door lagere exploitatielasten. Eis van NMDA-10% lijkt me dan redelijk.

De wens voor lagere exploitatielasten voor de eindgebruiker ook in geval van outsourcing deel ik volledig. Echter heb je in de praktijk veelal ook nog te maken met een andere partij, te weten de opstal ontwikkelaar. Omdat marktpartijen voor de exploitatie van duurzame energiesystemen altijd een bepaald minimum rendement willen behalen over hun investeringen zullen lagere exploitatielasten voor de eindgebruiker altijd resulteren in een hogere eenmalige aansluitbijdrage voor de opstal ontwikkelaar. In de huidige marktsituatie is het zo dat indien gekozen wordt voor het nmda principe voor de eindgebruiker de opstal ontwikkelaar een aansluitbijdrage betaald die ook in lijn is met zijn vermeden kosten. Lagere exploitatiekosten voor de eindgebruiker resulteren dan ook over het algemeen in meer dan anders kosten voor de opstal ontwikkelaar. Omdat dit vanuit deze partij ongewenst is zie je dat momenteel aangesloten wordt bij het nmda-principe voor alle partijen. Overigens zal met de alsmaar stijgende energieprijzen naar verwachting meer en meer projecten in de nabije toekomst tegen een minder dan anders situatie gerealiseerd kunnen worden.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up