ARUP partner Duurzaam Gebouwd

ARUP partner Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd is verheugd om ARUP als partner te mogen verwelkomen. Een interview met Jaap Wiedenhoff, directeur ARUP Nederland.

Met wat voor werkzaamheden houdt Arup zich bezig?
"
Arup is een internationale onafhankelijke firma van ontwerpers, planners, ingenieurs, consultants en technisch specialisten, met 75 kantoren wereldwijd o.a. in New York, Hong-Kong, London, Shanghai, Tokio, Sydney en Berlijn en Amsterdam. Arup brengt 10.000 ruimdenkende individuen samen uit een scala van disciplines en ziet zich uitgedaagd om over de grenzen van de eigen specialismen heen te kijken. Door het werk maakt Arup een positief verschil in de wereld."

 Het team in Nederland bestaat uit internationaal erkende consultants op het gebied van gebouwen, infrastructuur en lichtontwerp, met solide kennis van computational design, vertelt Wiedenhoff. "De 80 medewerkers in Amsterdam hebben direct toegang tot de collega's over de hele wereld, waardoor een wereldwijde expertise aan elk project kan worden toegevoegd."

Kun je wat vertellen over hoe Arup duurzaamheid omarmt?
"Duurzaam ontwerpen is een strategie gebaseerd op een proactieve en kwaliteit gedreven perceptie van de gebouwde omgeving voor de 21ste eeuw. Bij het maken van een duurzaam ontwerp beschouwen wij de lange termijn effecten van de beslissingen in het heden. Wij zoeken mogelijkheden om milieubewustzijn én de inzet van grondstoffen te vertalen naar een maakbare vorm waarbij energie efficiënt, waardevol, kosten effectief, maatschappij dienend en architectuur stimulerend is."

 In toenemende mate wordt er bij gebieds- en gebouwontwikkeling gebruik gemaakt van duurzaamheidscriteria om de kwaliteit van een project te beoordelen, licht Wiedenhoff toe. "Gedurende de afgelopen jaren zijn er vele nationale en internationale ontwikkelingen geweest op het gebied van toetsingskaders van duurzaamheid. De Dutch Green Building Council (DGBC) is in rap tempo een niet te negeren partij geworden binnen de Nederlandse bouwpraktijk, met een continue en brede uitbreiding van het ledenbestand en deelnemers. Arup is als één van de eerste participanten continu betrokken bij de activiteiten van de DGBC."

Wiedenhoff legt uit dat de argumenten voor het adopteren van een duurzaamheidsstrategie per project variëren. "Afhankelijk van de schaal, functie en ambities van het project zijn de breed opgeleide duurzaamheidadviseurs van Arup in staat om een projectspecifieke optimalisatie van het project te realiseren. Sociale, economische en milieubewuste verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt voor goede en oprechte besluitvorming."

Arup levert aan iedere stad die deel uitmaakt van C40 actie-georiënteerde workshops gericht op CO2  reductie. Wiedenhoff: "Zij maakt hierbij gebruik van haar 'Sustainable Integrated Development' aanpak (integrale duurzame ontwikkeling). Hierin wordt rekening gehouden met de onderlinge afhankelijkheden tussen energie, het gebruik van land, afval, water, transport, landbouw, economie en sociologie."

Naast de workshops ondersteunt Arup het Clinton Climate Initiative Climate Positive Development programma  en voorziet de C40 van strategisch en technisch advies. Wiedenhoff: "Arup verstrekt haar diensten aan de C40 en CCI door samen te werken met organisaties die zich richten op duurzaamheid, het uitwisselen van ideeën en het promoten van leiderschap in duurzaamheid."

Jullie zijn ook actief in masterplanning! Hoe pakken jullie dit aan?
"De economische, sociale en milieu-impact van een stedenbouwkundig plan kan aanzienlijk worden beïnvloed gedurende de initiatieffase. Door de formulering van een planvisie of het opstellen van een beleidsdocument te ondersteunen, kunnen haalbare doelen al vroeg aan het licht worden gebracht."

Wiedenhoff legt uit dat tijdens de initiatieffase  de beoogde doelen nader kunnen worden worden uitgewerkt. "Arup Amsterdam kan de haalbaarheid van de duurzaamheidsdoelen -afhankelijk van de relevantie- toetsen op verschillende detailniveaus. Het proces van doelen formuleren en directe toetsing vormt niet alleen de grondslag van beargumenteerbaar beleid, maar vormt ook de juiste vruchtbare basis om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen."

De ontwerpfase van een stedenbouwkundig plan wordt eveneens gekenmerkt door specifieke uitdagingen om te komen tot een oprecht duurzaam plan. "Arup's ervaring leert dat het succes vaak wordt bepaald door met de mogelijkheden van een stedenbouwkundigplan te reageren op de continue veranderende eisen en technieken in een gemeenschap. Een echt flexibel, robuust en toekomstbestendig ontwerp verlengt en stimuleert de houdbaarheid van een gemeenschap in harmonie met de duurzaamheidsidealen."

Jullie zijn sinds 1947 actief betrokken bij het ontwerpen van gebouwen. Wat voor werkmethode hanteren jullie hier?
"Onze werkmethode is onderdeel van een gedeeld bewustzijn: proberen te excelleren in alles wat we doen, een diepgewortelde waardering voor integraal ontwerpen en de sociale relevantie erkennen van de projecten die we helpen te realiseren."

