Enkele tips voor duurzame realisatie

timer3 min

De belangstelling voor het ontwikkelen van duurzame en energiezuinige gebouwen neemt de laatste tijd enorm toe. De vraag in hoeverre projecten ook daadwerkelijk duurzaam gerealiseerd worden hangt hierbij niet alleen samen met de technische haalbaarheid van een project, maar vooral ook met de wijze van organisatie en financiering.

Duurzame energietoepassingen vergen veelal hogere investeringen dan conventionele techniek. Hiertegenover staat over het algemeen een duidelijk exploitatievoordeel omdat er minder gas of elektriciteit benodigd is. Gebruikers die zelf een eigen woning of commercieel gebouw ontwikkelen, zijn meestal zeer goed in staat om de afweging te maken of het jaarlijks exploitatievoordeel opweegt tegen de meerinvestering in de duurzame energietechnologie.

In de Nederlandse bouwmarkt wordt het overgrote deel van de gebouwen echter niet ontwikkeld door de uiteindelijke gebruiker. Dit hoeft de ontwikkeling van duurzame gebouwen niet in de weg te staan, mits bepaalde aspecten goed worden georganiseerd. Hier gaat het echter in de praktijk al snel mis, omdat in vrijwel de gehele bouwkolom de kosten voor het ontwikkelen en financieren van een gebouw geheel losstaan van de overige lasten waar gebruikers mee te maken krijgen.

Enkele praktijktips:
1 Door gemeentes vooraf vastgestelde maximale VON-prijzen voor woningen, waardoor extra investeringen in duurzaamheidsmaatregelen (die de exploitatielasten kunnen verlagen) niet zonder meer kunnen resulteren in een hogere vraagprijs;
2 Hypothecaire financiering van banken waarbij het maximaal te lenen bedrag alleen afhankelijk is van het inkomen van de eigenaar, zonder dat er naar totale lasten wordt gekeken;
3 Scheiding van bouw- en exploitatiebudgetten in bijvoorbeeld de zorgsector of het onderwijs;
4 Maximale huurprijzen voor sociale woningbouw, welke helemaal los staan van de exploitatiekosten ten aanzien van energie.

Oplossingen
Het niet integraal benaderen van totale woon- of gebouwlasten kan het op grote schaal toepassen van duurzame energietechnologie duidelijk beperken. Zolang de verschillende partijen daar geen verandering in aanbrengen, is het noodzakelijk om naar oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat het thans aanwezige spanningsveld wordt opgeheven. Een belangrijk item hierbij is communicatie met de desbetreffende partijen. In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld best mogelijk om met gemeentes afspraken te maken over hogere VON-prijzen, in het geval waarbij duurzame energie wordt toegepast.

Voorwaarde hierbij is dan wel dat de integrale woonlasten (hypothecaire kosten en energie) niet hoger zijn dan bij een conventionele woning. Ook voor banken geldt dat er al ervaringen zijn waarbij bewoners meer mogen lenen omdat een woning (zeer) energiezuinig wordt ontwikkeld.

Andere constructies
Indien dergelijke oplossingen onverhoopt niet haalbaar zijn of niet wenselijk worden geacht, zijn er ook nog mogelijkheden via outsourcings- of leaseconstructies voor duurzame energietechnologie. Hierbij neemt een derde de (meer-) investering voor haar rekening. Via energielevering of verhuur van een installatie wordt deze dan terugverdiend. Voor de eindgebruiker staat hierbij voorop dat deze met vergelijkbare of lagere investering- en exploitatielasten te maken krijgt als voor een conventionele woning of gebouw. Middels deze lease- of outsourcingsopties kan eveneens het probleem worden opgelost van maximale huurprijzen of gescheiden budgetten voor bouw en exploitatie.

Inmiddels zijn er op de markt al vele spelers actief die outsourcings- of leaseconstructies aanbieden voor duurzame energietechnologie. Concurrentie tussen deze spelers zal ongetwijfeld leiden tot voordelen voor afnemers van deze constructies.

Arjen van der Meer

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244 c260
‘Innoveren in de bouw moet zonder tunnelvisie’

‘Innoveren in de bouw moet zonder tunnelvisie’

Gisteren om 15:01 uur
timer 6 min

In Amsterdam verrijst de eerste houten woontoren van heel Nederland. Hoewel de naam doet vermoeden dat deze 73 ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Corporaties mogen circulariteit niet vergeten

Corporaties mogen circulariteit niet vergeten

Gisteren om 10:01 uur
timer 6 min

Woningcorporaties zijn druk bezig met de energietransitie, maar hebben ondertussen weinig oog voor klimaatadaptief ...

