Hé Hennes, als je mij niet gelooft, ben jij de weg kwijt!

Hé Hennes, als je mij niet gelooft, ben jij de weg kwijt!

Dit had de titel van het vermakelijke stukje van “Chief Whip van de Groep” moeten zijn. Reageren heeft niet zo veel zin. Maar op verzoek doe ik het dan toch maar. 

Gek is dat v.d. Groep in zijn kruistocht vergeet dat hij zelf vindt dat wij tweeën het eigenlijk helemaal eens zijn hoe de bouw moet en kan werken. Laatst kreeg ik zowaar nog zijn bijval voor een stukje in de Cobouw. Is hij een draaikont, humeurig, in de war of overspannen?  Wie goed oplet constateert dat wij het slechts  niet eens zijn over de manier waarop de Stroomversnelling werkt. Dat is het wel zo’n beetje. Het zou een klein kunstje zijn om de nagenoeg tot stilstand gekomen Stroomversnelling in beweging te krijgen. Dan zou ik het wel weten. Maar dat willen ze niet omdat het SV convenant potdicht zit in een fanatiek beleden autistisch narcisme, met een bijbehorend angstcomplex voor kritiek.

Laat ik mijn reactie beperken tot de (verkeerde) titel: ”Is Hennes de weg kwijt?” Dat is tenminste een concrete vraag. Als antwoord beschrijf ik op hoofdlijnen de weg die ik - sinds 2004, misschien al sinds mijn eerste werk in 1978 – volg , die velen met mij delen en die, op basis van mijn experimenten (50 mln ”gefröbel” volgens JW) in die richting, haalbaar lijkt:

 1. Ik ben een aanhanger van de Trias Energetica, met de meeste nadruk op het eerste punt. Dat betekent dat elke gebruiker progressief betaalt. Maar dan wel consequent doorgezet (zie ook mijn oratie TUDelft uit 1995).
 2. De hervorming van de bouw is hoognodig vanwege haar slechte bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen.
 3. Voor de hervorming van de bouw kan de normale wereld als een interessante stip op de horizon worden gebruikt.
 4. Bouwwerken kunnen echt wel als een industrieel gemaakt en duurzaam maatwerk-product in de markt worden gezet.
 5. Grootste omslag is dat bouwers ”om” moeten van het verifiërend, projectmatig, met top- down ketens, voor de laagste prijs werken naar het validerend, bottom-up werken aan een product dat een concurrerende output/ prijs verhouding heeft.
 6. Deze ”product” innovatie kan alleen als opdrachtgevers output /prijs quotiënten in de competitie zetten. In de ”u vraagt wij draaien”cultuur van de bouw leidt een andere vraag immers naar anders draaien!
 7. Output/prijs innovatie geldt in de gewone wereld voor nagenoeg alle producten: tegelijk beter en goedkoper. 
 8. Output bestaat uit architectuur (hoe ziet het eruit) , kwantiteit (capaciteit)  en kwaliteit (veiligheid, duurzaamheid, etc).
 9. Prijs is de som van stichtingskosten, contante waarde van ”x” jaar operationele en onderhoudskosten, winst en risico.
 10. Output (effectiviteit) verbetert door leren en prijs (efficiency) verbetert door repeteren. Er geldt dus : doorontwikkelen met productie maken en vooral meten. R&D i.p.v. D&C. Product Kennis Model i.p.v. Bouw Informatie Model.
 11. Innovatie kost geld dus er moet voldoende terugverdien capaciteit zijn (volume)
 12. Nieuwe technologie en nieuwe toepassingen dienen respectievelijk pre-concurrentieel en concurrentieel te worden ontwikkeld.
 13. In een programma dient per producent elk geleverd bouwwerk beter en goedkoper zijn dan de vorige om tot een structurele verbetering te komen.
 14. Voor renovatie van oude meuk met matige functionaliteit en dus beperkte rest-levensduur geldt dat alles wat je inbrengt hergebruikt moet kunnen worden.
 15. Partijen die in een programma of een opgave hetzelfde doen op hetzelfde niveau horen in een competitie.
 16. Partijen die in een programma of een opgave op hetzelfde niveau verschillende dingen dienen doen (complementair) horen in een bottom-up samenwerkingsverband, dat de kern van innovatie is.

  Hennes de Ridder

Qua intentie zit de Stroomversnelling met haar woorden alleen met de eerste twee punten op dezelfde lijn als ik. Voor de overige punten doet de Stroomversnelling wat anders, waarbij ik mij baseer op de door henzelf gegegeven informatie. Het zou leuk zijn als de Stroomversnelling eens antwoord zou geven op mijn vaak gestelde vraag waarom zij die andere 14 punten niet doet. Ik krijg dan steeds die grappige tirade.

Ikzelf ben overanderd en onverminderd bezig met een weg die ik uit de wereld buiten de bouwwereld heb gehaald, bruikbaar acht en aangepast heb voor de bouw. Die weg ben ik nog niet  kwijt. De Stroomversnelling is bezig met de weg, die volgens haar de waarheid is en gebaseerd is op het traditionele en merkwaardige leven in de bouw.

