NBvT eist rectificatie op IVAM rapport

NBvT eist rectificatie op IVAM rapport

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) eist rectieficatie op het uitgebrachte IVAM-rapport. In dit rapport, dat in opdracht van het ministerie van VROM door milieu-bureau IVAM is opgesteld, worden de mogelijkheden onderzocht die er zijn om de milieudruk van pvc producten in de bouw te kunnen reduceren.

Gekeken is wat de milieubelasting is van pvc-bouwproducten in de keten, het effect van verschillende soorten afvalverwerking en de mogelijke vervangen door andere materialen die minder milieubelastend zijn.

Ongefundeerde aannames
Tijdens het opstellen van het “vertrouwelijke” rapport in opdracht van VROM blijkt dat de Vereniging van Kunststof Gevelelementen (VKG) aan tafel heeft gezeten om invloed uit te oefenen op de uitkomst van dit rapport.

Veel ongefundeerde aannames en aanpassingen zijn gedaan om tegemoet te komen aan de commerciële belangen van de kunststof kozijnenindustrie.

Zo blijkt dat:
- De hoeveelheid en soort additieven zoals loodstabilisatoren, weekmakers en brandvertragers zonder onderbouwing zijn aangepast ten gunste van de kunststof kozijnen.

- De levensduur van het kunststof kozijn is aangepast naar 75 jaar terwijl officiële publicaties van SBR (stichting Bouw Research) een levensduur aangeven van 40 jaar.

- Bij het houten kozijn is de levensduur verlaagd naar 25 jaar terwijl de officiële publicaties van SBR 50- en 75 jaar aangeven voor Nederlandse kozijnen.

- Er blijkt te zijn gekozen voor een niet-Nederlands houten referentiekozijn, dus niet representatief voor de Nederlandse situatie.

- De recycling van kunststof kozijnen is meegerekend terwijl TNO onderzoeksresultaten duidelijk zijn over de zeer geringe praktische invulling van het theoretische VKG-recyclesysteem.

- Bij kunststof en aluminium kozijnen is onderhoud niet meegerekend terwijl bij het houten kozijn met niet gefundeerde (zware) onderhoudsbelasting wordt gerekend.

- De factor landgebruik is meegenomen in de analyse terwijl hier veel onduidelijkheid over bestaat (bossen gebruiken veel land en dit wordt in het genoemde rapport zwaar negatief meegerekend in de milieubelasting voor de grondstof hout terwijl de basisfuncties van het bos als behoud van biodiversiteit, vastlegging CO2 en klimaatbeheersing niet worden gewaardeerd).

- De recycling van het houten kozijn (om ingezet te worden als vezels voor o.a. de spaanplaatindustrie) is niet meegenomen maar er is uitgegaan van volledige verbranding hetgeen in geen verhouding staat met de praktijk.

- De houtsector is, in tegenstelling tot de VKG, niet door IVAM geraadpleegd bij de keuze van het referentiekozijn en heeft geen gelegenheid gehad om de gebruikte data op correctheid te controleren.

Rectificatie
De NBvT eist rectificatie door IVAM met betrekking tot dit rapport en overweegt juridische stappen als niet aan deze eis wordt tegemoet gekomen.

“Het rapport in de huidige vorm geeft een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid waardoor de timmerindustrie zwaar wordt benadeeld” aldus de NBvT.

Ook zal de NBvT de gang van zaken bespreken met het ministerie van VROM, de opdrachtgever van
het onderzoek.

NBvT
De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 aangesloten timmerfabrikanten in technisch, juridisch en commerciële zin.

De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout. Het stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met integrale kwaliteitsverbetering als doel.

Meer infoormatie: www.nbvt.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Laat je horen voor de thema’s van 2020

Laat je horen voor de thema’s van 2020

Gisteren om 15:30 uur

We hebben je nodig. Achter de schermen werkt Duurzaam Gebouwd hard aan de kersverse jaarplanning voor 2020, dat ...

Lees verder »

Van ‘Red Light District’ naar toekomstbestendig ‘Green Light District’

Van ‘Red Light District’ naar toekomstbestendig ...

Gisteren om 11:00 uur
timer 1 min

In de Amsterdamse binnenstad verrijst het ‘Green Light District’. Diverse koplopers zorgen dat het ...

Lees verder »

Een gezondere werkplek dankzij sensordata

Een gezondere werkplek dankzij sensordata

19 jun om 15:30 uur
timer 3 min

Gesprekken over ons wereldwijde klimaat, die zijn al jaren aan de orde van de dag. Maar steeds vaker gaat het nu ...

Lees verder »

Patent voor prefab gevelsysteem zonder thermische bruggen

Patent voor prefab gevelsysteem zonder thermische ...

18 jun om 15:30 uur
timer 2 min

De ontwikkeling van een glasvezelcomposiet koppelanker levert gevelsluitende en koudebrugvrije prefab wandelementen ...

