Hoogwaardig hergebruik van producten uit het sloopproces

Hoogwaardig hergebruik van producten uit het sloopproces

Koplopers in de Bouwinnovatie die zijn aangesloten bij Booosting, hebben zich tijdens het evenement 'Circonomie' laten informeren over de weg naar circulair ondernemen. Het streven naar een gesloten cyclus van grondstoffen en producten kent al veel goede voorbeelden.

Belangrijke schakel in het sluiten van de kringloop in de bouw is Beelen Groep. Dit sloopbedrijf ontwikkelt zich in korte tijd tot een belangrijke speler in het scheiden en beschikbaar stellen van herbruikbaar materiaal uit de bouw. Uit het sloop- en scheidingproces komen hoogwaardige grondstoffen beschikbaar die helaas nog niet overal economisch rendabel inzetbaar zijn.

Primaire grondstoffen

Zo ergert Wim Beelen, CEO en oprichter van de Beelen Groep, zich aan de cementindustrie. “Deze is onvoldoende bereid gerecycled materiaal toe te passen. Mogelijk komt dit doordat zij als grootste bezitter van particuliere grond na het Vaticaan voldoende beschikking heeft over primaire grondstoffen.”

"Steeds weer horen we oneigenlijke redenen, waarom ons gerecycled sloopafval uit de bouw niet gebruikt kunnen worden. Het zou ten koste gaan van de kwaliteit, er is geen continuïteit. Maar inmiddels hebben we bewezen dan we zijn in staat om vele tonnen homogeen materiaal te leveren van hoge kwaliteit in elke gewenste korrelgrootte."

Hoogwaardige materialen dankzij recycling

De prestaties van het sloopbedrijf op het gebied van recycling zijn imposant. Door te scheiden aan de bron komen hoogwaardige materialen vrij. Beelen gebruikt gespecialiseerde machines en goed opgeleid personeel. Gescheiden slopen kost meer, maar dat zorgt ook voor een besparing in het vervolgtraject: bouw- en sloopafval hoeven dan niet meer gescheiden worden.

Processen zijn inmiddels goed op orde. Op weg naar nog duurzamer werken is Beelen onder meer een samenwerking met de Koninklijke BAM aangegaan. Totaal Afvalmanagement moet leiden tot verduurzaming van bouwplaatsen en vaker recyclen van restmateriaal.

Duurzaam managementsysteem

Naast een voorkeur voor transport over het water wordt ook gekeken naar het wagen- en machinepark. De vrachtauto’s zijn energiezuinig ingeregeld. De motoren van de E-serie van Caterpillar hebben een duurzaam managementsysteem, waardoor ze minder brandstof verbruiken, minder geluid produceren en minder schadelijke stoffen uitstoten. De hydrauliek op de nieuwe Beelen-kranen is lastafhankelijk gemaakt. De motor levert exact het vermogen dat nodig is voor het gereedschap dat wordt gebruikt. Dit optimaliseert krachtige prestaties met een betere brandstofzuinigheid.

Naar 100% recycling

Beelen heeft de ambitie om tegen 2020 echt 100% recycling te realiseren. Onderdeel van deze ambitie is het uitbreiden van de capaciteit en snelheid van afvalverwerking. In de vestiging in Vlaardingen staat een nieuwe sorteerlijn. Met de hulp van windshifters en infrarood scheiders is het mogelijk 50 ton afval per uur te sorteren en scheiden.

Afval wordt gescheiden in fracties metaal, zand, puin, hout, kunststoffen, folies en papier. Het puin wordt gebroken tot granulaat en toegepast in de wegenbouw. De overige, zeer diverse stromen, worden zoveel mogelijk weer ingezet als basis voor grondstoffen voor nieuwe producten. Het kleine deel dat overblijft gaat naar verbrandingsovens.

Hoogrendement windshifters en 3 meter brede infraroodscheiders leveren een capaciteit van 50 ton per uur. De installatie kan 700 ton per dag verwerken. De dagelijks te verwerken hoeveelheid ligt nu op zo’n 500 ton per dag. 

Transparantiebenchmark

Afgelopen november publiceerde het ministerie van Economische Zaken de Transparantiebenchmark. Hierin worden de MVO-verslagen van 450 Nederlandse bedrijven beoordeeld en gewaardeerd. Zowel vorig als dit jaar staat de Beelen Groep in de top 10. Wim Beelen is trots op deze prestatie. “Als relatief klein bedrijf zien we ons op de 9e plek net voorafgegaan door Heineken op plek 7 en het Havenbedrijf Rotterdam op plek 8. Niet alleen bevinden we ons in illuster gezelschap, we hadden ook dezelfde score van 186. Het scheelde slechts enkele tienden.”

Een transparant mvo-jaarverslag draagt volgens Beelen veel bij aan de dagelijkse duurzame resultaten van zijn Beelen Groep. “Mede vanwege het jaarverslag tillen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid naar een steeds hoger niveau. We monitoren nu voortdurend onze duurzaamheidsprestaties op tal van materiële aspecten. Daar waar zaken opvallen of aandacht behoeven, kunnen we direct proactief reageren. En dus niet pas als we jaarlijks de data verzamelen voor het duurzaamheidsverslag.”

