Wakker worden met … Dick van Veen

Wakker worden met … Dick van Veen

Energie duurzaam opwekken, verhandelen, transporteren en leveren is voor Eneco maar een deel van het verhaal. Steeds meer spelen advies en prestatiegerichte oplossingen voor energie besparen, zelf opwekken en duurzaam afnemen een rol. De filosofie hierachter is energy as a service. Directeur Duurzaam Vastgoed Dick van Veen licht deze denkwijze toe.

Hoe luidt de visie op de ontwikkeling van Eneco Duurzaam Vastgoed?

"We leveren al jaren een bijdrage aan de transitie naar een duurzaam energielandschap middels eigen grootschalige en centrale energieproductie. Meer en meer ontstaat nu ook de behoefte bij onze klanten naar decentraal duurzaam opgewekte energie en verdergaande reductie van het energieverbruik. Daarvoor willen zij ook garanties ontvangen en dit is een duidelijk signaal vanuit de markt dat onze rol verschuift van energieleverancier naar energiedienstverlener. Om dit mogelijk te maken hebben wij ons de laatste jaren verder verdiept in de klantwensen rondom huisvesting en welke rol energie hierin speelt. Uiteindelijk is niet de energie als zodanig relevant, maar gaat het meer en meer om de comfortprestaties en ‘vastgoedbeleving’ die gerealiseerd wordt. Met een goed klimaatsysteem en goede verlichting zijn grote energiereducties mogelijk en neemt ook het comfort in een gebouw toe.”

Het gaat verder dan energiebesparing, begrijp ik uit uw woorden?

"Zeker, door slim te combineren creëer je samen met de klant en partners in de keten de meeste waarde in productiviteit en werknemerstevredenheid. Meer nog dan sec in het reduceren van energiekosten. Energiereductie moet dus altijd hand in hand gaan met comfort en comfortprestaties.”

Hoe pakken jullie dat aan?

"Dat doen we stap voor stap. Voor een deel leunt de markt nog op aanbestedingen met een concrete vraag. Maar het liefst gaan we met onze klanten in dialoog over wat de echte opgave is en daar zoeken we partners bij in de keten om een geïntegreerde oplossing te kunnen bieden. Er zijn nu al projecten in ontwikkeling of bijna gerealiseerd waar we bewust die verbindingen hebben gezocht. Dat kan zijn met adviseurs voor bijvoorbeeld vastgoed, zorg en onderwijs. Maar het kan ook een bouwer zijn met het DNA dat bij ons past.”

Wat bezitten die partners voor eigenschappen?

"In de businesscase de klant centraal plaatsen en de bereidheid om je voor langere tijd aan elkaar te verbinden en echt voor de prestatie te gaan. Een van de voorbeelden is de Kunsthal waar we samen met Dura Vermeer en Rodenburg Installatietechniek een consortium vormen voor beschikbaarheid van dat gebouw onder zeer strikte comfortparameters. Dit vanwege de strenge museale klimaateisen die gelden voor deze locatie. Ons verdienmodel zit in het reduceren van de energiekosten, zoals dat is opgenomen in een ESCo-constructie. Voor Rodenburg zijn het de minimale onderhoudskosten op de installatie. Maar samen ben je verantwoordelijk voor een optimaal binnenklimaat. Dat je dat samen en dus met elkaar garandeert, is de gedachte."

Passen jullie bij voorkeur de nieuwste techniek toe bij dat zoeken naar een optimale balans tussen energiegebruik en comfort?

"We zoeken voortdurend de markt af naar nieuwe technieken, maar ook naar ICT-oplossingen. Voor een aantal technieken hebben we echter nu nog niet kunnen kiezen, omdat ze nog niet rendabel zijn. Maar dat gaan ze wel een keer worden. En door voorbereid te zijn, kunnen wij ze snel toepassen in onze contracten. Nieuwe ICT-oplossingen maken het mogelijk om op een heel andere manier energie te transporten en af te rekenen. Als je dat geld voor een deel aanwendt om de verduurzamingpropositie voor klanten aantrekkelijker te maken, dan win je op 2 assen."

Afstand nemen van de rol als ‘energieboer’?

"Ja, we kijken actief naar satellieten of start-ups waarin we een aandeel kunnen nemen uit strategisch oogpunt. Dan kunnen we later de verbindingen leggen op energiegebied. Wat gaat winnen weten we niet, maar we kijken vooral naar de mogelijkheden die diverse vormen van energieopwekking bieden en bijvoorbeeld ook naar smart-grid oplossingen."

Wat plaatst juist Eneco in de positie om met al deze technieken een grote stap te maken?

