Mortels van MegaMix

Mortels van MegaMix

Onderzoek door TNO heeft uitgewezen dat het gebruik van mortels uit silo’s met een 2-kamersysteem het broeikaseffect vermindert met 14 kg CO2 per ton. Dat is gate-to-gate een besparing van 60% ten opzichte van mortels uit een 1-kamersilo

MegaMix kiest als enige Nederlandse mortelleverancier voor het duurzame 2-kamersysteem. In 84% van alle silo’s van MegaMix worden bindmiddel en aardvochtig zand in gescheiden compartimenten geleverd.

De rest van de markt werkt met het 1-kamersysteem, waarvoor het zand gedroogd moet worden voordat het met het bindmiddel kan worden gemengd. Dat drogen kost veel overbodige energie. Want op de bouwplaats moet voor de verwerking van de mortel juist weer water worden toegevoegd.

MegaMix gaf TNO opdracht het verschil in milieubelasting tussen beide systemen te onderzoeken en kwantificeren.

Geen overbodig energieverbruik
Het vergelijkend onderzoek van TNO wijst uit dat de broeikasgasemissie met het 1-kamersysteem gemiddeld ca. 23 kg CO2-equivalenten is per ton aangemaakte natte mortel op de bouwplaats.

Met het 2-kamersysteem komt men uit op gemiddeld ca. 9 kg CO2-equivalenten*. Een uitstootbesparing van ruim 60%.

Deze cijfers zijn gebaseerd op een levenscyclusanalyse ‘van gate-to-gate’ waarbij alle activiteiten worden uitgedrukt in kg CO2-equivalenten. Het drogen van het zand, uitsluitend vereist voor het 1-kamersysteem, blijkt in dit traject de grote boosdoener. Dit komt door de energie die nodig is om het vocht te laten verdampen, maar ook door de extra transportbewegingen die er voor nodig zijn.

De installaties voor het drogen van het zand zijn namelijk slechts op enkele plekken in Nederland voorhanden. Terwijl de 2-kamersilo’s op alle dertien locaties van MegaMix worden gevuld. Een groot aantal van de coöperatieleden beschikt over een eigen zandwinning.

Breed toepasbaar
Vrijwel alle courante mortelsoorten zijn verkrijgbaar in het 2-kamersysteem. Gezien de omvang van de silo’s moet het wel om een bepaald volume gaan.

Ook moet er op de bouwlocatie voldoende ruimte zijn om de silo’s te plaatsen en te vervangen. Vanuit het oogpunt van CO2-reductie verdient het 2-kamersysteem zonder meer de voorkeur. Temeer daar de prijzen nagenoeg gelijk liggen.

Megaduurzaam
De productie van cement is bewust buiten het onderzoek gehouden, aangezien alle mortelleveranciers voor eenzelfde toepassing met dezelfde gecertificeerde bindmiddelen werken. Deze bindmiddelen bevatten overigens al wel minder cement dan vroeger.

Voor een beperkt aantal toepassingen kan het aandeel cement nog wat verder worden gereduceerd door gebruik van (schelp)kalk. MegaMix zet echter liever in op het breed toepasbare 2-kamersysteem. De milieuwinst die daarmee wordt gerealiseerd is vele malen groter.

* Het complete TNO-rapport (TNO-060-UT-2011-01629) is ter inzage beschikbaar bij MegaMix.

Meer informatie: Megamix

Gerelateerde artikelen, events & downloads

3 ontwikkelingen die het werk van de installatieprofessional beïnvloeden

3 ontwikkelingen die het werk van de installatieprofessional beïnvloeden

15 feb om 15:30 uur

Installateurs moeten investeren in het op peil houden en uitbreiden van hun kennisiniveau. Klanten verlangen namelijk ...

Lees verder »

Afkoelen Elfstedenroute als kans voor verduurzaming

Afkoelen Elfstedenroute als kans voor verduurzaming

15 feb om 08:45 uur
timer 5 min

Met de provincie Friesland als middelpunt van het tiende Duurzaam Gebouwd Congres kwam er een verrassend plan op ...

Lees verder »

Winnaars van Duurzaam Bouwen Awards stralen op Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Winnaars van Duurzaam Bouwen Awards stralen ...

14 feb om 16:00 uur
timer 5 min

De winnaars van de Duurzaam Bouwen Awards stonden in de schijnwerpers tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. ...

Lees verder »

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen

14 feb om 10:00 uur
timer 1 min

De NEN 1087 is de nieuwe norm voor de ventilatie van gebouwen. Deze norm is herzien en vormt de bepalingsmethode ...

Lees verder »

Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie Meest Duurzame Gemeente

Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie ...

13 feb om 13:00 uur

De nominaties in de categorie Meest Duurzame Gemeente van de Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn bekend. Ook zo benieuwd ...

Lees verder »

Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie Meest Duurzame Corporatie

Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie ...

13 feb om 11:00 uur
timer 1 min

De nominaties in de categorie Meest Duurzame Corporatie van de Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn bekend. Ook zo ...

Lees verder »

Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie Meest Duurzame Project

Nominaties Duurzaam Bouwen Awards: categorie ...

13 feb om 08:00 uur
timer 1 min

De nominaties in de categorie Meest Duurzame Project van de Duurzaam Bouwen Awards 2019 zijn bekend. Ook zo benieuwd ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari 2019 is uitverkocht

Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari 2019 ...

12 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 is uitverkocht. Meer dan 700 koplopers uit de bouw- en vastgoedsector hebben ...

Lees verder »

“Voor een betere ketensamenwerking moet je terug naar je missie”

“Voor een betere ketensamenwerking moet ...

12 feb om 10:00 uur
timer 5 min

Ketensamenwerking komt in de bouw nauwelijks van de grond, aldus Jack van der Veen. “Is de crisis voorbij? ...

Lees verder »

Duurzaamheid gaat niet over een nacht ijs

Duurzaamheid gaat niet over een nacht ijs

11 feb om 11:00 uur
timer 5 min

Moeilijk hoeft circulair aanbesteden niet te zijn, aldus Lukas Pepping (Antea Group Nederland). Als je in de aanbesteding ...

Lees verder »

Meer grote namen op het Duurzaam Gebouwd Congres

Meer grote namen op het Duurzaam Gebouwd Congres

8 feb om 08:00 uur
timer 1 min

De programmering voor het Duurzaam Gebouwd is bekend. Ook deze editie hebben we weer topexperts die je inspireren ...

Lees verder »

RVV Verduurzaming geopend

RVV Verduurzaming geopend

7 feb om 11:00 uur
timer 1 min

De Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV Verduurzaming) opent op 1 februari 2019. Verhuurders kunnen met ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up