Energieverbruik Van Schijndelhuis in Utrecht aangepakt als pilotproject

Energieverbruik Van Schijndelhuis in Utrecht aangepakt als pilotproject

Natascha Drabbe – verantwoordelijk voor het jongste erkende monument van Nederland, het Van Schijndelhuis in Utrecht – kwam bij de Stichting RoofUpdate met de vraag op welke manier dit monument kon worden verduurzaamd.

Door de ligging van het monument op een binnenterrein tussen Pieterskerkhof en Kromme Nieuwegracht, is het volledig van het openbare gebied afgeschermd en aan alle kanten omringd door hoger liggende woningen en kantoorpanden die met balkons en terrassen uitkijken op het gebouw. In de zomerperiode wordt door de omliggende zwarte daken en terrassen en de windluwte de temperatuur tussen de gebouwen omhooggestuwd.

 

Criteria voor verduurzaming van een monument

Verduurzaming van een monument als het Van Schijndelhuis niet eenvoudig. De uitstraling mag niet worden aangetast. Dit betekent onder andere dat er geen verhogingen (in het zicht staande elementen zoals grote frames met zonnepanelen) op het dak mogen komen ten behoeve van energieopwekking. Daarnaast moest het project qua uitstraling een voorbeeld vormen voor de directe omgeving en een bijdrage leveren aan het oplossen van huidige problemen in binnenstedelijk gebied zoals waterretentie en biodiversiteit.

 

Integrale aanpak

Typerend voor de verduurzaming van dit dak is de integrale aanpak. Zo is niet alleen gekeken naar wat er op het dak zou kunnen, maar is het hele gebouw op een integrale manier onderzocht. De bestaande situatie (energieverbruik / rendement, technische installaties, bouwkundige opbouw) is geïnventariseerd. De technische mogelijkheden van zowel gebouw als de installaties zijn onderzocht, waarna op basis van energieberekeningen een advies is gegeven over de meest wenselijke situatie voor de toekomst, natuurlijk rekening houdende met de status en uitstraling van het monument. Hiervoor is ook overleg geweest met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Utrecht in het kader van monumentenzorg en eventueel benodigde bouwaanvraag.

 

Thermisch en fotovoltaïsch

Uiteindelijk is gekozen voor een oplossing waarbij thermische zonne-energie in combinatie met daarop verlijmde PV-cellen zowel warmwater als elektrische energie leveren. De aluminium collectoren worden vlak op het bestaande dak geplaatst zonder de dakbedekking te perforeren, waardoor op termijn de risico’s en het onderhoud worden geminimaliseerd. De zonnecollector levert warmte voor tapwater. De combinatie zonnecollector met een warmtepomp bespaart het Van Schijndelhuis tot 60% op de totale verwarmingskosten. Door middel van de op de collector gelijmde laminaat PV-cellen kan het paneel ook elektriciteit leveren. De panelen zijn te belopen en eenvoudig te reinigen waardoor er geen beschadigingen ontstaan aan de PV-cellen tijdens onderhoud. Door de vlakke opstelling van de panelen kan er tijdens welke wind dan ook geen overlast door lawaai c.q. fluittonen optreden. Doordat het gewicht maximaal 2,5 kg. per m² bedraagt, kunnen nagenoeg alle constructies deze extra belasting dragen.

 

Groendak

Op het hoog gelegen energiedak is gekozen om de overblijvende strook onderhoudsvriendelijk te maken met een groendak; in dit geval Sedum om zo ook de energieopbrengst maximaal te houden. Door gebruik te maken van een innovatief type substraat op basis van minerale wol, die voorzien is van meststoffen en die altijd herverzadigbaar is, zelfs na volledige uitdroging, wordt zelfs voor lichte staalconstructies een groendak mogelijk. Voor het laagliggende dak is gekozen voor een semi-intensieve kruidenvegetatie. Door de ingesloten locatie wordt het dak een soort ecologische steppingstone voor vogels, vlinders en andere dieren en een voorbeeld om de omliggende daken en terrassen ook te begroenen.

 

Stichting Roof Update is een kennisplatform voor innovatief gebruik van de ruimte die daken ons bieden. Het streven is om naar een hogere positionering van daksystemen te komen door een netwerk van onafhankelijke specialisten samen te brengen dat door actieve kennis, input en overdracht hoogwaardige resultaten biedt voor energie- groen- en leefoplossingen op daken.

