Rijk, IPO en VNG maken vaart met aanpak bedrijventerreinen

Rijk, IPO en VNG maken vaart met aanpak bedrijventerreinen

Het kabinet heeft met provincies en gemeenten een convenant gesloten over een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen. Doel is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat waarbij open landschappen worden gespaard, verrommeling wordt tegengegaan en duurzaamheid wordt gestimuleerd.

 De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het convenant.

Gemeenten worden verplicht samen te werken bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. De provincies zullen hierop toezien. Uitgangspunt is dat eerst op bestaande terreinen naar ruimte voor bedrijvigheid wordt gezocht, alvorens tot de aanleg van nieuwe over wordt gegaan.

Convenant
De afspraken tussen Rijk, IPO en VNG zijn vastgelegd in een convenant. Daarbij worden behoedzame aannames gehanteerd voor de economische ontwikkeling. Tot 2020 komt er maximaal 11.015 hectare aan ruimte voor bedrijvigheid bij, deels door herstructurering en een betere benutting van de bestaande voorraad.

De provincies stellen zich garant voor de versnelde sanering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. Hiertoe zullen zij voor 1 april 2010 provinciale herstructureringsprogramma's opstellen, inclusief een overzicht van de verwachte kosten en baten. De nieuwe aanpak wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

Parkmanagement
Om veroudering van bestaande terreinen tegen te gaan, wordt parkmanagement beter toegepast en wordt meer werk gemaakt van duurzaamheid (bodemsanering, warmte-koude opslag, decentrale energieopwekking, energiebesparing). Rijk, IPO en VNG willen projectontwikkelaars en beleggers verleiden tot een actievere rol bij de financiering, aanleg en het beheer van bedrijventerreinen.

Doel is een professioneler beheer van de bedrijventerreinen en het voorkomen van een nieuwe herstructureringsopgave. Daartoe is ook een omslag van een koop- naar een huurmarkt vereist. Op de korte termijn liggen er vooral kansen in de logistieke sector, in de handel en in de lichte industrie, die qua huisvesting redelijk uniforme eisen stellen. Nog in 2010 wordt in overleg met de sector een Roadmap Verzakelijking Bedrijventerreinen opgesteld.

Duurzaamheid
In overleg met het Platform Energietransitie in de Gebouwde Omgeving (PEGO) zal in een aantal concrete pilots worden verkend op welke wijze duurzaamheid/energiezuinigheid het beste geregeld kan worden op bedrijventerreinen en hoe bestaande stimuleringsinstrumenten daarvoor kunnen worden benut. Dit moet leiden tot een concreet plan van aanpak.

Ook komt er een pilot om de uitvoering van complexe bodemsaneringsprojecten op een bedrijventerrein te verbinden met herstructurering van een bedrijventerrein en het opwekken van duurzame energie.

Vanuit het Rijk is de komende vier jaar zo'n 400 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bedrijventerreinen. Hiervan wordt ruim 107 miljoen euro, de zogeheten Topper-middelen, rechtstreeks naar de provincies overgemaakt om ze in staat te stellen hun regisserende rol op te pakken. 52 miljoen euro uit het FES is bestemd voor de herstructurering van een beperkt aantal bedrijventerreinen van nationaal belang.

Meer informatie: Convenant bedrijventerreinen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225 c243 c246
Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 uitgelicht: deel 2

Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 ...

Gisteren om 08:00 uur

Benieuwd naar de interactiemomenten tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres? Naast het netwerken brengen we graag ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Duurzaam Gebouwd-partners: verzilver je kaart(en) voor Duurzaam Gebouwd Congres

Duurzaam Gebouwd-partners: verzilver je kaart(en) ...

Gisteren om 07:30 uur
timer 1 min

Ben je partner van Duurzaam Gebouwd? Vergeet dan niet je kaarten te verzilveren. Ga naar de website van het Duurzaam ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c244 c245
Bram Adema en Jan Willem van de Groep op Building Holland 2020

Bram Adema en Jan Willem van de Groep op Building ...

Gisteren om 07:00 uur
timer 1 min

Op Building Holland beklimmen topexperts het podium, binnen actuele en urgente thema’s als Energietransitie, ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c244
Circulair denken in Drenthe ver doorgevoerd

Circulair denken in Drenthe ver doorgevoerd

16 jan om 10:00 uur
timer 7 min

In Drenthe staat een huis. En in dat huis woont architect Pieter Brink. Voor de rest is alles anders dan je van ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c265
Ennatuurlijk pakt maatschappelijke verantwoordelijkheid op

Ennatuurlijk pakt maatschappelijke verantwoordelijkheid ...

15 jan om 10:00 uur
timer 5 min

Warmtenetten zijn een belangrijke oplossing voor de energietransitie. En op dat vlak is Ennatuurlijk een steeds ...

Lees verder »

c21 c160 c185 c225
Bouw & Hout Convenant: méér hout in de bouw

Bouw & Hout Convenant: méér ...

14 jan om 15:00 uur
timer 4 min

De koplopers in de sector hebben onlangs de bakens iets verzet en pleiten voor meer hout in bouwprojecten. “De ...

Lees verder »

c21 c225 c246 c265
Wat is de meerwaarde van jouw dak?

Wat is de meerwaarde van jouw dak?

14 jan om 11:00 uur
timer 3 min

De Utrechtse woningcorporaties vragen de markt ‘Watt levert mijn dak op?’ Welke marktpartij wil de ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Zo luchtdicht mogelijk bouwen, hoe doe je dat? 

Zo luchtdicht mogelijk bouwen, hoe doe je dat? 

14 jan om 10:00 uur
timer 1 min

Vanaf 1 januari 2021 moeten de aanvragen voor alle nieuwbouwprojecten, woning- en utiliteitsbouw, voldoen aan ...

Lees verder »

c21 c140 c185 c225
Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

Podcast over circulariteit: slopen is oogsten

13 jan om 12:00 uur
timer 1 min

In de derde BlueCity Podcast over de circulaire economie spreekt klimaatjournalist Ties Joosten met Michel Baars ...

Lees verder »

c21 c225
Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 uitgelicht: deel 1

Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 ...

13 jan om 08:00 uur
timer 2 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres heeft meer in z’n mars dan alleen plenaire presentaties en netwerkmomenten. ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Nieuwe eisen BENG gepubliceerd, maar vertraging met software

Nieuwe eisen BENG gepubliceerd, maar vertraging ...

10 jan om 11:00 uur
timer 1 min

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn bijgewerkt van één naar drie eisen. Deze ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c251
De duurzame toekomst van tijdelijke stroomvoorziening

De duurzame toekomst van tijdelijke stroomvoorziening

10 jan om 10:01 uur
timer 1 min

Wie wil verduurzamen denkt aan álles. Tot en met de (nood)aggregaten op de bouwplaats. Veel ins en out ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up