Duurzaam regeerakkoord is mogelijk

Duurzaam regeerakkoord is mogelijk

Als de toekomstig coalitiepartijen hun duurzaamheidparagraaf leidend durven te laten te zijn in de onderhandelingen, dan kan een duurzaam regeerakkoord politieke realiteit worden. Dat constateert ondernemersplatform De Groene Zaak naar aanleiding van een analyse van de recent gepubliceerde verkiezingsprogramma’s.

Eenvoudig is dat niet: met name de grote partijen moeten veel voorstellen veel concreter uitwerken wil er sprake zijn van een structurele verduurzaming van de economische spelregels.

De Groene Zaak heeft afgelopen maanden input geleverd voor de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Daarnaast zijn in een speciaal verkiezingspaper diverse concrete maatregelen verwoord die volgens de duurzame koplopers nodig zijn om economie en maatschappij op een nieuw, duurzaam spoor te zetten. Drie speerpunten staan daarbij centraal: inzetten op betaalbare hernieuwbare energie, fiscaal vergroenen en het circulair maken van de economie.

 

Economische verduurzaming
Uit een analyse van de gepubliceerde verkiezingsprogramma’s blijkt dat het merendeel van de politieke partijen in meer of mindere mate aansturen op economische verduurzaming (de PVV uitgezonderd). Dat geldt in het bijzonder voor het energiebeleid, waar sprake is van een breed gedeelde overtuiging dat het inzetten op duurzame energie prioriteit moet krijgen.
Ten aanzien van het speerpunt fiscale vergroening is het beeld minder gunstig. Dit issue staat niet of weinig prominent op de agenda van bijvoorbeeld de VVD en CDA, hoewel ertussen de regels door wel te lezen valt dat er zaken moeten veranderen en bepaalde prikkels verlegd moeten worden. Al met al zetten deze partijen nog teveel in op eco-efficiency – hetzelfde of meer doen met minder – en optimalisatie. Eco-efficiënt handelen leidt echter niet tot echte innovatie en genereert geen nieuwe economische activiteiten. Enkel optimaliseren is beleidsmatig dus een gemiste kans.

 

Weinig congruent
Het derde speerpunt – de noodzaak van een omschakeling naar een circulaire economie – komt wel terug in veel programma’s. Ook hier geldt echter dat de uitwerking veelal sterker moet.”Verbazingwekkend genoeg komt het concept in zijn geheel niet terug in het programma van de VVD, terwijl het bij uitstek past bij het ondernemersperspectief waar deze partij voor staat”, aldus Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak. Volgens haar maken partijen meer dan in het verleden een koppeling tussen het belang van vergroening en het versterken van de economie. “Dat op zichzelf is positief: kennelijk ziet de politiek nu ook wat het duurzame bedrijfsleven al een aantal jaren ziet en waar het ook naar handelt. Toch blijven er zorgen, want het beeld dat uit de diverse programma’s rijst is weinig congruent en veel te gedifferentieerd. Partijen verschillen met name sterk in mate van concreetheid en de uitwerking van maatregelen. Dat geldt sterker voor de grote partijen”, aldus Hoek.

 

Moed en overtuiging
De Groene Zaak wil naar aanleiding van de analyse na het zomerreces opnieuw met de diverse politieke partijen in gesprek gaan om te bezien welke concrete maatregelen Nederland moet nemen om andere Europese landen straks te groen af te zijn. Ook organiseert de ondernemersvereniging, in samenwerking met NRC Handelsblad en een aantal maatschappelijke stakeholders, een Groen Verkiezingsdebat om partijen uit te dagen tot een duidelijke stellingname.
Hoek: “Papier is geduldig, maar het zetten van duidelijke stappen en het nemen van de juiste maatregelen vergt moed en overtuiging. Wij denken echter dat er inmiddels sprake is van een partij-overstijgende consensus dat economische verduurzaming kan met behoud van de koopkracht en versterking van de concurrentiepositie. Dit najaar is het moment van de waarheid om daar echt werk van de te maken – ongeacht de uitkomst van de verkiezingen.”

 

Klik hier voor meer informatie over het verkiezingsdebat, de verkiezingspaper en de analyse.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in ...

26 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

1 mei om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

11 mrt om 10:00 uur
timer 2 min

Royal HaskoningDHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

4 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

9 jan om 16:10 uur
timer 1 min

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225
Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende woontoren

Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende ...

9 jan om 13:01 uur
timer 5 min

Gelegen in een van de hipste wijken ter wereld verrijst de energieleverende woontoren BOLD. Aan de overkant van ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

04-11-2019 om 07:00 uur
timer 5 min

In de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving komen in veel gemeenten nieuwe warmtenetten in beeld. ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c185
Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ooit

Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ...

28-10-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

De contouren voor de Floriade in 2022 worden zichtbaar. Het eerste vastgoed verrijst binnenkort op het Floriade-terrein ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je niet #VanGasLos

Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je ...

11-10-2019 om 16:00 uur
timer 4 min

Behoud alle gasleidingen en ga niet #VanGasLos, stelt Kirsten Zagt. En vervang het ‘normale’, opgewaardeerde ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up