Pleidooi voor afgestemd beleid voor industrie en energie

Pleidooi voor afgestemd beleid voor industrie en energie

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) heeft in brieven aan staatssecretaris Mansveld en minister Kamp zorgen geuit over het effect van het Europese Groenboek ‘Klimaat- en energiebeleid tot 2030’ op de groeikansen van energieintensieve sectoren in Europa en de productiemogelijkheden daarvoor.

In het Groenboek is te lezen dat de uitstoot van kooldioxide in 2030 met 40 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, met diverse maatregelen die daaraan dienstbaar zijn.

Het Europese Groenboek nodigde KNB uit om aandacht te vragen voor de positie van de bouwkeramische industrie in relatie tot de voorgestelde 2030-klimaatdoelen (-40% uitstoot), wijzigingen in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS), aanpassing van het mechanisme van 'carbon leakage' en het (nieuwe) beperktere staatssteunkader voor milieu en energie. Op dit moment hebben veel mineralogische sectoren met al deze instrumenten te maken.

Aandacht voor behoud concurrentievermogen
KNB schrijft in haar brieven dat bij het toekomstig Europees klimaat- en energiebeleid beter rekening moet worden gehouden met al bestaande Europese en mondiale afspraken, maar zeer zeker ook aandacht moet worden besteed aan het behoud van het internationale concurrentievermogen zoals de van de in Europa gevestigde bouwkeramische industrie. Dit des te meer nu deze industrie sinds 2008 flink is geraakt door de crisis; productie, productiewaarde en werkgelegenheid daalden terwijl energiekosten juist sterk stegen. 

KNB heeft de bewindspersonen opgeroepen om in een Nederlandse reactie op het Europese Groenboek politieke signalen af te geven dat (1) binnen de EU gewerkt moet worden aan een onderling afgestemd en geïntegreerd industrie-, klimaat- en energiebeleid, (2) Europese en nationale regelgeving de internationale concurrentiekracht van de industrie moet versterken in plaats van belemmeren, (3) het carbon leakage mechanisme moet worden gehandhaafd zo lang er geen vervangend mondiaal akkoord is en (4) de verdergaande herziening van de richtlijnen voor staatssteun op milieu- en energiegebied moet worden geplaatst in het licht van het behoud van een eerlijke concurrentiepositie binnen de gehele Europese Unie.

Ook eerder stelde KNB zich al nationaal en Europees constructief op in het klimaatdebat. Begin 2013 presenteerde het een 'Ceramic Roadmap 2050' als bijdrage aan het Europese debat over een slimme, duurzame en concurrerende toekomst voor Europa. Inzichtelijk is gemaakt wat de Europese keramische industrie in 2050 maximaal aan emissiereductie kan bieden. Verder maakt het duidelijk welke (beleids-)maatregelen en doorbraaktechnologieën dit vereist. Daarbij dient ook goed rekening te worden gehouden met de onmisbare rol van keramische producten bij het efficiënter maken van energie- en grondstoffengebruik door andere sectoren. Nationaal verzorgde KNB al eerder een Roadmap 2030.

De vereniging deed de oproep in nauwe afstemming met Cerame-Unie, dat op Europees niveau de belangen van de Europese keramische industrie behartigt.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

Lees het Duurzaam Gebouwd Magazine ook digitaal

17 apr om 11:30 uur

Het Duurzaam Gebouwd Magazine valt tegenwoordig niet alleen in papieren vorm op je mat. Je leest het nu ook digitaal, ...

Lees verder »

Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een hogere opbrengst

Silverpoint zonnepanelen: zonder busbars een ...

2 apr om 15:30 uur
timer 1 min

De Nederlandse PV fabrikant Autarco heeft een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de efficiëntie van zonnepanelen. ...

Lees verder »

Grootschalige energieopslag: de noodzaak en de kansen

Grootschalige energieopslag: de noodzaak en ...

29 mrt om 13:00 uur
timer 4 min

De Conferentie Energieopslag van Eaton in de Johan Cruijff ArenA toonde aan een breed publiek kansrijke en onmisbare ...

Lees verder »

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

Whitepaper Energieopslag en Duurzame Energie

In de gratis whitepaper 'Duurzame Energie: op naar de transitie!' brengen we je opnieuw op de hoogte omtrent de ...
Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije realisaties

Overheid zoekt innovators voor aardgasvrije ...

7 mrt om 13:00 uur
timer 2 min

Het is tijd voor verandering. Nederland wil niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en zet daarom ...

Lees verder »

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk vastgoed

De uitdagingen van zonne-energie op zakelijk ...

26 feb om 10:30 uur
timer 1 min

Vastgoed verduurzamen aan de hand van praktijkcases. Dit onderwerp staat op het programma tijdens het seminar zonne-energie ...

Lees verder »

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Save the date: DEI+ themabijeenkomsten Innovaties ...

25 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Ben jij een ondernemer en/of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, ...

Lees verder »

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban Energy

Informatie-bijeenkomst subsidieregeling Urban ...

22 feb om 15:30 uur
timer 1 min

Onderzoek of ontwikkel jij producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en/of een flexibele ...

Lees verder »

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

Dashboard voor duurzame stedelijke regio's

22 feb om 08:00 uur
timer 3 min

Bestuurders van gemeenten staan voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen. De energietransitie, ontwikkeling naar ...

Lees verder »

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20 feb om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden

Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije ...

18 feb om 16:00 uur
timer 1 min

Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up