Berkvens: nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Berkvens: nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd

Onlangs is Berkvens partner geworden van Duurzaam Gebouwd. In dit kennismakingsinterview vertelt directeur Piet van Loenhout over zijn bedrijf.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw bedrijf?

“Onze kernactiviteiten zijn het ontwikkelen en implementeren van totaaloplossingen voor binnentoegangen. Totaaloplossingen bestaan voor Berkvens uit deuren, kozijnen en hang- en sluitwerk inclusief montage op de bouwplaats, voor zowel utiliteits- als woningbouw. Rondom onze producten hebben we allerlei hoogwaardige ontzorgingsconcepten voor opdrachtgevers, architecten, bestekschrijvers en bouwers. In Nederland zijn we marktleider en lopen voorop in allerlei vraaggerichte ontwikkelingen.”

Op welke manier(en) zet uw organisatie in op duurzaamheid?

“Berkvens Deursystemen is een professioneel familiebedrijf met sterke waarden en normen, die zijn verankerd in onze beleidsdocumenten. Deze waarden en normen worden dagelijks actief uitgedragen naar en gedeeld met onze medewerkers. Als marktleider in onze thuismarkt Nederland streven wij in dit kader naar een voorhoedepositie op het gebied van duurzaam ondernemen, voor ons een wezenlijk onderdeel van MVO.

Op het gebied van onze producten is een van onze doelen om het aandeel FSC of PEFC of anderszins als duurzaam gelabelde producten binnen onze totale afzetportfolio stelselmatig uit te breiden. Op dit moment is dit aandeel zo’n 85%. Dit doel is een fundament onder onze ambities als productiebedrijf op het gebied van duurzaamheid. Onze klanten en leveranciers helpen ons overigens voortdurend om dit aandeel verder op te voeren. Een andere, directe eigen rol in het verbeteren van duurzaamheid ligt onder meer in productinnovaties, zoals het gepatenteerde composietmateriaal FITEC in plaats van roodhout ten behoeve van brandwerende deuren.

Onze interne procesbeheersing gericht op duurzaamheid wordt mede gedragen door ons ISO 14001 certificaat. Samen met onze partners in de bouwketen zijn we verder continu op zoek naar zinvolle uitbreiding van certificering, als basis voor ons duurzaamheidsbeleid.

Voortdurende verbetering van onze relatieve CO2 footprint is een strategische doelstelling die we actief monitoren. Audits ondersteunen onze verbeteringsprocessen. We gebruiken 100% groene stroom.

Berkvens onderschrijft het ENCORD Sustainable Development Charter, dat een aantal toonaangevende Europese partijen in de bouw(toelevering) medio 2011 hebben gesloten.

Ten slotte kenmerkt de aanpak van Berkvens zich sterk door een sterke betrokkenheid van de medewerkers en het aan hen ter beschikking stellen van stuurinformatie. De dragers daarvan zijn een 40-tal zogeheten verbeterborden, die voor de diverse functionele medewerkersgroepen hoogfrequent gebruikt worden om daadwerkelijk continu te verbeteren.”

Naar welke duurzame producten en/of diensten die u levert, is de vraag vanuit de markt het grootst?

“De marktvraag op het terrein van duurzaamheid speelt nog vooral op productniveau. Labels als FSC spelen daarin een vrij grote rol, maar ook andere goede ‘groene’ labels zijn in opkomst. In de bouw wordt er vooralsnog weinig gekeken naar duurzaamheidsaspecten van het bouwproces zelf. Overigens spelen we daar met Berkvens desondanks wel op in: bijvoorbeeld door een logistiek concept als Logicon, dat efficiënt transport bevordert. Transport is immers veelal een sterk negatieve factor op het gebied van duurzaamheid.”

Welk door u uitgevoerd project of welke door u geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Wij ondernemen steeds meer Value Stream Mappings met klanten om onze onderlinge processen echt lean te maken. Daar hebben we ook klantspecifieke concepten voor. Dit levert in termen van duurzaamheid winst op. Eerdergenoemd als duurzame component of product onze ‘groene grondstof FITEC’: een gepatenteerd composietproduct, dat schaars roodhout uit tropische regenwouden overbodig maakt als het gaat om brandwerende deuren.

