Duurzaamheidaanpak van Kabinet

Verduurzaming in het rijksbeleid wordt sterker verankerd. Het kabinet heeft daarbij gekozen voor een aanpak die eigen beleidsmaatregelen combineert met acties van bedrijven, consumenten en maatschappelijke organisaties. Het kabinet kiest zes thema's, waaronder duurzaam bouwen en verbouwen.

Het doel van dit thema is om de bouw en stedelijke ontwikkeling duurzaam te maken, door innovatie in het nieuwbouwproces en renovatie van de bestaande voorraad. In 2020 moet alle nieuwbouw energieneutraal zijn.

Stedelijke ontwikkeling, nieuwbouw en renovatie van bestaande gebouwen bieden grote kansen om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Met marktpartijen is begin 2008 een convenant gesloten ('Meer met minder') met als doelstelling dat in 2020 30% energie wordt bespaard in 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen.

Resultaten 2008-2011
Het kabinet zet er op in dat jaarlijks 10.000 nieuwe gebouwen worden opgeleverd met een energieprestatie die minimaal 45% onder het wettelijke minimum ligt;
Met icoonprojecten wordt zichtbaar en tastbaar over duurzaamheid in de gebouwde omgeving gecommuniceerd naar het publiek, maatschappelijke organisaties en de politiek in brede zin.

Ten minste vijfhonderdduizend bestaande gebouwen worden energiezuinig gemaakt. De energieprestatie van nieuwe gebouwen wordt aangescherpt met 25%. Het kabinet gaat duurzame stedenbouw (vitale 'healthy cities') bevorderen, onder meer via betrokkenheid bij een aantal grote stedelijke ontwikkelingen.

Verder wordt in de Architectuurnota duurzaamheid een van de belangrijke thema's en dat zal bijgedragen aan een impuls voor duurzaamheid in de bouw. In internationale samenwerkingverbanden rond bouw en stadsontwikkeling wordt duurzaamheid stelselmatig verder gebracht. Het duurzaamheidgehalte van gebouwen wordt vergelijkbaar gemaakt door nieuwe meetmethoden, opdat partijen hun ambitie kunnen formuleren en prestaties vergelijkbaar worden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het concept 'Cradle to cradle'. Waar nodig worden ondergrenzen vastgelegd.

Er wordt een sterkere sturing gegeven om bij de bouw en verbetering/renovatie duurzaamheidscriteria expliciet en gelijkwaardig aan andere aspecten een plaats te geven in afwegingscriteria voor investeringen;.

Met demonstratieprojecten worden innovaties met betrekking tot duurzaamheid in de bouw zichtbaar gemaakt (inclusief procesinnovaties, bijvoorbeeld. Project halftime) en de kennis daarover wordt verspreid, met opschaling als doel. Aan de best practices wordt een platform geboden om ook andere partijen tot een hoger niveau van duurzaamheid te brengen.

Overige thema's
Uitgangspunten voor de aanpak van de versterking van de duurzaamheid en voor de keuze van thema's zijn drieërlei: leg de nadruk op thema's waar Nederland al sterk in is, maak een gerichte keuze voor een beperkt aantal ambitieuze lange termijndoelen en ondersteun koplopers in de markt en binnen de overheid.

Het kabinet heeft gekozen voor zes thema's die maatschappelijk belangrijk zijn en die kansen bieden om de samenhang tussen ontwikkelingssamenwerking, innovatie en milieubeleid te versterken. Naast duurzaam bouwen en verbouwen zijn de thema's: water en klimaatadaptatie, duurzame energie, biobrandstoffen en welvaartsontwikkeling, CO2-afvang en opslag, en biodiversiteit, voedsel en vlees. Voor elk thema zijn de lange termijndoelen en de beoogde resultaten in 2011 benoemd.

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe duurzaam Nederland eigenlijk is en hoe Nederland presteert in vergelijking met andere landen, komt er een jaarlijkse duurzaamheidsrapportage. Het kabinet heeft aan de gezamenlijke planbureau's en het CBS gevraagd een monitor te ontwikkelen en hiervoor indicatoren aan te geven. In november 2008 zal de duurzaamheidsmonitor voor het eerst verschijnen.

Aanpak versterking duurzaamheid

Bron: Senter Novem

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243
Helft corporatiewoningen Renswoude heeft NOM keur in 2035: ‘Zo doen we dat!’

Helft corporatiewoningen Renswoude heeft NOM ...

Vandaag om 15:30 uur
timer 6 min

Normaal gesproken zie je als duurzaamheidsambitie bij gemeenten 100% energieneutraliteit in 2050, wellicht ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c168 c171 c225 c245
‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet langer in het zand!’

‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet ...

Vandaag om 11:01 uur
timer 6 min

Moet er een basisniveau van kennis over een gezond binnenklimaat gelden voor vastgoedbeheerders? Moeten we dat ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Vandaag om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Omgevingsvisie Roerdalen: Kragten houdt het tempo hoog

Omgevingsvisie Roerdalen: Kragten houdt het ...

Gisteren om 16:01 uur
timer 5 min

Met het recente uitstel van de invoering van de Omgevingswet krijgen heel wat gemeenten enige lucht in de organisatie. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De lonkende, maar ook gevaarlijke kant van CO2-reductie door covid-19 (deel 2)

De lonkende, maar ook gevaarlijke kant van CO2-reductie ...

Gisteren om 15:30 uur
timer 8 min

Als ambassadeurs van de gezonde en duurzame gebouwde omgeving zijn wij verheugd om te zien dat de CO2-uitstoot ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c245 c263
Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ruimten

Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ...

Gisteren om 12:25 uur
timer 2 min

Hoewel het (nog) niet is meegenomen in de richtlijnen van het RIVM, is goede ventilatie essentieel gebleken in ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
Mens versus varken

Mens versus varken

Gisteren om 12:01 uur
timer 6 min

Lees de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren door en je treft gedetailleerde eisen aan over onder andere minimale ...

Lees verder »

c21 c120 c160 c225
Internationale allure van gezond en groen Tapijn

Internationale allure van gezond en groen Tapijn

Gisteren om 10:01 uur
timer 5 min

De omvorming van het voormalige kazerneterrein van Tapijn in Maastricht is in volle gang. Het krijgt een nieuwe ...

Lees verder »

c21 c120 c122 c225 c243
Bundeling van commercie en vakspecialisme voor gevelrenovatie

Bundeling van commercie en vakspecialisme voor ...

7 jul om 16:01 uur
timer 5 min

Met de GevelAlliantie wil Machiel Peltenburg de krachten van commerciële en vakspecialistische bedrijven ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Van probleemwijk naar duurzame, groene wijk

Van probleemwijk naar duurzame, groene wijk

7 jul om 10:01 uur
timer 5 min

In tien jaar tijd hebben de gemeente Cuijk en woningcorporatie Mooiland de wijk ‘De Valuwe’ nieuw ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Whitepaper: ‘De toekomst van verwarming in vier duurzaamheidsstappen’

Whitepaper: ‘De toekomst van verwarming ...

7 jul om 08:00 uur
timer 1 min

De whitepaper ‘De toekomst van verwarming in vier duurzaamheidsstappen’ vertelt je over de rol van ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c244
Nieuw: digitaal magazine Innovatie in de Gevel

Nieuw: digitaal magazine Innovatie in de Gevel

7 jul om 07:00 uur

Duurzaam Gebouwd komt met een gloednieuw digitaal magazine 'Innovatie in de Gevel'. Je leest het digitale magazine ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up