NBvT eist rectificatie op IVAM rapport

NBvT eist rectificatie op IVAM rapport

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) eist rectieficatie op het uitgebrachte IVAM-rapport. In dit rapport, dat in opdracht van het ministerie van VROM door milieu-bureau IVAM is opgesteld, worden de mogelijkheden onderzocht die er zijn om de milieudruk van pvc producten in de bouw te kunnen reduceren.

Gekeken is wat de milieubelasting is van pvc-bouwproducten in de keten, het effect van verschillende soorten afvalverwerking en de mogelijke vervangen door andere materialen die minder milieubelastend zijn.

Ongefundeerde aannames
Tijdens het opstellen van het “vertrouwelijke” rapport in opdracht van VROM blijkt dat de Vereniging van Kunststof Gevelelementen (VKG) aan tafel heeft gezeten om invloed uit te oefenen op de uitkomst van dit rapport.

Veel ongefundeerde aannames en aanpassingen zijn gedaan om tegemoet te komen aan de commerciële belangen van de kunststof kozijnenindustrie.

Zo blijkt dat:
- De hoeveelheid en soort additieven zoals loodstabilisatoren, weekmakers en brandvertragers zonder onderbouwing zijn aangepast ten gunste van de kunststof kozijnen.

- De levensduur van het kunststof kozijn is aangepast naar 75 jaar terwijl officiële publicaties van SBR (stichting Bouw Research) een levensduur aangeven van 40 jaar.

- Bij het houten kozijn is de levensduur verlaagd naar 25 jaar terwijl de officiële publicaties van SBR 50- en 75 jaar aangeven voor Nederlandse kozijnen.

- Er blijkt te zijn gekozen voor een niet-Nederlands houten referentiekozijn, dus niet representatief voor de Nederlandse situatie.

- De recycling van kunststof kozijnen is meegerekend terwijl TNO onderzoeksresultaten duidelijk zijn over de zeer geringe praktische invulling van het theoretische VKG-recyclesysteem.

- Bij kunststof en aluminium kozijnen is onderhoud niet meegerekend terwijl bij het houten kozijn met niet gefundeerde (zware) onderhoudsbelasting wordt gerekend.

- De factor landgebruik is meegenomen in de analyse terwijl hier veel onduidelijkheid over bestaat (bossen gebruiken veel land en dit wordt in het genoemde rapport zwaar negatief meegerekend in de milieubelasting voor de grondstof hout terwijl de basisfuncties van het bos als behoud van biodiversiteit, vastlegging CO2 en klimaatbeheersing niet worden gewaardeerd).

- De recycling van het houten kozijn (om ingezet te worden als vezels voor o.a. de spaanplaatindustrie) is niet meegenomen maar er is uitgegaan van volledige verbranding hetgeen in geen verhouding staat met de praktijk.

- De houtsector is, in tegenstelling tot de VKG, niet door IVAM geraadpleegd bij de keuze van het referentiekozijn en heeft geen gelegenheid gehad om de gebruikte data op correctheid te controleren.

Rectificatie
De NBvT eist rectificatie door IVAM met betrekking tot dit rapport en overweegt juridische stappen als niet aan deze eis wordt tegemoet gekomen.

“Het rapport in de huidige vorm geeft een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid waardoor de timmerindustrie zwaar wordt benadeeld” aldus de NBvT.

Ook zal de NBvT de gang van zaken bespreken met het ministerie van VROM, de opdrachtgever van
het onderzoek.

NBvT
De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 aangesloten timmerfabrikanten in technisch, juridisch en commerciële zin.

De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout. Het stimuleert innovaties en werkt mee aan regelgeving met integrale kwaliteitsverbetering als doel.

Meer infoormatie: www.nbvt.nl

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief bouwen

Natuurlijk, het congres voor natuurinclusief ...

18 okt om 10:00 uur
timer 2 min

We hebben natuur dichtbij nodig voor onze gezondheid en ons geluk. Dat wordt steeds duidelijker, des te meer door ...

Lees verder »

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

18 okt om 08:00 uur
timer 1 min

De ambities en verduurzaming van schoolbesturen staan centraal tijdens het seminar Duurzame Scholen. In dit artikel ...

Lees verder »

Profileren op congres Gamechangers in de Bouw & Infra

Profileren op congres Gamechangers in de Bouw ...

18 okt om 07:00 uur

In dit artikel praten we je bij over de samenwerkingspartners en een nieuwe sponsor voor het congres.

