Duurzaamheidaanpak van Kabinet

Verduurzaming in het rijksbeleid wordt sterker verankerd. Het kabinet heeft daarbij gekozen voor een aanpak die eigen beleidsmaatregelen combineert met acties van bedrijven, consumenten en maatschappelijke organisaties. Het kabinet kiest zes thema's, waaronder duurzaam bouwen en verbouwen.

Het doel van dit thema is om de bouw en stedelijke ontwikkeling duurzaam te maken, door innovatie in het nieuwbouwproces en renovatie van de bestaande voorraad. In 2020 moet alle nieuwbouw energieneutraal zijn.

Stedelijke ontwikkeling, nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen bieden grote kansen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Met marktpartijen is begin 2008 een convenant gesloten ('Meer met minder') met als doelstelling dat in 2020 30% energie wordt bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen.

Resultaten 2008-2011
Het kabinet zet er op in dat jaarlijks 10.000 nieuwe gebouwen worden opgeleverd met een energieprestatie die minimaal 45% onder het wettelijke minimum ligt;
Met icoonprojecten wordt zichtbaar en tastbaar over duurzaamheid in de gebouwde omgeving gecommuniceerd naar het publiek, maatschappelijke organisaties en de politiek in brede zin.

Ten minste vijfhonderdduizend bestaande gebouwen worden energiezuinig gemaakt. De energieprestatie van nieuwe gebouwen wordt aangescherpt met 25%. Het kabinet gaat duurzame stedenbouw (vitale 'healthy cities') bevorderen, onder meer via betrokkenheid bij een aantal grote stedelijke ontwikkelingen.

Verder wordt in de Architectuurnota duurzaamheid een van de belangrijke thema's en dat zal bijgedragen aan een impuls voor duurzaamheid in de bouw. In internationale samenwerkingverbanden rond bouw en stadsontwikkeling wordt duurzaamheid stelselmatig verder gebracht. Het duurzaamheidgehalte van gebouwen wordt vergelijkbaar gemaakt door nieuwe meetmethoden, opdat partijen hun ambitie kunnen formuleren en prestaties vergelijkbaar worden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het concept 'Cradle to cradle'. Waar nodig worden ondergrenzen vastgelegd.

Er wordt een sterkere sturing gegeven om bij de bouw en verbetering/renovatie duurzaamheidscriteria expliciet en gelijkwaardig aan andere aspecten een plaats te geven in afwegingscriteria voor investeringen;.

Met demonstratieprojecten worden innovaties met betrekking tot duurzaamheid in de bouw zichtbaar gemaakt (inclusief procesinnovaties, bijvoorbeeld. Project halftime) en de kennis daarover wordt verspreid, met opschaling als doel. Aan de best practices wordt een platform geboden om ook andere partijen tot een hoger niveau van duurzaamheid te brengen.

Overige thema's
Uitgangspunten voor de aanpak van de versterking van de duurzaamheid en voor de keuze van thema's zijn drieërlei: leg de nadruk op thema's waar Nederland al sterk in is, maak een gerichte keuze voor een beperkt aantal ambitieuze lange termijndoelen en ondersteun koplopers in de markt en binnen de overheid.

Het kabinet heeft gekozen voor zes thema's die maatschappelijk belangrijk zijn en die kansen bieden om de samenhang tussen ontwikkelingssamenwerking, innovatie en milieubeleid te versterken. Naast duurzaam bouwen en verbouwen zijn de thema's: water en klimaatadaptatie, duurzame energie, biobrandstoffen en welvaartsontwikkeling, CO2-afvang en opslag, en biodiversiteit, voedsel en vlees. Voor elk thema zijn de lange termijndoelen en de beoogde resultaten in 2011 benoemd.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe duurzaam Nederland eigenlijk is en hoe Nederland presteert in vergelijking met andere landen, komt er een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. Het kabinet heeft aan de gezamenlijke planbureau's en het CBS gevraagd een monitor te ontwikkelen en hiervoor indicatoren aan te geven. In november 2008 zal de duurzaamheidsmonitor voor het eerst verschijnen.

Aanpak versterking duurzaamheid

Bron: Senter Novem

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c244
Planet Passionate-strategie met 12 doelen voor 2030

Planet Passionate-strategie met 12 doelen voor ...

6 dec om 08:00 uur

Een nieuwe ‘Planet Passionate’-strategie van Kingspan bevat 12 ambitieuze doelstellingen die de impact ...

Lees verder »

c21 c120 c184 c225
Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk in 2020

Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk ...

5 dec om 10:00 uur
timer 3 min

Woningcorporatie Woonwaard is de laatste winnaar van de WoCo25, een van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. ...

Lees verder »

c21 c225
Arash Aazami op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Arash Aazami op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

5 dec om 08:00 uur

Met gepaste trots maken we weer een keynotespreker voor het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 bekend. Op het podium ...

Lees verder »

c21 c225
Jury Duurzaam Bouwen Awards bekendgemaakt

Jury Duurzaam Bouwen Awards bekendgemaakt

3 dec om 10:00 uur

Wim Hazeu, Robert Koolen, Jos van Dalen en Lian Merkx nemen dit jaar zitting in de jury van de Nederlandse Duurzaam ...

Lees verder »

c10 c21 c225
Wethouder Sven de Langen lanceert platform ZorgSaamWonen 

Wethouder Sven de Langen lanceert platform ZorgSaamWonen 

3 dec om 09:58 uur
timer 1

Wethouder Sven de Langen van gemeente Rotterdam lanceerde tijdens het ZorgSaamWonen Congres op 25 november in ...

Lees verder »

c21 c225 c244 c246
Oude kabelgoten gesloopt en nu online te koop

Oude kabelgoten gesloopt en nu online te koop

2 dec om 13:00 uur
timer 2 min

De voedingsbodem voor circulair slopen wordt steeds beter. Dat bewijst wel de sloop van een grote drukkerij in ...

Lees verder »

c21 c225
Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards: ‘Zoek elkaar meer op’

Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards: ‘Zoek ...

2 dec om 08:00 uur

De inschrijving voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is geopend en de eerste projecten zijn ingediend. We ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29 nov om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

c21 c122 c225
Advertorial - Isoleren en direct luxe afwerken

Advertorial - Isoleren en direct luxe afwerken

28 nov om 14:00 uur

Kingspan Unidek introduceert dakelement dat direct geschikt is voor luxe plafondafwerking.

Lees verder »

c21 c120 c225 c251
Industrieel maatwerk nodig voor woningrenovaties

Industrieel maatwerk nodig voor woningrenovaties

28 nov om 10:00 uur
timer 3 min

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren, is een opschaling van het aantal woningrenovaties essentieel. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Podcast: Energielabel C, ben jij er blind voor?

Podcast: Energielabel C, ben jij er blind voor?

28 nov om 09:00 uur
timer 1 min

In een kersverse podcast van Technische Unie kom je als gebouweigenaar alles te weten over de energielabel C-verplichting. 

Lees verder »

c21 c225
Wethouder Sven de Langen bij opening ZorgSaamWonen Congres

Wethouder Sven de Langen bij opening ZorgSaamWonen ...

28 nov om 06:30 uur
timer 2 min

“Het sociale veld in de zorg is wegbezuinigd ten gunste van individuele zorgverlening. Daardoor is de ziel ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up