Wakker worden met … Johan Widheden

Wakker worden met … Johan Widheden

Mede door de inzet van het Sustainability-team staat AkzoNobel al meerdere jaren op 1 in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Dit team adviseert de eigen organisatie en andere ondernemingen in de waardeketens. Johan Widheden is Sustainability Specialist en lid van dit expertteam op het gebied van milieu- en duurzaamheidsevaluatie.

Waar is het Sustainability-team gevestigd?

“Ons team omvat 13 specialisten op het gebied van duurzaamheid. Zij werken verspreid over diverse Europese landen. 3 in Nederland, 1 in Duitsland, 3 in het Verenigd Koninkrijk en 7 in Zweden.”

Hoe is het team georganiseerd?

“Het AkzoNobel Sustainability-team bevat 3 subgroepen. Uiteindelijk gaat het om governance ofwel het bereiken van de duurzaamheid voor ons als bedrijf. We meten ook of we deze targets halen. Een van de subgroepen houdt zich intensief bezig met Life Cycle Assessments (LCA’s) voor onze producten, iets wat de kern raakt van alles wat we als bedrijf doen. Daarnaast helpt een Performance Improvement groep onze businessunits op projectbasis. Zij werken in de bu’s om hun bijdrage te leveren, bijvoorbeeld om de milieu-impact van specifieke producten te berekenen, maar ook bij het beantwoorden van klantvragen over duurzaamheid. Ik ben onderdeel van de Engagement Capability groepen en geef trainingen om zo al onze medewerkers te doordringen van het belang van duurzaamheid. Zo leren ze wat ze zelf kunnen doen om bij te dragen.”

Wat was de reden om het team te formeren?

“Vroeger werkten de teamleden als consultants binnen AkzoNobel. We vonden dat de reikwijdte van ons werk niet voldoende in de haarvaten van het concern terecht kwam. Zonder specifieke sectoren aan te duiden was in sommige markten verduurzaming geen topprioriteit – ook al omdat afnemers dat niet eisten. Dan gaat verbetering op dat punt langzamer dan wij wensen.”

Hoe groot is de invloed van de eindklant?

“Het is niet leidend, maar het is wel een trigger voor de business. Om duurzaamheidsprincipes nog krachtiger onder de aandacht te brengen in het bedrijf zijn goede structuren en processen nodig. Zo’n 15 jaar geleden is het team gevormd, zodat we daaraan nog meer inhoud kunnen geven. Zo heeft ons werk nog meer invloed binnen het concern.”

Wat is een voorbeeld dat juist dit team het verschil maakt?

“Neem de CO2-uitstoot. Daaraan hebben we veel tijd en aandacht gegeven. Ook om de mensen erbij te betrekken en ze doordringen van de noodzaak. Alle processen zijn in kaart gebracht met de benodigde acties erbij, zodat men ziet hoe die acties bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot.”

Hoe vertaalt dat zich?

“Ik wijs dan op onze EcoPremium-programma. Dit richt zich op de ontwikkeling van producten met een lagere toxiciteit, een betere energie-efficiëntie, verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen, naast het terugdringen van afvalstoffenemissies, grondgebruik en risico’s. We kijken dus naar de hele waardeketen om duurzaamheidsvoordelen te kunnen garanderen. We vergelijken ook de mainstream-producten in de markten waarin we actief zijn met de onze. Als de markt zich ontwikkelt, reageren wij ook want we willen voorop blijven lopen.”

AkzoNobel streeft leiderschap na op duurzaamheidsgebied?

“Beslist, het bewijs daarvan is dat we 3 jaar op rij de 1e plaats bezetten in de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Zo’n prestatie lever je met z’n allen en het betekent dat iedereen die bij AkzoNobel werkt duurzaamheid als vast onderdeel van zijn dagelijkse werk ziet.”

Waarop is het AkzoNobel Sustainability team nu gefocust?

“We willen ook de ‘maatschappelijke kosten’ gaan betrekken bij wat we als onderneming doen. Het begrip ‘duurzaam’ dus niet alleen over ’het milieu’ laten gaan, maar zo breed mogelijk trekken en dus ook sociale aspecten als werkgelegenheid erin opnemen. Daarmee wordt het ook mogelijk om dergelijke aspecten ‘budgetteerbaar’ te maken. Door er een prijs aan te hangen, wordt het concreet en dat geeft ons een nieuwe kijk op de producten en de waardeketen. Duurzaamheid is geen statisch gegeven, het is een vakgebied dat zich continu ontwikkelt. De thema’s van 2 jaar geleden zijn niet die van vandaag. Ook wij kijken naar circulaire economie en Cradle-to-Cradle. Ook daarvoor initiëren we projecten.”

Hoe ziet AkzoNobel duurzaamheid voor de gebouwde omgeving?

