Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Het consortium TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, in relatie met Total Costs of Ownership (TCO). Deze methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Dit consortium bestaat uit onderzoekpartners, bouwproductenindustrie, brancheorganisaties en corporaties, die vrijwel alle delen van de bouwketen vertegenwoordigen en daarmee een breed draagvlak voor het project vormen. W/E Adviseurs is penvoerder en coördinator van dit project. Een klankbordgroep, bestaande uit onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bouwend Nederland, RVO en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, helpt het draagvlak te borgen.

Energiebesparing

Het belangrijke aandeel dat de bouw, toeleverende industrie, transportsector en afvalverwerkende industrie bijdraagt aan de jaarlijkse nationale milieubelasting, laat duidelijk het grote potentieel voor vermindering van de milieubelasting door bouwactiviteiten zien. Energiebesparing en productinnovatie kunnen dit potentieel ontsluiten.

Door het aspect ‘duurzaamheid’ integraal mee te nemen in het beslissingsproces bij nieuwbouw en bij renovatie en onderhoud van gebouwen, kan dit potentieel worden benut. Hiervoor is een goed onderbouwd, breed gedragen afwegingskader nodig dat recht doet aan energie- en materiaalaspecten. TKI-KIEM wil dit kader scheppen door bestaande methoden en middelen te integreren, aan te scherpen, een brede afwegingsmethode formuleren en in de praktijk toetsen.

Doelstellingen TKI-KIEM

TKI-KIEM heeft de volgende doelstellingen:

  • Een integraal afwegingskader voor duurzaamheid van bouw, renovatie en onderhoud door onder meer een methodiek ter beoordeling van milieubelastingen van de gebouwlevenscyclus, door de bepalingsmethodes voor Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) en Energieprestatie van Gebouwen (EPG) onder één noemer te brengen.
  • De methodiek implementeren in bestaande instrumenten.
  • Ervaring opdoen met de methode en instrumenten bij het ontwerpen, renoveren en onderhouden van gebouwen voor het vastleggen van richtlijnen en praktijkvoorbeelden.
  • Duurzame productontwikkeling stimuleren door de communicatie tussen vraag en aanbod te faciliteren en zo de bestaande nationale milieudatabase te verbeteren.

De eerste resultaten zijn voor de zomer beschikbaar.

Foto: Tijdens de kickoff-bijeenkomst van TKI-KIEM waren 50 deelnemers aanwezig.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis vanaf 2 september

Subsidieaanvraag Energiebesparing Eigen Huis ...

15 aug om 08:45 uur
timer 1 min

Vanaf 2 september wordt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Met de subsidie is het ...

Lees verder »

Waterval van energie in Amsterdams hotel

Waterval van energie in Amsterdams hotel

2 aug om 11:30 uur
timer 6 min

Diverse nieuwe concepten en benamingen strijden om voorrang in een innovatief, energieneutraal Amsterdams hotel.

Lees verder »

Prefab essentieel voor iconisch nieuwbouwproject in Arnhem

Prefab essentieel voor iconisch nieuwbouwproject ...

19 jul om 15:30 uur
timer 3 min

In het hart van Arnhem verrijst De Martinus, dat straks de historische binnenstad en de Rijn met elkaar verbindt. ...

Lees verder »

Circulaire dakrenovatie dankzij hergebruik steenwol

Circulaire dakrenovatie dankzij hergebruik steenwol

18 jul om 10:00 uur
timer 4 min

Isoleren met steenwol is duurzaam en circulair dankzij de onuitputtelijke grondstof waarvan het materiaal wordt ...

Lees verder »

Patent voor prefab gevelsysteem zonder thermische bruggen

Patent voor prefab gevelsysteem zonder thermische ...

18 jun om 15:30 uur
timer 2 min

De ontwikkeling van een glasvezelcomposiet koppelanker levert gevelsluitende en koudebrugvrije prefab wandelementen ...

Lees verder »

Eerste BRL 1317 certificering is een feit

Eerste BRL 1317 certificering is een feit

11 jun om 15:30 uur
timer 1 min

Het allereerste SKG-IKOB procescertificaat voor de BRL 1317 [thermisch (na-)isoleren van elementen voor in- en ...

Lees verder »

BIM-data verplaatsen van ene naar andere model kan nu met deze truc

BIM-data verplaatsen van ene naar andere model ...

2 mei om 15:30 uur
timer 2 min

In een BIM-model kun je een berg aan data opslaan, maar hoe pas je die toe in een ander BIM-model? Nieman en ERA ...

Lees verder »

Standaard oplossing voor solide overstek bij renovaties

Standaard oplossing voor solide overstek bij ...

30 apr om 08:00 uur
timer 1 min

Het maken van een overstek bij een te renoveren woning is niet altijd even eenvoudig. Een speciale constructie ...

Lees verder »

Nieuwbouwconcept voor kant en klare gezonde en energiezuinige woning

Nieuwbouwconcept voor kant en klare gezonde ...

15 apr om 14:00 uur
timer 5 min

Een kersvers concept van zes gevestigde partijen vult opgaves in rondom energie, gezondheid en comfort. House Energy ...

Lees verder »

Update: verse side events op Building Holland 2019

Update: verse side events op Building Holland ...

5 apr om 11:00 uur
timer 1 min

In dit artikel geven we je een update van de side events waaraan je kunt deelnemen op Building Holland 2019. Eerder ...

Lees verder »

Energieleverende gevels onder de loep bij Open Source-bijeenkomsten

Energieleverende gevels onder de loep bij Open ...

27 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Merosch komt met twee Open Source-bijeenkomsten. Tijdens de events staan onder andere ...

Lees verder »

Duurzaam dakelement gooit hoge ogen

Duurzaam dakelement gooit hoge ogen

26 mrt om 08:00 uur

Het Unidek Aero-dakelement met een Rc-waarde van 6,0 is het meest verkochte dakelement van Nederland. Dat blijkt ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up