"Ik denk dat de koers die zo'n 8 jaar geleden is ingezet – Duurzaam, Decentraal, Samen – duidelijk maakt dat we al langer bezig zijn met nadenken over de transitie naar duurzame energie-oplossingen. We beseften toen al dat op termijn energielevering niet meer te waarborgen is wanneer niet overgeschakeld wordt op een volledig duurzaam en decentraal energielandschap. De laatste 2 jaar zien we ook dat op termijn aan de handel in energie niet zo veel meer te verdienen is. We staan nu aan de vooravond van een revolutie in het energielandschap en dat merk je op technologisch en op datagebied. Naar mijn overtuiging zijn wij daarop goed voorgesorteerd. Energie is een middel, maar het gaat uiteindelijk om het comfort en het welzijn van de bewoners en gebruikers van duurzaam, rendabel vastgoed."

Is Eneco het beste jongetje van de klas?

"Ik vind van wel. Kijk naar andere energieleveranciers die nu hun fossiele tak afstoten en een nieuw bedrijf in energiedienstverlening beginnen. Daarop lopen wij 8 jaar voor. In ieder geval in het nadenken over technieken en innovaties op energiegebied. Kijk naar Toon, onze intelligente thermostaat. Het is een open platform waarop ook andere ontwikkelaars een plek kunnen krijgen. Denk aan applicaties voor beveiliging van je huis of het opladen van de elektrische auto. Maar ook aan kamergebonden verwarming, performance van de cv-ketel en onderhoudsplanning. Dat kan allemaal via het Toon-platform, waarvan we er inmiddels 100.000 hebben geplaatst. Wij stellen ons altijd de vraag of het relevant is voor de klant. Wat is de value case voor de klant, want het hoeft niet altijd over geld te gaan bij alles wat je doet. Dus, welke bijdrage kunnen wij leveren om tot een volledig duurzame samenleving te komen. Dat bepaalt alles wat we doen."

Jullie vinden de value case voor de klant dus belangrijker dan de – op de eigen organisatie gerichte  business case...

"Het is een beetje mijn stokpaardje."

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c144 c225 c243
Drievoudig inzetten op duurzaamheid

Drievoudig inzetten op duurzaamheid

2 jan om 08:00 uur

In de nieuwe sociale werkplaats van Enschede werden circulariteit en duurzame energietechnieken gecombineerd in ...

Lees verder »

c21 c127 c144 c185 c225 c244 c246
Split incentive? Circulair opgelost!

Split incentive? Circulair opgelost!

30-08-2019 om 17:00 uur
timer 3 min

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in ...

Lees verder »

c21 c144 c146 c225 c243
Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

Ook zwembaden en sporthallen van het gas af

08-07-2019 om 08:00 uur
timer 3 min

Niet alleen bedrijven en huishoudens moeten op termijn over van gas op groene stroom. Ook zwembaden en sportaccommodaties ...

Lees verder »

c21 c144 c225 c243
'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

'EPC is niet alleen toepasbaar op miljoenenproject'

21-05-2019 om 08:00 uur

Het guarantEE-project is ten einde en dat betekent dat we kennis met je kunnen delen over resultaten en inzichten ...

Lees verder »

c54 c144
‘Een ander, vernieuwend geluid’

‘Een ander, vernieuwend geluid’

11-04-2018 om 11:00 uur
timer 4 min

Ambitieuze doelstellingen om een energie neutrale, circulaire en aardgasloze omgeving te realiseren zwerven aan ...

Lees verder »

c143 c144 c225
Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

08-03-2018 om 13:00 uur
timer 7 min

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

c144 c225
'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

'Meeste energiebesparing per euro met een energieprestatiecontract'

26-01-2018 om 13:00 uur

De Nederlandse overheid wil met verplichtingen zoals de EED Audits, Wet Milieubeheer, en de energielabel C-verplichting ...

Lees verder »

c144 c225
Ambities realiseren met een ESCo

Ambities realiseren met een ESCo

02-08-2017 om 11:00 uur

Bij de inzet van Energy Service Company’s (ESCo) wordt de energievoorziening inclusief het onderhoud en het ...

Lees verder »

c144 c225
Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

Sportwinkelketen tekent EPC voor lagere CO2-uitstoot

07-06-2017 om 15:30 uur

Decathlon heeft als internationale doelstelling om de CO2-uitstoot in haar panden drastisch te verlagen. In Nederland ...

Lees verder »

c144 c225
Tool om gebouw te verduurzamen

Tool om gebouw te verduurzamen

19-05-2017 om 11:00 uur

De EPC PreCheck is een nieuwe online tool voor gebouweigenaren,  die hun gebouw willen verduurzamen. Deze ...

Lees verder »

c144 c225
‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling EPC’s’

‘Actievere rol overheid nodig voor opschaling ...

28-03-2017 om 11:00 uur

Voor een opschaling en versnelling van de markt voor energieprestatiecontracten (EPC’s) heeft Nederland een ...

Lees verder »

c54 c144
Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

Prestatiecontracten vragen om sociale innovatie

17-10-2016 om 15:30 uur

Eloi Burdorf: Om maar met de deur in huis te vallen: in de praktijk werken prestatiecontracten meestal niet. Ze sterven ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up