Herziening wetgeving Milieu Effect Rapportage

Herziening wetgeving Milieu Effect Rapportage

Op 1 juli 2010 zal het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectrapportage (m.e.r.) in werking treden. Een milieueffectrapportage is een instrument om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in besluitvorming.

De herziening van de m.e.r.-wetgeving leidt tot een samenhangend m.e.r.-systeem voor plannen en projecten. Pascale van Duijse van het ministerie van VROM geeft op de website van VROM in een uitgebreid interview de belangrijkste veranderingen aan.

De huidige milieu effect rapportage wetgeving kent nu een plan-m.e.r. en een project-m.e.r procedure. Per 1 juli 2010 spreekt de m.e.r.-wetgeving van een zogenaamde ‘eenvoudige’ en ‘uitgebreide’ procedure.

De beperkte procedure geldt uitsluitend voor een aantal concrete vergunningen, zoals de milieuvergunning en, na inwerkintreding van de Wabo, de omgevingsvergunning. De tweede m.e.r.-procedure (de uitgebreide m.e.r.-procedure) geldt voor alle plannen zoals gemeentelijke of provinciale structuurvisies, maar ook voor bestemmingsplannen en voor een aantal besluiten, zoals de vaststelling van een tracé.

Voor de ruimtelijke ordening wordt het eenvoudiger: voor alle ruimtelijke plannen geldt voortaan de uitgebreide m.e.r. procedure. De nieuwe wet legt iets andere accenten dan de huidige wet. De aanpassing van de wet is zorgvuldig en grondig aangepakt. Dat mocht ook wel: de huidige wet stamt al uit 1987. In 2003 is een start gemaakt. “Toen is geïnventariseerd welke regels eenvoudiger zouden kunnen. Dat hebben we samen met vele andere partijen, waaronder de gemeenten, toch de voornaamste gebruikers van de wet, gedaan,” vertelt van Duijse. Met als resultaat dat bijvoorbeeld de aansluiting met bestaande nationale en Europese wetgeving is verbeterd.

“Nu wordt de m.e.r. ook vaak gebruikt als toetsing achteraf. De nieuwe m.e.r. op planniveau willen we meer als ontwikkelinstrument gaan gebruiken.” Daardoor is een zwaarder accent op de beginfase van een plan gelegd. Feitelijk beoogt de nieuwe m.e.r.-procedure in een vroegtijdig stadium draagvlak te creëren voor de te nemen milieumaatregelen in een project of plan.

Alhoewel de nieuwe m.e.r. voortborduurt op de oude wet en vooral andere accenten legt, is er hard gewerkt om de overgang van de wet zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zo is er een handleiding vervaardigd, waarin de nieuwe wet beschreven en uitgelegd wordt. Daarnaast is er een handreiking ontwikkeld die tips en voorbeelden aanreikt ter ondersteuning.

Beide zijn vanaf 1 juli beschikbaar op de site van InfoMil.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Kant en klaar energiedak met dakraam

Kant en klaar energiedak met dakraam

22 mrt om 15:30 uur
timer 2 min

BENG staat voor de deur. In 2020 moeten alle nieuwe gebouwen Bijna Energieneutraal zijn. Een van de elementen van ...

Lees verder »

Grote druk op Amsterdam: 250 megawatt in 2022

Grote druk op Amsterdam: 250 megawatt in 2022

22 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Met nog 200 megawatt te gaan (voor april 2022), inventariseert Amsterdam de kansen en belemmeringen op weg naar ...

Lees verder »

FSC pleit voor meer gebruik tropisch hout

FSC pleit voor meer gebruik tropisch hout

22 mrt om 08:00 uur
timer 4 min

Met de Bosberekentool wil FSC Nederland ervoor zorgen dat bouwbedrijven meer tropisch hout in bouwprojecten verwerken. ...

Lees verder »

Helga van Leur presenteert Green Tie Gala 2019

Helga van Leur presenteert Green Tie Gala 2019

21 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

De presentatie van het Green Tie Gala 2019 is in handen van meteoroloog Helga van Leur. Zij leidt de avond met ...

Lees verder »

Kennisdelen tijdens Side Events op Building Holland 2019

Kennisdelen tijdens Side Events op Building ...

20 mrt om 11:00 uur

De (on)mogelijkheden van circulaire installaties in gebouwen, gezonde verstedelijking en icoonprojecten en de ...

Lees verder »

Financiële zekerheden in het middelpunt

Financiële zekerheden in het middelpunt

20 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

De whitepaper ‘Zekerheden in de bouw’ van Duurzaam Gebouwd-partner abcnova grijpt het onderwerp bankgaranties ...

Lees verder »

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

Klimaatakkoord is een rechtse hobby

19 mrt om 15:30 uur
timer 1 min

Het klimaatakkoord wordt vaak gezien als een linkse hobby. GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 zijn partijen ...

Lees verder »

Building Holland: met Gooee worden smart buildings nog veel slimmer

Building Holland: met Gooee worden smart buildings ...

19 mrt om 12:18 uur
timer 5 min

Tijdens Building Holland kun je niet heen om het Internet of Things. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor Gooee, ...

Lees verder »

Masterclasses over implementatie circulariteit

Masterclasses over implementatie circulariteit

19 mrt om 08:00 uur
timer 2 min

Duurzaamheid en circulariteit zijn niet meer weg te denken uit de alledaagse bouwpraktijk. De implementatie ervan ...

Lees verder »

Milieustraten met een materialenpaspoort

Milieustraten met een materialenpaspoort

18 mrt om 11:00 uur
timer 1 min

Milieustraten met een materialenpaspoort zijn geen vergezicht meer. Modulo Milieustraten levert ze vanaf nu om ...

Lees verder »

Icoonprojecten van gezonde verstedelijking op Duurzaam Gebouwd TALKS

Icoonprojecten van gezonde verstedelijking op ...

18 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

Een middagje Duurzaam Gebouwd TALKS op Building Holland 2019 levert je een kijkje in de keuken bij vijf icoonprojecten ...

Lees verder »

Centrum Duurzaam Wonen vormt informatiepunt rondom energietransitie

Centrum Duurzaam Wonen vormt informatiepunt ...

15 mrt om 08:00 uur

Het Centrum Duurzaam Wonen in Vught laat verduurzamers vragen stellen over energietransitie en #VanGasLos. Op ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up