 

Foto: Imre Csany / Studio Csany

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c121 c225
Nieuwe ruiterrol borgt ventilatie en regendichtheid

Nieuwe ruiterrol borgt ventilatie en regendichtheid

21-11-2013 om 13:00 uur

Goede ventilatie vormde het uitgangspunt voor een doorontwikkeling van de universele ruiterrol. Deze dicht nok- ...

Lees verder »

c121 c225
Ontvangst certificaat dankzij duurzaam daksysteem

Ontvangst certificaat dankzij duurzaam daksysteem

15-11-2013 om 08:00 uur

De nieuwbouw van het dak van een van de VDL-bedrijven is voorzien van een duurzaam daksysteem. Recentelijk werd ...

Lees verder »

c121 c125 c225
‘Energieopwekking met behoud van esthetica op het dak’

‘Energieopwekking met behoud van esthetica ...

08-11-2013 om 11:00 uur

Workshop A9 van het Duurzaam Gebouwd Congres heeft als thema ‘Duurzame renovatie: stroom en warmte tegelijk ...

Lees verder »

c26 c119 c121 c160
Optimaal binnenklimaat van vernieuwd wooncomplex Margaretha

Optimaal binnenklimaat van vernieuwd wooncomplex ...

24-10-2013 om 11:00 uur

Het wooncomplex Margaretha in Kampen wordt in verschillende fases compleet vernieuwd, waarbij onder andere ventilatie ...

Lees verder »

c121 c122 c125 c225
Impuls bouwsector gevolg van Nationaal Energiebespaarfonds

Impuls bouwsector gevolg van Nationaal Energiebespaarfonds

22-10-2013 om 12:30 uur

Het Nationaal Energiebespaarfonds laat huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen ...

Lees verder »

c26 c119 c121 c122 c125 c128 c160
Kantoorgedeelte van groen bedrijfspand opgeleverd

Kantoorgedeelte van groen bedrijfspand opgeleverd

17-10-2013 om 14:00 uur

Aan de rand van Haaksbergen wordt een nieuw duurzaam bedrijfspand gebouwd, waarvan op 14 oktober jongstleden het ...

Lees verder »

c119 c121 c225
Eerste volledig circulaire klimaatvloer van Nederland

Eerste volledig circulaire klimaatvloer van ...

15-10-2013 om 12:30 uur

De eerste volledig circulaire klimaatvloer van Nederland werd recentelijk geïntroduceerd. Het product is een ...

Lees verder »

c26 c119 c121 c128 c160
Europees hoofdkantoor Avery Dennison bereikt hoogste punt

Europees hoofdkantoor Avery Dennison bereikt ...

14-10-2013 om 12:30 uur

Het hoogste punt van een Europees hoofdkantoor in Leiden is recentelijk bereikt. Het kantoor bevindt zich in het ...

Lees verder »

c121 c122 c124 c225
Circulair bouwen in de stroomversnelling

Circulair bouwen in de stroomversnelling

11-10-2013 om 14:00 uur

Circulaire economie is de toverspreuk van 2013 en het onderwerp is zelfs in opspraak gekomen bij onze ministers. ...

Lees verder »

c121 c225
Congres belicht kansen verduurzaming hellende dak

Congres belicht kansen verduurzaming hellende ...

08-10-2013 om 14:00 uur

De verduurzaming van het hellende dak, zowel nu als in de toekomst, staat centraal bij het congres 'Besparen en ...

Lees verder »

c26 c120 c121
Kostenneutrale recyclingmethode voor betondakpannen

Kostenneutrale recyclingmethode voor betondakpannen

01-10-2013 om 15:30 uur

Betondakpannen kunnen dankzij een nieuwe recyclingmethode hergebruikt worden als zandvervangend granulaat. Inzet ...

Lees verder »

c121 c122 c125 c225
Besparen en winnen op het hellende dak

Besparen en winnen op het hellende dak

24-09-2013 om 11:00 uur

De toekomst van het hellende dak staat centraal op 13 november in Rotterdam, tijdens een congres georganiseerd ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up