Lees verder »

'Menukaart' voor warmtetransitie in de huursector

'Menukaart' voor warmtetransitie in de huursector

17 jun om 13:00 uur
timer 2 min

Welke rol kunnen warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels spelen in de warmtetransitie van huurwoningen? Dat ...

Lees verder »

De rol van intrinsieke motivatie bij de verduurzaming

De rol van intrinsieke motivatie bij de verduurzaming

17 jun om 10:30 uur
timer 2 min

Loop jij nog niet voorop met goede groene bedoelingen en wil jij ook een duurzame koploper worden?

Lees verder »

Data is onmisbare schakel bij ontginnen verduurzamingspotentieel

Data is onmisbare schakel bij ontginnen verduurzamingspotentieel

14 jun om 15:30 uur

Met nog 7 miljoen woningen te gaan is de urgentie voor verduurzaming tastbaar. Ook de commerciële en utiliteitssector ...

Lees verder »

Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

Duizenden tonen interesse voor nieuw model bouwteamovereenkomst

14 jun om 13:30 uur
timer 6 min

Na de lancering van een nieuw model voor twee bouwteamovereenkomsten peilen we de eerste golf van reacties. “Jullie ...

Lees verder »

Enpuls op zoek naar hooghangend fruit

Enpuls op zoek naar hooghangend fruit

13 jun om 11:30 uur
timer 5 min

Het speelveld van de verduurzaming kent vele aanvallers. In die voorhoede heeft Enpuls ambities voor de nabije ...

Lees verder »

Oproep: innovaties gezocht voor versnelling naar aardgasvrije gebouwde omgeving

Oproep: innovaties gezocht voor versnelling ...

12 jun om 13:00 uur
timer 1 min

Heb jij een innovatie die geschikt is om te verbouwen en te versnellen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving? ...

Lees verder »

Eerste BRL 1317 certificering is een feit

Eerste BRL 1317 certificering is een feit

11 jun om 15:30 uur
timer 1 min

Het allereerste SKG-IKOB procescertificaat voor de BRL 1317 [thermisch (na-)isoleren van elementen voor in- en ...

Lees verder »

Bedrijven ontwikkelen circulair product binnen 150 dagen

Bedrijven ontwikkelen circulair product binnen ...

11 jun om 11:00 uur
timer 3 min

Lukt het om binnen 150 dagen een nieuw circulair product te ontwikkelen met marktpotentie? De bedrijven ENGIE, ...

Lees verder »

Reacties

Met enige verbazing heb ik kennis genomen van de forse reactie van de Houtbranche op het onderzoek van IVAM in de Cobouw. In hun reactie worden nogal wat suggesties gedaan die kant nog wal raken: De VKG zou bij het opstellen van het rapport aan tafel hebben gezeten. Hierdoor zijn er verkeerde gegevens gebruikt. Hiermee wordt gesuggereerd dat de VKG invloed heeft uitgeoefend op de tot stand koming van het rapport. Dit is pertinent onjuist. De VKG werkt nauw samen met AgentschapNL en VROM om de milieudruk de komende jaren te verlagen. Vanuit dit overleg heeft de VKG samen met de andere branches uit de PVC industrie VROM verzocht om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de milieudruk van haar producten. Het zou de houtbranche sieren wanneer zij dit ook zouden doen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de cijfers over de milieudruk van kozijnen gemaakt van illegaal gekapt hardhout. De suggestie dat van Ewijk zich zou hebben laten beïnvloeden door de VKG doet geen recht aan de integriteit van deze LCA expert, het Milieubureau van de Universiteit van Amsterdam en de medewerkers van AgentschapNL. De suggestie dat de recycling van postconsumer kunststof kozijnen slechts mondjesmaat op gang komt staat haaks op de cijfers die de VKG uit haar recyclingsysteem gerapporteerd krijgt. Hieruit blijkt juist dat de hoeveelheden de laatste paar jaar fors toenemen. In 2009 werd er bijvoorbeeld 1100 ton kunststof kozijnen gerecycled via het VKG recyclingsysteem. De verwachting is dat door toekomstige verbeteringen in het VKG recyclingsysteem de hoeveelheden verder zullen toenemen. De VKG streeft naar transparantie in de markt, zij publiceert al sinds 1996 de resultaten van haar LCA gegevens in een MRPI blad. Deze zijn via de VKG website te downloaden. Er is door de VKG al eerder aangedrongen op openbare publicatie van de LCA gegevens door de NBvT, echter zonder resultaat. De VKG nodigt de NBvT opnieuw graag uit om de LCA gegevens van de gangbare houtsoorten te publiceren en voor iedereen toegankelijk te maken zodat de discussie over feiten gaat en niet over suggesties. Met vriendelijke groet, Albert J. Zegelaar ir A.J. Zegelaar directeur Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up