Resultaatgericht duurzaam inkopen

Resultaatgericht duurzaam inkopen

Op 12 november 2013 tekenden twintig publieke en private partijen de 'Green Deal Circulair Inkopen'. Zij spraken af de circulaire economie aan te jagen door slim en duurzaam in te kopen. Drie gemeenten nemen nu het voortouw.

 

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan, ondersteund door EcoChain, circulair inkopen. 
EcoChain heeft unieke LCA-software ontwikkeld waarmee zeer snel en betrouwbaar de milieuprestatie van producten en diensten wordt berekend. De gemeenten gaan hun toeleveranciers vragen een levenscyclusanalyse (LCA) van hun producten en/of diensten te maken. De drie gemeenten kunnen daardoor objectief de milieuprestatie van toeleveranciers met elkaar te vergelijken.

De praktijk was anders. Tot nu toe schreef de gemeente tot in detail voor waar een toeleverancier aan moest voldoen. Dit veroorzaakte veel administratieve druk. Nu kunnen de gemeentes beoordelen op basis van resultaat in plaats van controleren of regels zijn opgevolgd. Nadat de eerste LCA projecten zijn afgerond zal EcoChain samen met de drie gemeentes de opgedane kennis en ervaring verspreiden. Daarbij wordt nauw samengewerkt met PIANOo: Expertisecentrum Aanbesteden.

“De gemeente Rotterdam zoekt voortdurend naar inkoopcriteria die leveranciers uitdagen om het milieuprofiel van hun product zo veel mogelijk te verbeteren. Bovendien willen we ruimte laten voor innovaties in de productketen. Vaak is het lastig om die innovaties onderling te vergelijken en te waarderen tijdens een aanbesteding. Met leverancierspecifieke LCA’s kan dat wel. Nu kunnen we kiezen op basis van milieuprestaties van producten of diensten”

“Gemeente Amsterdam wil producenten die duurzamer produceren met behulp van LCA waarden gaan vergelijken en belonen.

Deze benadering houdt veel meer rekening met de werkelijkheid. Een voorbeeld. Wanneer de Gemeente Amsterdam duurzaam inkoopt, heeft het vaak ook secundaire materialen aan te bieden zoals straatstenen of betontegels. Deze materialen hebben wanneer ze vrijkomen geen milieukosten. Het hergebruiken of recyclen van de materialen levert in de LCA berekening milieuvoordeel op voor de producent die het afneemt. Dit kan dezelfde producent zijn als die de nieuwe producten levert, waardoor een korte grondstofcyclus ontstaat. In deze grondstofcyclus leveren oude materialen meer geld op en het voorkomt onnodig transport.”

 

Afbeelding Repurpose: het creëren van een circulaire productieketen
Bekijk de afbeelding
op volledige grootte

 

“We geven als gemeente het goede voorbeeld door fors in te zetten op duurzaam inkopen” De gemeente richt zich hierbij op klimaat en circulariteit: “In 2030 wil Utrecht klimaatneutraal zijn en de gemeente zet zwaar in op de circulaire economie. Afval is in Utrecht een grondstof”. Gemeente Utrecht overweegt bij twee uitbestedingsprojecten de LCA-waarden van producten op te vragen.

De LCA-berekening neemt alle milieu-effecten en zelfs belangrijke sociale aspecten mee, waaronder klimaatverandering, grondstoffen, smog en toxiciteiten. Een totaal van zesentwintig milieufactoren worden tot één factor gewogen: de milieukosten. Het doel hiervan is om mensen de juiste prikkel te geven om milieukosten te reduceren. Een product dat onze maatschappij relatief lage milieukosten bezorgt krijgt deze verbetering terug in de vorm van gunningsvoordeel in aanbestedingen. In Nederland voeren meer dan vijf ondernemingen professionele levenscyclusanalyses uit. Onder druk van concurrentie zijn de LCA-kosten tegenwoordig flink gedaald, waardoor ook kleine bedrijven producten door kunnen rekenen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c153 c190 c225
‘Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities’

‘Ondergrens MPG is startschot voor hogere ...

01-12-2017 om 13:00 uur

De grenswaarde van de Milieuprestatie Gebouwen in het Bouwbesluit komt razendsnel dichterbij. Vanaf 2018 is er ...

Lees verder »

c153 c225
Rapport: DPG maakt milieubelasting beter zichtbaar

Rapport: DPG maakt milieubelasting beter zichtbaar

09-08-2017 om 11:00 uur

De meetmethode Duurzaamheidsprestatie gebouwen (DPG) maakt de samenhang tussen energie- en materiaalgebruik beter ...

Lees verder »

c153 c225
Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking

Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking

22-06-2017 om 13:00 uur

De Veris Bouwmaterialengroep organiseerde op 13 en 16 juni een bijeenkomst voor haar leveranciers. Samen met SBK ...

Lees verder »

c153 c225
LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen

LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen

12-05-2017 om 08:00 uur

Om milieuprestaties van producten inzichtelijk te maken kan een levenscyclusanalyse (LCA) uitkomst bieden. Op 20 ...

Lees verder »

c153 c225
Nieuwe methode DPG in GPR Gebouw

Nieuwe methode DPG in GPR Gebouw

17-10-2016 om 08:00 uur

De nieuwe methode Duurzaamheidsprestatie Gebouw (DPG) is beschikbaar in GPR Gebouw 4.3. 

Lees verder »

c153 c225
Na 50 jaar nog steeds goed

Na 50 jaar nog steeds goed

25-03-2016 om 11:00 uur

Een oude Sallandse schuur uit 1963 kan nog steeds goed mee. Volgens test- en kennisbureau SHR is dit te danken ...

Lees verder »

c153 c225
Spoorbeheerder maakt duurzaamheid materiaalgebruik inzichtelijk

Spoorbeheerder maakt duurzaamheid materiaalgebruik ...

15-07-2015 om 15:30 uur

Spoorbeheerder ProRail stelde onlangs voor een groot aantal bouwmaterialen een levenscyclusanalyse (LCA) op. Daardoor ...

Lees verder »

c153 c225
Nieuwe versie Nationale Milieudatabase

Nieuwe versie Nationale Milieudatabase

17-06-2015 om 08:00 uur

Afgelopen maandag 15 juni heeft Stichting Bouwkwaliteit (SBK) versie 1.7 van de Nationale Milieudata (NMD) aan ...

Lees verder »

c153 c225
Wakker worden met … Johan Widheden

Wakker worden met … Johan Widheden

15-04-2015 om 08:00 uur

Mede door de inzet van het Sustainability-team staat AkzoNobel al meerdere jaren op 1 in de Dow Jones Sustainability ...

Lees verder »

c153 c225
Marktdynamiek slim benutten voor duurzame doorbraak

Marktdynamiek slim benutten voor duurzame doorbraak

10-02-2015 om 11:00 uur

In het boek De Vergeten Oplossing staat de invoering van prijsprikkels om de verduurzaming van de economie te versnellen ...

Lees verder »

c153 c225
'Het kan zo veel slimmer: naar de circulaire economie'

'Het kan zo veel slimmer: naar de circulaire ...

17-12-2014 om 13:00 uur

We leven alsof we de laatste generatie zijn. De mogelijkheden voor degenen die na ons komen nemen af. Dat kan anders. ...

Lees verder »

c153 c225
Bedrijven: motor van de verduurzaming

Bedrijven: motor van de verduurzaming

18-11-2014 om 13:00 uur

Met de invoering van ecoprijzen gaan verduurzaming en winst maken voortaan hand in hand. Bedrijven staan centraal ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up