CO2 is niet het enige probleem

timer3 min

Energie is hot. Want het klimaat wordt steeds hotter en energie is de boosdoener. Zelfs de bouwwereld is er inmiddels ‘stevig van overtuigd dat zij haar maatschappelijke rol verantwoord dient te spelen’. Mooie wenselijke woorden, maar u mag van mij best gewoon zeggen dat u er inmiddels brood in ziet.

Ik moet mij natuurlijk een beetje tactisch gedragen, want de bouwwereld leest mee. En zonder gekheid, dat is echt goed nieuws. In de gebouwde omgeving wordt immers een significant deel van onze energie geconsumeerd: ongeveer een derde, afhankelijk van de definitie. Ontwikkelaars, bouwers, bewoners, huurders en bedrijven kunnen dus gezamenlijk grote impact hebben bij de oplossing van het energieprobleem. En dat is nodig, want het probleem is groter dan CO2 alleen.

Plenty olie en gas!
Sinds de film van Al Gore is iedereen wel overtuigd van het probleem dat de CO2-uitstoot veroorzaakt. Daar hoef ik u niets meer over te vertellen. Maar er is een ander probleem dat nu lijkt onder te sneeuwen in het klimaatgeweld. Namelijk de schaarste van fossiele brandstoffen. Ofwel, de betaalbaarheid van olie, gas en kolen. Nu hoor ik sommigen meteen denken: ‘Welnee! Weer zo’n doemdenker. In Canada en Rusland zit nog plenty olie en gas!’ Helemaal waar. Maar...

Afgelopen december gaf ik een presentatie op de Sprout MVO lunch en daarvoor had ik uitgezocht hoe dat nu zit met de olieproductie en consumptie. Lopen die uit de pas? Hebben we peak-oil inderdaad bereikt zoals sommigen beweren? (Peak oil betekent dat de productie de vraag niet meer kan bijhouden en de productie ten opzichte van de vraag dus begint af te nemen).

Hoe kan dit?
Ik realiseer mij het gevaar van een kort-door-de-bocht-samenvatting, maar ik ga u hem toch niet onthouden:
- Sinds 2003 is er structureel meer consumptie dan productie:
- Wereldwijd komen we 200.000 vaten tekort...
- per dag.
- Dat is ruim 30 miljoen liter... per dag.
- Dat zijn ongeveer 750 grote tankwagens... per dag, elke dag.
- Sinds 2003: ruim 1 miljoen tankwagens.

Na die presentatie merkte ik veel ongeloof over deze getallen. ‘Hoe kan dit dan? Er heeft toch niemand geen benzine gekregen?’, was een van de vragen. En dat klopt natuurlijk. Die tekorten in de productie zijn aangevuld met opgeslagen oliereserves. De afgelopen jaren heeft u er vaak in beleggingsnieuws over gehoord: ‘De Amerikaanse oliereserves bleken harder te zijn gedaald dan analisten hadden voorspeld...’ En hoewel ik mij realiseer dat 200.000 maar een heel klein deel is op 86 miljoen vaten per dag (0,2 procent), een tekort zet alles onder druk.

Waarvan het volgende bewijs: het doel van OPEC is om de olieprijs rond de 27 dollar te houden. In 2003 was dat al wat lastig: 30 dollar. Afgelopen december tijdens mijn
presentatie was het boven de 90 dollar... En half maart 2008? 105 dollar.

Duurder en duurder
Olie en gas raken niet op. Dat is niet de discussie. Olie en gas worden zeker wel duurder en duurder. En dat maakt energie duurder en duurder. En dat maakt wonen en bedrijfhuisvesting duurder en duurder.
Decentrale Duurzame Energie is schone energie natuurlijk. Maar het maakt je ook minder afhankelijk van stijgende energieprijzen, waardoor energiekosten controleerbaar blijven. Dus ook als u niets heeft met Al Gore, Di Caprio of Clinton, denk dan zeker wel aan de toekomstige huurder of koper van uw gebouwen en zorg voor innovatieve duurzame energiesystemen. Decentrale duurzame energie is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de bottom line.

Igor Kluin

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c263
Ventileren? Ook in de keuken!

Ventileren? Ook in de keuken!

