Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Het consortium TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, in relatie met Total Costs of Ownership (TCO). Deze methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Dit consortium bestaat uit onderzoekpartners, bouwproductenindustrie, brancheorganisaties en corporaties, die vrijwel alle delen van de bouwketen vertegenwoordigen en daarmee een breed draagvlak voor het project vormen. W/E Adviseurs is penvoerder en coördinator van dit project. Een klankbordgroep, bestaande uit onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bouwend Nederland, RVO en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, helpt het draagvlak te borgen.

Energiebesparing

Het belangrijke aandeel dat de bouw, toeleverende industrie, transportsector en afvalverwerkende industrie bijdraagt aan de jaarlijkse nationale milieubelasting, laat duidelijk het grote potentieel voor vermindering van de milieubelasting door bouwactiviteiten zien. Energiebesparing en productinnovatie kunnen dit potentieel ontsluiten.

Door het aspect ‘duurzaamheid’ integraal mee te nemen in het beslissingsproces bij nieuwbouw en bij renovatie en onderhoud van gebouwen, kan dit potentieel worden benut. Hiervoor is een goed onderbouwd, breed gedragen afwegingskader nodig dat recht doet aan energie- en materiaalaspecten. TKI-KIEM wil dit kader scheppen door bestaande methoden en middelen te integreren, aan te scherpen, een brede afwegingsmethode formuleren en in de praktijk toetsen.

Doelstellingen TKI-KIEM

TKI-KIEM heeft de volgende doelstellingen:

  • Een integraal afwegingskader voor duurzaamheid van bouw, renovatie en onderhoud door onder meer een methodiek ter beoordeling van milieubelastingen van de gebouwlevenscyclus, door de bepalingsmethodes voor Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) en Energieprestatie van Gebouwen (EPG) onder één noemer te brengen.
  • De methodiek implementeren in bestaande instrumenten.
  • Ervaring opdoen met de methode en instrumenten bij het ontwerpen, renoveren en onderhouden van gebouwen voor het vastleggen van richtlijnen en praktijkvoorbeelden.
  • Duurzame productontwikkeling stimuleren door de communicatie tussen vraag en aanbod te faciliteren en zo de bestaande nationale milieudatabase te verbeteren.

De eerste resultaten zijn voor de zomer beschikbaar.

Foto: Tijdens de kickoff-bijeenkomst van TKI-KIEM waren 50 deelnemers aanwezig.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Wat is een retentiedak en welke systemen zijn er? 

Wat is een retentiedak en welke systemen zijn ...

11-12-2018 om 08:00 uur

Een retentiedak heeft als functie het tijdelijk opslaan van regenwater en/of het vertraagd afvoeren hiervan. De ...

Lees verder »

Daktegeltax

Daktegeltax

06-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Erik Steegman: Het is alweer een tijd geleden dat het woord tuintegeltax hardop is uitgesproken. Dat komt mede door de reuring ...

Lees verder »

Gevels, daken en straten als bron van energie

Gevels, daken en straten als bron van energie

16-11-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

TNO organiseerde een minisymposium over gevels, daken en straten als energiebron. Design gaat soms ten koste van ...

Lees verder »

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch naar de circulaire economie’

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch ...

01-11-2018 om 16:00 uur
timer 3 min

De kanteling richting een economie zonder afval is in volle gang. Overal in Nederland zien we initiatieven ontpoppen, ...

Lees verder »

Webinar belicht do’s en don’ts voor duurzame renovatie

Webinar belicht do’s en don’ts voor ...

04-10-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Het webinar ‘Handvatten voor duurzame woningrenovatie’ vindt plaats op 9 oktober van 12.30 tot 13.30 ...

Lees verder »

Winst van groene daken onder de loep

Winst van groene daken onder de loep

27-09-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Green Deal Groene Daken bracht in kaart wat de winst van groene daken is. Op basis van 30 wetenschappelijke bronnen ...

Lees verder »

De fundamenten voor een goede thermische isolatie

De fundamenten voor een goede thermische isolatie

26-09-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Hogere eisen aan thermische isolatie, luchtdichtheid, geluidisolatie en brandwerendheid vragen om meer ...

Lees verder »

Seminar neemt brandveiligheid van gevels onder de loep

Seminar neemt brandveiligheid van gevels onder ...

19-09-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

De brandveiligheid van gevels komt onder de aandacht tijdens het Fire Seminar op 20 september 2018. Inschrijven ...

Lees verder »

Monumentaal pand De Tinfabriek krijgt refresh

Monumentaal pand De Tinfabriek krijgt refresh

04-09-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Een duurzame en inspirerende omgeving, dat is wat De Tinfabriek uit Naarden beoogt. Het industriële en monumentale ...

Lees verder »

‘4 manieren om belangen van bewoners mee te nemen’

‘4 manieren om belangen van bewoners mee ...

30-08-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

De verduurzaming van vastgoed is een belangrijke driver voor veel partijen in de bouw- en vastgoedsector. Toch ...

Lees verder »

7 aandachtspunten voor de spouwmuur in whitepaper

7 aandachtspunten voor de spouwmuur in whitepaper

29-08-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Het belang van een goede thermische schil om energiezuinig te bouwen komt onder de aandacht in de whitepaper ‘Optimalisering ...

Lees verder »

Nieuwe hoofdkantoor Europees Octrooibureau is lang, slank én duurzaam

Nieuwe hoofdkantoor Europees Octrooibureau is ...

27-08-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

Het nieuwe, duurzame kantoor van het Europees Octrooibureau in Rijswijk is eerder deze zomer officieel geopend ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up