Verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen: lastige zaak? (1)

Verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen: lastige zaak? (1)

Is het verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen een lastige zaak, of biedt het juist volop kansen? In het eerste deel van een tweedelig artikel stelt Lucia Kleinegris, senior adviseur energie en duurzaamheid bij Grontmij, valkuilen en succesfactoren voor.

Bij behoefte aan vestigingslocaties voor bedrijven, werd tot voor kort al snel gegrepen naar ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen. Voor het Grondbedrijf van de gemeente leverde dit inkomsten op, een welkome aanvulling om de begroting op orde te krijgen of gewoon ‘leuke dingen’ voor de mensen te doen.

Voor bedrijven was een nieuwe locatie goedkoper, in combinatie met een betere bereikbaarheid. Door het hogere ‘maakbaarheidsgehalte’ kon bovendien een zekere invulling gegeven worden aan gewenste kwalitatieve en duurzaamheidsaspecten. Met de huidige economische situatie daalt de vraag naar nieuwe bedrijfslocaties en komen oude, energie-onzuinige gebouwen leeg te staan.

Risico vergroot
Nieuwe ontwikkelingsplannen gaan in de kast en er is ook steeds minder budget beschikbaar voor herontwikkeling. Het risico dat de kwaliteit van de oudere terreinen verder terug loopt vergroot. Het wordt steeds duidelijker dat juist bij de bestaande terreinen een grote opgave ligt. Eindelijk kunnen we de verpaupering aanpakken maar leidt dit ook tot grotere duurzaamheid? Een lastige zaak of biedt het ook kansen?

Een lastige zaak omdat de maakbaarheid ontbreekt; infrastructuur (boven- én ondergronds) is reeds aangelegd. De percelen zijn doorgaans eigendom van verschillende individuele, particuliere partijen, die zich focussen op hun primaire bedrijfsproces. Als de gemeente al betrokken is, dan is dat vooral in haar publieke functie: onderhoud van het openbare terrein, handhaving van de milieuvergunning en dergelijke. Bestaande gebouwen en gebieden verduurzamen vereist doorgaans een forse investering. Zowel voor het gebouw als de ruimtelijke omgeving.

Kansen biedt het echter ook. Voor de eigenaren is het immers van belang dat de gebouwen en de fysieke omgeving voldoende kwaliteit blijft bieden. Het voortbestaan van het bedrijf hangt samen met de mogelijkheid om te blijven opereren: gelet op de veranderende vraag van de klant met andere eisen aan productiemiddelen en logistieke concepten en dus ook in een te veranderen fysieke omgeving. Veel ondernemers zijn ook toeleverancier aan (grotere) bedrijven; in toenemende mate stellen deze ook bepaalde (duurzaamheids)eisen.

Om te overleven zullen ze hierop in moeten spelen en kwaliteitsverbetering in gang zetten. Tot slot, en niet onbelangrijk, fungeert het bedrijfspand vaak ook als beleggingsobject om te voorzien in het eigen pensioen. Bij dalende vastgoedprijzen blijft daar door sterke verpaupering steeds minder van over. Om deze reden zal kwaliteitsverbetering ook voor de institutionele beleggers, vaak eigenaar van bedrijfsverzamelgebouwen of kantoor- dan wel retailobjecten, welkom zijn: hiermee zijn zij verzekerd van handhaving dan wel vermeerdering van de waarde van hun vastgoed.

Verzakelijking
De Rijksoverheid heeft de noodzaak tot verbetering ook erkend. Uitgangspunt is dat de bedrijventerreinenproblematiek niet alleen het probleem is van publieke partijen, maar ook van private partijen. In samenwerking met het IPO en de VNG heeft het Rijk een startdocument opgesteld om te komen tot verzakelijking van de markt van bedrijventerreinen. Hierbij stuurt zij op het tot stand komen van beheersorganisaties bestaande uit alle bij het terreinen betrokken partijen (bedrijven, grondeigenaren, vastgoedbeheerders en gemeente) die niet alleen het beheer en onderhoud gaan uitvoeren, maar ook in staat zijn openbare en private gronden op te kopen, te beheren en te verkopen of te verhuren.

