NBvT eist rectificatie op IVAM rapport

NBvT eist rectificatie op IVAM rapport

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) eist rectieficatie op het uitgebrachte IVAM-rapport. In dit rapport, dat in opdracht van het ministerie van VROM door milieu-bureau IVAM is opgesteld, worden de mogelijkheden onderzocht die er zijn om de milieudruk van pvc producten in de bouw te kunnen reduceren.

Gekeken is wat de milieubelasting is van pvc-bouwproducten in de keten, het effect van verschillende soorten afvalverwerking en de mogelijke vervangen door andere materialen die minder milieubelastend zijn.

Ongefundeerde aannames
Tijdens het opstellen van het “vertrouwelijke” rapport in opdracht van VROM blijkt dat de Vereniging van Kunststof Gevelelementen (VKG) aan tafel heeft gezeten om invloed uit te oefenen op de uitkomst van dit rapport.

Veel ongefundeerde aannames en aanpassingen zijn gedaan om tegemoet te komen aan de commerciële belangen van de kunststof kozijnenindustrie.

Zo blijkt dat:
- De hoeveelheid en soort additieven zoals loodstabilisatoren, weekmakers en brandvertragers zonder onderbouwing zijn aangepast ten gunste van de kunststof kozijnen.

- De levensduur van het kunststof kozijn is aangepast naar 75 jaar terwijl officiële publicaties van SBR (stichting Bouw Research) een levensduur aangeven van 40 jaar.

- Bij het houten kozijn is de levensduur verlaagd naar 25 jaar terwijl de officiële publicaties van SBR 50- en 75 jaar aangeven voor Nederlandse kozijnen.

- Er blijkt te zijn gekozen voor een niet-Nederlands houten referentiekozijn, dus niet representatief voor de Nederlandse situatie.

- De recycling van kunststof kozijnen is meegerekend terwijl TNO onderzoeksresultaten duidelijk zijn over de zeer geringe praktische invulling van het theoretische VKG-recyclesysteem.

- Bij kunststof en aluminium kozijnen is onderhoud niet meegerekend terwijl bij het houten kozijn met niet gefundeerde (zware) onderhoudsbelasting wordt gerekend.

- De factor landgebruik is meegenomen in de analyse terwijl hier veel onduidelijkheid over bestaat (bossen gebruiken veel land en dit wordt in het genoemde rapport zwaar negatief meegerekend in de milieubelasting voor de grondstof hout terwijl de basisfuncties van het bos als behoud van biodiversiteit, vastlegging CO2 en klimaatbeheersing niet worden gewaardeerd).

- De recycling van het houten kozijn (om ingezet te worden als vezels voor o.a. de spaanplaatindustrie) is niet meegenomen maar er is uitgegaan van volledige verbranding hetgeen in geen verhouding staat met de praktijk.

- De houtsector is, in tegenstelling tot de VKG, niet door IVAM geraadpleegd bij de keuze van het referentiekozijn en heeft geen gelegenheid gehad om de gebruikte data op correctheid te controleren.

Rectificatie
De NBvT eist rectificatie door IVAM met betrekking tot dit rapport en overweegt juridische stappen als niet aan deze eis wordt tegemoet gekomen.

“Het rapport in de huidige vorm geeft een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid waardoor de timmerindustrie zwaar wordt benadeeld” aldus de NBvT.

Ook zal de NBvT de gang van zaken bespreken met het ministerie van VROM, de opdrachtgever van
het onderzoek.

NBvT
De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 aangesloten timmerfabrikanten in technisch, juridisch en commerciële zin.

De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout. Het stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met integrale kwaliteitsverbetering als doel.

Meer infoormatie: www.nbvt.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c225
Verbinders met integrale oplossingen op Building Holland 2020

Verbinders met integrale oplossingen op Building ...

21 feb om 07:30 uur
timer 1 min

Wekelijks brengen we je op de hoogte van toevoegingen aan het sprekersprogramma van Building Holland 2020. Twee ...

Lees verder »

c21 c127 c225
Young professional community Top in Technologie gelanceerd

Young professional community Top in Technologie ...

21 feb om 06:30 uur

Young professionals in de technologie maken het verschil in een duurzame, gezonde en inclusieve gebouwde omgeving. ...

Lees verder »

c21 c185 c225 c244
Roep om meer testen van circulaire materiaalcombinaties

Roep om meer testen van circulaire materiaalcombinaties

20 feb om 10:01 uur
timer 1 min

In de vierde BlueCity Podcast spreekt klimaatjournalist Ties Joosten in de sauna met Yvette Govaart over brandveiligheid ...

Lees verder »

c21 c136 c138 c225
Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

20 feb om 09:01 uur
timer 1 min

"Voor Heembouw brengt virtueel bouwen niet alleen informatie samen. Het is een werkwijze die mensen bij elkaar ...

