Wakker worden met … Titia Siertsema

Wakker worden met … Titia Siertsema

Als grootste uitdaging ziet Uneto-VNI het opwaarderen van de bestaande bebouwde omgeving. Met nieuwe technieken kantoren en woningen veiliger, gezonder, comfortabeler en duurzamer te maken is volgens voorzitter Titia Siertsema de opdracht voor de installatiesector.

Wat houdt (Re)Building the Future (het thema van Building Holland 2015) voor Uneto-VNI in?

“Voor ons en onze leden betekent dit dat we ons bezighouden met technische oplossingen die te maken hebben met de twee belangrijkste trends: energiebesparing en het levensloopbestendig maken van woningen. Dus wat ons betreft, ligt eigenlijk de grootste uitdaging in de bestaande gebouwde omgeving. Die veilig, comfortabel en duurzaam te maken met nieuwe en innovatieve technische oplossingen is wat wij willen realiseren.”

Betekent dat ook dat Uneto-VNI verandert?

“Om de samenwerking tussen onze leden nog meer te simuleren en kennisoverdracht nog beter te faciliteren hebben we de vereniging ‘op z’n kop gezet’. Met ons vernieuwingsproject Uneto-VNI 3.0 hebben we ervoor gezorgd dat alle informatie binnen de vereniging nu in principe beschikbaar is voor alle leden. Wie interesse heeft in een technische discipline of een onderwerp, doet mee. Zo spelen we als vereniging in op de onderwerpen die van belang zijn bij wat je rebuilding the future zou kunnen noemen. Zo is WKO een thema, maar ook langer thuis wonen of decentrale energie. Daarbij is er veel aandacht voor nieuwe samenwerkingsvormen. Neem levensloopbestendige woningen. Dan werk je als installateur niet alleen samen met collega’s, maar ook met aannemers, zorginstellingen en gemeenten.”

Die samenwerkingsvormen betekenen dat de rol van installateur anders wordt?

We zien samenwerkingen met groothandelsketens die voorlichting geven of fabrikanten die naar installateurs toe gaan met voorlichting en productondersteuning. Kortom, overal zoeken partijen elkaar op. Ik hoor ook steeds vaker dat installateurs en bouwers nauwer gaan samenwerken. Ze gunnen elkaar de business en een rendabel project. Door niet meer tegenover elkaar maar bij elkaar te zitten, zorgen ze ervoor dat ze gezamenlijk een project trekken. Wie dan de lead heeft maakt niet zo veel uit, het belangrijkste is dat de klant ontzorgd wordt en dat deze één aanspreekpunt heeft.”

De klant goed benaderen is ook een aspect…

“Installateurs realiseren zich ook in toenemende mate dat ze hun klanten moeten uitdagen en dat ze met vernieuwende integrale concepten moeten komen. En vooral, dat ze niet over de techniek moeten praten, maar over wat hun klant gerealiseerd wil hebben in het gebouw in termen van veiligheid, comfort en functie. Waarvoor wil je het gebruiken en wat wil je dat het gebouw voor je doet? Dat vereist denken in totaalconcepten.”

Bij ‘Het Nieuwe Bouwen’ anno 2015 gaat het erom het productieproces conceptueel, industrieel en efficiënt in te richten. Wat is de visie van Uneto-VNI daarop?

We zien met de nulopdemeterwoningen van de Stroomversnelling dat het mogelijk is om op een gestandaardiseerde, industriële manier te werken aan energiebesparing. Dat is een interessante ontwikkeling. We hoeven niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Maar die efficiënte, industriële productie is lang niet overal mogelijk en maatwerkoplossingen zullen altijd nodig blijven.”

Het terugdringen van faalkosten staat ook hoog op het lijstje. Wat kunnen installateurs nog beter doen?

