Nationale ESCo Congres 2015: Samen werken aan energie-efficiëntie

Nationale ESCo Congres 2015: Samen werken aan energie-efficiëntie

Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Het congres vindt plaats op 31 maart in Amsterdam RAI.

Alle bedrijven moeten energie gaan besparen, anders worden de doelstellingen van het Energieakkoord niet gehaald. Een van de manieren om als opdrachtgever tot energiebesparing te komen is om een partij te betrekken die een energiedienst kan leveren. Als je gegarandeerde energiebesparing wilt afnemen, is het belangrijk dit in een energieprestatiecontract vast te leggen. Energiebesparing is business, als je er maar met een bepaalde tijdshorizon naar kijkt. Afgezien van steeds scherpere wet-en regelgeving is het dus bedrijfseconomisch gezien onverstandig om hier kansen te laten liggen.
 

Andere manier van werken


Energy Performance Contracting vereist een andere manier van werken, zowel bij de uitvoerder als bij de opdrachtgever. Zo moet de uitvoerende partij zijn businessmodel wijzigen om een Energy Service Company (ESCO) te worden. Voor de opdrachtgever geldt dat eveneens voor zijn manier van opdrachtverlening. Beide partijen moeten met een andere houding en ander gedrag de samenwerking aangaan, gericht op het verduurzamen van de gebouwen en gebieden.
 
Het wijzigen in het opdrachtgeverschap naar prestatiecontracten en opdrachtnemerschap naar prestatie-indicatoren en hoe je daarbij zou kunnen samenwerken, moet daarom samen tussen partijen beter ontwikkeld worden.

Tijdens het Nationale ESCo Congres 2015 staat die samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Energie-efficiëntie realiseren gaat niet in je eentje, daarom is het vereist dat partijen in duo’s komen. Bijvoorbeeld een facilitair manager met een installateur of een gebouwbeheerder met een energieadviseur. Because… it takes 2 to tango!

Bekijk voor meer informatie www.ESCoCongres.nl 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

2 jan om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c144 c225
‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up