(N)iets nieuws onder de zon?

“Milieubewust bouwen is voor alle bouwpartners in de komende jaren de belangrijkste bouwopgave. Iedereen in de bedrijfskolom kan daaraan meehelpen. Dat geldt ook voor u. Wat niet betekent dat er tot nu toe niet aan het milieu gedaan werd. Een gecoördineerde aanpak ontbrak echter tot voor kort”.

Dit is een citaat uit de publicatie ‘bouw mee aan een beter milieu’ van VROM, onderdeel van de campagne Duurzaam Bouwen die in 1992 werd gestart en waarbij marktpartijen in de bouw aangespoord worden om te komen tot een gezamenlijke aanpak en inspanning op het gebied van duurzaam bouwen.

Geschiedenis
Duurzaam bouwen was hot in het begin van de jaren negentig. Er verschenen vele publicaties, programma’s en er was een hoos aan symposia en excursies over duurzaam bouwen en naar voorbeeld projecten. Aanleiding voor deze aandacht voor duurzaam bouwen was het in 1989 verschenen Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en het NMP plus uit 1990. Voor de bouw werden drie thema’s benoemd, te weten: integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevordering.

Integraal ketenbeheer had betrekking op het terugdringen van het grondstoffenverbruik en het kiezen voor vernieuwbare grondstoffen. Energie-extensivering ging over het beperken van energiegebruik en het gebruik maken van duurzame energiebronnen. Kwaliteitsbevordering betrof het beperken van gezondheidsrisico’s door een beter ontwerp en bij de bouw van gebouwen. Allen thema’s en doelstellingen die zouden moeten leiden tot een beter milieu.

Iets nieuws onder de zon?
Is er nu, in 2008, meer dan vijftien jaar later, dan nog wel iets nieuws onder zon? Critici zouden kunnen zeggen dat de huidige overmatige aandacht voor duurzaamheid en duurzaam bouwen niets anders is dan ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Dat geloof ik zelf niet. Er is een fundamenteel verschil tussen 1990 en nu!

De aanleiding voor de huidige duurzaamheidsgolf is niet de overheid met een beleidsplan. Nee, de transitie in de maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid is veroorzaakt door de mondiale zorg over ons klimaat en de invloed van CO2 daarop. De individuele burgers en consumenten zijn geinspireerd door een drietal communicatieve Amerikanen: Bill Clinton, Al Gore en/of William McDonough (samen met Michael Braungart).

Geen dwang van bovenaf
Via het Clinton Climate Initiative, An inconvenient truth en/of het C2C gedachte goed werd duurzaamheid en duurzaam bouwen weer bovenaan op de agenda’s gezet. Het is nu niet de overheid die van bovenaf ons dwingt om duurzamer te gaan leven en te gaan bouwen. De afnemers, huurders, gebruikers en eigenaren vragen van de bouwkolom om duurzamere oplossingen voor hun huisvestingsvraag! De afnemer trekt in plaats van een overheid die duwt!

Het fundament voor duurzamere gebouwen is veel groter en breder dan begin jaren negentig. De thema’s zijn echter nog wel vergelijkbaar, kwalitatief hoogwaardigere en gezonde gebouwen met een lage energiebehoefte die zo CO2-arm (neutraal is nog niet haalbaar) wordt ingevuld.

Wat nu?
De vraag naar duurzame gebouwen en duurzaam vastgoed is er anno 2008, alleen we weten nog niet goed hoe we het moeten maken. Er is nog geen ‘plan van aanpak Duurzaam bouwen’, zoals dat er wel was in de jaren negentrig (plan van aanpak duurzaam bouwen: investeren in de toekomst, Tweede Kamer 1995-1996, 24 280 nr. 1). We hebben op dit moment de voorbeelden, hulpmiddelen en methoden nodig om de gevraagde duurzaamheid te kunnen bieden als stedenbouwkundige, architect, ontwikkelaar of bouwer.

De overheid heeft ons begin jaren negentig voorzien van de EPC-normering en de nationale pakketten duurzaam bouwe. Verder was de overheid initiatiefnemer van de modellen Ecoquantum, de eerste versie van Greencalc (via de paasbrief van staatssecretaris Tommel) en heeft voorbeeldprojecten gestimuleerd, geëvalueerd en de opgedane ervaringen gecommuniceerd.