Lees verder »

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17 okt om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen

17 okt om 11:00 uur
timer 3 min

Duurzaamheid is gebaat bij duurzame relaties. Beide vakgebieden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het portfolio ...

Lees verder »

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

17 okt om 08:00 uur

De ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van circulariteit van gebouwen is een feit. Minister ...

Lees verder »

Impact maken bij Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Impact maken bij Duurzaam Gebouwd Congres 2019

17 okt om 08:00 uur

Ben jij op zoek naar een mogelijkheid om jouw verhaal te vertellen over de weg naar een duurzamere wereld om samen ...

Lees verder »

Hoe ziet dat eruit, duurzaamheid op een woonboot?

Hoe ziet dat eruit, duurzaamheid op een woonboot?

16 okt om 10:00 uur
timer 5 min

Zo transformeerde een coaster met een bedompt ruim en centrale machinekamer tot een behaaglijk huis en duurzame ...

Lees verder »

Laatste plekken voor masterclass woonzorgconcepten van de toekomst

Laatste plekken voor masterclass woonzorgconcepten ...

16 okt om 08:00 uur

Op 29 oktober aanstaande geven de auteurs van het boek Bouwstenen voor de Toekomst voor de vierde keer een masterclass ...

Lees verder »

Inge Diepman dagvoorzitter Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Inge Diepman dagvoorzitter Duurzaam Gebouwd ...

16 okt om 08:00 uur
timer 1 min

Inge Diepman staat op het podium van het Duurzaam Gebouwd Congres 2020 als dagvoorzitter. Zij neemt je mee in ...

Lees verder »

Renoleum zorgt voor circulaire cyclus van linoleum

Renoleum zorgt voor circulaire cyclus van linoleum

15 okt om 13:00 uur
timer 3 min

Vloerproducent bedenkt duurzame oplossing voor 25 miljoen m² gebruikt linoleum in een volledig circulaire ...

Lees verder »

Drenthe aan de slag met energieneutraal 2040

Drenthe aan de slag met energieneutraal 2040

15 okt om 08:00 uur
timer 2 min

Met de 11e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres op 6 februari 2020 in het vooruitzicht, laten we in dit artikel ...

Lees verder »

Reacties

Met enige verbazing heb ik kennis genomen van de forse reactie van de Houtbranche op het onderzoek van IVAM in de Cobouw. In hun reactie worden nogal wat suggesties gedaan die kant nog wal raken: De VKG zou bij het opstellen van het rapport aan tafel hebben gezeten. Hierdoor zijn er verkeerde gegevens gebruikt. Hiermee wordt gesuggereerd dat de VKG invloed heeft uitgeoefend op de tot stand koming van het rapport. Dit is pertinent onjuist. De VKG werkt nauw samen met AgentschapNL en VROM om de milieudruk de komende jaren te verlagen. Vanuit dit overleg heeft de VKG samen met de andere branches uit de PVC industrie VROM verzocht om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de milieudruk van haar producten. Het zou de houtbranche sieren wanneer zij dit ook zouden doen. Ik ben bijvoorbeeld heel benieuwd naar de cijfers over de milieudruk van kozijnen gemaakt van illegaal gekapt hardhout. De suggestie dat van Ewijk zich zou hebben laten beïnvloeden door de VKG doet geen recht aan de integriteit van deze LCA expert, het Milieubureau van de Universiteit van Amsterdam en de medewerkers van AgentschapNL. De suggestie dat de recycling van postconsumer kunststof kozijnen slechts mondjesmaat op gang komt staat haaks op de cijfers die de VKG uit haar recyclingsysteem gerapporteerd krijgt. Hieruit blijkt juist dat de hoeveelheden de laatste paar jaar fors toenemen. In 2009 werd er bijvoorbeeld 1100 ton kunststof kozijnen gerecycled via het VKG recyclingsysteem. De verwachting is dat door toekomstige verbeteringen in het VKG recyclingsysteem de hoeveelheden verder zullen toenemen. De VKG streeft naar transparantie in de markt, zij publiceert al sinds 1996 de resultaten van haar LCA gegevens in een MRPI blad. Deze zijn via de VKG website te downloaden. Er is door de VKG al eerder aangedrongen op openbare publicatie van de LCA gegevens door de NBvT, echter zonder resultaat. De VKG nodigt de NBvT opnieuw graag uit om de LCA gegevens van de gangbare houtsoorten te publiceren en voor iedereen toegankelijk te maken zodat de discussie over feiten gaat en niet over suggesties. Met vriendelijke groet, Albert J. Zegelaar ir A.J. Zegelaar directeur Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up