Toolkit Bestaande Bouw verschenen

 Toolkit Bestaande Bouw verschenen

De Toolkit Bestaande Bouw is verschenen. De Toolkit bestaat uit een praktisch pakket van oplossingen voor duurzame verbetering van 1,1 miljoen verouderde (corporatie)woningen. Centraal staan reductie van energielasten en vermindering van CO2 -uitstoot.

De Toolkit Bestaande Bouw ondersteunt de doelstellingen uit het Convenant Energiebesparing Corporatiesector dat de minister op 10 oktober jl. mede ondertekende. Daarnaast past het pakket bij de afspraken die het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft gemaakt over het dertig procent energiezuiniger maken van een half miljoen woningen vóór 2011.

Voor de ontwikkeling van de Toolkit heeft initiatiefnemer BAM Woningbouw nauw samengewerkt met SenterNovem, Cauberg-Huygen, DHV, BouwhulpGroep, W/E adviseurs, De Haas & Partners/ projectgroep DEPW en vier woningcorporaties (de Alliantie, Goedestede, Vestia, Woonbron). Zij bundelden de kennis en ervaring die zij hebben opgedaan in tal van projecten, regio’s en vakdisciplines.

Negentig concepten
Woningbouwcorporaties kunnen met de Toolkit een weloverwogen mix van maatregelen uitwerken voor de renovatie van de vaak ongeïsoleerde woningen van vóór 1976. Deze woningen beslaan 53% van de woningvoorraad en nemen 80% van de verwarmingsuitstoot voor hun rekening. Alle verbeteringen zijn integraal doorgerekend volgens de EPA-berekeningstechniek. De Toolkit gaat uit van upgrading naar minimaal energielabel A. Dat is mogelijk dankzij de integrale aanpak.

Kern van de Toolkit vormen negentig concepten waarvoor de energielasten en baten in detail zijn doorberekend. Daardoor kunnen corporaties hun huurders exact voorrekenen wat de gevolgen van de energieverbeteringsprojecten zijn voor hun woonlasten. Dit betekent een aanzienlijke versoepeling van het hele besluitvormingsproces. Bij investeringen in energiebesparende maatregelen moet immers zeventig procent van de zittende bewoners vooraf instemmen. Vaak gaat het om ingrepen die de kale huurprijs verhogen. Bij toepassing van de Toolkit, met alle energiebesparende maatregelen, zullen die maatregelen juist leiden tot verlaging van de woonlasten.

De Toolkit Bestaande Bouw is beschikbaar in de vorm van een handboek/naslagwerk, te verkrijgen bij Æneas, uitgeverij van vakinformatie. Kosten: € 160. Zie www.toolkitonline.nl.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243
Leren door te doen

Leren door te doen

10 jul om 13:02 uur

Gemeenten in Nederland zijn volop bezig met het vormgeven van de Transitievisie Warmte. Eind 2021 moet die visie ...

Lees verder »

c21 c160 c225
‘Ventileren is essentiële maatregel voor coronaproof gebouwen’

‘Ventileren is essentiële maatregel ...

10 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Is een gebouw coronaproof te maken? En zo ja, wat kunnen gebouwbeheerders dan doen als straks gebouwen weer (deels) ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c244
Fraeyelemaborg in Slochteren straks weer klaar voor de toekomst

Fraeyelemaborg in Slochteren straks weer klaar ...

10 jul om 07:00 uur

Op een landgoed van ruim 23 hectare staat het pareltje Fraeylemaborg, vanaf de middeleeuwen bewoond en in de 20e ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Helft corporatiewoningen Renswoude heeft NOM keur in 2035: ‘Zo doen we dat!’

Helft corporatiewoningen Renswoude heeft NOM ...

9 jul om 15:30 uur
timer 6 min

Normaal gesproken zie je als duurzaamheidsambitie bij gemeenten 100% energieneutraliteit in 2050, wellicht ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c168 c171 c225 c245
‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet langer in het zand!’

‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet ...

9 jul om 11:01 uur
timer 6 min

Moet er een basisniveau van kennis over een gezond binnenklimaat gelden voor vastgoedbeheerders? Moeten we dat ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

9 jul om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Omgevingsvisie Roerdalen: Kragten houdt het tempo hoog

Omgevingsvisie Roerdalen: Kragten houdt het ...

8 jul om 16:01 uur
timer 5 min

Met het recente uitstel van de invoering van de Omgevingswet krijgen heel wat gemeenten enige lucht in de organisatie. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De lonkende, maar ook gevaarlijke kant van CO2-reductie door covid-19 (deel 2)

De lonkende, maar ook gevaarlijke kant van CO2-reductie ...

8 jul om 15:30 uur
timer 8 min

Als ambassadeurs van de gezonde en duurzame gebouwde omgeving zijn wij verheugd om te zien dat de CO2-uitstoot ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c245 c263
Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ruimten

Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ...

8 jul om 12:25 uur
timer 2 min

Hoewel het (nog) niet is meegenomen in de richtlijnen van het RIVM, is goede ventilatie essentieel gebleken in ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
Mens versus varken

Mens versus varken

8 jul om 12:01 uur
timer 6 min

Lees de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren door en je treft gedetailleerde eisen aan over onder andere minimale ...

Lees verder »

c21 c120 c160 c225
Internationale allure van gezond en groen Tapijn

Internationale allure van gezond en groen Tapijn

8 jul om 10:01 uur
timer 5 min

De omvorming van het voormalige kazerneterrein van Tapijn in Maastricht is in volle gang. Het krijgt een nieuwe ...

Lees verder »

c21 c120 c122 c225 c243
Bundeling van commercie en vakspecialisme voor gevelrenovatie

Bundeling van commercie en vakspecialisme voor ...

7 jul om 16:01 uur
timer 5 min

Met de GevelAlliantie wil Machiel Peltenburg de krachten van commerciële en vakspecialistische bedrijven ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up