Rijk, IPO en VNG maken vaart met aanpak bedrijventerreinen

Rijk, IPO en VNG maken vaart met aanpak bedrijventerreinen

Het kabinet heeft met provincies en gemeenten een convenant gesloten over een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen. Doel is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat waarbij open landschappen worden gespaard, verrommeling wordt tegengegaan en duurzaamheid wordt gestimuleerd.

 De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het convenant.

Gemeenten worden verplicht samen te werken bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. De provincies zullen hierop toezien. Uitgangspunt is dat eerst op bestaande terreinen naar ruimte voor bedrijvigheid wordt gezocht, alvorens tot de aanleg van nieuwe over wordt gegaan.

Convenant
De afspraken tussen Rijk, IPO en VNG zijn vastgelegd in een convenant. Daarbij worden behoedzame aannames gehanteerd voor de economische ontwikkeling. Tot 2020 komt er maximaal 11.015 hectare aan ruimte voor bedrijvigheid bij, deels door herstructurering en een betere benutting van de bestaande voorraad.

De provincies stellen zich garant voor de versnelde sanering van 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen. Hiertoe zullen zij voor 1 april 2010 provinciale herstructureringsprogramma's opstellen, inclusief een overzicht van de verwachte kosten en baten. De nieuwe aanpak wordt tweejaarlijks geëvalueerd.

Parkmanagement
Om veroudering van bestaande terreinen tegen te gaan, wordt parkmanagement beter toegepast en wordt meer werk gemaakt van duurzaamheid (bodemsanering, warmte-koude opslag, decentrale energieopwekking, energiebesparing). Rijk, IPO en VNG willen projectontwikkelaars en beleggers verleiden tot een actievere rol bij de financiering, aanleg en het beheer van bedrijventerreinen.

Doel is een professioneler beheer van de bedrijventerreinen en het voorkomen van een nieuwe herstructureringsopgave. Daartoe is ook een omslag van een koop- naar een huurmarkt vereist. Op de korte termijn liggen er vooral kansen in de logistieke sector, in de handel en in de lichte industrie, die qua huisvesting redelijk uniforme eisen stellen. Nog in 2010 wordt in overleg met de sector een Roadmap Verzakelijking Bedrijventerreinen opgesteld.

Duurzaamheid
In overleg met het Platform Energietransitie in de Gebouwde Omgeving (PEGO) zal in een aantal concrete pilots worden verkend op welke wijze duurzaamheid/energiezuinigheid het beste geregeld kan worden op bedrijventerreinen en hoe bestaande stimuleringsinstrumenten daarvoor kunnen worden benut. Dit moet leiden tot een concreet plan van aanpak.

Ook komt er een pilot om de uitvoering van complexe bodemsaneringsprojecten op een bedrijventerrein te verbinden met herstructurering van een bedrijventerrein en het opwekken van duurzame energie.

Vanuit het Rijk is de komende vier jaar zo'n 400 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van bedrijventerreinen. Hiervan wordt ruim 107 miljoen euro, de zogeheten Topper-middelen, rechtstreeks naar de provincies overgemaakt om ze in staat te stellen hun regisserende rol op te pakken. 52 miljoen euro uit het FES is bestemd voor de herstructurering van een beperkt aantal bedrijventerreinen van nationaal belang.

Meer informatie: Convenant bedrijventerreinen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Energietransitie en mobiliteitsvraagstukken bij tweede editie Energie Café

Energietransitie en mobiliteitsvraagstukken bij tweede editie Energie Café

Gisteren om 08:00 uur
timer 2 min

Na het grote succes van de eerste editie, waarbij er meer dan 100 ‘groene koppen’ bij elkaar waren, ...

Lees verder »

'Doorbreek het wachten en help bij financiering'

'Doorbreek het wachten en help bij financiering'

22 aug om 08:00 uur

Bijna de helft van Nederlandse huiseigenaren wacht op de overheid voor verduurzaming. Dat blijkt uit een openbaar ...

Lees verder »

Verduurzaming van een jaren 40 woning - Ervaringen en lessen van een woningeigenaar

Verduurzaming van een jaren 40 woning - Ervaringen ...

21 aug om 15:30 uur
timer 11 min

Sta je als woningeigenaar op het punt een grote investering te doen om je woning energiezuiniger te maken? Twijfel ...

Lees verder »

Stoppen met bewonersavonden, het kan!

Stoppen met bewonersavonden, het kan!

21 aug om 13:00 uur
timer 1 min

Wil je weten hoe je een succesvol participatietraject met bewoners organiseert? Dan kom je naar de Masterclass ...

Lees verder »

E-book Human Capital gratis te downloaden

E-book Human Capital gratis te downloaden

21 aug om 08:00 uur
timer 1 min

Het ebook Human Capital is nu volledig gratis te downloaden, zonder de noodzaak om een account aan te maken. Je ...

Lees verder »

Last call: inschrijven voor Leergang Projectcoach Bouw & Infra

Last call: inschrijven voor Leergang Projectcoach ...

21 aug om 07:00 uur
timer 1 min

Dit is je laatste kans om in te schrijven voor de Leergang Projectcoach Bouw & Infra. Tijdens deze cursus ...

Lees verder »

Gamechangers in de Bouw & Infra in Circl

Gamechangers in de Bouw & Infra in Circl

20 aug om 17:00 uur
timer 1 min

Circl aan de Amsterdamse Zuidas vormt het podium voor Gamechangers in de Bouw & Infra, waar de veranderopgave ...

Lees verder »

Subsidie voor extern advies over klimaatneutraal en circulair inkopen

Subsidie voor extern advies over klimaatneutraal ...

20 aug om 15:30 uur

De subsidieregeling Advies bij Klimaatneutraal en Circulair Inkopen (AKCI) staat open en er zijn inmiddels 41 ...

Lees verder »

Bouwen met industriële robots tijdens seminar

Bouwen met industriële robots tijdens seminar

19 aug om 08:30 uur

Op 1 oktober 2019 buigen we ons over modulaire en flexibele bouwvormen, de toekomst van de bouw- en vastgoedsector. ...

Lees verder »

Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

Aangenaam klimaat voor fors paviljoen van glas

16 aug om 10:00 uur
timer 2 min

Het was nogal een opgave: een fors restaurant met rondom glazen puien op een aangename en constante binnentemperatuur ...

Lees verder »

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke technieken

15 aug om 13:00 uur
timer 1 min

Ondernemers kunnen in 2019 fiscaal voordelig investeren dankzij aftrekposten voor milieuvriendelijke technieken.

Lees verder »

Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis vanaf 2 september

Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis ...

15 aug om 08:45 uur
timer 1 min

Vanaf 2 september wordt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Met de subsidie is het ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up