Enkele tips voor duurzame realisatie

De belangstelling voor het ontwikkelen van duurzame en energiezuinige gebouwen neemt de laatste tijd enorm toe. De vraag in hoeverre projecten ook daadwerkelijk duurzaam gerealiseerd worden hangt hierbij niet alleen samen met de technische haalbaarheid van een project, maar vooral ook met de wijze van organisatie en financiering.

Duurzame energietoepassingen vergen veelal hogere investeringen dan conventionele techniek. Hiertegenover staat over het algemeen een duidelijk exploitatievoordeel omdat er minder gas of elektriciteit benodigd is. Gebruikers die zelf een eigen woning of commercieel gebouw ontwikkelen, zijn meestal zeer goed in staat om de afweging te maken of het jaarlijks exploitatievoordeel opweegt tegen de meerinvestering in de duurzame energietechnologie.

In de Nederlandse bouwmarkt wordt het overgrote deel van de gebouwen echter niet ontwikkeld door de uiteindelijke gebruiker. Dit hoeft de ontwikkeling van duurzame gebouwen niet in de weg te staan, mits bepaalde aspecten goed worden georganiseerd. Hier gaat het echter in de praktijk al snel mis, omdat in vrijwel de gehele bouwkolom de kosten voor het ontwikkelen en financieren van een gebouw geheel losstaan van de overige lasten waar gebruikers mee te maken krijgen.

Enkele praktijktips:
1 Door gemeentes vooraf vastgestelde maximale VON-prijzen voor woningen, waardoor extra investeringen in duurzaamheidsmaatregelen (die de exploitatielasten kunnen verlagen) niet zonder meer kunnen resulteren in een hogere vraagprijs;
2 Hypothecaire financiering van banken waarbij het maximaal te lenen bedrag alleen afhankelijk is van het inkomen van de eigenaar, zonder dat er naar totale lasten wordt gekeken;
3 Scheiding van bouw- en exploitatiebudgetten in bijvoorbeeld de zorgsector of het onderwijs;
4 Maximale huurprijzen voor sociale woningbouw, welke helemaal los staan van de exploitatiekosten ten aanzien van energie.

Oplossingen
Het niet integraal benaderen van totale woon- of gebouwlasten kan het op grote schaal toepassen van duurzame energietechnologie duidelijk beperken. Zolang de verschillende partijen daar geen verandering in aanbrengen, is het noodzakelijk om naar oplossingen te zoeken die ervoor zorgen dat het thans aanwezige spanningsveld wordt opgeheven. Een belangrijk item hierbij is communicatie met de desbetreffende partijen. In de praktijk blijkt het bijvoorbeeld best mogelijk om met gemeentes afspraken te maken over hogere VON-prijzen, in het geval waarbij duurzame energie wordt toegepast.

Voorwaarde hierbij is dan wel dat de integrale woonlasten (hypothecaire kosten en energie) niet hoger zijn dan bij een conventionele woning. Ook voor banken geldt dat er al ervaringen zijn waarbij bewoners meer mogen lenen omdat een woning (zeer) energiezuinig wordt ontwikkeld.

Andere constructies
Indien dergelijke oplossingen onverhoopt niet haalbaar zijn of niet wenselijk worden geacht, zijn er ook nog mogelijkheden via outsourcings- of leaseconstructies voor duurzame energietechnologie. Hierbij neemt een derde de (meer-) investering voor haar rekening. Via energielevering of verhuur van een installatie wordt deze dan terugverdiend. Voor de eindgebruiker staat hierbij voorop dat deze met vergelijkbare of lagere investering- en exploitatielasten te maken krijgt als voor een conventionele woning of gebouw. Middels deze lease- of outsourcingsopties kan eveneens het probleem worden opgelost van maximale huurprijzen of gescheiden budgetten voor bouw en exploitatie.

Inmiddels zijn er op de markt al vele spelers actief die outsourcings- of leaseconstructies aanbieden voor duurzame energietechnologie. Concurrentie tussen deze spelers zal ongetwijfeld leiden tot voordelen voor afnemers van deze constructies.

Arjen van der Meer

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c244
Minister geeft ruimte aan DPG

Minister geeft ruimte aan DPG

Gisteren om 15:30 uur
timer 3 min

In oktober 2019 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over circulair bouwen. De minister heeft op 15 januari ...

Lees verder »

c21 c225
Matchmaking: ROI NOW! Duurzame, rendabele concepten voor woning- en utiliteitsbouw

Matchmaking: ROI NOW! Duurzame, rendabele concepten ...