Circulair denken en ondernemen implementeren

Naast een rondleiding bij het sloopbedrijf Beelen in Vlaardingen kregen de leden van Booosting, het platform voor koplopers in bouwinnovatie, uitgebreid informatie over de circulaire economie. Booosting heeft vijf belangrijke spelers en gamechangers uit zijn netwerk gevraagd hun visie te geven op de implementatie van circulair denken en ondernemen in hun bedrijf. Te gast bij Zonneveld ingenieurs in Rotterdam, volgden een aantal bedrijfspresentaties over de inspanningen die bedrijven doen om de duurzaamheid van producten en het productieproces te vergroten. In deze eerste Circonomie-lezing lag de nadruk op de productieprocessen en recycling van basismaterialen in de bouw zoals beton, glas, steenwol en staal.

Grondstoffen hoogwaardig hergebruiken

Tata Steel, Rockwool en VOBN zijn hard op weg hun producten duurzaam te produceren. En werken aan processen om aan het eind van de (economische) levensduur de producten in een kringloop te houden als grondstoffen voor hoogwaardig hergebruik.

Glasproducent AGC scoort hoog. In korte tijd is het verzamelen van vlakglas afval succesvol geworden. Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds het begin in 2003 een groot succes. Met toen bijna 38.000 ton is in het topjaar 2011 de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 ton. Deze terugkeer van hoogwaardig herbruikbaar materiaal verkleint de carbon footprint van producenten aanzienlijk.

Restwarmte nadrukkelijker benutten

Bij het na elkaar aanhoren van de inspanningen valt het op dat de bedrijven veel energie nodig hebben en grote restwarmte produceren. De energie die nodig is en de energie reststromen lijken in veel gevallen elkaar aan te vullen. Maar door historische ontwikkelingen en praktische overwegingen zijn staalproducenten dicht bij grote havens en de betonindustrie meer landinwaards, dicht bij de grondstoffen zand- en grind of daar waar vroeger werknemers goedkoper waren. De circonomie is erbij gebaat als restwarmte nadrukkelijker kan worden benut.

Gezien de grote belangstelling en de relevantie voor ook de ontwerpende partijen, zal Booosting meerdere lezingen organiseren over de weg naar een volledig gesloten circulaire economie.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

Hoe overwin je de weerstand tegen verduurzaming?

6 feb om 10:00 uur
timer 7 min

Duurzame bedrijvendokter Jaap de Vries over desinformatie, blauwe diesel en iPads op wielen. Velen zoeken ...

Lees verder »

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

Energietransitie kan circulariteit dwars zitten

24 jan om 11:00 uur
timer 5 min

Rapport 'Circulaire Economie in kaart' biedt kansen en bedreigingen. Hoe circulair is een nieuwe warmtepomp? En ...

Lees verder »

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

Jaap de Vries: duurzame bedrijvendokter

22 jan om 12:01 uur
timer 6 min

Met tientallen samenwerkingsprojecten maakte Jaap de Vries naam in Friesland: “Als je voldoende koplopers ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek en Circulaire Economie

Duurzaam Gebouwd Magazine #41: Klimaattechniek ...

07-12-2018 om 07:00 uur

Het langverwachte Duurzaam Gebouwd #41 ligt op de mat. Dit keer belichten we de thema’s Klimaattechniek ...

Lees verder »

Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein Breda

Fijn en gezond werken in kantoor sociaal domein ...

28-11-2018 om 15:30 uur
timer 4 min

Het in 2017 opgeleverde kantoor van het sociaal domein van gemeente Breda combineert circulariteit, gezondheid ...

Lees verder »

'Winnaar Circulaire Ring, vertel nou eens hoe je dat doet?'

'Winnaar Circulaire Ring, vertel nou eens hoe ...

02-11-2018 om 08:00 uur
timer 4 min

Je zult hem maar winnen: de Circulaire Ring. Een award en titel die alleen voor de duurzaamste gemeente van Nederland ...

Lees verder »

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch naar de circulaire economie’

‘Wij zijn klaar voor een definitieve switch ...

01-11-2018 om 16:00 uur
timer 3 min

De kanteling richting een economie zonder afval is in volle gang. Overal in Nederland zien we initiatieven ontpoppen, ...

Lees verder »

'Demontabel bouwen is geen utopie meer'

'Demontabel bouwen is geen utopie meer'

26-10-2018 om 08:00 uur
timer 5 min

Al bijna 90 jaar voorziet voormalig familiebedrijf Aberson de bouw en vastgoed van oplossingen voor de verduurzaming ...

Lees verder »

'Tot 2030 miljard ton aan grondstoffen nodig'

'Tot 2030 miljard ton aan grondstoffen nodig'

18-10-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Om een circulaire bouweconomie te realiseren zijn duurzame winning van zand, grind, klei en gebruik van primaire ...

Lees verder »

Circularikoek

Circularikoek

14-09-2018 om 16:00 uur
timer 1 min

Met verbazing heb ik deze week gekeken naar een uitzending van Zembla. Kunststofgrasmatten dienen te worden gerecycled, ...

Lees verder »

Zoekt en gij zult verbinden…!

Zoekt en gij zult verbinden…!

05-09-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

…… en verbinden, dat zullen we! Want wat een mooi nieuws. Een volgende mijlpaal voor Alba Concepts. ...

Lees verder »

Ontdekkingsreis moet mindset veranderen

Ontdekkingsreis moet mindset veranderen

03-09-2018 om 13:00 uur

Clean2Antartica startte met een nieuwe ontdekkingsreis: vanuit Amsterdam vertrok de Tallship Morgenster naar de ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up