Rijk, IPO en VNG maken vaart met aanpak bedrijventerreinen

Rijk, IPO en VNG maken vaart met aanpak bedrijventerreinen

Het kabinet heeft met provincies en gemeenten een convenant gesloten over een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen. Doel is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat waarbij open landschappen worden gespaard, verrommeling wordt tegengegaan en duurzaamheid wordt gestimuleerd.

 De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het convenant.

Gemeenten worden verplicht samen te werken bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. De provincies zullen hierop toezien. Uitgangspunt is dat eerst op bestaande terreinen naar ruimte voor bedrijvigheid wordt gezocht, alvorens tot de aanleg van nieuwe over wordt gegaan.

Convenant
De afspraken tussen Rijk, IPO en VNG zijn vastgelegd in een convenant. Daarbij worden behoedzame aannames gehanteerd voor de economische ontwikkeling. Tot 2020 komt er maximaal 11.015 hectare aan ruimte voor bedrijvigheid bij, deels door herstructurering en een betere benutting van de bestaande voorraad.

De provincies stellen zich garant voor de versnelde sanering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. Hiertoe zullen zij voor 1 april 2010 provinciale herstructureringsprogramma's opstellen, inclusief een overzicht van de verwachte kosten en baten. De nieuwe aanpak wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

Parkmanagement
Om veroudering van bestaande terreinen tegen te gaan, wordt parkmanagement beter toegepast en wordt meer werk gemaakt van duurzaamheid (bodemsanering, warmte-koude opslag, decentrale energieopwekking, energiebesparing). Rijk, IPO en VNG willen projectontwikkelaars en beleggers verleiden tot een actievere rol bij de financiering, aanleg en het beheer van bedrijventerreinen.

Doel is een professioneler beheer van de bedrijventerreinen en het voorkomen van een nieuwe herstructureringsopgave. Daartoe is ook een omslag van een koop- naar een huurmarkt vereist. Op de korte termijn liggen er vooral kansen in de logistieke sector, in de handel en in de lichte industrie, die qua huisvesting redelijk uniforme eisen stellen. Nog in 2010 wordt in overleg met de sector een Roadmap Verzakelijking Bedrijventerreinen opgesteld.

Duurzaamheid
In overleg met het Platform Energietransitie in de Gebouwde Omgeving (PEGO) zal in een aantal concrete pilots worden verkend op welke wijze duurzaamheid/energiezuinigheid het beste geregeld kan worden op bedrijventerreinen en hoe bestaande stimuleringsinstrumenten daarvoor kunnen worden benut. Dit moet leiden tot een concreet plan van aanpak.

Ook komt er een pilot om de uitvoering van complexe bodemsaneringsprojecten op een bedrijventerrein te verbinden met herstructurering van een bedrijventerrein en het opwekken van duurzame energie.

Vanuit het Rijk is de komende vier jaar zo'n 400 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bedrijventerreinen. Hiervan wordt ruim 107 miljoen euro, de zogeheten Topper-middelen, rechtstreeks naar de provincies overgemaakt om ze in staat te stellen hun regisserende rol op te pakken. 52 miljoen euro uit het FES is bestemd voor de herstructurering van een beperkt aantal bedrijventerreinen van nationaal belang.

Meer informatie: Convenant bedrijventerreinen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Certificaat voor duurzame bedrijven

Certificaat voor duurzame bedrijven

Vandaag om 08:00 uur

Richt je niet alleen op winst, maar ook op een betere wereld. Met die gedachtegang richtten de Amerikanen Jay ...

Lees verder »

'Experimenteren en innoveren essentieel voor duurzaam inkopen'

'Experimenteren en innoveren essentieel voor ...

18 jul om 13:00 uur
timer 9 min

Lef tonen en nieuwe vormen van samenwerken vormen de sleutel naar een duurzamer, meer circulair inkoop- en aanbestedingsproces. ...

Lees verder »

Circulaire dakrenovatie dankzij hergebruik steenwol

Circulaire dakrenovatie dankzij hergebruik steenwol

18 jul om 10:00 uur
timer 4 min

Isoleren met steenwol is duurzaam en circulair dankzij de onuitputtelijke grondstof waarvan het materiaal wordt ...

Lees verder »

Wooncomfort is meer dan een lage energierekening 

Wooncomfort is meer dan een lage energierekening 

17 jul om 15:30 uur
timer 2 min

BENG, EPC en duurzaam bouwen zijn niet alleen termen, het zijn ook eisen waar woningen aan moeten voldoen. Maar ...

Lees verder »

Innovators en disruptors bij Green Buildings Event 2019

Innovators en disruptors bij Green Buildings ...

16 jul om 17:00 uur
timer 1 min

Welke ideeën en innovaties gaan de wereld veranderen? Het radicaal versnellen van verduurzaming staat centraal ...

Lees verder »

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

16 jul om 15:58 uur
timer 2 min

Op de bouwplaats ‘Solar Village’ in Szentendre dingen Delftse studenten mee naar de hoofdprijs van ...

Lees verder »

Huis van de toekomst uiterst comfortabel en veilig

Huis van de toekomst uiterst comfortabel en ...

16 jul om 10:00 uur
timer 3 min

Met een hele serie ingrepen op het gebied van energiemanagement en automatisering bouwden studenten van de Hogeschool ...

Lees verder »

De wisselwerking tussen werkplek en werknemer

De wisselwerking tussen werkplek en werknemer

15 jul om 15:30 uur
timer 2 min

Het trendrapport ‘De werkomgeving van de toekomst’ van draaijer+partners laat zien hoe maatschappelijke ...

Lees verder »

‘Werk- en leefomgeving is pas gezond bij goede akoestiek'

‘Werk- en leefomgeving is pas gezond bij ...

15 jul om 10:00 uur

De effecten van akoestiek op prestaties en gezondheid zijn duidelijk. Geluid is niet voor niets de grootste stoorfactor ...

Lees verder »

Deelnemers: ‘deze opleiding maakt aardgasvrije omgeving concreet’

Deelnemers: ‘deze opleiding maakt aardgasvrije ...

11 jul om 15:30 uur
timer 3 min

Na het uitreiken van de eerste certificaten voor de eerste twee edities van de opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije ...

Lees verder »

Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

Update nieuw Model Bouwteamovereenkomst

11 jul om 12:15 uur
timer 1 min

Consultatiebijeenkomst levert feedback en suggesties op voor definitieve versie die in november wordt gepresenteerd.

Lees verder »

B:ton 2 digitaal magazine is uit!

B:ton 2 digitaal magazine is uit!

10 jul om 16:51 uur
timer 2 min

Het tweede digitale magazine van B:ton 2019 is uit. Ook in dit nummer weer een variëteit aan artikelen, analyses ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up