Lees verder »

c21 c160 c168 c171 c225 c244
Inspiration Centre De Verbinding: living lab voor gezondheid

Inspiration Centre De Verbinding: living lab ...

Gisteren om 07:01 uur
timer 6 min

Het beste in je naar boven halen. Dat is wat het in oktober geopende familiehuis en Inspiration Centre van Dura ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225 c243
Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

26 jan om 15:01 uur
timer 5 min

Solarus Smart Energy Solutions ontwikkelde een innovatief zonne-energiesysteem voor het produceren van duurzame ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Ziekenhuis levert duurzame restwarmte aan naastgelegen nieuwbouw

Ziekenhuis levert duurzame restwarmte aan naastgelegen ...

26 jan om 10:01 uur
timer 2 min

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is het eerste ziekenhuis in Nederland dat haar restwarmte gaat doorleveren ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c249
Handreiking voor slimme aanpak corporaties in energietransitie

Handreiking voor slimme aanpak corporaties in ...

26 jan om 07:31 uur
timer 2 min

De nieuwe Handreiking Prestatiegericht Inkopen van Stroomversnelling helpt woningcorporaties bij het maken van ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Transitievisie Warmte: de spanning loopt op

Transitievisie Warmte: de spanning loopt op

25 jan om 15:35 uur
timer 7 min

De Transitievisie Warmte die alle gemeenten moeten opstellen, is in het beslissende jaar aangekomen. De eindstreep ...

Lees verder »

c21 c225 c249 c250 c269
Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, meer plezier

Bouwteam wegenonderhoud Utrecht: meer kwaliteit, ...

25 jan om 10:01 uur
timer 8 min

Elk jaar opnieuw besteden overheden hetzelfde soort wegenonderhoud aan. Kan dat ook in een bouwteam? Ja, adviseurs ...

Lees verder »

c21 c171 c225 c243 c244
Drijvend kantoor in Rotterdam is veel meer dan energieneutraal

Drijvend kantoor in Rotterdam is veel meer dan ...

25 jan om 08:00 uur
timer 6 min

Het is misschien wel de blauwdruk voor gebouwen in de stad van de toekomst: een drijvend en energieneutraal kantoorgebouw, ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c245 c261
Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale Bouwbedrijf 2020

Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale ...

22 jan om 15:00 uur
timer 2 min

De bezoekers van de online vakbeurs Real Estate & Building Futureproof hebben Strukton Worksphere verkozen ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren beschikbaar via provincies

Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren ...

22 jan om 13:01 uur
timer 2 min

Het Rijk stelt ruim 24 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen door kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. ...

Lees verder »

c21 c225 c245 c263
Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse ...

22 jan om 10:01 uur
timer 5 min

Met 30.000 downloads mogen we het rapport Programma van Eisen Gezonde Kantoren als een succes bestempelen. Samenwerkingspartners ...

Lees verder »

Reacties

Het niet-meer-dan-anders-principe dient m.i. losgelaten te worden in outsourcingsconstructies. Voor eindgebruikers moet te allen tijde een voordeel behaald worden door lagere exploitatielasten. Eis van NMDA-10% lijkt me dan redelijk.

De wens voor lagere exploitatielasten voor de eindgebruiker ook in geval van outsourcing deel ik volledig. Echter heb je in de praktijk veelal ook nog te maken met een andere partij, te weten de opstal ontwikkelaar. Omdat marktpartijen voor de exploitatie van duurzame energiesystemen altijd een bepaald minimum rendement willen behalen over hun investeringen zullen lagere exploitatielasten voor de eindgebruiker altijd resulteren in een hogere eenmalige aansluitbijdrage voor de opstal ontwikkelaar. In de huidige marktsituatie is het zo dat indien gekozen wordt voor het nmda principe voor de eindgebruiker de opstal ontwikkelaar een aansluitbijdrage betaald die ook in lijn is met zijn vermeden kosten. Lagere exploitatiekosten voor de eindgebruiker resulteren dan ook over het algemeen in meer dan anders kosten voor de opstal ontwikkelaar. Omdat dit vanuit deze partij ongewenst is zie je dat momenteel aangesloten wordt bij het nmda-principe voor alle partijen. Overigens zal met de alsmaar stijgende energieprijzen naar verwachting meer en meer projecten in de nabije toekomst tegen een minder dan anders situatie gerealiseerd kunnen worden.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up