Tienpuntenplan CDA om zelf duurzame energie op te wekken

Tienpuntenplan CDA om zelf duurzame energie op te wekken

Als het aan het CDA ligt, wordt tien procent van de energiebehoefte in 2020 ‘duurzaam decentraal’ opgewekt.

Met ‘duurzaam decentraal’ bedoelt het CDA dat er ruimte is voor energieopwekking in eigen beheer. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Marieke van der Werf staan burgers, boeren, tuinders en bedrijven te trappelen om de baas te worden over hun eigen energie. Mensen krijgen op die manier meer grip op hun woonlasten en voor bedrijven levert het concurrentievoordelen op.

Voor het opwekken van duurzame energie – opgewekt via bijvoorbeeld zon, wind, getijden, biomassa en aardwarmte – zijn vaak grote, landschapbepalende installaties nodig. Grootschalige duurzame opwekking in Nederland komt volgens Van der Werf dan ook maar moeilijk van de grond. Lokale initiatieven moeten volgens het CDA zorgen voor meer duurzame opwekking in de toekomst. Het CDA denkt dat decentrale opwekking een belangrijke bijdrage kan leveren aan de groei van duurzame energie in Nederland, verankerd in wet- en regelgeving en volop ondersteund door de overheid.

Binnen Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 14% van haar energiebehoefte duurzaam opwekt. Het CDA wil nu dus dat een grote meerderheid van die 14% ook decentraal wordt opgewekt. In een tienpuntenplan heeft Van der Werf verwoord op welke manier de doelstelling kan worden gehaald. Ze biedt bijgevoegd tienpuntenplan aan minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) aan.

 

Tienpuntenplan
Om ruim baan te geven aan decentrale opwekking dient er volgens het CDA het volgende te gebeuren:

  1. Nederland stelt zichzelf tot doel om op het gebied van decentrale opwekking koploper te worden in Europa, en stelt alles in het werk om in 2020 minimaal 10% van onze energiebehoefte duurzaam decentraal op te wekken.
  2. Mensen die decentraal energie opwekken moeten hun productie en hun eigen gebruik met het energiebedrijf kunnen verrekenen (salderen). Dit moet mogelijk worden voor zowel degenen met vermogen op het eigen dak, als voor mensen die investeren in energie voor eigen gebruik op andere plekken. Dit betekent dat vanaf medio 2013 iedereen die, alleen of in coöperatief verband, investeert in energie voor eigen gebruik, via een regionaal laagspanningsnet, daar fiscaal voordeel voor geniet.
  3. Er komt een werkgroep EL&I en Financiën om een nieuw verdienmodel voor de (rijks)overheid te ontwikkelen. Ruim baan voor decentrale opwekking levert de eerste jaren de schatkist veel op aan BTW-inkomsten en is een impuls voor de bouwsector en de lokale economie. Daarnaast moeten maatregelen van meer structurele aard decentrale opwekking blijvend aantrekkelijk maken voor de overheid. Bijvoorbeeld door differentiatie in belasting voor groene en grijze energie, door een financieel aandeel in elektrisch laden van auto's, door het uitgeven van concessies, etc.
  4. Er moet een investeringsfonds komen met lage rente, in samenhang met bestaande initiatieven waaronder de Groene Investerings Maatschappij en andere die op dit moment in Green Deals worden uitgewerkt. Hierbij wordt verbinding gelegd met investeringsfondsen van gemeenten en provincies.
  5. Netbeheerders en lokale overheden moeten de opdracht krijgen om gezamenlijk een strategie te ontwikkelen die gebiedsspecifieke wensen en mogelijkheden ondersteunt. Het onlangs opgerichte Productie Installatie Register (PIR) biedt netbeheerders op dit punt overzicht. De rijksoverheid dient belemmeringen voor netbeheerders weg te nemen en bij tarifering gewicht toe te kennen aan innovatie en duurzaamheid.
  6. Lokale coöperatieve verenigingen worden erkend als energieproducent en krijgen, net als de 'prosument' (iemand die tegelijkertijd afnemer en opwekker van energie is) een plaats in de nationale elektriciteits- en gaswet.
  7. Er moet werk gemaakt worden van kennisuitwisseling op lokaal niveau. Dat kan bijvoorbeeld door de Kennis- en Leerprogramma's voor de groene economie zodanig in te vullen dat kennismakelaars regionaal aan de slag gaan om de kennis en ervaring van decentrale overheden, netbeheerders en bewoners te koppelen en te borgen.
  8. De mogelijkheden om te experimenteren op dit gebied, zoals onderlinge handel en uitwisseling van energie, opslag van energie middels elektrisch vervoer, nieuwe energiediensten en tweezijdige tarifering, dienen volop gebruikt en gestimuleerd te worden. Decentrale overheden kunnen ervoor kiezen lokaal experimenteerruimte te creëren. De beste ervaringen dienen te worden verzameld en uitgewisseld ter inspiratie van anderen. 
  9. Binnen de Topsector Energie wordt ruimte gemaakt voor een integrale benadering van zon, wind en geothermie enerzijds en slimme netten en systemen anderzijds, gericht op innovatie. Hiertoe wordt ook gesproken met nieuwe energieleveranciers die buiten de traditionele energiebedrijven om, zelf voor hun energie zorgen.
  10. Decentrale opwekking wordt onderdeel van alle lopende programma's van de overheid die raakvlakken hebben energie en klimaat, gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening, waaronder klimaatprogramma's, de woningwet, structuurvisies, investeringsprogramma Ruimte en Transport, etc. Verschillende departementen stemmen onderling af hoe ze vanuit hun perspectief ruim baan kunnen creëren voor decentrale opwekking.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in ...

26 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

1 mei om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

11 mrt om 10:00 uur
timer 2 min

Royal HaskoningDHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

4 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

9 jan om 16:10 uur
timer 1 min

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225
Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende woontoren

Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende ...

9 jan om 13:01 uur
timer 5 min

Gelegen in een van de hipste wijken ter wereld verrijst de energieleverende woontoren BOLD. Aan de overkant van ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

04-11-2019 om 07:00 uur
timer 5 min

In de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving komen in veel gemeenten nieuwe warmtenetten in beeld. ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c185
Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ooit

Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ...

28-10-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

De contouren voor de Floriade in 2022 worden zichtbaar. Het eerste vastgoed verrijst binnenkort op het Floriade-terrein ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je niet #VanGasLos

Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je ...

11-10-2019 om 16:00 uur
timer 4 min

Behoud alle gasleidingen en ga niet #VanGasLos, stelt Kirsten Zagt. En vervang het ‘normale’, opgewaardeerde ...

Lees verder »

Reacties

Het CDA heeft hier de angel zelf al uit verwijderd. Het CDA wil salderen beperken toto binnen het laagspannigsnet, daarmee wordenwindparken buiten gesloten. Daarmee wordt het CDA programma waardeloos, want juist in Windparken vooren door burgers zit de grote duurzaamheids drive. Stroomuit een cooperatief windpark kost 2 tot 5 cent, voor de deelnemers. Maar het CDA maakt daar hier 20 tot 50 cent van. Marieke, je wordt bedankt

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up