Duurzaam bouwen en duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet

timer3 min

In het huidige omgevingsrecht ligt de balans te veel bij zekerheid en te weinig bij duurzame ontwikkeling op duurzame ontwikkeling (zie mijn blog '1 Omgevingswet is de toekomst'). Hoe staat het met duurzaam bouwen en duurzaamheid in het wetsvoorstel van de nieuwe Omgevingswet? En hoe kunt u vooruit lopen op de nieuwe Omgevingswet? 

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

Als ondernemer in de bouw lijkt een nieuwe Omgevingswet in 2018 wellicht een ver-van-mijn-bed-show. Maar is dit ook zo? Welke kansen biedt de nieuwe Omgevingswet de bouwsector concreet in relatie tot duurzaam bouwen en duurzaamheid? De nieuwe Omgevingswet biedt de bouwsector kansen op het gebied van duurzaam bouwen en duurzaamheid. Sterker nog: beide redenen voor een nieuwe Omgevingswet hebben te maken met duurzaamheid, te weten:

- 1 Omgevingswet moet zorgen voor samenhang en integraal beleid, en zo voor meer duurzaamheid
- De balans moet verschuiven van zekerheid naar groei gericht op duurzame ontwikkeling

Door in te springen op deze behoefte aan duurzaamheid kunt u nu en in de toekomst toegevoegde waarde leveren en overleven in een markt waar anderen niet voldoen aan de eisen van 'de klant'.

4 verbeterdoelen Omgevingswet:

De continue zorg voor de kwaliteit en duurzaamheid van de (fysieke) leefomgeving en ruimte voor ontwikkeling is vastgelegd in de 4 verbeterdoelen van de Omgevingswet:

 1. een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving
 2. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving
 3. het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht
 4. het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving

De verbeterdoelen bieden ruimte en vertrouwen voor het realiseren van duurzame ontwikkeling door bedrijven. Ook deze verbeterdoelen sluiten naadloos aan bij uw behoefte om in de toekomst versneld duurzame toegevoegde maatwerk te kunnen leveren aan uw klanten. In onderstaand figuur is de beleidscyclus als denkmodel voor de Omgevingswet weergegeven.

 

De beleidscyclus van de Omgevingswet. (Bron: Memorie van toelichting Omgevingswet)

Behoefte aan duurzame initiatieven

De gebouwde omgeving in Nederland verandert snel door de volgende ontwikkelingen en trends:

 1. werk is minder plaatsgebonden;
 2. het platteland krijgt steeds meer niet-agrarische functies;
 3. de mobiliteit neemt toe;
 4. het aantal eenpersoonshuishoudens groeit;
 5. de vraag naar woningen, kantoren en winkels door de nieuwe werkelijkheid (of voorheen crisis) is ingezakt;
 6. de bouwsector van grootschalig nieuwbouw (aanbod gestuurd) verschuift naar kleinschalige herontwikkeling (vraaggestuurd);
 7. transparante en slagvaardige uitnodigingsplanogie met burgerparticipatie met als resultaat maatwerk per gebied of locatie.

Deze ontwikkelingen en trends bieden met de duurzaamheidsdoelen in de nieuwe Omgevingswet de bouwsector kansen en uitdagingen met duurzaam bouwen en verduurzaming. De creativiteit en innovatieve capaciteit voor duurzame initiatieven ligt ook nadrukkelijk bij het bedrijfsleven met een faciliterende overheid.

Voortuitlopen op de Omgevingswet

Vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet in 2018 kunnen gemeenten, provincies en het Rijk in de geest van de nieuwe Omgevingswet ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werken. Deze manier van werken heeft invloed op uw procedures en uw proceduretijden om uw vergunning(en) voor uw duurzame initiatieven te krijgen. Bij uw duurzame initiatieven zult u daarom ook mee willen wegen of de gemeente, waar uw duurzame initiatief plaatsvindt ‘Nu al Eenvoudig Beter werkt. Op www.houdheteenvoudig.nl staan al 300 projecten die werken in de geest van de Omgevingswet!

De nieuwe Omgevingswet biedt volop kansen aan bedrijven die duurzame initiatieven ontwikkelen voor een faciliterende overheid die nu ook ‘Nu al Eenvoudig Beter’ werkt.

Meer weten?

Het hierbovenstaande filmpje over de Omgevingswet 'Nu al Eenvoudig beter in Overijssel" geeft een duidelijke impressie van Nu al Eenvoudig beter'!

In mijn volgende blog besteed ik onder meer aandacht aan hoe duurzaam bouwen en duurzaamheid in het wetvoorstel van de nieuwe Omgevingswet zijn opgenomen. En.. meer tips hoe u vooruit kunt lopen op de nieuwe Omgevingswet.

Auteur Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling van Aranto: Van visie tot realisatie.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde wijken

Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde ...

30-12-2020 om 09:01 uur
timer 6 min

Onze rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al bij de lancering van de prijsvraag Who Cares in 2017: een stad ...

Lees verder »

c21 c134 c185 c225 c244
A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

26-11-2020 om 10:01 uur
timer 5 min

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark in Deventer biedt de kans om een circulaire afslag te nemen. Na de keuze ...

Lees verder »

c21 c26 c122 c134 c278
Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Het Platform – mixed-use gebouw in het ...

26-11-2020 om 09:04 uur
timer 3 min

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt ...

Lees verder »

c21 c120 c134 c225
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

23-09-2020 om 12:01 uur
timer 3 min

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, ...

Lees verder »

c21 c134 c225
BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ...

04-08-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Samen naar de top voor ’t Veen: eerste partners aangesloten

Samen naar de top voor ’t Veen: eerste ...

20-07-2020 om 15:30 uur
timer 3 min

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen ...

15-06-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Last call voor het gratis webinar 'Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem' op woensdag 17 juni. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246 c269
De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan rollen

De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan ...

31-01-2020 om 10:01 uur
timer 6 min

Witteveen+Bos is sinds kort aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dat heeft alles met de grote ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21-01-2020 om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up