Kamerbrief ontwikkelingen energiebesparing gebouwde omgeving

Kamerbrief ontwikkelingen energiebesparing gebouwde omgeving

Een kamerbrief van Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst aan de voorzitter van de Tweede Kamer informeert over een aantal ontwikkelingen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Onder andere het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw, de start van het nationaal energiebespaarfonds en de aanscherping van de nieuwbouweisen komen aan de orde.

Blok haalt in zijn brief als eerste onderwerp het energielabel voor nieuwe utiliteit aan: “Vanwege de grote diversiteit is het beoordelen van utiliteitsgebouwen aanzienlijk ingewikkelder dan bij woningen. Juist daarom is het nauwkeurig volgen van de instructies voor het opnemen van het energielabel van essentieel belang.”

Het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw en de aanscherping van de afficheringsplicht treedt op 1 juli 2014 in werking. In de brief wordt vermeld dat de bestuurlijke boete als sanctie wordt toegevoegd aan de Woningwet, zodat deze toegepast kan worden wanneer op transactiemomenten het energielabel utiliteitsbouw ontbreekt.

Niet haalbaar
Hoewel Blok eerder in zijn brief van 15 november 2013 schreef dat het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) van start gaat op 1 december 2013, bleek dat niet haalbaar. “Zowel de cofinanciers Rabobank en ASN Bank, fondsmanager SVn als ik vinden het een absolute vereiste dat het NEF vanaf dag één volledig operationeel is; dat consumenten optimaal kunnen worden geïnformeerd en dat het behandelen van aanvragen en het verstrekken van leningen volgens een met alle zorgvuldigheid vormgegeven proces plaatsvinden.”

Blok schrijft dat voorgenoemde doelstellingen binnen de eerder aangegeven planning niet haalbaar waren. Hij verwacht dat het NEF begin 2014 van start kan gaan. Vervolgens gaat Blok in op de aanscherping van nieuwbouweisen.

Aanscherping
“Op weg naar een bijna-energieneutrale nieuwbouw vanaf 2020 is het voornemen om in 2015 een tussentijdse aanscherping van de nieuwbouweisen (EPC) in te voeren. Dit is conform de afspraken in het ‘Lenteakkoord Energiezuinige Nieuwbouw’. Voor woningbouw gaat het om een EPC van 0,4 en bij utiliteitsgebouwen om 50 procent verlaging ten opzichte van het niveau van 2007”, zo schrijft Blok.

Verder gaat Blok onder andere in op de onnodige verlichting van kantoren en winkels, zonnepanelen op rijksvastgoed en de differentiatie isolatie-eis. De volledige brief is te lezen in pdf-vorm op de officiële website van de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c135 c225 c243 c291
Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

5 sep om 10:01 uur
timer 2 min

De gemeente Amsterdam en Eneco sloten afgelopen week een overeenkomst voor de aanleg van een enorm warmte- én ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

16 aug om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15 aug om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

23 mei om 15:01 uur
timer 6 min

Met het aanstaande beperken van de salderingsregeling wordt de roep om thuis elektriciteit te kunnen opslaan steeds ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

29 apr om 10:01 uur
timer 3 min

Wat zijn de kansen voor een warmtebatterij op basis van zouten? Gaat dit concept een rol spelen in de warmtetransitie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

11 apr om 10:01 uur
timer 2 min

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, ...

Lees verder »

c21 c125 c185 c225
Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

6 apr om 15:01 uur
timer 2 min

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidsprestatie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

1 apr om 10:01 uur
timer 3 min

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Balansexperiment: waterstoffabriek naast zonnepark

Balansexperiment: waterstoffabriek naast zonnepark

28 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Met behulp van zonne-energie die wordt omgezet in waterstof kan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk beter ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c263
Nieuw all-electric ziekenhuis Meppel opent poorten

Nieuw all-electric ziekenhuis Meppel opent poorten

21 mrt om 10:01 uur
timer 4 min

Na een weekend lang verhuizen wordt vandaag het splinternieuwe en aardgasvrije ziekenhuis Isala Meppel geopend. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein jasje

Batterij op bouwplaats: veel vermogen in klein ...

3 mrt om 16:30 uur
timer 2 min

De bouw is hard bezig om het materieel te elektrificeren, maar dan moet er wel voldoende elektriciteit voorhanden ...

Lees verder »

c21 c125 c148 c225 c267
Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse gebouwen

Warmte als dienst voor efficiëntere Nederlandse ...

26 jan om 16:30 uur
timer 3 min

Ontdek ook Efficiency-as-a-Service, een vernieuwend businessmodel achter winnende proposities voor efficiënte ...

Lees verder »

Reacties

De brief van Blok bevat ook informatie over de 2 procedures die de Europese Commissie tegen Nederland voert vanwege de weigering van Nederland om de EPBD-richtlijn tijdig en juist te implementeren. Die weigering leverde al 10 jaar lang een enorme vertraging van energiebesparing en verduurzaming van de woning- en gebouwvoorraad op. Nederland riskeert een hoge boete met haar weigering om op een correcte wijze het energieprestatiecertificaat in te voeren. De huidige plannen van Blok voor een 'doe-het-zelf' energielabel sluiten totaal niet aan op de richtlijn. Tsja.....

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up