Het duurzaam ontwerpen van een gebouw vraagt om een uitvoerige kennis van de afhankelijkheid van bouwsystemen, componenten en bouwmaterialen binnen hun fysieke omgeving en lokale gemeenschappen, aldus Wiedenhoff. "Onze  ervaringen en vaardigheden op dit vlak vormen het juiste startpunt voor de realisatie van een duurzaam gebouw of herontwikkeling. Doordat de ervaringen niet beperkt zijn tot die van adviseur maar ook worden aangevuld door praktijk- en uitvoeringservaring zijn wij in staat te praktische, bouwbare en beheerbare oplossingen te adviseren. Deze soms complexe oplossingen kunnen eventueel inzichtelijk en communicatief worden gemaakt doormiddel van de toepassing 3D energie, licht en wind computersimulaties."

Arup is een wereldwijde organisatie, hoe verhoudt Nederland zich tot andere landen qua duurzaamheid?
"
Nederland behoort op gebouwniveau tot de koplopers, omdat we naar de totale vraagbeperking kijken. Bovendien is er een grote kennis op gebied van warmte- en koude-opslag. Wat duurzame energie opwekking betreft behoort Nederland tot de middenmoot, zowel op gebouwniveau als landelijk niveau.""

Wat gebiedsontwikkeling betreft, loopt Nederland achter op de Scandinavische landen, meent Wiedenhoff. "Met de rest van de wereld doet Nederland redelijk mee, maar is zeker geen koploper. Dat komt omdat partijen die een leidende rol spelen in ketenintegratie ontbreken."

Wat is een Nederlands project waar jullie trots op zijn en waarom?
"De Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen. Onze integrale kennis en aanpak heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd aan het technisch en architectonisch totaalontwerp. Het resultaat van onze inbreng  is een economisch efficiënt, duurzaam en innovatief concept dat geïntegreerd is in het ontwerp van UNStudio. De architectonsiche vorm is technisch functioneel op het schaalniveau van de massastudie. Het gebouw is dusdanig vormgegeven dat de windhinder voor het naastgelegen oerbos beperkt wordt. De 'vinnen' van het gebouw laten maximaal daglicht toe, afhankelijk van de orientatie en daarmee samenhangende warmtebelasting van de gevel."

Waarom zijn jullie partner geworden van Duurzaam Gebouwd
"Duurzaam Gebouwd is een professioneel platform. Het partnerschap biedt mogelijkheden om onze organisatie te profileren en onze projecten en kennis te delen met anderen."

Meer informatie: Arup

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c184 c225 c243
Leren door te doen

Leren door te doen

10 jul om 13:02 uur

Gemeenten in Nederland zijn volop bezig met het vormgeven van de Transitievisie Warmte. Eind 2021 moet die visie ...

Lees verder »

c21 c160 c225
‘Ventileren is essentiële maatregel voor coronaproof gebouwen’

‘Ventileren is essentiële maatregel ...

10 jul om 10:01 uur
timer 3 min

Is een gebouw coronaproof te maken? En zo ja, wat kunnen gebouwbeheerders dan doen als straks gebouwen weer (deels) ...

Lees verder »

c21 c122 c225 c244
Fraeyelemaborg in Slochteren straks weer klaar voor de toekomst

Fraeyelemaborg in Slochteren straks weer klaar ...

10 jul om 07:00 uur

Op een landgoed van ruim 23 hectare staat het pareltje Fraeylemaborg, vanaf de middeleeuwen bewoond en in de 20e ...

Lees verder »

c21 c225 c243
Helft corporatiewoningen Renswoude heeft NOM keur in 2035: ‘Zo doen we dat!’

Helft corporatiewoningen Renswoude heeft NOM ...

9 jul om 15:30 uur
timer 6 min

Normaal gesproken zie je als duurzaamheidsambitie bij gemeenten 100% energieneutraliteit in 2050, wellicht ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c168 c171 c225 c245
‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet langer in het zand!’

‘Gebouweigenaren, steek je hoofd niet ...

9 jul om 11:01 uur
timer 6 min

Moet er een basisniveau van kennis over een gezond binnenklimaat gelden voor vastgoedbeheerders? Moeten we dat ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

9 jul om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c135 c225 c243
Omgevingsvisie Roerdalen: Kragten houdt het tempo hoog

Omgevingsvisie Roerdalen: Kragten houdt het ...

8 jul om 16:01 uur
timer 5 min

Met het recente uitstel van de invoering van de Omgevingswet krijgen heel wat gemeenten enige lucht in de organisatie. ...

Lees verder »

c21 c225 c243
De lonkende, maar ook gevaarlijke kant van CO2-reductie door covid-19 (deel 2)

De lonkende, maar ook gevaarlijke kant van CO2-reductie ...

8 jul om 15:30 uur
timer 8 min

Als ambassadeurs van de gezonde en duurzame gebouwde omgeving zijn wij verheugd om te zien dat de CO2-uitstoot ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c245 c263
Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ruimten

Nieuwe risicotaxatie berekent capaciteit van ...

8 jul om 12:25 uur
timer 2 min

Hoewel het (nog) niet is meegenomen in de richtlijnen van het RIVM, is goede ventilatie essentieel gebleken in ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245
Mens versus varken

Mens versus varken

8 jul om 12:01 uur
timer 6 min

Lees de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren door en je treft gedetailleerde eisen aan over onder andere minimale ...

Lees verder »

c21 c120 c160 c225
Internationale allure van gezond en groen Tapijn

Internationale allure van gezond en groen Tapijn

8 jul om 10:01 uur
timer 5 min

De omvorming van het voormalige kazerneterrein van Tapijn in Maastricht is in volle gang. Het krijgt een nieuwe ...

Lees verder »

c21 c120 c122 c225 c243
Bundeling van commercie en vakspecialisme voor gevelrenovatie

Bundeling van commercie en vakspecialisme voor ...

7 jul om 16:01 uur
timer 5 min

Met de GevelAlliantie wil Machiel Peltenburg de krachten van commerciële en vakspecialistische bedrijven ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up