Gisteren om 08:00 uur

Duurzaamheid gaat pas echt een vlucht nemen als er een overtuigende businesscase aan vast zit. Tijdens dit event ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Praktische methode voor een betaalbare BENG op AZEB slotcongres

Praktische methode voor een betaalbare BENG ...

18 feb om 14:00 uur
timer 2 min

Met de nieuwe AZEB routekaart bouw je betaalbaar (bijna) energieneutraal, de methode is ontwikkeld door de Europese ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

18 feb om 10:01 uur
timer 2 min

De grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving vraagt om zogenaamde aardgasvrije renovatiearrangementen. ...

Lees verder »

c21 c225
Ontdek op Building Holland 2020 waarom houtbouw de toekomst is

Ontdek op Building Holland 2020 waarom houtbouw ...

18 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Sommigen weten het zeker. Houtbouw is hét ei van Columbus en gaat de bouwsector drastisch veranderen. En ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

De Europese Green Deal: welke kansen krijgt ...

17 feb om 09:00 uur
timer 5 min

Op woensdag 11 december is de Europese Green Deal gepresenteerd. Dit voorstel voor een nieuwe Europese klimaatovereenkomst ...

Lees verder »

c21 c225
Bewonersparticipatie en gedragsverandering op Building Holland 2020

Bewonersparticipatie en gedragsverandering op ...

17 feb om 08:00 uur

Het beeld wordt steeds scherper. Een succesvolle energietransitie valt of staat bij de acceptatie en participatie ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Energieverdienmodel maakt slapende VVE’s wakker

Energieverdienmodel maakt slapende VVE’s ...

14 feb om 14:30 uur
timer 3 min

125.000 VVE’s en appartement eigenaren zijn verantwoordelijk voor 32% van de totale energiegebruik in Nederland. ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244
Verduurzaam jij corporatiebezit met circulaire maatregelen?

Verduurzaam jij corporatiebezit met circulaire ...

14 feb om 10:00 uur
timer 1 min

Ben jij aan de slag met circulaire en klimaatadaptieve maatregelen voor corporatiewoningen? Kennisinstelling Platform31 ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Building Holland 2020 laat je de toekomst van bio- en groengas ontdekken

Building Holland 2020 laat je de toekomst van ...

14 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Sinds een aantal jaren is #VanGasLos een even simpele als bekende slogan, maar gaan we wel van het gas af of gaat ...

Lees verder »

c21 c151 c225 c259
'Wat ontwerpers maken, bepaalt hoe mensen leven'

'Wat ontwerpers maken, bepaalt hoe mensen leven'

14 feb om 07:00 uur
timer 6 min

Volgens Lex van Delden, onderzoeker bij kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, is de woonomgeving ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
De impact van gezonde gebouwen voor gebruiker en omgeving op Building Holland 2020

De impact van gezonde gebouwen voor gebruiker ...

13 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Op 25 maart in de middag laten we tijdens dit side event op Building Holland 2020 de impact van gezonde gebouwen ...

Lees verder »

Reacties

Het niet-meer-dan-anders-principe dient m.i. losgelaten te worden in outsourcingsconstructies. Voor eindgebruikers moet te allen tijde een voordeel behaald worden door lagere exploitatielasten. Eis van NMDA-10% lijkt me dan redelijk.

De wens voor lagere exploitatielasten voor de eindgebruiker ook in geval van outsourcing deel ik volledig. Echter heb je in de praktijk veelal ook nog te maken met een andere partij, te weten de opstal ontwikkelaar. Omdat marktpartijen voor de exploitatie van duurzame energiesystemen altijd een bepaald minimum rendement willen behalen over hun investeringen zullen lagere exploitatielasten voor de eindgebruiker altijd resulteren in een hogere eenmalige aansluitbijdrage voor de opstal ontwikkelaar. In de huidige marktsituatie is het zo dat indien gekozen wordt voor het nmda principe voor de eindgebruiker de opstal ontwikkelaar een aansluitbijdrage betaald die ook in lijn is met zijn vermeden kosten. Lagere exploitatiekosten voor de eindgebruiker resulteren dan ook over het algemeen in meer dan anders kosten voor de opstal ontwikkelaar. Omdat dit vanuit deze partij ongewenst is zie je dat momenteel aangesloten wordt bij het nmda-principe voor alle partijen. Overigens zal met de alsmaar stijgende energieprijzen naar verwachting meer en meer projecten in de nabije toekomst tegen een minder dan anders situatie gerealiseerd kunnen worden.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up