Samenwerking bouwlogistiek drijfveer meer duurzaamheid

Samenwerking bouwlogistiek drijfveer meer duurzaamheid

In Amsterdam gaan logistieke en bouwbedrijven onderzoeken of ze bij bouwprojecten meer goederen over water kunnen uitvoeren. Het onderzoek moet volgend jaar leiden tot een pilotproject. 

Door de te vervoeren goederen van verschillende leveranciers buiten de stad gebundeld via de grachten naar de verschillende binnenstedelijke bouwplaatsen te brengen, wordt het aantal transportbewegingen in de binnenstad gereduceerd. Deze efficiënte samenwerking over de gehele bouwlogistieke keten vermindert de hinder voor bewoners en bezoekers van de stad. Het levert bovendien een duurzame bijdrage aan het oplossen van de slechte bereikbaarheid en het verbeteren van de luchtkwaliteit van de Amsterdamse binnenstad.

TNO onderzoekt met 8 kleine en middelgrote bedrijven uit de logistieke sector en de bouwsector de positieve effecten van een samenwerkingsverband op duurzaamheid, leefbaarheid in de binnenstad en efficiëntie. Onder de naam DBA (Duurzame Bouwlogistiek Amsterdam) wordt onderzocht welke positieve effecten voor deelnemende bedrijven, opdrachtgevers en de Amsterdamse binnenstad gerealiseerd kunnen worden. Onder duurzaamheid wordt hier verstaan bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en luchtkwaliteit als pijlers van een kwalitatief hoogwaardige omgeving voor bewoners en bezoekers van een stad.

Nog veel te winnen
Vooral in de bouwlogistiek is op het gebied van duurzaamheid en efficiëntie nog veel te winnen. Daarom bekijken een aantal bedrijven onder leiding van TNO hoe samenwerking over de gehele bouwlogistieke keten hieraan kan bijdragen met als voorbeeld een renovatieproject in de binnenstad van Amsterdam, aan de Singel. Dit moet de basis leggen voor een praktijkpilot in 2014, waarin concrete oplossingen worden toegepast en beoogde voordelen daarvan worden benut. Goederenbundeling buiten de stad en schoon vervoer over water of met elektrische aandrijving naar de bouwplaats zijn de centrale elementen van de samenwerking die voor een vermindering van bouwverkeer in de binnenstad zorgen.   Partners

Aan het project onder leiding van TNO nemen de volgende bedrijven deel: Sleepdienst en dekschuitenverhuur Blom B.V., Transportbedrijf Combex-CenS bv, H.Blom en Zonen Recycling, IJbouw, Rotim Steenbouw, Van Keulen Hout en Bouwmaterialen, TransMission en Woud Wormer. Vanuit de gemeente Amsterdam neemt het programmabureau luchtkwaliteit (Dienst IVV) deel aan het samenwerkingverband DBA, om waar mogelijk, barrières weg te nemen op het vlak van regelgeving. Ook het innovatiecentrum Syntens is als een van de initiatiefnemers van het project nauw betrokken bij de uitvoering van het project.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c132 c225
Nieuwe organisatienaam voor vernieuwing en synergie

Nieuwe organisatienaam voor vernieuwing en synergie

14-11-2013 om 13:00 uur

ABC Nova is de nieuwe naam voor Smitshoek Melles & Partners en ABC Management Groep. De partijen zijn gefuseerd ...

Lees verder »

c132 c225
Zoektocht naar biogasproductie in Utrecht

Zoektocht naar biogasproductie in Utrecht

12-11-2013 om 09:30 uur

Workshop B8 van het Duurzaam Gebouwd Congres gaat over de zoektocht naar de biogasproductie in Utrecht. Sieta de ...

Lees verder »

c132 c160 c225
Krachtenbundeling stap naar duurzaam denken en bouwen

Krachtenbundeling stap naar duurzaam denken ...

04-11-2013 om 15:30 uur

Een onlangs gesloten strategische samenwerking heeft als doel om duurzame geïntegreerde oplossingen gemeengoed ...

Lees verder »

c132 c225
Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend

Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend

25-10-2013 om 11:00 uur

Onlangs werd het MVO Convenant 'Kwestie van samen doen' ondertekend. De betrokken organisaties spreken af om duurzame ...

Lees verder »

c125 c132 c225
'Ga gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord'

'Ga gezamenlijk aan de slag met het Energieakkoord'

14-10-2013 om 15:30 uur

SP-Kamerlid Paulus Jansen riep tijdens de Groene Kamer op om gezamenlijk aan de slag te gaan met het Energieakkoord. ...

Lees verder »

c26 c126 c132
Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie gaan door

Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie ...

03-10-2013 om 11:00 uur

De twee Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie kunnen rekenen op aanhoudende steun van het kabinet omdat ...

Lees verder »

c132 c225
Job Dura: 'Met zijn allen duurzamer denken én doen'

Job Dura: 'Met zijn allen duurzamer denken én ...

27-09-2013 om 15:30 uur

De inschrijfdeadline voor de vierde editie van de Gouden Kikker nadert snel. Tot 1 oktober kunnen projecten die ...

Lees verder »

c26 c132
Onderscheidend project in sociale woningbouw

Onderscheidend project in sociale woningbouw

10-09-2013 om 15:30 uur

Het project Energiesprong Montferland is een onderscheidend project in de sociale woningbouw. Door comfort, duurzaamheid ...

Lees verder »

c122 c128 c132 c225
Meer dan vijftig workshops bij PassiefBouwen Event

Meer dan vijftig workshops bij PassiefBouwen ...

30-08-2013 om 14:00 uur

Het Passiefbouwen Event, dat wordt gehouden van 24 tot en met 26 september in de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, ...

Lees verder »

c120 c132 c225
Draagvlak creëren bij bewoners in vier stappen

Draagvlak creëren bij bewoners in vier ...

14-08-2013 om 11:00 uur

Renovatieprojecten krijgen steeds vaker moeilijk doorgang, omdat men stuit op het realiseren van draagvlak onder ...

Lees verder »

c26 c132
Ketensamenwerking voert onderhoudsproject uit   

Ketensamenwerking voert onderhoudsproject uit ...

01-08-2013 om 08:00 uur

Begin juni startte een groot onderhoudsproject van in totaal 252 woningen in de Leidse Tuinstadwijk. Tijdens het ...

Lees verder »

c132 c225
Levering advies- en ingenieursdiensten bij raamovereenkomst

Levering advies- en ingenieursdiensten bij raamovereenkomst

17-07-2013 om 13:30 uur

Onlangs werd een raamovereenkomst gesloten ten behoeve van onderhoud en beheer van infrastructuur in de regio Groningen. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up