BIM onmisbaar bij verduurzaming in bouw?

BIM onmisbaar bij verduurzaming in bouw?

BIM is een hulpmiddel. Maar in hoeverre kan BIM u helpen bij het realiseren van duurzame bouwwerken? 

BIM helpt een goede samenwerking te bevorderen bij een ontwerpproject. Die samenwerking kan gelden voor uiteenlopende partijen, van initiatief tot gebruik en sloop. Dus niet alleen voor architect en constructeur, maar ook voor de aannemer, de productleverancier, de toekomstige beheerder van het gebouw, en ga zo maar verder. En laten we de opdrachtgever vooral niet vergeten!

Een heldere uitvraag met een goede toelichting op de ambities: dat is het fundament van iedere ontwerpopgave! Zonder een solide basis wordt het een lastige operatie. Kennisintegratie speelt al direct vanaf de start een belangrijke rol. Opdrachtgever en architect moeten samen met de verschillende adviseurs het volledige ontwerpproces door willen lopen. En de adviseurs op hun beurt, moeten over het totaalconcept kunnen nadenken. Door het integrale ontwerpproces te stimuleren, stijgen uw kansen om duurzame ambities nog verder te laten groeien.

Conceptkeuze bepalend
In de ontwerpfase worden de projectdoelen concreet gemaakt in termen van vorm, ruimte, materiaal en techniek. Het ontwerpproces is een ingewikkeld proces, omdat dé beste oplossing simpelweg niet bestaat. Uiteenlopende oplossingsrichtingen zijn denkbaar. Daarom moet het ontwerpteam verschillende routes met verschillende mogelijkheden onderzoeken.

Maar het is onmogelijk om een groot aantal alternatieven tot in detail uit te werken en met elkaar te vergelijken. Al vrij snel zult u een van de concepten moeten kiezen. Dan is het goed om te beseffen dat het gekozen concept vanaf dan bepalend is voor álle volgende keuzemomenten!

Ontwerpproces
Het ontwerpproces wordt naarmate het proces vordert steeds complexer. Door de hoeveelheid informatie en gedetailleerdheid van het ontwerp is behoefte aan geavanceerde technieken. Systemen die een probleemloze informatie-uitwisseling mogelijk maken. BIM is een belangrijk hulpmiddel geworden om deze informatiestromen goed te structureren.

De ingewikkelde duurzaamheidsopgave én het gebruik van BIM verlangen van het ‘bouwteam’ dat zij op andere manier met elkaar gaan samenwerken. Een Bouw Informatie Model kunt u bovendien inzetten om het virtuele gebouw op diverse aspecten alvast door te rekenen. De technische mogelijkheden hiervoor zijn ongekend! 

Doordat u speciale rekenprogramma’s aan het intelligente model van het gebouw koppelt, wordt het relatief eenvoudig om verscheidene simulaties uit te voeren. Zo maakt u al tijdens het ontwerpproces de consequenties zichtbaar van elke wijziging die wordt doorgevoerd. 

Mensenwerk
Maar vergeet niet: de conceptfase van het proces is richtinggevend. En hier speelt BIM nog nauwelijks een rol. Een Bouw Informatie Model vraagt om veel (gedetailleerde) input, terwijl het bij een conceptontwerp slechts om een schetsmatige uitwerking gaat. De beleving en de functionaliteit van het gebouw staan hier centraal, niet de oplossingen waarmee dit wordt gerealiseerd. Ouderwetse werksessies waarbij alle partijen samen aan tafel zitten, werken in dit geval echt het best. 

Daarbij is het belangrijk elkaar scherp te houden en uit te dagen. Durf vragen te stellen en sta open voor ideeën van de ander. Bekijk alle aspecten vanuit verschillende invalshoeken, en in hun onderlinge samenhang. Het denkproces dat daarmee gepaard gaat kan een digitaal Bouw Informatie Model niet van ons overnemen. 

BIM als logische vervolgstap
Zijn de belangrijkste keuzes inmiddels gemaakt? Dan is BIM inderdaad een logische vervolgstap. Het biedt veel extra mogelijkheden. Zeker bij de verdere uitwerking, de uitvoering en het beheer van het gebouw. Het is een handige tool die tot interessante nieuwe inzichten kan leiden. Ik zie heel veel mogelijkheden waaraan BIM een bijdrage kan leveren. In de Kennispaper die u hier gratis kunt downloaden is mijn korte inventariserend onderzoek beschreven, en treft u een aantal van deze veelbelovende mogelijkheden aan.