Verder hebben we in 2012 de FSC-keten Award gewonnen voor onze bijdrage aan de Brede School Fiep Westendorp. Dit project bestond naast de school uit 71 sociale en aangepaste huurwoningen, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, een muziekatelier en een buurtontmoetingsruimte. Vanzelfsprekend zijn er veel FSC-producten verwerkt in het project, waaronder onze 586 binnendeuren. Dergelijke projecten voeren we inmiddels regelmatig uit.”

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

“Wij geloven in een ketenaanpak voor het effectief en efficiënt doorvoeren van verbeteringen in de bouw. Ook op het punt van duurzaamheid en eigenlijk kunnen en willen wij duurzaamheid niet los zien van een goede bedrijfsvoering en strategie. Duurzaam Gebouwd kan ons in verbinding brengen met andere schakels in de bouwketen, die hetzelfde erover denken. Samen kunnen we dan de goede dingen ook goed doen. Dat willen we graag, maar we kunnen dat niet alleen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

“Wij verwachten dat duurzaamheid de komende jaren nog belangrijker wordt en minder uitsluitend gebaseerd wordt op productlabels. Of je echt duurzaam bijdraagt aan de economie en de samenleving, kun je immers niet alleen afleiden uit je producten: dat moet je over de hele keten – de supply chain – vaststellen en organiseren. Wij zijn daarmee heel serieus bezig; meer omdat we er zelf in geloven, dan omdat de markt dit al afdwingt. Maar ik denk wel dat de markt ook steeds meer om een integrale benadering van duurzaamheid gaat vragen.”

Foto: beeld uit de Berkvens-fabriek in Someren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Vandaag om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

'Op zoek naar onze rol in de circulaire economie'

17 mei om 15:30 uur
timer 3 min

‘Circulaire economie’ zwerft als term al jaren rond in de wereld van bouw en installatie. Met het oog ...

Lees verder »

Mexit first, duurzaamheid second!

Mexit first, duurzaamheid second!

17 mei om 12:30 uur
timer 3 min

De vernietiging van de aarde is in volle gang. Dit dwingt ons om grote sprongen te maken om deze schade aan de ...

Lees verder »

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en gebruikers van warmte en koude

Ennatuurlijk verbindt al vijf jaar bronnen en ...

17 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Ennatuurlijk bestaat vijf jaar en levert inmiddels warmte en koude aan ruim 80.000 gezinnen en bedrijven in Nederland. ...

Lees verder »

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private toetsing in de bouw

Wet kwaliteitsborging zorgt voor betere, private ...

16 mei om 15:03 uur
timer 3 min

Per 1 januari 2021 wordt het bouwtoezicht in Nederland geprivatiseerd. Wat gaat er allemaal veranderen?

Lees verder »

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

Gezonde gebouwen kunnen hittestress de baas

16 mei om 13:00 uur
timer 3 min

Na de zomer van 2018, waarin het ene warmterecord na het andere sneuvelde en airco's als warme broodjes werden ...

Lees verder »

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

Beter borgen van samenwerking in nieuw bouwteam

16 mei om 09:54 uur
timer 1 min

Bij het drukbezochte seminar ‘De toekomst van Bouwteams’ werd ook een primeur gepresenteerd: een nieuw ...

Lees verder »

E-book: Circulair bouwen met BIM

E-book: Circulair bouwen met BIM

15 mei om 08:00 uur
timer 1 min

In dit Ebook schetsen we de impact van BIM voor diverse ketenpartners. We geven het woord aan experts afkomstig ...

Lees verder »

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos te gaan

Workshop toont kansen om goedkoper #VanGasLos ...

14 mei om 14:30 uur

Je woning #VanGasLos maken voor minder dan € 10.000. De beweging naar een gasloze ontwikkeling wordt als ...

Lees verder »

Wonen krijgt in Provenier voorrang op zorg

Wonen krijgt in Provenier voorrang op zorg

14 mei om 13:00 uur
timer 2 min

Nieuwe zorginstelling in Rotterdam kan van functie veranderen en stimuleert cohesie tussen bewoners onderling en ...

Lees verder »

Hoe contracteer je de energieprestatie?

Hoe contracteer je de energieprestatie?

13 mei om 13:00 uur
timer 5 min

Een woning opleveren met alleen maar een bos sleutels kan tegenwoordig niet meer. Zonder een prestatiegarantie ...

Lees verder »

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

Gasloze Vijverhof torens in Den Haag met pv-panelen

13 mei om 11:00 uur
timer 2 min

Aan het Leemansplein in Den Haag, in het Central Innovation District (CID), staan de torens ‘Vijverhof’. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up