Column: Je bouwt duurzaam of je bouwt niet

Column: Je bouwt duurzaam of je bouwt niet

Een warm pleidooi voor duurzaam bouwen van minister Donner.

Je bouwt duurzaam of je bouwt niet

Woningen, kantoren, winkels en andere gebouwen zijn samen goed voor 30 procent van het totale energiegebruik in ons land. Daar moet dus veel worden bespaard en dit kabinet zet de komende jaren dan ook stevig in op energiebesparing in de gebouwde omgeving. Zo worden er bijvoorbeeld vanaf 2020 alleen energieneutrale gebouwen gebouwd. Dat is het Rijk al in 2008 in het Lente-akkoord overeengekomen met het bouwbedrijfsleven. Bovendien heeft 'Brussel' onlangs energieneutraliteit vanaf 2020 voor alle nieuwbouw in alle lidstaten verplicht gesteld.

Op de korte termijn vergt duurzaam bouwen extra inspanning, hogere eenmalige investeringen en meer innovatieve oplossingen. Een kolfje naar de hand van de bouw- en vastgoedwereld, daar ben ik van overtuigd. Op de langere termijn zullen we hier allemaal de vruchten van plukken: een lagere energierekening, een gezond binnenklimaat, minder milieuaantasting en een hogere toekomstwaarde van het vastgoed. Profijt dus voor people, planet en profit.

De baten van duurzaam en energiezuinig bouwen komen goed naar voren in het plan van aanpak voor energiebesparing in de gebouwde omgeving dat ik begin dit jaar naar de Tweede Kamer heb gestuurd. De maatregelen in dat plan beperken de stijging van de energielasten, zijn goed voor de bouwsector en helpen Nederland om in 2020 20 procent minder CO2 uit te stoten.

In dat plan doe ik ook een nadrukkelijk beroep op andere overheden, marktpartijen en consumentenorganisaties om een bijdrage te leveren. Ik verwacht in dat verband veel van het bouwbedrijfsleven, dus van u als opdrachtgever, ontwikkelaar of bouwer. Namelijk dat bij ontwikkeling, ontwerp, bouwen en beheren van woningen, kantoren en andere gebouwen duurzaamheid voorop staat.

Onder meer door de milieuprestatie van uw gebouw te berekenen, te kiezen voor een betere energieprestatie dan wettelijk vereist en door uitsluitend duurzame en energiezuinige materialen te gebruiken. En de gebruikers van de gebouwen kunt u helpen energie te besparen door slimme energiemeters standaard in de meterkast aan te brengen.

Zo'n benadering moet als het ware bij iedereen in de genen gaan zitten en aanzetten tot handelen. De Rijksoverheid geeft het goede voorbeeld door bij het huren van kantoorpanden minimaal het energielabel C te eisen. En vanaf eind 2018 zullen overheden alleen nog energieneutraal laten bouwen. Verder zullen alle publiekstoegankelijke overheidsgebouwen vanaf 2013 zijn voorzien van een zichtbaar energielabel.

Onderzoek wijst trouwens uit dat er een verband bestaat tussen duurzaamheid en marktwaarde van woningen en kantoren. Met andere woorden: investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf terug. Na jaren waarin kwantiteit het leidende begrip was, wordt nu kwaliteit de beslissende factor. De keuze wordt dus eenvoudig: je bouwt duurzaam of je bouwt niet.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mr. J.P.H. Donner

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Metropoolregio Amsterdam maakt kennis met materialenpaspoort

Metropoolregio Amsterdam maakt kennis met materialenpaspoort

Vandaag om 08:00 uur
timer 1 min

Metropoolregio Amsterdam (MRA) werkt samen met Madaster om de circulaire bouweconomie in de regio te stimuleren. ...

Lees verder »

Kansen van waterstof voor productie keramische bouwmaterialen

Kansen van waterstof voor productie keramische ...

24 mei om 11:00 uur
timer 1 min

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) en New Energy Coalition beklonken op 21 mei een nieuwe ...

Lees verder »

#VanGasLos op Energie Forum ‘Building Heat Solutions2’

#VanGasLos op Energie Forum ‘Building ...

24 mei om 08:00 uur

De complete Nederlandse vastgoedvoorraad moet #VanGasLos. Een forse opgave waarvoor samenwerking en kennisdeling ...

Lees verder »

BouwCirculair Congres: CirculairDoen
okt10

BouwCirculair Congres: CirculairDoen

Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten, en een passende locatie – dat zijn ...

Dit betreft een extern evenement uit het netwerk van Duurzaam Gebouwd

Lees verder »

2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

2 jaar De Bouwagenda in vogelvlucht

23 mei om 10:00 uur
timer 1 min

De Bouwagenda bestaat twee jaar. Recent publiceerde het initiatief een video over de behaalde resultaten in deze ...

Lees verder »

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | Erik Ubels

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | ...

22 mei om 08:00 uur

Heb je Building Holland 2019 gemist of wil je het herbeleven? Wij publiceren video's van de keynotes op het Duurzaam ...

Lees verder »

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21 mei om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20 mei om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Reacties

Goede brief! Ik kom uit de bouwsector en zie dat kwantiteit nog boven kwaliteit gaat. Dit gaat echter snel veranderen, want kantoren staan leeg. De enige verantwoorde manier van bouwen is kwalitatief hoogwaardig bouwen. Met de stijgende energieprijzen dus altijd klimaatneutraal.

zie http://www.vromtotaal.nl/columns/duurzaamheid-is-raar-spul.9094.lynkx?tid=375&stid=0

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up