Ziekenhuis zonder elektrostress deel II: de praktijk

timer3 min
Ziekenhuis zonder elektrostress deel II: de praktijk

In mijn vorige bijdrage heb ik mij opgeworpen om de gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden bespreekbaar te maken. Daarbij stond de verantwoordelijkheid van wetenschappers, overheden en bestuurders van ziekenhuisinstellingen centraal.

Abusievelijk stond daarin een fout: de bedoelde emissiegrens is 200 nano Tesla (ηT) en is een factor 1000 lager dan in de vorige blog aangegeven waarde. In mijn tweede blog over dit onderwerp vraag ik graag uw aandacht voor de praktische bouwtechnische mogelijkheden om blootstelling van kwetsbare ziekenhuisbewoners aan schadelijke elektrostress te beperken.

Als uitgangspunt hanteer ik een aspect van elektromagnetisme waarover een breed gedragen wetenschappelijke consensus bestaat, te weten: de mogelijke gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden nemen exponentieel af naarmate de afstand tussen kwetsbare patiënten en de bron van de velden toeneemt. Ofwel: elektromagnetische velden hebben vooral invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen die zich (gedurende langere tijd) in de directe nabijheid van elektrische en magnetische velden bevinden.

Hotspots

Het bereik van elektrische en magnetische velden is afhankelijk van een aantal technische factoren. Afstand is hierbij een sleutelwoord. Daarom is het zaak om in ziekenhuisomgevingen juist die plaatsen aan te wijzen waar zowel de elektrische als de magnetische velden sterk aanwezig zijn. Hier geldt het adagium: meten is weten - weet je eenmaal waar zich de elektromagnetische ‘hot spots’ binnen de gebouwde omgeving exact bevinden, dan kun je als bestuurder van een ziekenhuisinstelling gerichte maatregelen nemen om kwetsbare groepen als jonge kinderen en neonatale zuigelingen te beschermen. Laten we een aantal effectieve maatregelen nader bekijken.

De intensiteit van elektromagnetische velden is hoger naarmate de stroomsterkte toeneemt. Binnen de elektrotechnische infrastructuur van gebouwen nemen we daarom met name die plaatsen onder de loep waar de hoofdstroomverzorging wordt vertakt en over de verschillende sectoren, afdelingen en verdiepingen wordt verdeeld. Uit veldmetingen blijkt keer op keer dat de verbindingen in de hoofdverdelers sterke elektromagnetische velden genereren. Deze verdelers kunnen zich op verschillende plaatsen in een gebouw bevinden.

Als tweede stap inventariseren we de intensiteit en het bereik. Hiermee kan al snel worden aangewezen op welke locaties het grootste gevaar op elektrostress optreedt. Zijn dit locaties waar bijzonder kwetsbare patiënten verblijven, dan adviseren wij om de gebouwinrichting nog eens nader onder de loep te nemen en naar mogelijkheden te zoeken om deze patiënten verder van de elektromagnetische bron te huisvesten. Bij het afwegen van de maatregelen is een goed overzicht van de complete elektrotechnische infrastructuur in het gebouw van belang. De kwaliteit van deze infrastructuur is namelijk bepalend voor de effectiviteit van elektromagnetische afschermingsmaatregelen.

Maatregelen

Bij het installeren van elektromagnetische afschermingen of anderszins uit te voeren aanpassingen moeten de elektrische installaties tijdelijk van het systeem worden afgehaald, wat in een ziekenhuisomgeving een complexe en ingrijpende exercitie kan zijn. In veel gevallen is dat echter niet nodig en kunnen elektrische en magnetische velden al met relatief eenvoudige ingrepen op kabelaansluitingsniveau worden gereduceerd. Maar dan moet je wel weten waar die ingrepen het meest effectief zijn. In de praktijk zien we dat met name in hoogbouwziekenhuizen veel elektrotechnische infrastructuur op tussenlagen en in schachten zijn ondergebracht. Wanneer je direct daarnaast, daarboven of daaronder kwetsbare patiënten verblijven is het soms interessanter om deze patiënten te verplaatsen dan om ingrijpende technische afschermingsmaatregelen te nemen.

Maatwerk

Kortom, wetmatigheden die ten grondslag liggen aan het ontstaan van elektrische en magnetische velden zijn overal gelijk, maar de gebouwinrichtingen van ziekenhuisinstellingen verschillen van elkaar. Het minimaliseren van elektrostress blijft daarom maatwerk. De meest effectieve manier om in toekomstige gebouwen elektrostress te minimaliseren is meer aandacht voor dit thema bij de ontwikkeling en inrichting van nieuwe gebouwen. Want één ding is zeker: de zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden zullen blijven toenemen. Daar kun je als ziekenhuisinstelling beter goed op voorbereid zijn.

Over de auteur: Harrie Posthuma is gebouwadviseur bij advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV

Lees meer artikelen over wonen, zorg en welzijn op www.zorgsaamwonen.nl 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c151 c225 c259
Mini-masterclasses langer thuis wonen in eigen buurt

Mini-masterclasses langer thuis wonen in eigen ...

21 apr om 16:42 uur
timer 1

Ook, en misschien juist vooral in deze tijd, wil ZorgSaamWonen werken aan kennisdeling en ontmoeting. ...