“Wij voeren veel producten die met de gebouwde omgeving te maken hebben. Tweederde van ons productengamma bestaat uit coatings die bijvoorbeeld beschermen tegen roest of vuurvertragend zijn. Veel van onze coatings hebben daarnaast een decoratieve toepassing. Ik was voorheen niet betrokken bij deze producten, maar nu wel. Ik zie de gebouwde omgeving, de steden, als voorlopers waar het duurzaamheid betreft. Dat komt omdat steden en hun bestuurders sneller kunnen acteren dan landen als geheel. Ik zie dat hier in Zweden en ik neem aan dat dat ook voor Nederland geldt. Er zijn bijvoorbeeld veel initiatieven om monumentale oude panden op te waarderen en te verduurzamen. Ook nieuwbouw wordt steeds duurzamer door certificering volgens LEED of BREEAM, allemaal factoren die duurzaam gedrag bevorderen.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c146 c153 c225
Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

Levensduurkosten: denk vooruit, reken vooruit

23 feb om 10:01 uur
timer 1 min

Ondanks het doordacht ontwerpen van toekomstbestendige gebouwen zijn er toch gebouwen die binnen tien jaar aan ...

Lees verder »

c21 c146 c153 c225
De voordelen van het bepalen van levensduurkosten

De voordelen van het bepalen van levensduurkosten

01-12-2020 om 10:01 uur
timer 4 min

Levensduurkosten zijn alle kosten in de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase. Breng die kosten goed in beeld ...

Lees verder »

c21 c153 c185 c190 c225 c244
DG Expeditie ’t Veen: circulariteit in Hattems ecosysteem

DG Expeditie ’t Veen: circulariteit in ...

03-11-2020 om 18:30 uur
timer 5 min

In hun derde samenkomst verkenden de expeditieleden van ’t Veen (Hattem) de circulaire mogelijkheden van ...

Lees verder »

c21 c153 c225 c244
Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie naar circulaire economie

Verbetering LCA-berekening nodig voor transitie ...

06-10-2020 om 15:00 uur
timer 6 min

Bij duurzaam en circulair bouwen spelen de milieukosten van bouwmaterialen een cruciale rol. De berekening van ...

Lees verder »

c153 c190 c225
‘Ondergrens MPG is startschot voor hogere ambities’

‘Ondergrens MPG is startschot voor hogere ...

01-12-2017 om 13:00 uur

De grenswaarde van de Milieuprestatie Gebouwen in het Bouwbesluit komt razendsnel dichterbij. Vanaf 2018 is er ...

Lees verder »

c153 c225
Rapport: DPG maakt milieubelasting beter zichtbaar

Rapport: DPG maakt milieubelasting beter zichtbaar

09-08-2017 om 11:00 uur

De meetmethode Duurzaamheidsprestatie gebouwen (DPG) maakt de samenhang tussen energie- en materiaalgebruik beter ...

Lees verder »

c153 c225
Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking

Bouwmaterialenhandel zet in op ketensamenwerking

22-06-2017 om 13:00 uur

De Veris Bouwmaterialengroep organiseerde op 13 en 16 juni een bijeenkomst voor haar leveranciers. Samen met SBK ...

Lees verder »

c153 c225
LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen

LCA: gereedschap voor een duurzame bouwketen

12-05-2017 om 08:00 uur

Om milieuprestaties van producten inzichtelijk te maken kan een levenscyclusanalyse (LCA) uitkomst bieden. Op 20 ...

Lees verder »

c153 c225
Nieuwe methode DPG in GPR Gebouw

Nieuwe methode DPG in GPR Gebouw

17-10-2016 om 08:00 uur

De nieuwe methode Duurzaamheidsprestatie Gebouw (DPG) is beschikbaar in GPR Gebouw 4.3. 

Lees verder »

c153 c225
Na 50 jaar nog steeds goed

Na 50 jaar nog steeds goed

25-03-2016 om 11:00 uur

Een oude Sallandse schuur uit 1963 kan nog steeds goed mee. Volgens test- en kennisbureau SHR is dit te danken ...

Lees verder »

c153 c225
Spoorbeheerder maakt duurzaamheid materiaalgebruik inzichtelijk

Spoorbeheerder maakt duurzaamheid materiaalgebruik ...

15-07-2015 om 15:30 uur

Spoorbeheerder ProRail stelde onlangs voor een groot aantal bouwmaterialen een levenscyclusanalyse (LCA) op. Daardoor ...

Lees verder »

c153 c225
Nieuwe versie Nationale Milieudatabase

Nieuwe versie Nationale Milieudatabase

17-06-2015 om 08:00 uur

Afgelopen maandag 15 juni heeft Stichting Bouwkwaliteit (SBK) versie 1.7 van de Nationale Milieudata (NMD) aan ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up