Lees verder »

c21 c225 c245
Seminar Data & Digitalisering op Building Holland 2020

Seminar Data & Digitalisering op Building ...

20 feb om 08:00 uur

Slim omgaan met data en digitalisering maakt bouwen en beheren efficiënter, veiliger en duurzamer. We snappen ...

Lees verder »

c21 c225 c244
Minister geeft ruimte aan DPG

Minister geeft ruimte aan DPG

19 feb om 15:30 uur
timer 3 min

In oktober 2019 zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld over circulair bouwen. De minister heeft op 15 januari ...

Lees verder »

c21 c225
Matchmaking: ROI NOW! Duurzame, rendabele concepten voor woning- en utiliteitsbouw

Matchmaking: ROI NOW! Duurzame, rendabele concepten ...

19 feb om 08:00 uur

Duurzaamheid gaat pas echt een vlucht nemen als er een overtuigende businesscase aan vast zit. Tijdens dit event ...

Lees verder »

c21 c186 c225 c243
Praktische methode voor een betaalbare BENG op AZEB slotcongres

Praktische methode voor een betaalbare BENG ...

18 feb om 14:00 uur
timer 2 min

Met de nieuwe AZEB routekaart bouw je betaalbaar (bijna) energieneutraal, de methode is ontwikkeld door de Europese ...

Lees verder »

c21 c184 c225 c243
Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

Veel budget voor aardgasvrije renovatiearrangementen

18 feb om 10:01 uur
timer 2 min

De grootschalige renovatie van de gebouwde omgeving vraagt om zogenaamde aardgasvrije renovatiearrangementen. ...

Lees verder »

c21 c225
Ontdek op Building Holland 2020 waarom houtbouw de toekomst is

Ontdek op Building Holland 2020 waarom houtbouw ...

18 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Sommigen weten het zeker. Houtbouw is hét ei van Columbus en gaat de bouwsector drastisch veranderen. En ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De Europese Green Deal: welke kansen krijgt de bouw- en vastgoedsector? 

De Europese Green Deal: welke kansen krijgt ...

17 feb om 09:00 uur
timer 5 min

Op woensdag 11 december is de Europese Green Deal gepresenteerd. Dit voorstel voor een nieuwe Europese klimaatovereenkomst ...

Lees verder »

c21 c225
Bewonersparticipatie en gedragsverandering op Building Holland 2020

Bewonersparticipatie en gedragsverandering op ...

17 feb om 08:00 uur

Het beeld wordt steeds scherper. Een succesvolle energietransitie valt of staat bij de acceptatie en participatie ...

Lees verder »

Reacties

Met enige verbazing heb ik kennis genomen van de forse reactie van de Houtbranche op het onderzoek van IVAM in de Cobouw. In hun reactie worden nogal wat suggesties gedaan die kant nog wal raken: De VKG zou bij het opstellen van het rapport aan tafel hebben gezeten. Hierdoor zijn er verkeerde gegevens gebruikt. Hiermee wordt gesuggereerd dat de VKG invloed heeft uitgeoefend op de tot stand koming van het rapport. Dit is pertinent onjuist. De VKG werkt nauw samen met AgentschapNL en VROM om de milieudruk de komende jaren te verlagen. Vanuit dit overleg heeft de VKG samen met de andere branches uit de PVC industrie VROM verzocht om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de milieudruk van haar producten. Het zou de houtbranche sieren wanneer zij dit ook zouden doen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de cijfers over de milieudruk van kozijnen gemaakt van illegaal gekapt hardhout. De suggestie dat van Ewijk zich zou hebben laten beïnvloeden door de VKG doet geen recht aan de integriteit van deze LCA expert, het Milieubureau van de Universiteit van Amsterdam en de medewerkers van AgentschapNL. De suggestie dat de recycling van postconsumer kunststof kozijnen slechts mondjesmaat op gang komt staat haaks op de cijfers die de VKG uit haar recyclingsysteem gerapporteerd krijgt. Hieruit blijkt juist dat de hoeveelheden de laatste paar jaar fors toenemen. In 2009 werd er bijvoorbeeld 1100 ton kunststof kozijnen gerecycled via het VKG recyclingsysteem. De verwachting is dat door toekomstige verbeteringen in het VKG recyclingsysteem de hoeveelheden verder zullen toenemen. De VKG streeft naar transparantie in de markt, zij publiceert al sinds 1996 de resultaten van haar LCA gegevens in een MRPI blad. Deze zijn via de VKG website te downloaden. Er is door de VKG al eerder aangedrongen op openbare publicatie van de LCA gegevens door de NBvT, echter zonder resultaat. De VKG nodigt de NBvT opnieuw graag uit om de LCA gegevens van de gangbare houtsoorten te publiceren en voor iedereen toegankelijk te maken zodat de discussie over feiten gaat en niet over suggesties. Met vriendelijke groet, Albert J. Zegelaar ir A.J. Zegelaar directeur Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up