Doorbraak voor BIM in installatiesector

Doorbraak voor BIM in installatiesector

Onlangs werd tijdens een bijeenkomst in Bunnik een projectplan geaccordeerd door installateurs en industrie. Het akkoord wordt gezien als een belangrijke doorbraak voor BIM in de installatiesector.

Het plan voorziet in een uitbreiding van de ETIM classificatiestandaard voor technische producten met aanvullende parameters die nodig zijn voor reken- en tekentoepassingen. Daarmee wordt het mogelijk om op een uniforme manier 3D-productinformatie tussen partijen en tussen verschillende softwareplatforms uit te wisselen.

Dit is een belangrijke voorwaarde voor integraal werken, wat als speerpunt wordt gezien voor de sector. Niet alleen wordt het Europees Technisch Informatie Model (ETIM) geschikt gemaakt voor het opnemen van de gevraagde parameters, ook worden per productklasse door experts in werkgroepen de relevante parameters en generieke objectmodellen vastgesteld.

Als project een stevige klus voor alle betrokkenen, maar daarna ook een structurele beheertaak voor de ETIM-organisatie. Installateurs, fabrikanten en leveranciers hebben afgesproken om de ETIM-organisatie hiervoor te gaan versterken.

De ambities reiken verder dan dit project
Waar het project een uniforme structuur oplevert voor uitwisseling van de objectinformatie, willen de marktpartijen graag nog een stap verder gaan. Vooral de fabrikanten hebben behoefte aan een centrale 3D productenbibliotheek. Daarin kunnen zij hun, volgens de standaard gemodelleerde productmodellen, centraal beschikbaar maken voor alle hierop gebaseerde toepassingen. Hoewel dit duidelijk buiten de scope van het project valt, is de wens uitgesproken om hiernaar parallel een haalbaarheidsstudie uit te laten voeren.

Winst voor alle partijen
Waar fabrikanten nu nog veel (onnodige) kosten maken om de specificaties van hun producten te laten opnemen in de afzonderlijke bibliotheken van de verschillende softwareleveranciers, kunnen ze straks volstaan met het aanleveren van al hun productinformatie in één en hetzelfde formaat. Dit wordt nu al gedaan voor handelsgegevens en ‘catalogusinformatie’, straks dus ook voor 3D productinformatie.

Softwareprogramma’s, die nu veelal niet met elkaar kunnen communiceren, kunnen dat straks wel. Dan spreekt de hele keten dezelfde taal en dat is noodzakelijk om als partners in een BIM-project samen te werken. Dir levert alle betrokken partijen voordeel op: faalkostenreductie, bevordering van ketenintegratie en effectief asset-management.

Levensbelang
Jan Al, voorzitter van de stuurgroep BIM van UNETO-VNI, en initiatiefnemer van de bijeenkomst, is verheugd over de uitkomst van de besprekingen. 'We kunnen als installatiebranche niet om BIM heen, binnen niet al te lange termijn is het dé standaard in de utiliteitsbouw en bij grote infraprojecten. Partijen als de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat schrijven BIM al voor. De aansluiting van de industrie bij het initiatief van UNETO-VNI is dan ook van levensbelang voor de sector.'

Europese standaard
Han Blokland, voorzitter van het cluster Gebouwde Omgeving van FME-CWM: 'Met dit gezamenlijke initiatief van installateurs, toeleveranciers en fabrikanten kunnen we een krachtige standaard ontwikkelen, die in het verlengde van het internationale succes van ETIM de potentie heeft tot een Europese standaard uit te groeien. Daar hebben veel internationaal opererende fabrikanten straks voordeel van.'

Aan de slag
Sinds 1 februari jongstleden is een projectgroep bezig de plannen uit te voeren. Om het brede draagvlak van de afspraken te onderstrepen en de effectiviteit te vergroten, wordt de stuurgroep van het project nu uitgebreid met vertegenwoordigers van fabrikanten, toeleveranciers en FME-CWM.

Illustratie: Richard Binning

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c138 c225 c246 c261
Het belang van soft skills bij digitalisatie en BIM

Het belang van soft skills bij digitalisatie ...

25-08-2020 om 13:00 uur
timer 4 min

Innovatie is nog nooit zo belangrijk geweest in de bouw- en vastgoedsector, want we staan voor enorme veranderingen. ...

Lees verder »

c21 c138 c185 c190 c225 c244
BPD geeft circulariteit en Madaster een forse impuls

BPD geeft circulariteit en Madaster een forse ...

31-03-2020 om 10:00 uur
timer 7 min

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) geeft het circulair bouwen een enorme impuls door in ...

Lees verder »

c21 c138 c225
De winnende pitch van UBA Bouw: BIM inpassen in bedrijfscultuur

De winnende pitch van UBA Bouw: BIM inpassen ...

27-03-2020 om 09:00 uur
timer 6 min

Met een mooi filmpje en een inspirerende presentatie won UBA eind vorig jaar de DigiDare Award. Wouter Ackermans ...

Lees verder »

c138 c185 c257
Ebook Circulair bouwen met BIM

Ebook Circulair bouwen met BIM

In de gratis Ebook 'Circulair bouwen met BIM' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de stand van zaken in ...
c21 c136 c138 c225
Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

20-02-2020 om 09:01 uur
timer 1 min

"Voor Heembouw brengt virtueel bouwen niet alleen informatie samen. Het is een werkwijze die mensen bij elkaar ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246
“Duurzaam bouwen kan niet zonder digitalisering”

“Duurzaam bouwen kan niet zonder digitalisering”

09-10-2019 om 11:00 uur
timer 1 min

Met liefst achttien inzendingen werd de eerste DigiDare Award tijdens de BIM Loket D-day een groot succes, met ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246
Digitalisering in klare taal voor de bestuurstafel

Digitalisering in klare taal voor de bestuurstafel

01-10-2019 om 13:00 uur
timer 7 min

Hoe kun je een werkwijze als BIM zo goed uitleggen dat het ook op bestuurstafels een hapklare brok wordt? Experts ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246 c251
‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience Center

‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience ...

05-08-2019 om 07:00 uur
timer 3 min

Bij de bouw van het AFAS Experience Center in Leusden is de risicobeheersing onder meer gevonden in het ‘samen ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246
Wie wacht met bimmen, gaat de nadelen ervaren

Wie wacht met bimmen, gaat de nadelen ervaren

06-06-2019 om 22:22 uur
timer 6 min

De bezoekers van het BIM Seminar kregen naast positieve businesscases ook een primeur voorgeschoteld: de lancering ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c244
E-book: Circulair bouwen met BIM

E-book: Circulair bouwen met BIM

15-05-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig ...

Lees verder »

c21 c138 c225
BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

13-05-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Op 6 juni 2019 is het zover. Die dag kom je alles te weten over hoe je BIM gebruikt voor een succesvolle businesscase ...

Lees verder »

c21 c122 c138 c225 c246
BIM-data verplaatsen van ene naar andere model kan nu met deze truc

BIM-data verplaatsen van ene naar andere model ...

02-05-2019 om 15:30 uur
timer 2 min

In een BIM-model kun je een berg aan data opslaan, maar hoe pas je die toe in een ander BIM-model? Nieman en ERA ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up