Jan Willem en zijn SV gedragen zich als een populistisch IS. Hun geloof is wet. Alle ongelovigen dienen met alle middelen vernietigd te worden. Zij zijn onvervalst imperialistisch en monopolistisch bezig. Maar hun oude wereld werkt niet. Aannemers gaan hiermee echt niet anders werken. Ik maak mij daar druk over. Het is namelijk ook mijn klimaat en er is urgentie. Ik heb het recht om als belastingbetaler gefundeerde kritiek te leveren op een door de overheid gesubsidieerde organisatie. Ik mag verwachten dat ik redelijke antwoorden krijg op mijn vragen. Ik stel vast dat ik een overspannen PR functionaris tegenover mij vindt die - in de veiligheid van een grote organisatie - wild om zich heen toetert zonder ook maar één onderbouwing.

Ik stel ook vast dat twitteraars quotes zonder eigen toevoegingen doorsturen. Is Twitter een nieuwsbureau met dagelijkse sensatie en oorlogsdreiging voor het volk? Of wachten de bange twitteraars wie er zogenaamd wint. Wat wint? Van wie? Wat een flauwekul allemaal!

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Veel vernieuwing Duurzaam Gebouwd bij viering 10-jarig jubileum

Veel vernieuwing Duurzaam Gebouwd bij viering ...

10 apr om 12:34 uur
timer 3 min

Na tien jaar van kennis verspreiden en verbinden, zet Duurzaam Gebouwd er voor het komende decennium een tandje ...

Lees verder »

Building Holland: met Gooee worden smart buildings nog veel slimmer

Building Holland: met Gooee worden smart buildings ...

19 mrt om 12:18 uur
timer 5 min

Tijdens Building Holland kun je niet heen om het Internet of Things. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor Gooee, ...

Lees verder »

Gevarieerd programma trekt veel bezoekers naar eerste dag Building Holland

Gevarieerd programma trekt veel bezoekers naar ...

18-04-2018 om 12:00 uur
timer 1 min

Een gevarieerd programma met toonaangevende sprekers uit de branche én de vele bezoekers op de beursvloer ...

Lees verder »

Duurzaam Gebouwd verkoopt Building Holland aan Easyfairs

Duurzaam Gebouwd verkoopt Building Holland aan ...

16-04-2018 om 09:15 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd verkoopt Building Holland aan Easyfairs, een grote Europese speler op het gebied van beursorganisatie ...

Lees verder »

Uitreiking Happy Building Index Award

Uitreiking Happy Building Index Award

06-04-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

Tientallen topsprekers betreden op Duurzaam Gebouwd LIVE tijdens Building Holland 2018 het podium. Maar dat is ...

Lees verder »

Diederik Samsom keynote bij Duurzaam Gebouwd LIVE

Diederik Samsom keynote bij Duurzaam Gebouwd ...

04-04-2018 om 11:00 uur
timer 1 min

Voormalig PvdA-leider Diederik Samsom verzorgt een keynote op Duurzaam Gebouwd LIVE. Zijn keynote start om 16.30 ...

Lees verder »

Wij gaan Biophilic!

Wij gaan Biophilic!

30-03-2018 om 15:30 uur
timer 5 min

Daan Bruggink: Ook bij de komende Building Holland weer een belangrijk thema: gezonde gebouwen. Of beter gezegd: een gezonde gebouwde ...

Lees verder »

Wat is er te doen tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE?

Wat is er te doen tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE?

30-03-2018 om 09:30 uur
timer 2 min

Duurzaam Gebouwd LIVE tijdens Building Holland 2018 staat in het teken van het live communiceren, verbinden en ...

Lees verder »

#VanGasLos tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE

#VanGasLos tijdens Duurzaam Gebouwd LIVE

28-03-2018 om 08:00 uur
timer 1 min

Gemeentelijke ambities rondom het gasloos maken van de woningvoorraad, het meenemen van bewoners in commuincatie-trajecten ...

Lees verder »

Van Gijzel: ‘Maak ruimte voor experimenten’ 

Van Gijzel: ‘Maak ruimte voor experimenten’ 

13-04-2017 om 18:00 uur

“In potentie is de regio Amsterdam-Rotterdam-Eindhoven-Dortmund-Stuttgart de rijkste ter wereld. We organiseren ...

Lees verder »

Building Holland 2017 geopend!

Building Holland 2017 geopend!

11-04-2017 om 14:30 uur

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI opende Building Holland 2017 met een visie op de toekomst. “We moeten ...

Lees verder »

Terpstra: ‘Het gaat erom dat we ambitie tonen’

Terpstra: ‘Het gaat erom dat we ambitie ...

21-03-2017 om 08:00 uur

“Wat ik graag zou willen, is dat we in een nieuw regeerakkoord zeggen dat we in 2030 in de gebouwde omgeving ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up