“Ik vind dat nog steeds zorgelijk. Afstemming in de keten is de oplossing. Installateurs zijn zich echt steeds bewuster van de noodzaak van goed overleg als ketenpartner. Dus, met elkaar om tafel in een bouwteam en inzicht in elkaars planningen. Want samenwerken bestaat uit twee woorden: samen en werken. Daarnaast gaat voortschrijdende digitalisering en uniforme classificatie van informatie over producten ons helpen om faalkosten omlaag te brengen. Steeds vaker al werken bouwpartners met een BouwInformatieModel (BIM). Zo worden fouten in de ontwerpfase al zichtbaar. Bij grote groothandels is ook alles geautomatiseerd, dus ook daar is misgrijpen gereduceerd. Ik verwacht dat de faalkosten door samenwerking en digitalisering of informatisering van de keten verder zullen dalen. Met een kwalitatief beter eindproduct als resultaat.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Biologische supermarktketen krijgt ‘Excellent’ distributiecentrum 

Biologische supermarktketen krijgt ‘Excellent’ distributiecentrum 

Vandaag om 08:00 uur
timer 2 min

In Veghel start Van der Heijden bouw en ontwikkeling over een paar weken met de nieuwbouw voor Udea/Ekoplaza. Het ...

Lees verder »

VLA doet mee aan onderzoek naar fijnstofreductie in en om gebouwen 

VLA doet mee aan onderzoek naar fijnstofreductie ...

16 jul om 08:00 uur
timer 2 min

De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft zich als partner aangesloten bij het onderzoek ...

Lees verder »

Primaire processen boosten door binnenklimaat aan te pakken

Primaire processen boosten door binnenklimaat ...

4 jul om 15:30 uur
timer 4 min

Een gezond gebouw kan nogal wat betekenen voor de productiviteit en welzijn van je personeel. De onderzoeken over ...

Lees verder »

Laaghangend fruit voor de energietransitie: waterzijdig inregelen

Laaghangend fruit voor de energietransitie: ...

18 jun om 08:00 uur

Slechts bij 10 procent van de toestelvervangingen wordt goed gekeken naar de waterzijdige balans en de kennis ...

Lees verder »

Trots op Afsluitdijk Wadden Center

Trots op Afsluitdijk Wadden Center

15 jun om 15:30 uur

Het Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand aan het begin van de Afsluitdijk opende 24 maart de deuren voor ...

Lees verder »

'Restwarmte datacenters kan 2 miljoen bestaande woningen verwarmen'

'Restwarmte datacenters kan 2 miljoen bestaande ...

14 jun om 13:00 uur
timer 2 min

Een whitepaper van Unica Energy Solutions gaat in op het benutten van restwarmte uit datacenters. Met de groei ...

Lees verder »

'Systeemarchitect leidend in succes gebouwautomatisering'

'Systeemarchitect leidend in succes gebouwautomatisering'

1 jun om 11:00 uur
timer 1 min

De toegevoegde waarde van de systeemarchitect staat in de spotlight in een whitepaper.

Lees verder »

Open Source sessies over laagtemperatuur warmtenetten

Open Source sessies over laagtemperatuur warmtenetten

1 jun om 08:00 uur
timer 1 min

Begin juli 2018 organiseert Duurzaam Gebouwd-partner Merosch Open Source-sessies rondom het thema ‘Leerpunten ...

Lees verder »

Webinar zoomt in op meerwaarde van inregelen

Webinar zoomt in op meerwaarde van inregelen

24 mei om 13:00 uur

Op 5 juni aanstaande vindt een webinar plaats over ‘Inregelen: juist nu!’. Duurzaam Gebouwd-partner ...

Lees verder »

Warmtenetten: duidelijke koers van Deense overheid is sleutel voor succes (deel 2)

Warmtenetten: duidelijke koers van Deense overheid ...

14 mei om 11:00 uur
timer 5 min

Om warmtenetten een wezenlijke bijdrage te laten leveren aan de benutting van duurzame energie, moet de landelijke ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up