Sturing op energierendement WKO mogelijk

Sturing op energierendement WKO mogelijk

Onderzoek wijst uit dat met bodemenergiesystemen (WKO) in de praktijk vaak minder energie besparen dan mag worden verwacht. Installaties zijn, door het gebrek aan kennis over het systeem, niet optimaal ingeregeld, waardoor het rendement te laag is. Eindgebruikers zijn bovendien veelal onvoldoende op de hoogte van het energierendement van hun bodemenergiesysteem of van het rendement dat ze mogen verwachten.

Dit blijkt uit het project ‘WKO, waar voor je geld!’ dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – voorheen Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam – onlangs heeft afgerond en heeft vastgelegd in het rapport Energierendement bodemenergiesysteem; Wet milieubeheer, artikel “WKO, waar voor je geld!”. Bodemenergiesystemen functioneren in de praktijk door gebrek aan kennis van het systeem veelal onvoldoende waardoor de (meer)investering voor een bodemenergiesysteem niet wordt terugverdiend. Eindgebruikers worden door tegenvallende resultaten in de exploitatiefase geconfronteerd met extra investeringen voor aanvullend onderzoek of maatregelen.

Zekerheid voor eindgebruiker
Een belangrijke conclusie van het project is dat er vaak een groot verschil zit tussen het berekende en het daadwerkelijke energierendement van bodemenergiesystemen. De Wet Milieubeheer stelt eisen aan het doelmatig gebruik van energie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft op uitnodiging van het Ministerie van I&M een concept wetsartikel opgesteld waarin het beheer en de monitoring van een bodemenergiesysteem wordt geregeld. Dit wetsartikel biedt de eindgebruiker de zekerheid dat het berekende energierendement van het gerealiseerde bodemenergiesysteem wordt waargemaakt. De eindgebruiker krijgt bovendien de mogelijkheid hierop te sturen.

Input uit seminar
Input voor de formulering van het artikel vormden onder meer een seminar dat in samenwerking met Unica en onder voorzitterschap van het Ministerie van I&M is georganiseerd en reacties van stakeholders zoals Bodemenergie.nl op het concept artikel. Borging van het energierendement van deze techniek draagt bij aan de transitie naar duurzame warmte en koude.

NZKG
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) draagt zorg voor een goede uitvoering van wet- en regelgeving om een veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen. Op een gelijke wijze voor de Noordzeekanaal- en Schipholregio. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c127 c168 c225 c243
Smart Energy Community maakt werk van energieflexibiliteit

Smart Energy Community maakt werk van energieflexibiliteit

25 nov om 13:01 uur
timer 2 min

Binnen de nieuwe Smart Energy Community wisselen ondernemers, innovatoren, organisaties en andere belanghebbenden ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243 c280
Rijk nodig bij overstap naar inductie door complete wijk

Rijk nodig bij overstap naar inductie door complete ...

24 nov om 10:01 uur
timer 2 min

Om in de wijk Overvecht-Noord via inductiekoken de omslag te maken naar aardgasvrij kijken de partners in het ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
'Bepalingsmethode voor geluidsniveau installatie is toppunt van onduidelijkheid'

'Bepalingsmethode voor geluidsniveau installatie ...

19 nov om 15:30 uur
timer 6 min

Het slagen van de energietransitie is mede afhankelijk van duidelijke wet- en regelgeving, waarbij tijdige en ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Toenemende elektrificatie woning vraagt om meer veiligheid

Toenemende elektrificatie woning vraagt om meer ...

10 nov om 09:01 uur
timer 2 min

Woonhuisinstallaties krijgen te maken met steeds meer elektrische toepassingen. De aansluiting van duurzame energiebronnen ...

Lees verder »

c21 c127 c160 c225 c243 c263
Respectvol rentmeesterschap

Respectvol rentmeesterschap

3 nov om 09:01 uur
timer 2 min

"Onze kinderen verdienen de beste plek om onderwijs te krijgen. Het is van groot belang dat ze in een gezonde ...

Lees verder »

c21 c127 c186 c225 c243
Kennisweek DGMR BINK over BENG, TO-juli en NTA 8800

Kennisweek DGMR BINK over BENG, TO-juli en NTA ...

2 nov om 17:01 uur
timer 2 min

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 november wordt de online DGMR BINK kennisweek georganiseerd. Met heel veel ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c246 c261
Schuif aan bij virtuele handelsmissie Olympische Spelen 2024

Schuif aan bij virtuele handelsmissie Olympische ...

29 okt om 10:31 uur
timer 1 min

In 2024 vinden de Olympische en Paralympische Spelen plaats in Parijs. Frankrijk wil haar hoofdstad in dat jaar ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c225 c243 c263
Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is rond 

Programma Verbindingsdag Gezonde Scholen is ...

26 okt om 11:14 uur
timer 2 min

Op 11 november vindt de online Verbindingsdag Gezonde Scholen plaats. Architecten, schoolbesturen, overheden, ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Advertorial: Energie besparen en CO2 reduceren met Kieback&Peter regeltechniek

Advertorial: Energie besparen en CO2 reduceren ...

23 okt om 07:00 uur
timer 2 min

In het kader van de klimaatdoelstellingen is energiebesparing om de CO2-uitstoot te verminderen bij gebouwen zeer ...

Lees verder »

c21 c127 c184 c225 c243
Wat wordt dé oplossing in de energietransitie?

Wat wordt dé oplossing in de energietransitie?

19 okt om 16:01 uur
timer 6 min

Met duizenden te renoveren woningen in het verschiet, dient zich een ingewikkelde uitdaging aan. Kiezen we nog ...

Lees verder »

c21 c120 c122 c127 c184 c225 c243
Eind jaren 60 wijk gaat #VanGasLos

Eind jaren 60 wijk gaat #VanGasLos

12 okt om 17:00 uur
timer 1 min

In een eind jaren 60 wijk in Terborg, dichtbij Doetinchem, worden woningen van het gas af gehaald. Daarvoor wordt ...

Lees verder »

c21 c127 c225 c243
Woningen verduurzamen in 2020: ‘Neem zelf de regie als corporatie’

Woningen verduurzamen in 2020: ‘Neem zelf ...

9 okt om 09:01 uur
timer 8 min

‘Nog zeven miljoen woningen te gaan en we moeten inlopen op onze achterstand’, koppen de media over ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up