Vegetatiedaken en het fabeltje over isolerende eigenschappen

Vegetatiedaken en het fabeltje over isolerende eigenschappen

Agentschap NL adviseur duurzaam en energiezuinig bouwen Klaas de Vries gaat nader in op de zin en onzin over vegetatiedaken. Vegetatiedaken hebben voordelen genoeg, meer ze leveren geen extra bijdrage aan energiezuinig bouwen is zijn stellige mening.

"Een groendak vormt een uitstekende isolatie", "Vegetatiedaken zijn isolerend", "In de winter heeft het een isolerende werking ....Men kan ofwel gewoon profiteren van deze extra isolatie, ofwel de dakisolatie dienovereenkomstig verminderen."(!)

Op internet en in de pers kom je dit soort berichten steeds weer tegen: met een vegetatiedak kan je een flinke bijdrage aan energiezuinig bouwen leveren. Maar de literatuur (en de wetenschap) spreekt hier sinds jaar en dag anders over en het lijkt erop alsof auteurs het fabeltje steeds van elkaar overschrijven.

Vegetatiedaken hebben voordelen genoeg, maar ze leveren geen extra bijdrage aan energiezuinigheid; dat fabeltje moet de wereld maar eens uit. Net als alle andere daken moet een vegetatiedak gewoon van voldoende isolatiemateriaal worden voorzien.

Isolerende eigenschappen
Relatief dunne, zogeheten extensieve vegetatiedaken (zie hieronder) voegen nauwelijks iets toe aan de isolerende eigenschappen van het dak. Daarvoor zijn de lagen te dun en te vochtig. Alleen in de zomersituatie zou er een voordeel kunnen zijn, doordat het in de vegetatie aanwezige vocht verdampt, waardoor het dakpakket minder opwarmt. Daardoor is minder koeling nodig, wat een energiebesparing kan opleveren als airco kan worden vermeden. De publicatie 'Daken in het groen' van SBR zegt (op pag. 14) over de isolerende eigenschappen van een vegetatiedak:

"De bijdrage aan de warmteweerstand is bij vegetatiedaken, wellicht met uitzondering van gras-kruidenvegetatiedaken met een redelijke substraatdikte, vrijwel verwaarloosbaar. Niet alleen zijn de isolerende eigenschappen van de substraatmaterialen en vegetatie beperkt, bij deze typen zijn ook de laagdikten maar klein. Bovendien hebben het hoge vochtgehalte en de afvoer van overtollig water onder de substraatlaag een nadelige invloed. Er wordt daarom aanbevolen bij (lichte) vegetatiedaken het gedeelte boven de waterdichte laag niet bij de bouwfysische berekening te betrekken, anders dan daarvoor een vaste bijdrage aan de R-waarde in rekening te brengen. Men kan hiervoor 0,3 m2.K/W aanhouden."

'Begroeide daken in Nederland' voegt daaraan toe dat een volledig met water verzadigde substraatlaag vijftig keer minder goed isoleert dan een isolatiemateriaal. Vergelijk ook bijvoorbeeld droog zand, dat tien keer slechter isoleert dan isolatiemateriaal. Wie dus een goed isolerend, extensief (licht) vegetatiedak wil, moet, zoals gebruikelijk, zorgen voor voldoende isolatiemateriaal onder de waterdichte laag.

"Voor tuindaken heeft het wèl zin de verschillende lagen bij de berekening te betrekken." Echter ook daar moeten de doorgaans optimistische uitspraken van de fabrikanten gerelativeerd worden: "Teruggang in warmteweerstand gedurende de winterperiode treedt vooral op bij sterk vochtbufferende substraatmengsels." ('Daken in het groen').

Voordelen genoeg
Vegetatiedaken hebben andere eigenschappen, waardoor ze wel degelijk heel aantrekkelijk zijn: ze vertragen de afvoer van hemelwater, beperken daardoor de (piek)afvoer van hemelwater op het riool, bevorderen de verdamping en binden fijn stof. Bovendien vertegenwoordigen ze esthetische waarden, vooral als er van hoger gelegen gebouwen op een lager dak wordt uitgekeken.

Groene daken bieden levend groen op een plek die anders steenachtig zou zijn en ze dragen bij aan een gunstiger microklimaat in onze steden omdat het vastgehouden water geleidelijk aan de atmosfeer wordt afgestaan. Hiermee samen hangen ook financiële voordelen: een studie van de Ryerson University acht forse besparingen mogelijk op de kosten voor piekberging van hemelwater en op het verminderen van het 'Heat-Island'-effect in stedelijk gebied.

Tenslotte verkleint een vegetatiedak de grote temperatuurschommelingen van een zwart bitumineus dak en verlengt alleen al daardoor de levensduur van de dakbedekking. Bovendien beschermt de begroeïng de dakbedekking tegen veroudering door UV-licht.

