(N)iets nieuws onder de zon?

“Milieubewust bouwen is voor alle bouwpartners in de komende jaren de belangrijkste bouwopgave. Iedereen in de bedrijfskolom kan daaraan meehelpen. Dat geldt ook voor u. Wat niet betekent dat er tot nu toe niet aan het milieu gedaan werd. Een gecoördineerde aanpak ontbrak echter tot voor kort”.

Dit is een citaat uit de publicatie ‘bouw mee aan een beter milieu’ van VROM, onderdeel van de campagne Duurzaam Bouwen die in 1992 werd gestart en waarbij marktpartijen in de bouw aangespoord worden om te komen tot een gezamenlijke aanpak en inspanning op het gebied van duurzaam bouwen.

Geschiedenis
Duurzaam bouwen was hot in het begin van de jaren negentig. Er verschenen vele publicaties, programma’s en er was een hoos aan symposia en excursies over duurzaam bouwen en naar voorbeeld projecten. Aanleiding voor deze aandacht voor duurzaam bouwen was het in 1989 verschenen Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP plus uit 1990. Voor de bouw werden drie thema’s benoemd, te weten: integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering.

Integraal ketenbeheer had betrekking op het terugdringen van het grondstoffenverbruik en het kiezen voor vernieuwbare grondstoffen. Energie-extensivering ging over het beperken van energiegebruik en het gebruik maken van duurzame energiebronnen. Kwaliteitsbevordering betrof het beperken van gezondheidsrisico’s door een beter ontwerp en bij de bouw van gebouwen. Allen thema’s en doelstellingen die zouden moeten leiden tot een beter milieu.

Iets nieuws onder de zon?
Is er nu, in 2008, meer dan vijftien jaar later, dan nog wel iets nieuws onder zon? Critici zouden kunnen zeggen dat de huidige overmatige aandacht voor duurzaamheid en duurzaam bouwen niets anders is dan ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dat geloof ik zelf niet. Er is een fundamenteel verschil tussen 1990 en nu!

De aanleiding voor de huidige duurzaamheidsgolf is niet de overheid met een beleidsplan. Nee, de transitie in de maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid is veroorzaakt door de mondiale zorg over ons klimaat en de invloed van CO2 daarop. De individuele burgers en consumenten zijn geinspireerd door een drietal communicatieve Amerikanen: Bill Clinton, Al Gore en/of William McDonough (samen met Michael Braungart).

Geen dwang van bovenaf
Via het Clinton Climate Initiative, An inconvenient truth en/of het C2C gedachte goed werd duurzaamheid en duurzaam bouwen weer bovenaan op de agenda’s gezet. Het is nu niet de overheid die van bovenaf ons dwingt om duurzamer te gaan leven en te gaan bouwen. De afnemers, huurders, gebruikers en eigenaren vragen van de bouwkolom om duurzamere oplossingen voor hun huisvestingsvraag! De afnemer trekt in plaats van een overheid die duwt!

Het fundament voor duurzamere gebouwen is veel groter en breder dan begin jaren negentig. De thema’s zijn echter nog wel vergelijkbaar, kwalitatief hoogwaardigere en gezonde gebouwen met een lage energiebehoefte die zo CO2-arm (neutraal is nog niet haalbaar) wordt ingevuld.

Wat nu?
De vraag naar duurzame gebouwen en duurzaam vastgoed is er anno 2008, alleen we weten nog niet goed hoe we het moeten maken. Er is nog geen ‘plan van aanpak Duurzaam bouwen’, zoals dat er wel was in de jaren negentrig (plan van aanpak duurzaam bouwen: investeren in de toekomst, Tweede Kamer 1995-1996, 24 280 nr. 1). We hebben op dit moment de voorbeelden, hulpmiddelen en methoden nodig om de gevraagde duurzaamheid te kunnen bieden als stedenbouwkundige, architect, ontwikkelaar of bouwer.

De overheid heeft ons begin jaren negentig voorzien van de EPC-normering en de nationale pakketten duurzaam bouwe. Verder was de overheid initiatiefnemer van de modellen Ecoquantum, de eerste versie van Greencalc (via de paasbrief van staatssecretaris Tommel) en heeft voorbeeldprojecten gestimuleerd, geëvalueerd en de opgedane ervaringen gecommuniceerd.

