Gemeente Oosterhout en Knauf Insulation slaan handen duurzaam ineen

De gemeente Oosterhout en Knauf Insulation ondertekenen vandaag een Green Deal. Voor beide partijen is dit een primeur. Zij bevestigen hiermee hun vastberadenheid om een maatschappelijk verantwoorde bijdrage te leveren aan het verduurzamen van Oosterhout. Het partnership zal worden ingevuld met een aantal concrete projecten die de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving in Oosterhout helpen verlagen.

De overeenkomst treedt op 10 mei 2012 in werking en heeft een looptijd van drie jaar. Daarna zal worden bekeken of er een vervolg van wederom drie jaar aan de overeenkomst wordt gegeven. Met deze Green Deal wil de gemeente Oosterhout tegemoetkomen aan de verwachtingen van haar inwoners om de leefbaarheid te verduurzamen en een grotere harmonie tussen economische groei en zorg voor het leefmilieu te bewerkstelligen. Jan Peters, wethouder milieu: “Het principe past binnen ons milieubeleidsplan 2010 – 2016, waarin het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de milieukwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid in Oosterhout centraal staat.”

Voor Knauf Insulation past deze overeenkomst volledig in de strategie om een bewust duurzaamheidsbeleid te voeren en een belangrijke bijdrage te leveren aan de leefgemeenschap van zijn werknemers en omwonenden. Het bedrijf levert al geruime tijd een structurele bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot om zo de impact op het milieu te beperken. Niet enkel door het leveren van duurzame isolatiematerialen die een grote energiebesparing mogelijk maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen om het energieverbruik in de productie van isolatiematerialen terug te dringen. Zo daalde het energieverbruik in de vestiging Oosterhout sinds 2008 met 34%.

 

Publiek-private samenwerking als oplossing voor verduurzaming

In het kader van de overeenkomst zal de gemeente Oosterhout een aantal projecten met een maatschappelijk karakter aandragen die de inwoners direct of indirect ten goede komen. Daarbij kunnen projecten overwogen worden die te maken hebben met het opwaarderen van gemeentelijk vastgoed, zoals scholen en sportcomplexen. Knauf Insulation zal hieraan zijn medewerking verlenen als kennispartner, gericht op het uitdenken van innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van vernieuwende samenwerkingsvormen. Zo zullen de specialisten van Knauf Insulation de energetische staat beoordelen van de daken, vloeren en gevels van gemeentelijke gymzalen, sporthallen, onderwijsinstellingen, wooncomplexen, etc. en vervolgens aanbevelingen doen voor verbeteringen. De aanbesteding en uitvoering van bouwprojecten zullen door de gemeente gecoördineerd worden.

De uitkomst van het partnership tussen de gemeente Oosterhout en Knauf Insulation is gericht op een wezenlijke verlaging van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Van de gerealiseerde projecten zal jaarlijks het CO2-reductiepotentieel vastgesteld en bekendgemaakt worden.

“Deze Green Deal zal alle betrokkenen in onze gemeente ten goede komen”, zegt wethouder Jan Peters. “Publiek-private samenwerking is een goede manier om verduurzaming van onze economie te versnellen en er maatschappelijk voordeel uit te halen voor onze inwoners. De creativiteit, het ondernemerschap en de innovatiekracht van een private partner als Knauf Insulation zijn hierbij onmisbaar.”

 

Real Green

In het kader van deze samenwerking heeft Knauf Insulation het meerjarenprogramma Real Green opgesteld. Dit programma zal leiden tot een verlaging van de milieubelasting op de productieactiviteiten in Oosterhout. “Als duurzaam en verantwoordelijk bedrijf kiest Knauf Insulation Oosterhout resoluut voor een compensatie van de CO2-uitstoot in de vorm van lokale, maatschappelijke projecten”, zegt Marc Malherbe de Juvigny, Managing Director Knauf Insulation Benelux. “Er zijn diverse mogelijkheden om de CO2-uitstoot te compenseren. Wij kiezen bewust voor projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de lokale samenleving waar we deel van uitmaken, in plaats van papieren afkoopsystemen of compensaties ver weg.”

