Enkele tips voor duurzame realisatie

timer3 min

De belangstelling voor het ontwikkelen van duurzame en energiezuinige gebouwen neemt de laatste tijd enorm toe. De vraag in hoeverre projecten ook daadwerkelijk duurzaam gerealiseerd worden hangt hierbij niet alleen samen met de technische haalbaarheid van een project, maar vooral ook met de wijze van organisatie en financiering.

Duurzame energietoepassingen vergen veelal hogere investeringen dan conventionele techniek. Hiertegenover staat over het algemeen een duidelijk exploitatievoordeel omdat er minder gas of elektriciteit benodigd is. Gebruikers die zelf een eigen woning of commercieel gebouw ontwikkelen, zijn meestal zeer goed in staat om de afweging te maken of het jaarlijks exploitatievoordeel opweegt tegen de meerinvestering in de duurzame energietechnologie.

In de Nederlandse bouwmarkt wordt het overgrote deel van de gebouwen echter niet ontwikkeld door de uiteindelijke gebruiker. Dit hoeft de ontwikkeling van duurzame gebouwen niet in de weg te staan, mits bepaalde aspecten goed worden georganiseerd. Hier gaat het echter in de praktijk al snel mis, omdat in vrijwel de gehele bouwkolom de kosten voor het ontwikkelen en financieren van een gebouw geheel losstaan van de overige lasten waar gebruikers mee te maken krijgen.

Enkele praktijktips:
1 Door gemeentes vooraf vastgestelde maximale VON-prijzen voor woningen, waardoor extra investeringen in duurzaamheidsmaatregelen (die de exploitatielasten kunnen verlagen) niet zonder meer kunnen resulteren in een hogere vraagprijs;
2 Hypothecaire financiering van banken waarbij het maximaal te lenen bedrag alleen afhankelijk is van het inkomen van de eigenaar, zonder dat er naar totale lasten wordt gekeken;
3 Scheiding van bouw- en exploitatiebudgetten in bijvoorbeeld de zorgsector of het onderwijs;
4 Maximale huurprijzen voor sociale woningbouw, welke helemaal los staan van de exploitatiekosten ten aanzien van energie.

Oplossingen
Het niet integraal benaderen van totale woon- of gebouwlasten kan het op grote schaal toepassen van duurzame energietechnologie duidelijk beperken. Zolang de verschillende partijen daar geen verandering in aanbrengen, is het noodzakelijk om naar oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat het thans aanwezige spanningsveld wordt opgeheven. Een belangrijk item hierbij is communicatie met de desbetreffende partijen. In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld best mogelijk om met gemeentes afspraken te maken over hogere VON-prijzen, in het geval waarbij duurzame energie wordt toegepast.

Voorwaarde hierbij is dan wel dat de integrale woonlasten (hypothecaire kosten en energie) niet hoger zijn dan bij een conventionele woning. Ook voor banken geldt dat er al ervaringen zijn waarbij bewoners meer mogen lenen omdat een woning (zeer) energiezuinig wordt ontwikkeld.

Andere constructies
Indien dergelijke oplossingen onverhoopt niet haalbaar zijn of niet wenselijk worden geacht, zijn er ook nog mogelijkheden via outsourcings- of leaseconstructies voor duurzame energietechnologie. Hierbij neemt een derde de (meer-) investering voor haar rekening. Via energielevering of verhuur van een installatie wordt deze dan terugverdiend. Voor de eindgebruiker staat hierbij voorop dat deze met vergelijkbare of lagere investering- en exploitatielasten te maken krijgt als voor een conventionele woning of gebouw. Middels deze lease- of outsourcingsopties kan eveneens het probleem worden opgelost van maximale huurprijzen of gescheiden budgetten voor bouw en exploitatie.

Inmiddels zijn er op de markt al vele spelers actief die outsourcings- of leaseconstructies aanbieden voor duurzame energietechnologie. Concurrentie tussen deze spelers zal ongetwijfeld leiden tot voordelen voor afnemers van deze constructies.

Arjen van der Meer

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c291
Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Prijs warmte loskoppelen van gastarief

Gisteren om 10:01 uur
timer 1 min

De warmtetransitie stagneert door onzekerheid rondom prijsontwikkelingen, vertraging van de nieuwe Warmtewet en ...

Lees verder »

c21 c185 c225
LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design methodiek

LEVS architecten ontwerpt Carbon-based Design ...

26 sep om 11:55 uur
timer 2 min

Beeld door Levs Architecten We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het sectorbreed afschalen van de uitstoot ...

Lees verder »

c21 c185 c190 c225
Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

Rentmeester 2050 brengt bergen circulariteit

26 sep om 10:01 uur
timer 6 min

Aan de rand van Borne bulkt een kantoorgebouw van de circulaire oplossingen. Je hoeft geen geoefend oog te bezitten ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c267 c292
Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

Podcast Smart Energy: het kostenplaatje

23 sep om 10:01 uur
timer 1 min

Vrijwel niemand twijfelt meer aan de desastreuze gevolgen van CO2-uitstoot voor het klimaat op onze aardbol. Hoewel ...

Lees verder »

c21 c122 c190 c225 c276
MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

MPG van nieuwbouw verlagen met isolatiemateriaal

23 sep om 08:01 uur
timer 4 min

Met de registratie van bouwmaterialen in de Nationale Milieudatabase kunnen architecten, adviseurs en projectontwikkelaars ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Eerste sprekers bekend van Duurzaam Gebouwd Congres

Eerste sprekers bekend van Duurzaam Gebouwd ...

23 sep om 07:00 uur
timer 2 min

Eerder vertelden we je al over het thema van het Duurzaam Gebouwd Congres 2022. Op 3 november 2022 steken we de ...

Lees verder »

c21 c225 c268 c280
Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

Meer duurzame mogelijkheden voor woningcorporaties

22 sep om 16:01 uur
timer 2 min

Hagemans, specialist in vastgoedonderhoud gaat een strategische ketensamenwerking aan met modulaire houtbouwer ...

Lees verder »

c21 c225 c280 c291
Ruim 6000 woningen erbij in Twente

Ruim 6000 woningen erbij in Twente

22 sep om 10:01 uur
timer 3 min

Zestien woningcorporaties verenigd in WoON Twente werken samen met het Rijk aan een programma om tot 2028 in deze ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Futurebuild Digital: Springplank naar een circulaire economie

Futurebuild Digital: Springplank naar een circulaire ...

21 sep om 15:45 uur

Pablo van den Bosch, directeur van Madaster, zet zich als een van de ambassadeurs van Futurebuild Holland in voor ...

Lees verder »

c21 c120 c138 c185 c225
Kansen voor duurzaam en digitaal bouwen in België

Kansen voor duurzaam en digitaal bouwen in België

21 sep om 09:01 uur
timer 1 min

De komst van een Belgische handelsmissie naar Eindhoven biedt Nederlandse ondernemers op het gebied van duurzame ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c260 c295
Pleidooi voor veel sterkere sturing op milieu-impact

Pleidooi voor veel sterkere sturing op milieu-impact

20 sep om 12:01 uur
timer 1 min

Eerder deze maand lanceerden koplopers uit de bouwsector een manifest dat pleit voor scherpere regelgeving in ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c261
Finalisten DigiDare Award 2022 bekend

Finalisten DigiDare Award 2022 bekend

20 sep om 10:01 uur
timer 1 min

De inzendingen van Vergunningcheck (Gemeente Rotterdam), BIM Opleidingsplan (SPIE) en Data controleportal (BIM ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up