Rol van de expert
Een vergelijkbaar pakket aan hulpmiddelen voor de huidige opgave, is er op dit moment nog niet. Er is echter wel een grote behoefte aan geactualiseerde kennis en ervaring. Ik vindt het dan ook een geweldig initiatief deze website www.duurzaamgebouwd.nl Een platform om kennis en ervaringen te delen en meningen uit te wisselen. Ik zal me inzetten voor een actieve rol binnen dit interactieve netwerk, een hulpmiddel wat in de jaren negentig niet beschikbaar was, blijkt er toch nog iets nieuws onder de zon de zijn.

Paul van Bergen
 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c225 c245 c261
Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale Bouwbedrijf 2020

Strukton Worksphere wint award voor beste Digitale ...

Gisteren om 15:00 uur
timer 2 min

De bezoekers van de online vakbeurs Real Estate & Building Futureproof hebben Strukton Worksphere verkozen ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren beschikbaar via provincies

Ondersteuning van kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren ...

Gisteren om 13:01 uur
timer 2 min

Het Rijk stelt ruim 24 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen door kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren. ...

Lees verder »

c21 c225 c245 c263
Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse gezond gebouw’

Label Binnenklimaat: ‘Ik wil een A-klasse ...

Gisteren om 10:01 uur
timer 5 min

Met 30.000 downloads mogen we het rapport Programma van Eisen Gezonde Kantoren als een succes bestempelen. Samenwerkingspartners ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Het sluiten van de verantwoordelijkheidscirkel

Het sluiten van de verantwoordelijkheidscirkel

Gisteren om 08:00 uur

Wat nu als opdrachtnemer en opdrachtgever sámen vaststellen hoe een project het beste uitgevoerd kan worden, ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c135 c185 c225 c244
Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze wethouder Walder

Cirkelstad Deventer trekt samen op met ambitieuze ...

21 jan om 10:01 uur
timer 6 min

Sinds afgelopen najaar is Cirkelstad Deventer actief in een gemeente die al heel wat duurzame stappen zette. Zo ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Extra aandacht voor veiligheid woonhuisinstallaties

Extra aandacht voor veiligheid woonhuisinstallaties

21 jan om 08:30 uur
timer 2 min

De verduurzaming van onze maatschappij heeft niet alleen gevolgen voor het netwerk, maar ook voor de installaties ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c244 c245
Volledig remontabele houten huizen met vraaggestuurde ventilatie 

Volledig remontabele houten huizen met vraaggestuurde ...

21 jan om 07:00 uur
timer 3 min

Bouw•Novum ging drie jaar geleden aan de slag met woningen waarin de bewoner centraal staat. De uitkomst: ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Energiezuinige warmtepomp houdt privézwembad warm

Energiezuinige warmtepomp houdt privézwembad ...

20 jan om 09:00 uur
timer 4 min

Een bijzonder project in Hendrik-Ido-Ambacht trekt onze aandacht: deze verduurzamingsslag zie je niet vaak. Een ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Grip op je businesscase met nieuwe BENG

Grip op je businesscase met nieuwe BENG

20 jan om 08:45 uur
timer 1 min

Door de nieuwe BENG-eisen en het gasloos bouwen en zijn de ontwikkel- en bouwkosten flink gestegen. Hoe krijg ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Webinar Circulair Bouwen: toekomstgericht ontwerpen met optimaal waardebehoud

Webinar Circulair Bouwen: toekomstgericht ontwerpen ...

20 jan om 07:00 uur
timer 1 min

Circulair Bouwen laat zien hoe de bouw- en vastgoedsector tijdens het bouwen herbruikbaarheid van grondstoffen ...

Lees verder »

c21 c120 c135 c185 c225
Van gesloten bastion naar transparante en flexibele werkomgeving

Van gesloten bastion naar transparante en flexibele ...

19 jan om 10:01 uur
timer 3 min

De renovatie en verduurzaming van het Rijkskantoor Surinameweg 4 (Haarlem) naar energielabel A+ zal worden uitgevoerd ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up