Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Integrale weging energie- en milieuprestatie gebouwen

Het consortium TKI-KIEM ontwikkelt een methode om energie- en milieuprestaties van gebouwen integraal te evalueren, in relatie met Total Costs of Ownership (TCO). Deze methode wordt getoetst en toegepast in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Dit consortium bestaat uit onderzoekpartners, bouwproductenindustrie, brancheorganisaties en corporaties, die vrijwel alle delen van de bouwketen vertegenwoordigen en daarmee een breed draagvlak voor het project vormen. W/E Adviseurs is penvoerder en coördinator van dit project. Een klankbordgroep, bestaande uit onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bouwend Nederland, RVO en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht, helpt het draagvlak te borgen.

Energiebesparing

Het belangrijke aandeel dat de bouw, toeleverende industrie, transportsector en afvalverwerkende industrie bijdraagt aan de jaarlijkse nationale milieubelasting, laat duidelijk het grote potentieel voor vermindering van de milieubelasting door bouwactiviteiten zien. Energiebesparing en productinnovatie kunnen dit potentieel ontsluiten.

Door het aspect ‘duurzaamheid’ integraal mee te nemen in het beslissingsproces bij nieuwbouw en bij renovatie en onderhoud van gebouwen, kan dit potentieel worden benut. Hiervoor is een goed onderbouwd, breed gedragen afwegingskader nodig dat recht doet aan energie- en materiaalaspecten. TKI-KIEM wil dit kader scheppen door bestaande methoden en middelen te integreren, aan te scherpen, een brede afwegingsmethode formuleren en in de praktijk toetsen.

Doelstellingen TKI-KIEM

TKI-KIEM heeft de volgende doelstellingen:

  • Een integraal afwegingskader voor duurzaamheid van bouw, renovatie en onderhoud door onder meer een methodiek ter beoordeling van milieubelastingen van de gebouwlevenscyclus, door de bepalingsmethodes voor Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) en Energieprestatie van Gebouwen (EPG) onder één noemer te brengen.
  • De methodiek implementeren in bestaande instrumenten.
  • Ervaring opdoen met de methode en instrumenten bij het ontwerpen, renoveren en onderhouden van gebouwen voor het vastleggen van richtlijnen en praktijkvoorbeelden.
  • Duurzame productontwikkeling stimuleren door de communicatie tussen vraag en aanbod te faciliteren en zo de bestaande nationale milieudatabase te verbeteren.

De eerste resultaten zijn voor de zomer beschikbaar.

Foto: Tijdens de kickoff-bijeenkomst van TKI-KIEM waren 50 deelnemers aanwezig.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Nieuwbouwconcept voor kant en klare gezonde en energiezuinige woning

Nieuwbouwconcept voor kant en klare gezonde ...

15 apr om 14:00 uur
timer 5 min

Een kersvers concept van zes gevestigde partijen vult opgaves in rondom energie, gezondheid en comfort. House Energy ...

Lees verder »

Update: verse side events op Building Holland 2019

Update: verse side events op Building Holland ...

5 apr om 11:00 uur
timer 1 min

In dit artikel geven we je een update van de side events waaraan je kunt deelnemen op Building Holland 2019. Eerder ...

Lees verder »

Energieleverende gevels onder de loep bij Open Source-bijeenkomsten

Energieleverende gevels onder de loep bij Open ...

27 mrt om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-partner Merosch komt met twee Open Source-bijeenkomsten. Tijdens de events staan onder andere ...

Lees verder »

Duurzaam dakelement gooit hoge ogen

Duurzaam dakelement gooit hoge ogen

26 mrt om 08:00 uur

Het Unidek Aero-dakelement met een Rc-waarde van 6,0 is het meest verkochte dakelement van Nederland. Dat blijkt ...

Lees verder »

‘Beoordeling circulariteit moet van emotie naar ratio’

‘Beoordeling circulariteit moet van emotie ...

25 mrt om 08:00 uur
timer 4 min

Strengere eisen voor de MPG en een verplichting voor een materialenpaspoort in 2020 doen de aandacht voor circulariteit ...

Lees verder »

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

Is levensduur een belemmerende factor bij circulariteit?

13 mrt om 15:30 uur
timer 3 min

Hans ter Horst: Zou de Van Dale er iets mee doen? Het woord ‘Circulair’. Het is voor mij nu al het woord van 2019. ...

Lees verder »

Wat is een retentiedak en welke systemen zijn er? 

Wat is een retentiedak en welke systemen zijn ...

11-12-2018 om 08:00 uur

Een retentiedak heeft als functie het tijdelijk opslaan van regenwater en/of het vertraagd afvoeren hiervan. De ...

Lees verder »

Daktegeltax

Daktegeltax

06-12-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Erik Steegman: Het is alweer een tijd geleden dat het woord tuintegeltax hardop is uitgesproken. Dat komt mede door de reuring ...

Lees verder »

Gevels, daken en straten als bron van energie

Gevels, daken en straten als bron van energie

16-11-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

TNO organiseerde een minisymposium over gevels, daken en straten als energiebron. Design gaat soms ten koste van ...

Lees verder »

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch naar de circulaire economie’

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch ...

01-11-2018 om 16:00 uur
timer 3 min

De kanteling richting een economie zonder afval is in volle gang. Overal in Nederland zien we initiatieven ontpoppen, ...

Lees verder »

Webinar belicht do’s en don’ts voor duurzame renovatie

Webinar belicht do’s en don’ts voor ...

04-10-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Het webinar ‘Handvatten voor duurzame woningrenovatie’ vindt plaats op 9 oktober van 12.30 tot 13.30 ...

Lees verder »

Winst van groene daken onder de loep

Winst van groene daken onder de loep

27-09-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Green Deal Groene Daken bracht in kaart wat de winst van groene daken is. Op basis van 30 wetenschappelijke bronnen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up