Feiten en fabels over aanscherping EPC

Feiten en fabels over aanscherping EPC

Nog een kleine maand te gaan, en dan is het zo ver: de EPC voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6.

Wat de aanscherping van de EPC precies gaat betekenen voor de bouwpraktijk, is nog niet altijd voor alle betrokken partijen helemaal duidelijk. Daarom schreef Agentschap NL de factsheet 'Feiten en fabels over aanscherping EPC' die antwoord geeft op veel voorkomende vragen. 

De informatie voor de factsheet is afkomstig van twee onderzoeken die het voormalige ministerie van VROM en Agentschap NL lieten uitvoeren. Het eerste onderzoek richtte zich onder meer op de effecten van de eerdere verlaging van de EPC vier jaar geleden. Ook toen moest de markt erg wennen aan de aanscherping van de EPC voor nieuwbouwwoningen van 1,0 naar 0,8. Enkele brancheorganisaties verzetten zich en het leidde zelfs tot Kamervragen. Het ministerie heeft daarom een evaluatieonderzoek uit laten voeren door ECN/RIGO met als doel van '2006' te leren.

Leren van 2006
ECN/RIGO hield de evaluatiestudie onder projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten, adviesbureaus, bouwers, installateurs en gemeenten. Verder ontvingen 2.300 bewoners een enquête en zijn 1.100 bouwdossiers geraadpleegd.

De belangrijkste conclusies.
- Ondanks het verzet bij de aanscherping in 2006, is de EPC van 0,8 een geaccepteerd onderdeel van de dagelijkse bouwpraktijk.
- De EPC van 0,8 had in de praktijk een besparing van 8% op het gasgebruik in woningen tot gevolg. Vooraf was een besparing van 23% berekend.
- De EPC-eis kan met diverse maatregelenpakketten gehaald worden. Vooral het installatieconcept is bepalend voor de kosten.
- Er bestaat geen direct verband tussen gezondheidsaspecten en de EPC-aanscherping  

Aanscherpingsstudie
In het tweede onderzoek, een zogenoemde aanscherpingsstudie, onderzocht DGMR/Techniplan hoe, en met welke maatregelpakketten, je aan de EPC-eis van 0,6 kunt voldoen. Op basis van zowel de praktijk als de theorie is onderzoek verricht naar de effecten op onder andere het binnenmilieu, de gerealiseerde energie- en CO2-besparing, de uitvoeringspraktijk in relatie tot de EPC en de investeringskosten.

Belangrijkste conclusie is dat met de huidige installaties de aangescherpte eis gehaald kan worden. Er zullen echter vaker nieuwe technieken (zonneboilers/pv/douche-warmteterugwinning) naast beproefde technieken (HR-ketels/warmtepompen) gebruikt moeten worden om aan de aangescherpte EPC-eis te voldoen.

Meer informatie: Aanscherping EPC

Gerelateerde artikelen, events & downloads

BouwCirculair Congres: CirculairDoen
okt10

BouwCirculair Congres: CirculairDoen

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn ...

Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd

Lees verder »

2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

Vandaag om 10:00 uur
timer 1 min

De Bouwagenda bestaat twee jaar. Recent publiceerde het initiatief een video over de behaalde resultaten in deze ...

Lees verder »

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | Erik Ubels

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | ...

Gisteren om 08:00 uur

Heb je Building Holland 2019 gemist of wil je het herbeleven? Wij publiceren video's van de keynotes op het Duurzaam ...

Lees verder »

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21 mei om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20 mei om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private toetsing in de bouw

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private ...

16 mei om 15:03 uur
timer 3 min

Per 1 januari 2021 wordt het bouwtoezicht in Nederland geprivatiseerd. Wat gaat er allemaal veranderen?

Lees verder »

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

16 mei om 13:00 uur
timer 3 min

Na de zomer van 2018, waarin het ene warmterecord na het andere sneuvelde en airco's als warme broodjes werden ...

Lees verder »

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16 mei om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up