'Sluiting vijf kolencentrales in strijd met mededingingswet'

'Sluiting vijf kolencentrales in strijd met mededingingswet'

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt dat de afgesproken sluiting van vijf kolencentrales, een maatregel die onderdeel uitmaakt van het SER-Energieakkoord in strijd is met de mededingingswet. Volgens de kartelwaakhond zou dit leiden tot een hogere elektriciteitsprijs voor consumenten en bedrijven.

Als de sluiting van de vijf kolencentrales door de zienswijze van ACM niet doorgaan, dan is de geplande afschaffing van de kolenbelasting niet meer aan de orde. Vooralsnog zijn de natuur- en milieuorganisaties van mening dat de redenering van ACM niet klopt. Zij roepen alle bij het Energieakkoord betrokken partijen op om snel samen een oplossing te vinden om de uitvoering van het akkoord te kunnen starten.

Kosten en baten
ACM meent dat de maatschappelijke kosten (in de vorm van een hogere stroomprijs) niet opwegen tegen de baten. De ruim 40 organisaties die hun handtekening onder het akkoord zetten, waaronder het kabinet, werkgevers, vakbonden en natuur- en milieuorganisaties, oordeelden dat de maatschappelijke baten wél ruimschoots opwegen tegen de kosten en de effecten van sluiting. Dat ACM een andere mening heeft dan dit brede maatschappelijke veld roept vragen op over de analyse van ACM.

Onder andere Natuur & Milieu en Greenpeace stellen dat het argument van de ACM dat de prijs voor elektriciteit zal stijgen door het wegvallen van concurrentie niet klopt. Door het Energieakkoord zouden veel meer windmolens op zee worden gebouwd dan zonder het akkoord. Dit leidt tot een veel grotere daling van de elektriciteitsprijs dan het prijsverhogende effect van de sluiting van de vijf kolencentrales. In Duitsland ligt de stroomprijs nu veel lager dan in Nederland, mede door de hoeveelheid windenergie die in ons buurland wordt opgewekt. Als windmolens eenmaal stroom produceren, kunnen ze dat tegen veel lagere variabele kosten dan gas- en kolencentrales en daardoor zullen ze een prijsverlagend effect veroorzaken. Dit prijsverlagende effect van meer wind op zee is door ACM ten onrechte volledig genegeerd, zo stelt onder andere Natuur & Milieu.

Energiebedrijven
Indien de afspraak over de sluiting van de vijf kolencentrales niet doorgaat, betekent dat een tegenslag voor het milieu en het klimaat. Ruim 2600 megawatt aan vervuilend kolenvermogen blijft doordraaien. Het is evident dat de kolenbelasting dan ook blijft bestaan. De natuur- en milieuorganisaties constateren dat de energiebedrijven door de zienswijze van ACM een belangrijke afspraak in het energieakkoord niet kunnen nakomen. Zij roepen de energiebedrijven en hun branche-organisatie EnergieNederland op om snel met een alternatieve oplossing te komen, zodat de overeenkomst toch door kan gaan.

Oplossing
Een mogelijke oplossing is dat de kolenbelasting wordt gedifferentieerd naar vervuiling, zodat de oude en meest vervuilende kolencentrales meer belasting betalen dan de relatief schone. Door een hogere kolenbelasting voor vervuilende centrales  zullen deze onrendabel worden en alsnog sluiten. De uitvoering  van een dergelijke maatregel wordt door onder andere Greenpeace en Natuur en Milieu complex genoemd.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije realisaties

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije ...

7 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Het is tijd voor verandering. Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zet daarom ...

Lees verder »

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk vastgoed

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk ...

26 feb om 10:30 uur
timer 1 min

Vastgoed verduurzamen aan de hand van praktijkcases. Dit onderwerp staat op het programma tijdens het seminar zonne-energie ...

Lees verder »

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties ...

25 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Ben jij een ondernemer en/of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, ...

Lees verder »

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

In de gratis whitepaper 'Duurzame Energie: op naar de transitie!' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de ...
Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban Energy

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban ...

22 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Onderzoek of ontwikkel jij producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/of een flexibele ...

Lees verder »

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

22 feb om 08:00 uur
timer 3 min

Bestuurders van gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De energietransitie, ontwikkeling naar ...

Lees verder »

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije ...

18 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe ...

Lees verder »

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar Decathlon Middle East 2018

Studententeam TU/e presenteerde LINQ op Solar ...

14 jan om 14:00 uur
timer 1 min

VIRTUe, het studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven, heeft de zesde plaats bereikt in de Solar Decathlon ...

Lees verder »

Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

Foods Innovation Centre krijgt BREEAM-NL Outstanding

10 jan om 13:00 uur
timer 1 min

De bouw van het nieuwe Global Foods Innovation Centre van Unilever voor gezonde en duurzame voedingsinnovaties ...

Lees verder »

Opschalen van opslag is de missie

Opschalen van opslag is de missie

21-12-2018 om 13:00 uur

Na een aantal pilots met flowbatterij-opslag onder uiteenlopende condities breekt nu de fase van opschalen aan, ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up