 

Bij de foto's 1 en 2: 'Zwerffiets' en 'De Bromtol' zijn van de hand van kunstenaar Piet Hohmann.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Hoe voorkom je een ramp als met de brug in Genua?

Hoe voorkom je een ramp als met de brug in Genua?

19 apr om 15:15 uur
timer 4 min

In drie bijeenkomsten werd onlangs de toekomst van de kunstwerken in de openbare ruimte besproken. Met vooral aandacht ...

Lees verder »

Handreiking om impact te maken met natuurdaken 

Handreiking om impact te maken met natuurdaken 

19 apr om 11:00 uur
timer 1 min

De handreiking natuurdaken laat zien hoe je met het dak van je gebouw een verschil kunt maken in de natuur. Er ...

Lees verder »

Drinkwaterbedrijven gaan voor circulair grondstoffenpaspoort

Drinkwaterbedrijven gaan voor circulair grondstoffenpaspoort

19 apr om 08:00 uur
timer 2 min

De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven vragen hun leveranciers van leidingmateriaal om een objectief circulair ...

Lees verder »

20 jaar duurzame warmte en koude voor Centre Court

20 jaar duurzame warmte en koude voor Centre ...

18 apr om 15:30 uur
timer 1 min

In het Beatrixkwartier van Den Haag staat het imposante Centre Court, een kantoorgebouw van ongeveer 60.000 vierkante ...

Lees verder »

EnergyFaçade vormt integraal systeem voor isolatie en duurzame energieopwekking

EnergyFaçade vormt integraal systeem ...

18 apr om 13:00 uur
timer 1 min

Saint-Gobain Solutions komt met een EnergyFaçade, een gevel voor zowel nieuwbouw als renovatie bestaand ...

Lees verder »

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

17 apr om 11:30 uur

Het Duurzaam Gebouwd Magazine valt tegenwoordig niet alleen in papieren vorm op je mat. Je leest het nu ook digitaal, ...

Lees verder »

CO2-reductie en comfortabel binnenklimaat bij poli’s ZorgSaam

CO2-reductie en comfortabel binnenklimaat bij ...

17 apr om 08:00 uur
timer 1 min

In de poliklinieken van het ZorgSaam ziekenhuis te Terneuzen staat 24/7 de verwarming aan. De bezetting van de ...

Lees verder »

De spagaat van gemeenten

De spagaat van gemeenten

16 apr om 16:00 uur
timer 2 min

Naast het standaard dagelijks reilen en zeilen, komt de aanstaande Omgevingswet als een zware tanker af op gemeentelijke ...

Lees verder »

Is ‘samenwerken’ toe aan de volgende fase?

Is ‘samenwerken’ toe aan de volgende fase?

16 apr om 15:00 uur
timer 4 min

Waarom kunnen we niet zonder gedoe samenwerken? Henberto Remmerts (Tauw) wijdde er een blog aan: het morele kompas ...

Lees verder »

Trends in de HVAC-markt in het Evoluon

Trends in de HVAC-markt in het Evoluon

16 apr om 11:00 uur
timer 4 min

Ontwikkelingen in de installatiebranche, trends op het gebied van bouw, servicetools en de HVAC-markt en een kennismaking ...

Lees verder »

Woningcorporatie Welbions: ‘Alles gericht op de energietransitie’

Woningcorporatie Welbions: ‘Alles gericht op de energietransitie’

16 apr om 08:00 uur
timer 6 min

De bijna 350 woningcorporaties in Nederland staan aan de vooravond van grote kantelingen om de energietransitie ...

Lees verder »

Nog een hoogtepunt van het Green Tie Gala: de speech van Thomas Rau

Nog een hoogtepunt van het Green Tie Gala: de ...

15 apr om 14:29 uur
timer 1 min

Naast de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50 aan Onno Dwars was er bij het Green Tie Gala tijdens Building Holland ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up