Uiteindelijk is dit de route waarlangs de bestaande bedrijventerreinen verbeterd kunnen worden. Vaak zijn dergelijke processen complex door de verschillende belangen die er spelen. Als aanloop hiernaar toe kunnen echter ook een aantal zaken opgepakt worden ter verbetering of verduurzaming van de gebouwen en het terrein. Onze ervaring is dat als je op basis van concrete projecten een win-win-situatie kunt creëren, het draagvlak voor duurzame oplossingen vergroot wordt. Deze projecten kunnen later ingebed worden in een nieuwe organisatiestructuur of verankerd worden in een bestaande organisatiestructuur. Want dat organisatie vaak belangrijker is dan de technische inhoudelijke uitwerking, wordt keer op keer bewezen.

In het tweede deel geeft Lucia Kleinegris enkele voorbeelden van hoe gewerkt kan worden aan verduurzaming door een verbetering van de energievoorziening en de energie-infrastructuur.

Auteur: Lucia Kleinegris, senior adviseur energie en duurzaamheid bij Grontmij. Kleinegris is een van de drijvende krachten bij de uitvoering van strategische visies en studies op het gebied van energie en ruimtelijke ordening voor nieuwe en bestaande locaties van woningbouw en bedrijventerreinen. 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde wijken

Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde ...

30-12-2020 om 09:01 uur
timer 6 min

Onze rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al bij de lancering van de prijsvraag Who Cares in 2017: een stad ...

Lees verder »

c21 c134 c185 c225 c244
A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

26-11-2020 om 10:01 uur
timer 5 min

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark in Deventer biedt de kans om een circulaire afslag te nemen. Na de keuze ...

Lees verder »

c21 c26 c122 c134 c278
Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Het Platform – mixed-use gebouw in het ...

26-11-2020 om 09:04 uur
timer 3 min

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt ...

Lees verder »

c21 c120 c134 c225
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

23-09-2020 om 12:01 uur
timer 3 min

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, ...

Lees verder »

c21 c134 c225
BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ...

04-08-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Samen naar de top voor ’t Veen: eerste partners aangesloten

Samen naar de top voor ’t Veen: eerste ...

20-07-2020 om 15:30 uur
timer 3 min

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen ...

15-06-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Last call voor het gratis webinar 'Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem' op woensdag 17 juni. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246 c269
De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan rollen

De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan ...

31-01-2020 om 10:01 uur
timer 6 min

Witteveen+Bos is sinds kort aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dat heeft alles met de grote ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21-01-2020 om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

Reacties

Handreiking Ruimtelijke kwaliteit op bedrijvenparken Algemeen Een goede inrichting van bedrijvenparken krijgt steeds meer aandacht. Ondernemers moeten op een bedrijvenpark immers goed ondernemen. Daarnaast kan een goede bedrijfsomgeving bijdragen aan het behoud en de uitbreiding van de werkgelegenheid in gemeenten. De kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte is één van de belangrijkste aspecten die de uitstraling van bedrijvenparken beïnvloedt. Een terrein dat er goed bij ligt, maakt niet alleen een goede indruk op bezoekende klanten, het is ook voor de gevestigde bedrijven van belang. Met vaak eenvoudige maatregelen kan al veel bereikt worden. Enige tijd gelden heb ik, namens BaJoRuimtelijkAdvies een nota opgesteld met een aantal praktische instrumenten voor gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven die in de praktijk kunnen worden toegepast bij het realiseren van ruimtelijke kwaliteit op bestaande en nieuwe aan te leggen bedrijvenparken. Kortom, ruimtelijke inpasbaarheid staat tegenwoordig erg in de belangstelling. In de kader zou ik graag de mogelijkheden van samenwerking met u willen bespreken.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up