Over de opbouw van vegetatiedaken
Een vegetatiedak kan op verschillende manieren worden opgebouwd:

• Extensief vegetatiedak: dat wil zeggen dat voor de bevloeiing gebruik wordt gemaakt van regenwater. De dakconstructie moet waterdicht en worteldicht zijn gescheiden van het vegetatiedak. Op deze scheidingslagen komt een relatief dunne substraatlaag met daarin sedum-plantjes (sedum is een soort vetplantje), mos-sedum, sedum-kruiden en/of gras-kruiden. Een licht vegetatiedak stelt geen bijzondere eisen aan de sterkte van de constructie. Het dak vergt 1 à 2 maal per jaar onderhoud. De bijdrage aan de warmteweerstand is vrijwel verwaarloosbaar: de isolerende eigenschappen van substraatmaterialen en vegetatie zijn beperkt en het hoge vochtgehalte van een substraatlaag is van nadelige invloed op het isolerend vermogen. Losliggende vegetatiedaken kunnen tot een hellingshoek van maximaal 25-30 graden worden aangelegd. Schuiner kan ook (tot ongeveer 40 graden), maar dan moet het dak verankerd worden (met bijvoorbeeld gaas).

• Intensief vegetatiedak: dat wil zeggen dat gebruik gemaakt wordt van kunstmatige bevloeiing. Op een waterkerende en worteldichte laag bevindt zich een dikke, zware laag aarde waarin zelfs bomen kunnen groeien (tuindak). Deze laag stelt bijzondere eisen aan de onderliggende constructie. Intensieve daken vergen gemiddeld tien maal per jaar onderhoud, mede door de veelzijdige beplanting. Hier kan, afhankelijk van de samenstelling van de laagopbouw, wel een bijdrage aan de warmteweerstand worden geleverd.

Literatuur:
• Daken in 't groen: Aanwijzingen voor het ontwerpen van vegetatiedaken en tuindaken; SBR 2007.
• Dakbegroeiingsrichtlijn: Richtlijn voor ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiingen; SBR 2006.
• Begroeide daken in Nederland, Ontwerp, uitvoering, beheer; Delft University Press 1998.

Foto: Vegetatiedak De Monchyplein Den Haag

Klaas W. de Vries
Adviseur duurzaam en energiezuinig bouwen
Agentschap NL

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c140 c225
Circulair inductiesysteem krijgt bekroning

Circulair inductiesysteem krijgt bekroning

De inzet van hernieuwbare grondstoffen in het Hertalan Easy Cover (FR) circulair inductiesysteem van Carlisle Construction Materials BV is bekroond met de Rethink ...

Lees verder

c21 c225
Autovrij Merwede toonbeeld van biodiversiteit en gezondheid

Autovrij Merwede toonbeeld van biodiversiteit ...

In Utrecht wordt gewerkt aan iets heel speciaals. De nieuwe stadswijk Merwede Utrecht tackelt een hele reeks kwesties met duurzame oplossingen. Van een wijk waar ...

Lees verder

c21 c41 c225
<span>'Geef adaptief bouwen in ontwerpfase grote rol'</span>

'Geef adaptief bouwen in ontwerpfase grote rol'

Adaptiviteit en meegroeien met een veranderende marktvraag moet al in een prille ontwerpfase een prominente plek krijgen. Dat is de overtuiging van adviseur bouwconcepten ...

Lees verder

c21 c41 c225
Het meerkoppige probleem van de woningmarkt

Het meerkoppige probleem van de woningmarkt

Het oplossen van de problemen op de woningmarkt behelst meer dan enkel veel bouwen. Volgens Rabobank en Vereniging Eigen Huis kunnen ook gemeenten hier een rol ...

Lees verder

c21 c225
Van slimme verwarmingsmogelijkheden tot circulaire bouwmaterialen 

Van slimme verwarmingsmogelijkheden tot circulaire ...

Innovatieve oplossingen en nieuwe trends krijgen de aandacht tijdens de CFP Innovatiedag. Ondernemers pitchen hun idee en het publiek stelt de kritisch vragen. ...

Lees verder

c21 c40 c225
ABN AMRO Duurzame 50 daagt jou uit

ABN AMRO Duurzame 50 daagt jou uit

Het is zo ver: de ABN AMRO Duurzame 50 daagt je uit om sneller te gaan en nóg grotere stappen te zetten voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het ...

Lees verder

c21 c120 c225
<span>‘Transformatie vraagt ontwerp van multifunctionele gebouwen’</span>

‘Transformatie vraagt ontwerp van multifunctionele ...

Een veelgehoorde oplossing om de woningnood op korte termijn (gedeeltelijk) op te lossen is transformatie van bestaand vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan leegstaande ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243
Neem de volgende stap in je verduurzamingsaanpak

Neem de volgende stap in je verduurzamingsaanpak

Tijd om je kennis op te vijzelen over de energietransitie én de volgende stap te zetten in je verduurzamingsaanpak: de opleiding Basiscertificaat Energietransitie ...

Lees verder

c21 c41 c225
De CO2-uitstoot van CLT, HSB en steenachtige bouwwijzen

De CO2-uitstoot van CLT, HSB en steenachtige ...

Om onze klimaatdoelen te halen is het streven de broeikasemissies in 2030 vergeleken met 1990 met 60% te verminderen[1]. Eén van de manieren om hieraan bij ...