Rol van de expert
Een vergelijkbaar pakket aan hulpmiddelen voor de huidige opgave, is er op dit moment nog niet. Er is echter wel een grote behoefte aan geactualiseerde kennis en ervaring. Ik vindt het dan ook een geweldig initiatief deze website www.duurzaamgebouwd.nl Een platform om kennis en ervaringen te delen en meningen uit te wisselen. Ik zal me inzetten voor een actieve rol binnen dit interactieve netwerk, een hulpmiddel wat in de jaren negentig niet beschikbaar was, blijkt er toch nog iets nieuws onder de zon de zijn.

Paul van Bergen
 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c259 c266
Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

Zo benutten we groen optimaal voor onze leefomgeving

Gisteren om 15:37 uur

“Onze stedelijke én landschappelijke visie over groen moet bijgesteld worden”, aldus Eduard ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Pascal Smet: 'We zijn een grote vergissing aan het rechtzetten'

Pascal Smet: 'We zijn een grote vergissing aan ...

4 jun om 14:00 uur

Brussel heeft een transformatie ondergaan van autostad naar een stad voor mensen. En dat was hard nodig, vindt ...

Lees verder »

c224 c225
Brochure Kick-off DG Expeditie 't Veen

Brochure Kick-off DG Expeditie 't Veen

Dit is de expeditiegids van de eerste Duurzaam Gebouwd Expeditie. In 2020 gaan Duurzaam Gebouwd en gemeente Hattem ...
c21 c120 c225
Architect Rob Moritz: 'Natuurinclusief ontwerpen = integreren'

Architect Rob Moritz: 'Natuurinclusief ontwerpen ...

3 jun om 15:03 uur

Rob Moritz, architect bij 19 het atelier en bekend van onder andere de transformatie van de watertoren in Zwolle, ...

Lees verder »

c21 c25 c225 c246 c249 c250
Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

3 jun om 15:01 uur
timer 3 min

Een samenwerking kan nog zo mooi starten, maar op enig moment kan het ook tijd zijn om afscheid van elkaar te ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Kopersbegeleiding inclusief woonklaarservice dankzij samenwerking

Kopersbegeleiding inclusief woonklaarservice ...

2 jun om 14:00 uur

House Energy Optimum (HEO) is een samenwerking aangegaan met Housing Heroes, om ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c262
Gedragsverandering: van bereidheid naar gezindheid

Gedragsverandering: van bereidheid naar gezindheid

29 mei om 17:00 uur
timer 5 min

Het succes van verduurzaming schuilt niet in de technologie en de oplossingen die je toepast in gebouwen en gebieden, ...

Lees verder »

c21 c225
Nieuwe inzichten over woonformules

Nieuwe inzichten over woonformules

29 mei om 07:00 uur

Het seminar ‘Woonformules en slimme wijken’ op 9 juni aanstaande brengt je in een ochtend op de hoogte ...

Lees verder »

c21 c225
Pas de Modelovereenkomst Bouwteam in de praktijk toe

Pas de Modelovereenkomst Bouwteam in de praktijk ...

29 mei om 06:30 uur
timer 2 min

Op 14 mei 2020 verscheen de definitieve versie van een nieuw model voor bouwteamcontracten, onder de naam Modelovereenkomst ...

Lees verder »

c21 c225
'Fun en verbinding, zoals een festival betaamt'

'Fun en verbinding, zoals een festival betaamt'

29 mei om 06:00 uur

Kennisdelen en netwerken staat centraal tijdens het eerste Verbindingsfestival op 11 juni aanstaande. Zoals een ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Duurzaam Gebouwd-expert reageert op invoer geluidseisen warmtepompen

Duurzaam Gebouwd-expert reageert op invoer geluidseisen ...

28 mei om 14:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Rudy Grevers schreef een vervolg op zijn blog ‘Het geluid van lucht/water-warmtepompen: ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Nieuw: digimagazine Gezonde Omgeving

Nieuw: digimagazine Gezonde Omgeving

28 mei om 11:00 uur

Geluk en gezondheid van wijkbewoners voorop zetten, gezonde gebouwen als nieuwe standaard en een door kinderen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up