Gemeente Amersfoort wint Gouden Kikker Award 2014

Gemeente Amersfoort wint Gouden Kikker Award 2014

Gemeente Amersfoort heeft vandaag De Gouden Kikker Award 2014 van ABC Nova gewonnen met het project ‘ABC – Cluster Liendert’. De gemeente ontving de Award uit handen van architect Thomas Rau tijdens het met circa 800 man bezochte Duurzaam Gebouwd Congres in Maastricht op 13 november. De andere genomineerden waren Built4U en a.s.r./Team V Architectuur.

Dit jaar waren er maar liefst 32 inzendingen. De jury was onder de indruk van de kwalitatief goede inzendingen. “Het was ontzettend leuk en inspirerend om alle inzendingen door te nemen. Het zijn 32 prachtige illustraties van mooie en duurzame (bouw)projecten in Nederland”, aldus de jury. Er ontstonden goede discussies, waardoor het niet eenvoudig was om tot een unanieme winnaar te komen.

Jury

De jury bestaat uit de onderstaande ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van duurzaamheid en selecteerde een winnaar uit de genomineerden:

 • Thomas Rau (juryvoorzitter), architect
 • Cees van Bemmel – directievoorzitter Van Wijnen Groep
 • Coert Zachariasse – CEO Delta Projectontwikkeling,
  winnaar Duurzaam 50 Vastgoed NL 2013
 • Ivo Opstelten – Programmaregisseur Platform 31
 • Diane de Kruijf – Corporate Real Estate manager Hogeschool Utrecht
 • Meindert Smallenbroek – directeur Woningbouw Ministerie van
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
 • Bert Melles – directeur ABC Nova

Winnend project

Bij het winnende project ‘ABC – Cluster Liendert’ stonden het gebruik en de gebruikers centraal. In nauwe samenwerking met de gebruikers en de buurt is het gebouw ontworpen als een ontmoetingsplaats voor de wijk. Een plek waar kinderen kunnen worden opgevangen, kennis kan worden gedeeld, waar een moderne en natuurlijke speelplek voor de scholen en de wijk verrijst en vooral ook ruimte is voor informele ontmoetingen (buurtcafé) en andere activiteiten. Het project is momenteel nog in de technische ontwerpfase.

Duurzaamheid

Vanuit de duurzaamheidsgedachte heeft de gemeente hoge eisen gesteld aan het klimaat en de duurzaamheid van het gebouw. Dit resulteerde in een school conform Frisse Scholen Klasse B en een GPR-score van gemiddeld 9 op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Hierbij wordt zelfs een score van 10 op het thema energie behaald. Kortom een gebouw dat straks helemaal energieneutraal is. Dit wordt mede gerealiseerd doordat al in de ontwerpfase gekozen is om het ABC-cluster conform het passief huis concept te bouwen. Vanuit de passief huis gedachte is de eis voor het energieverbruik voor ruimteverwarming vastgesteld op maximaal 15 kWh/m². Het energieverbruik voor het ABC-cluster zal zelfs bijna 40% lager liggen dan vanuit het passief huis concept gevraagd wordt.

De resterende energie van het ABC-cluster wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Dit resulteert erin dat de school geheel voorziet in haar eigen energieverbruik en daarmee CO2 neutraal is.

Educatieve karakter ‘kijkbeleving’

Volgens de jury is het educatieve karakter van het gebouw doorslaggevend geweest om Gemeente Amersfoort met ABC – cluster Liendert als winnaar te benoemen. De gebruiker wordt namelijk door ‘kijkbeleving’ bewust gemaakt van het energieverbruik en haar invloed daarop. Zo worden onder meer de stortbakken van de toiletten transparant uitgevoerd, zodat zichtbaar wordt hoeveel water het doorspoelen van het toilet kost. Daarnaast worden leidingdelen transparant uitgevoerd, waardoor kinderen kunnen zien hoeveel water er doorheen stroomt. Ook wordt er aan de kinderen gevraagd om mee te denken in duurzame oplossingen, waarbij het beste idee ook daadwerkelijk gaat worden uitgevoerd. “Het betrekken van de kinderen is een co-creatie pur sang en het integrale denken is mooi”, aldus de enthousiaste jury. “Het project is ook inspirerend en motiveert tot een andere manier van denken en doen. Waar kan dat nou beter starten dan bij de jongste generatie? Hoe kun je mensen beter motiveren?”

Stimulans

De Gouden Kikker Award wordt jaarlijks door ABC Nova uitgereikt aan bouwprojecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovatie. De prijs is in het leven geroepen om de ontwikkeling van duurzaam bouwen extra te stimuleren en betere toepassingen en processen te ontwikkelen voor duurzaam wonen, werken, zorg en onderwijs. De prijs werd uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Maastricht. ABC Nova is partner en hoofdsponsor hiervan.

Duurzaam Gebouwd is hét kennisplatform over duurzaam bouwen. In dat kader zijn wij een partnership met hen aangegaan.  Meer informatie vindt u op www.degoudenkikker.nl of www.duurzaamgebouwd.nl.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | Erik Ubels

Video: Building Holland 2019 Live On Stage | ...

Gisteren om 08:00 uur

Heb je Building Holland 2019 gemist of wil je het herbeleven? Wij publiceren video's van de keynotes op het Duurzaam ...

Lees verder »

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21 mei om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

Primeur nieuw model bouwteamovereenkomst

20 mei om 17:25 uur
timer 1 min

In vervolg op het seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ publiceren wij vandaag het consultatiedocument ...

Lees verder »

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private toetsing in de bouw

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private ...

16 mei om 15:03 uur
timer 3 min

Per 1 januari 2021 wordt het bouwtoezicht in Nederland geprivatiseerd. Wat gaat er allemaal veranderen?

Lees verder »

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

16 mei om 13:00 uur
timer 3 min

Na de zomer van 2018, waarin het ene warmterecord na het andere sneuvelde en airco's als warme broodjes werden ...

Lees verder »

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16 mei om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

E-book: Circulair bouwen met BIM

E-book: Circulair bouwen met BIM

15 mei om 08:00 uur
timer 1 min

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig ...

Lees verder »

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos te gaan

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos ...

14 mei om 14:30 uur

Je woning #VanGasLos maken voor minder dan € 10.000. De beweging naar een gasloze ontwikkeling wordt als ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up