Gisteren om 10:01 uur
timer 4 min

De bewustwording van keukenventilatie moet worden vergroot. Bij het koken komt fijnstof vrij en dat is schadelijk ...

Lees verder »

c21 c225 c237 c243 c277
Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen op zich gericht

Duurzame groene gevel in Delft weet alle ogen ...

29 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Een bijzondere gevel in Delft, vol klimaatadaptieve en natuurinclusieve eigenschappen, heeft al enige tijd een ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 en fijnstof

Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 ...

28 jul om 08:01 uur
timer 2 min

Na een aantal testprojecten dit jaar zal in 2022 een nieuwe, elektrische asfaltspreidmachine volop gaan meedraaien ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

Waterschap daagt markt uit met duurzame dijkversterking

27 jul om 13:01 uur
timer 3 min

Dijkversterking is een super actueel thema, maar kan dat ook worden gerealiseerd zonder uitstoot van schadelijke ...

Lees verder »

c21 c225 c261
Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan 2.0

Digitalisering versnellen met BIM Uitvoeringsplan ...

26 jul om 14:00 uur
timer 3 min

Wie in de bouw met BIM werkt, heeft goede contract- en werkafspraken nodig. De BIM-wereld verandert echter snel ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

23 jul om 14:25 uur

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De kortste route naar een slimmer en groener Europa

De kortste route naar een slimmer en groener ...

21 jul om 15:15 uur
timer 1 min

De verduurzamingssnelheid moet verdubbelen, willen we de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2050 behalen. De Europese ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c266
Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

Zo ziet een klimaatbestendig beekdal eruit

21 jul om 08:01 uur
timer 1 min

Hoe kun je in het licht van de klimaatverandering en weersextremen komen tot een klimaatbestendig beekdal? Dat ...

Lees verder »

c21 c225 c263
Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

20 jul om 14:01 uur
timer 6 min

Naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten komt er een vierde algemene maatregel om de verspreiding ...

Lees verder »

c21 c190 c225 c243
Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

Brick Valley: duurzame intenties baksteenfabrikanten

20 jul om 07:56 uur
timer 3 min

De intentie van vier baksteenfabrikanten om gezamenlijk te komen tot een halvering van de broeikasgasemissies ...

Lees verder »

c21 c225
Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

Wat zijn jouw favoriete thema's voor 2022? 

20 jul om 07:00 uur
timer 1 min

Het is weer de hoogste tijd: dit is hét moment waarop jij je stem laat horen. Aan welke thema's moet Duurzaam ...

Lees verder »

c21 c225 c283
‘Van nadruk op contract naar nadruk op contact’

‘Van nadruk op contract naar nadruk op ...

19 jul om 16:30 uur
timer 6 min

Een speciale werkgroep schrijft momenteel aan de Handreiking Bouwteams, bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers ...

Lees verder »

