Pleidooi voor afgestemd beleid voor industrie en energie

Pleidooi voor afgestemd beleid voor industrie en energie

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) heeft in brieven aan staatssecretaris Mansveld en minister Kamp zorgen geuit over het effect van het Europese Groenboek ‘Klimaat- en energiebeleid tot 2030’ op de groeikansen van energieintensieve sectoren in Europa en de productiemogelijkheden daarvoor.

In het Groenboek is te lezen dat de uitstoot van kooldioxide in 2030 met 40 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, met diverse maatregelen die daaraan dienstbaar zijn.

Het Europese Groenboek nodigde KNB uit om aandacht te vragen voor de positie van de bouwkeramische industrie in relatie tot de voorgestelde 2030-klimaatdoelen (-40% uitstoot), wijzigingen in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS), aanpassing van het mechanisme van 'carbon leakage' en het (nieuwe) beperktere staatssteunkader voor milieu en energie. Op dit moment hebben veel mineralogische sectoren met al deze instrumenten te maken.

Aandacht voor behoud concurrentievermogen
KNB schrijft in haar brieven dat bij het toekomstig Europees klimaat- en energiebeleid beter rekening moet worden gehouden met al bestaande Europese en mondiale afspraken, maar zeer zeker ook aandacht moet worden besteed aan het behoud van het internationale concurrentievermogen zoals de van de in Europa gevestigde bouwkeramische industrie. Dit des te meer nu deze industrie sinds 2008 flink is geraakt door de crisis; productie, productiewaarde en werkgelegenheid daalden terwijl energiekosten juist sterk stegen. 

KNB heeft de bewindspersonen opgeroepen om in een Nederlandse reactie op het Europese Groenboek politieke signalen af te geven dat (1) binnen de EU gewerkt moet worden aan een onderling afgestemd en geïntegreerd industrie-, klimaat- en energiebeleid, (2) Europese en nationale regelgeving de internationale concurrentiekracht van de industrie moet versterken in plaats van belemmeren, (3) het carbon leakage mechanisme moet worden gehandhaafd zo lang er geen vervangend mondiaal akkoord is en (4) de verdergaande herziening van de richtlijnen voor staatssteun op milieu- en energiegebied moet worden geplaatst in het licht van het behoud van een eerlijke concurrentiepositie binnen de gehele Europese Unie.

Ook eerder stelde KNB zich al nationaal en Europees constructief op in het klimaatdebat. Begin 2013 presenteerde het een 'Ceramic Roadmap 2050' als bijdrage aan het Europese debat over een slimme, duurzame en concurrerende toekomst voor Europa. Inzichtelijk is gemaakt wat de Europese keramische industrie in 2050 maximaal aan emissiereductie kan bieden. Verder maakt het duidelijk welke (beleids-)maatregelen en doorbraaktechnologieën dit vereist. Daarbij dient ook goed rekening te worden gehouden met de onmisbare rol van keramische producten bij het efficiënter maken van energie- en grondstoffengebruik door andere sectoren. Nationaal verzorgde KNB al eerder een Roadmap 2030.

De vereniging deed de oproep in nauwe afstemming met Cerame-Unie, dat op Europees niveau de belangen van de Europese keramische industrie behartigt.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243 c278
Transities op gang brengen met The Butterfly Effect

Transities op gang brengen met The Butterfly ...

15 sep om 08:00 uur
timer 6 min

Voor de Design Challenge ‘Onze Energie Ons Landschap’ maakte het team van Duurzaam Gebouwd-partner ...

Lees verder »

c21 c122 c125 c225 c243
Verduurzaming bedrijventerrein: nu opschalen!

Verduurzaming bedrijventerrein: nu opschalen!

2 sep om 10:01 uur
timer 4 min

Er zijn al veel oplossingen beschikbaar voor het verduurzamen van een bedrijventerrein, toch gebeurt er nog veel ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Energiegemeenschappen vergroten gezamenlijk rendement

Energiegemeenschappen vergroten gezamenlijk ...

17 aug om 10:01 uur
timer 4 min

Bij nieuwbouw en renovatie kun je verder kijken dan de materialen en installaties. Het consortium TROEF breekt ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in Friesland

2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in ...

19 jul om 13:01 uur
timer 2 min

Op zoek naar aardwarmte waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd, bouwt Bouwgroep ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Op bedrijventerreinen nog volop kansen voor ‘zon op dak’

Op bedrijventerreinen nog volop kansen voor ...

10 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Op bedrijventerreinen zijn nog legio mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. In een reeks webinars laat ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Technische aanpassingen voor waterstof blijven beperkt

Technische aanpassingen voor waterstof blijven ...

17 mei om 16:40 uur
timer 2 min

Het leidingennetwerk in Nederland is bij uitstek geschikt om ook waterstof door te loodsen. Waterstof vormt bovendien ...

Lees verder »

c21 c125 c160 c225
Inzichten in verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen

Inzichten in verduurzaming en renovatie van ...

30 apr om 15:01 uur
timer 1 min

TKI Urban Energy organiseert dit jaar een webinarreeks over de manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c261
“In de toekomst gaat het om energie en niet om geld”

“In de toekomst gaat het om energie en ...

15 apr om 10:01 uur
timer 5 min

Met verbluffende details en heldere conclusies werpt Arash Aazami in zijn inspirerende keynote op de Datadag ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Buildings as a Grid binnen de energietransitie

Buildings as a Grid binnen de energietransitie

6 apr om 13:01 uur
timer 4 min

Door het energiesysteem van een gebouw als een eigen energienet te beheren, kunnen gebouweigenaren hun faciliteiten ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c244 c280
Buurblok: wonen als dienst

Buurblok: wonen als dienst

9 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Buurblok is een vernieuwend concept voor woningcorporaties, waarbij zaken als wonen, energie, vervoer en onderhoud ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Innovatief systeem voor opwekking en opslag in sociale huurwoningen

Innovatief systeem voor opwekking en opslag ...

8 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Sociale huurwoningen worden in de toekomst misschien uitgerust met een geïntegreerd systeem voor PV-thermische ...

Lees verder »

c21 c125 c160 c225 c243
Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

26 jan om 15:01 uur
timer 5 min

Solarus Smart Energy Solutions ontwikkelde een innovatief zonne-energiesysteem voor het produceren van duurzame ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up