Gemeente Oosterhout en Knauf Insulation slaan handen duurzaam ineen

De gemeente Oosterhout en Knauf Insulation ondertekenen vandaag een Green Deal. Voor beide partijen is dit een primeur. Zij bevestigen hiermee hun vastberadenheid om een maatschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Oosterhout. Het partnership zal worden ingevuld met een aantal concrete projecten die de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving in Oosterhout helpen verlagen.

De overeenkomst treedt op 10 mei 2012 in werking en heeft een looptijd van drie jaar. Daarna zal worden bekeken of er een vervolg van wederom drie jaar aan de overeenkomst wordt gegeven. Met deze Green Deal wil de gemeente Oosterhout tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar inwoners om de leefbaarheid te verduurzamen en een grotere harmonie tussen economische groei en zorg voor het leefmilieu te bewerkstelligen. Jan Peters, wethouder milieu: “Het principe past binnen ons milieubeleidsplan 2010 – 2016, waarin het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid in Oosterhout centraal staat.”

Voor Knauf Insulation past deze overeenkomst volledig in de strategie om een bewust duurzaamheidsbeleid te voeren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de leefgemeenschap van zijn werknemers en omwonenden. Het bedrijf levert al geruime tijd een structurele bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot om zo de impact op het milieu te beperken. Niet enkel door het leveren van duurzame isolatiematerialen die een grote energiebesparing mogelijk maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen om het energieverbruik in de productie van isolatiematerialen terug te dringen. Zo daalde het energieverbruik in de vestiging Oosterhout sinds 2008 met 34%.

 

Publiek-private samenwerking als oplossing voor verduurzaming

In het kader van de overeenkomst zal de gemeente Oosterhout een aantal projecten met een maatschappelijk karakter aandragen die de inwoners direct of indirect ten goede komen. Daarbij kunnen projecten overwogen worden die te maken hebben met het opwaarderen van gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en sportcomplexen. Knauf Insulation zal hieraan zijn medewerking verlenen als kennispartner, gericht op het uitdenken van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsvormen. Zo zullen de specialisten van Knauf Insulation de energetische staat beoordelen van de daken, vloeren en gevels van gemeentelijke gymzalen, sporthallen, onderwijsinstellingen, wooncomplexen, etc. en vervolgens aanbevelingen doen voor verbeteringen. De aanbesteding en uitvoering van bouwprojecten zullen door de gemeente gecoördineerd worden.

De uitkomst van het partnership tussen de gemeente Oosterhout en Knauf Insulation is gericht op een wezenlijke verlaging van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Van de gerealiseerde projecten zal jaarlijks het CO2-reductiepotentieel vastgesteld en bekendgemaakt worden.

“Deze Green Deal zal alle betrokkenen in onze gemeente ten goede komen”, zegt wethouder Jan Peters. “Publiek-private samenwerking is een goede manier om verduurzaming van onze economie te versnellen en er maatschappelijk voordeel uit te halen voor onze inwoners. De creativiteit, het ondernemerschap en de innovatiekracht van een private partner als Knauf Insulation zijn hierbij onmisbaar.”

 

Real Green

In het kader van deze samenwerking heeft Knauf Insulation het meerjarenprogramma Real Green opgesteld. Dit programma zal leiden tot een verlaging van de milieubelasting op de productieactiviteiten in Oosterhout. “Als duurzaam en verantwoordelijk bedrijf kiest Knauf Insulation Oosterhout resoluut voor een compensatie van de CO2-uitstoot in de vorm van lokale, maatschappelijke projecten”, zegt Marc Malherbe de Juvigny, Managing Director Knauf Insulation Benelux. “Er zijn diverse mogelijkheden om de CO2-uitstoot te compenseren. Wij kiezen bewust voor projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de lokale samenleving waar we deel van uitmaken, in plaats van papieren afkoopsystemen of compensaties ver weg.”

 

Bij de foto's 1 en 2: 'Zwerffiets' en 'De Bromtol' zijn van de hand van kunstenaar Piet Hohmann.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private toetsing in de bouw

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private ...

16 mei om 15:03 uur
timer 3 min

Per 1 januari 2021 wordt het bouwtoezicht in Nederland geprivatiseerd. Wat gaat er allemaal veranderen?

Lees verder »

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

16 mei om 13:00 uur
timer 3 min

Na de zomer van 2018, waarin het ene warmterecord na het andere sneuvelde en airco's als warme broodjes werden ...

Lees verder »

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16 mei om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

E-book: Circulair bouwen met BIM

E-book: Circulair bouwen met BIM

15 mei om 08:00 uur
timer 1 min

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig ...

Lees verder »

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos te gaan

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos ...

14 mei om 14:30 uur

Je woning #VanGasLos maken voor minder dan € 10.000. De beweging naar een gasloze ontwikkeling wordt als ...

Lees verder »

Wonen krijgt in Provenier voorrang op zorg

Wonen krijgt in Provenier voorrang op zorg

14 mei om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe zorginstelling in Rotterdam kan van functie veranderen en stimuleert cohesie tussen bewoners onderling en ...

Lees verder »

Hoe contracteer je de energieprestatie?

Hoe contracteer je de energieprestatie?

13 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Een woning opleveren met alleen maar een bos sleutels kan tegenwoordig niet meer. Zonder een prestatiegarantie ...

Lees verder »

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

13 mei om 11:00 uur
timer 2 min

Aan het Leemansplein in Den Haag, in het Central Innovation District (CID), staan de torens ‘Vijverhof’. ...

Lees verder »

BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

13 mei om 08:00 uur
timer 1 min

Op 6 juni 2019 is het zover. Die dag kom je alles te weten over hoe je BIM gebruikt voor een succesvolle businesscase ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up