Reacties

Op de site van een van de grootste oliemaatschappijen van de wereld, die al jaren in de lucht is, kun je mooi zien hoe snel dat gaat : die olie ! kijk op het tellertje rechtsonder. www.willyoujoinus.com ( CHEVRON ) Ik ben ook een aanhanger van decentrale energieopwekking sinds het artikel van Jeremy Rifkin hierover. Voorwaarde blijft dat op een of andere manier wel de geoogste zonne-energie ( wind ) daadwerkelijk kan worden aangewend en niet verloren gaat: De EU moet van huizen energiecentrales maken DE VOLKSKRANT 6 MEI 2008 (PAGINA 11) Nu energie duurder wordt, zijn er steeds meer bouwers en banken die duurzaam bouwen. De EU moet die ontwikkeling steunen, stelt Jeremy Rifkin. Er voltrekt zich een revolutionaire verandering in de manier waarop gebouwen worden ontworpen een verandering die ons voor het eerst toestaat iets te doen tegen zowel de stijgende energieprijzen als tegen de opwarming van de aarde. Gebouwen vormen de grootste menselijke bijdrage aan het broeikaseffect. Van alle energie die er wereldwijd wordt geproduceerd, is 30 tot 40 procent bestemd voor gebouwen. Nieuwe technologische doorbraken maken het voor het eerst mogelijk gebouwen te ontwikkelen die voor hun eigen energiebehoefte gebruikmaken van lokaal beschikbare hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen huizen in de toekomst zelfs energiebronnen worden. De commerciële en economische implicaties zijn groot en verstrekkend voor de vastgoedsector en dus voor Europa, waar 10 procent van het bruto nationaal product nog altijd door bouwbedrijven wordt verdiend. Tegelijk is energiebesparing voor huiseigenaren en bedrijven van een lifestyle issue bittere noodzaak geworden, vanwege de almaar stijgende energiekosten. Voor huizenbezitters bedragen energiekosten bijvoorbeeld al 15 procent de totale woonkosten. Dat percentage zal de komende jaren alleen maar stijgen. Een handvol banken aan weerszijde van de Atlantische Oceaan is daarom inmiddels begonnen 'groene hypotheken' te ontwikkelen. Slimme technologieën die het internet mede hebben vormgegeven, worden nu ook gebruikt om energienetwerken om te vormen, zodanig dat miljoenen mensen hun eigen hernieuwbare energie produceren en met elkaar delen. Als ik 25 jaar geleden zou hebben gezegd dat je over een paar jaar met een kleine, goedkope computer in je hand video, tekst en audio zou kunnen versturen naar miljoenen anderen, had menigeen mij voor gek verklaard. Toch is het uitgekomen. Over 25 jaar zullen miljoenen huizen, kantoren en fabrieken energie produceren uit zon, wind, afval, golven, getijdestroming, waterkracht en geothermische energie. Genoeg om in eigen behoefte te voorzien. Sterker, die ontwikkeling is al in volle gang. In de Verenigde Staten heeft chipsfabrikant Lay's zijn fabriek bijvoorbeeld zo omgevormd dat hij primair gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en gerecycled water. In Parijs bouwt het grote bouwbedrijf Bouygues een technisch hoogstaand kantoorgebouw dat zelfs meer zonne-energie verzamelt dan het verbruikt. En in Huesca, aan de voet van de Spaanse Pyreneeën ligt het Parque Tecnoligico Walqa, dat ter plekke zijn eigen groene energie produceert. Op het park zijn toonaangevende bedrijven als Microsoft gehuisvest. IBM en andere IT-bedrijven werken in de VS met nutsbedrijven samen om stroomnetwerken te veranderen in zogeheten intergrids, waaraan huiseigenaren niet alleen elektriciteit kunnen onttrekken maar waaraan ze ook energie kunnen leveren. Centerpoint Utility in Texas, Xcel Utility in Colorado en Sempra en Southern ConEdison in Californië leggen dit jaar bijvoorbeeld allemaal delen van een netwerk aan dat duizenden huizen en kantoorpanden gaat verbinden. Terwijl maar weinig banken duurzame bouwen stimuleren, spelen Amerikaanse hypotheekverstrekkers wel in op deze groene golf in de bouw. De groene hypotheken die zij aanbieden kunnen erg voordelig zijn, omdat de leners dankzij de energiebesparing meer geld overhouden om hun lening mee af te betalen. De hypotheekafdeling van Citigroup biedt bijvoorbeeld 1.000 dollar korting op de afsluitkosten als er een energie-efficiënte hypotheek wordt afgesloten. Bank of America doet iets vergelijkbaars. Deze bankiers verwachten dat duurzame gebouwen door de stijgende energieprijzen de komende jaren relatief meer waard worden. Nu klimaatverandering de toekomst van de mensheid bedreigt en olie steeds schaarser wordt, is het noodzakelijk dat EU-lidstaten samen met bouwbedrijven, projectontwikkelaars en banken (fiscale) maatregelen bedenken die een grootschalige versnelling van duurzaam bouwen tot gevolg hebben. Het aanpakken van klimaatverandering en stijgende olieprijzen en het stimuleren van de bouwnijverheid zijn de belangrijkste speerpunten van de Europese Unie. Haar beleid moet op een slimme manier worden verwezenlijkt, te beginnen met een nieuwe generatie van gebouwen als energiecentrales. Copyright: Rifkin, Jeremy Jeremy Rifkin is voorzitter van de Foundation on Economic Trends in Washington DC en auteur van o.a. The Hydrogen Economy: The Creation of the World Wide Energy Web and the Redistribution of Power on Earth.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up