Lees verder

c21 c225
Donorgebouw aangeboden: Martinus G. De Bruingebouw

Donorgebouw aangeboden: Martinus G. De Bruingebouw

Universiteit Utrecht stelt het Martinus G. de Bruingebouw beschikbaar op Gebouwenmarktplaats. De universiteit zoekt een consortium van bouwer, architect en sloper, ...

Lees verder

c21 c40 c225 c243
Zo maak je impact met Energie Bespaar Game voor Gebouwen

Zo maak je impact met Energie Bespaar Game voor ...

Impact verminderen op het klimaat en geld besparen: slechts twee van de voordelen van energie besparen binnen je organisatie. Dan komt de vraag: hoe kan ik op korte ...

Lees verder

c21 c225
Nieuwe inzichten rondom klimaatadaptatie dankzij Living Digital Twin

Nieuwe inzichten rondom klimaatadaptatie dankzij ...

Esri Nederland lanceerde de Living Digital Twin van Nederland tijdens de GIS conferentie in Rotterdam. Gebruikers en partners werken samen en leveren producten ...

Lees verder

Reacties

Goed stuk, verhelderend over de (niet) isolerende werking van groendaken. Aanvulling op het verschil tussen extensieve en intensieve groendaken: Een intensief dak voldoet aan de norm voor het veilig betreden van een dak (250kg/m2). Het succes van groendaken voor de consumentenmarkt hangt in mijn ogen af van de mogelijkheid de daktuin ook echt te kunnen gebruiken: weinig mensen investeren in een groendak dat ze niet zien (topdak) en waar ze niet op mogen. Joost Becking www.daktuinier.nl

Indrdaad: Vegetatiedaken hebben eigenschappen, waardoor ze wel degelijk heel aantrekkelijk zijn: ze vertragen de afvoer van hemelwater, beperken daardoor de (piek)afvoer van hemelwater op het riool, bevorderen de verdamping en binden fijn stof. Bovendien zijn ze mooi! Een Groendak biedt levend groen op een plek die anders steenachtig zou zijn en draagt bij aan een gunstiger microklimaat in onze steden omdat het vastgehouden water geleidelijk aan de atmosfeer wordt afgestaan. Hiermee samen hangen ook financiële voordelen: forse besparingen mogelijk op de kosten voor de piekberging van hemelwater en het verminderen van het 'Heat-Island'-effect in stedelijk gebied. Tenslotte verkleint een vegetatiedak de grote temperatuurschommelingen van een zwart bitumineus dak en verlengt alleen al daardoor de levensduur van de dakbedekking. Bovendien beschermt de begroeïng de dakbedekking tegen veroudering door UV-licht.

Het is jammer dat er in de markt veel onzin verkocht wordt. Daarom is het goed dat over dergelijke aspecten meer bekend gemaakt wordt. Ik sluit me dan ook volledig aan bij de stellingen van de heer De Vries. Een klein punt van kritiek, de omschrijvingen van de verschillende daktuin opbouwen zijn wel erg summier en ook niet volledig correct. Zo wordt er vrijwel nooit aarde gebruikt, maar praten we over substraten. Nog een aanvulling op het verschil tussen extensief en intensief: meestal zijn extensieve daken bedoelt als zichtdaken, en intensieve daken als gebruiksdaken. Albert Jan Kerssen Productmanager Dak- en Gevelbegroeiing, ISS Landscaping Services, tevens bestuurslid VHG vakgroep DGB.

Een goede bijdrage van Klaas de Vries die weer veel helderheid geeft. Alleen behoeft de opmerking "een licht vegetatiedak stelt geen bijzondere eisen aan de sterkte van de constructie" nog enige nuance. Sommige daken zijn in de praktijk zodanig licht van constructie dat zij vaak zelfs niet geschikt voor de extensieve vegetatiedaken. Dit geldt met name voor daken van bedrijfshallen en dergelijke. Dit is natuurlijk wel jammer ondat het vaak om grote oppervlaktes gaat en er op maaiveld vaak minder ruimte wordt gereserveerd voor groenvoorzieningen. Controleer bij bestaande daken dus altijd het draagvermogen ook bij de keuze voor een extensief dak. En hou bij de berekeningen voor het minimale draagvermogen van een dak altijd rekening met de mogelijkheid om een extensief groendak aan te leggen. Fred van der Burgh, Forest@Design

Dat vegitatiedaken beperkt isoleren is juist. Als hier dan het beeld onstaat dat ze geen energie besparen is dit onjuist. Vooral is de zomer wordt een vegitatiedak niet warmer dan +/- 30 graden, waarbij een normaal plat dak komt tot wel 80 graden. Dit bespaard op koeling en dus energie. Koeling zal in de toekomst ook belangrijker gaan worden. Jan-Willem van Eijndhoven Ecobuild-consult. Adviseur en controleur van groendak opbouwen GIW-Woningborg. info@ecobuild.nl

Heldere uitleg, maar hoe zit het met de akoestische eigenschappen? Wij wonen naast het spoor

maar hoe zit het met de werking van zo'n dak in de zomer

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up