Lees verder »

c21 c151 c225 c259
'Wat ontwerpers maken, bepaalt hoe mensen leven'

'Wat ontwerpers maken, bepaalt hoe mensen leven'

14 feb om 07:00 uur
timer 6 min

Volgens Lex van Delden, onderzoeker bij kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, is de woonomgeving ...

Lees verder »

c151 c223
De healing environments van duurzaam zorgvastgoed

De healing environments van duurzaam zorgvastgoed

starstarstarstar_halfstar_border
In de gratis whitepaper ‘Word koploper in duurzaam zorgvastgoed’ lees je hoe groot de opgave ...
c21 c125 c151 c225
Nieuwe ziekenhuis Eramus MC officieel geopend

Nieuwe ziekenhuis Eramus MC officieel geopend

07-09-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

Het nieuwe academisch ziekenhuis Erasmus Medisch Centrum is gisteren in het bijzijn van Koning Willem-Alexander ...

Lees verder »

c21 c26 c151
Verduurzaming is een leerproces voor WIJdezorg

Verduurzaming is een leerproces voor WIJdezorg

09-08-2018 om 12:00 uur
timer 7 min

Een traditioneel ‘verzorgingshuis’ heb je niet zómaar omgevormd tot een eigentijds en duurzaam ...

Lees verder »

c21 c26 c151
Ouderenzorgorganisatie zet in op duurzaamheid

Ouderenzorgorganisatie zet in op duurzaamheid

30-07-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Foto: door de auteur, Ton de Kort 'Omdat goede zorg heel persoonlijk is’ is het motto van ouderenzorgorganisatie ...

Lees verder »

c21 c151 c171 c225
'Energierobot voorkomt massale energieverspilling'

'Energierobot voorkomt massale energieverspilling'

06-06-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De helft van duurzaam opgewekte energie wordt door gebouwen verspild. Door onjuist afgestelde installaties worden ...

Lees verder »

c20 c127 c151 c225
Alkmaarse Zorgcirkel sluit aan op warmtenet

Alkmaarse Zorgcirkel sluit aan op warmtenet

13-03-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

Zorgcirkel Westerhout in Alkmaar wordt aangesloten op een duurzaam warmtenet. Op 7 maart vond de officiële ...

Lees verder »

c20 c151 c225
Eindhovense Zorginstellingen gaan duurzamer werken

Eindhovense Zorginstellingen gaan duurzamer ...

06-03-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Vijf Eindhovense zorginstellingen spreken af om hun milieuprestaties te verbeteren in een Green Deal. De deal duurt ...

Lees verder »

c20 c26 c151
Verduurzaming en oplevering van Erasmus Medisch Centrum in beeld

Verduurzaming en oplevering van Erasmus Medisch ...

10-01-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

ULC Groep publiceerde een video omtrent de verduurzaming van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. In 2009 ...

Lees verder »

c20 c151 c225
Milieukeurmerk voor 3 Utrechtse zorglocaties

Milieukeurmerk voor 3 Utrechtse zorglocaties

01-12-2017 om 08:00 uur
timer 2 min

Van der Hoeven Kliniek heeft voor 3 locaties in Utrecht de Bronzen Milieuthermometer Zorg behaald.  Deze locaties ...

Lees verder »

c20 c151 c168 c225
Nieuw hoofdgebouw voor Nijmeegs ziekenhuis

Nieuw hoofdgebouw voor Nijmeegs ziekenhuis

06-11-2017 om 08:00 uur
timer 2 min

Het ziekenhuis Radboudumc start met de aanbesteding van haar nieuwe hoofdgebouw met entree. Hierbij heeft ze de ...

Lees verder »

Reacties

Volgens de auteur nemen: "de mogelijke gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden exponentieel af naarmate de afstand tussen kwetsbare patiënten en de bron van de velden toeneemt." Dit is volledig natte vingerwerk, wat nergens op gebaseerd is. Bij RF straling (WiFi, DECT) neemt de stralingsintensiteit kwadratisch af met de afstand tot de stralingsbron, mits de afstand tot deze bron groot is t.o.v. de grootte daarvan. Bij laagfrequent elektrische en magnetische velden neemt de veldsterkte lineair af met de afstand tot lijnbronnen en kwadratisch met de afstand tot puntbronnen. Dit is standaard kennis voor eerstejaars natuurkunde studenten. Exponentieel is er niet bij. Verder is de relatie tussen stralingsintensiteit of veldsterkte en gezondheidsklachten onbekend. Voor algemene informatie op dit gebied verwijs ik naar www.stopumts.nl

Ik ben gewaarschuwd voor elektrostress. In mijn nieuwe modelwoning probeer ik de elektromagnetische beinvloeding te minimaliseren door gebruik te maken van afgeschermde kabel. Voor mij is een proefkabel gemaakt die in principe alle frequenties afschermt. Voorts is de kabel halogeenvrij en zo veel mogelijk recyclebaar. De kabel is geleverd door Jobarco in 3 x 2,5 mm2

Ik ben geinteresseerd in de afgeschermde kabel van Jobarco. Kan J.Maas contact met mij opnemen 07-6415709

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up