Maar om BIM aan te merken als essentiële voorwaarde bij de verduurzaming in de bouw? Dat gaat een stap te ver. Ontwerpen is echt mensenwerk. Het vraagt om creativiteit en inventiviteit. Het leggen van nieuwe verbindingen en doorbreken van bestaande patronen. Nieuwe kansen zien. Daar gaat het uiteindelijk om.

Door Natalie Prinsen, projectmanager SBRCURnet

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c138 c225 c246 c261
Het belang van soft skills bij digitalisatie en BIM

Het belang van soft skills bij digitalisatie ...

25-08-2020 om 13:00 uur
timer 4 min

Innovatie is nog nooit zo belangrijk geweest in de bouw- en vastgoedsector, want we staan voor enorme veranderingen. ...

Lees verder »

c21 c138 c185 c190 c225 c244
BPD geeft circulariteit en Madaster een forse impuls

BPD geeft circulariteit en Madaster een forse ...

31-03-2020 om 10:00 uur
timer 7 min

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) geeft het circulair bouwen een enorme impuls door in ...

Lees verder »

c138 c185 c257
Ebook Circulair bouwen met BIM

Ebook Circulair bouwen met BIM

In de gratis Ebook 'Circulair bouwen met BIM' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de stand van zaken in ...
c21 c138 c225
De winnende pitch van UBA Bouw: BIM inpassen in bedrijfscultuur

De winnende pitch van UBA Bouw: BIM inpassen ...

27-03-2020 om 09:00 uur
timer 6 min

Met een mooi filmpje en een inspirerende presentatie won UBA eind vorig jaar de DigiDare Award. Wouter Ackermans ...

Lees verder »

c21 c136 c138 c225
Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

Virtueel bouwen brengt mensen bij elkaar

20-02-2020 om 09:01 uur
timer 1 min

"Voor Heembouw brengt virtueel bouwen niet alleen informatie samen. Het is een werkwijze die mensen bij elkaar ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246
“Duurzaam bouwen kan niet zonder digitalisering”

“Duurzaam bouwen kan niet zonder digitalisering”

09-10-2019 om 11:00 uur
timer 1 min

Met liefst achttien inzendingen werd de eerste DigiDare Award tijdens de BIM Loket D-day een groot succes, met ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246
Digitalisering in klare taal voor de bestuurstafel

Digitalisering in klare taal voor de bestuurstafel

01-10-2019 om 13:00 uur
timer 7 min

Hoe kun je een werkwijze als BIM zo goed uitleggen dat het ook op bestuurstafels een hapklare brok wordt? Experts ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246 c251
‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience Center

‘Samen bouwen’ aan het AFAS Experience ...

05-08-2019 om 07:00 uur
timer 3 min

Bij de bouw van het AFAS Experience Center in Leusden is de risicobeheersing onder meer gevonden in het ‘samen ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c246
Wie wacht met bimmen, gaat de nadelen ervaren

Wie wacht met bimmen, gaat de nadelen ervaren

06-06-2019 om 22:22 uur
timer 6 min

De bezoekers van het BIM Seminar kregen naast positieve businesscases ook een primeur voorgeschoteld: de lancering ...

Lees verder »

c21 c138 c225 c244
E-book: Circulair bouwen met BIM

E-book: Circulair bouwen met BIM

15-05-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig ...

Lees verder »

c21 c138 c225
BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

BIM als businesscase, voor iedere bouwfase

13-05-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Op 6 juni 2019 is het zover. Die dag kom je alles te weten over hoe je BIM gebruikt voor een succesvolle businesscase ...

Lees verder »

c21 c122 c138 c225 c246
BIM-data verplaatsen van ene naar andere model kan nu met deze truc

BIM-data verplaatsen van ene naar andere model ...

02-05-2019 om 15:30 uur
timer 2 min

In een BIM-model kun je een berg aan data opslaan, maar hoe pas je die toe in een ander BIM-model? Nieman en ERA ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up