Wat is een omgevingsvisie in de nieuwe Omgevingswet?

timer4 min

Het huidige omgevingsrecht is verouderd, verdeeld over 10-tallen wetten en werkt daardoor vertragend voor (duurzame) initiatieven om te bouwen. In mijn blog '1 Omgevingswet is de toekomst' ben ik hier uitgebreid op ingegaan. In de nieuwe Omgevingswet is voor beleidsontwikkeling het instrument omgevingsvisie opgenomen.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

U vraagt zich waarschijnlijk af:

 1. Wat is een omgevingsvisie?
 2. Wat zijn de voordelen van een omgevingsvisie?
 3. Wat hebben duurzaamheid en duurzame initiatieven om te bouwen met de omgevingsvisie te maken?
 4. Welke potentie heeft een omgevingsvisie om duurzaamheid en duurzame initiatieven aan te wakkeren?

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving op terreinen als:

 • natuur en milieu
 • water en gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • verkeer en vervoer
 • cultureel erfgoed
 • ruimtelijke ontwikkeling

Voor de provincie en het rijk is 1 provinciale respectievelijk nationale omgevingsvisie voor het grondgebied verplicht, terwijl in het huidige wetsvoorstel voor gemeenten het vaststellen van een omgevingsvisie vrijwillig is. Een omgevingsvisie bindt alleen het rijk, de provincie of gemeente zelf en heeft als inhoud:

 1. de hoofdlijnen van:
  • de voorgenomen ontwikkeling
  • het gebruik
  • het beheer
  • de bescherming
  • het behoud van het grondgebied
 2. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid in de complexe dynamiek van de moderne maatschappij

Wat zijn de voordelen van een omgevingsvisie?

De voordelen van een omgevingsvisie zijn evident:

 1. door het opstellen van een omgevingsvisie worden in een vroegtijdig stadium mogelijk strijdige of juist elkaar versterkende ontwikkelingen met elkaar verbonden
 2. de door het rijk, de provincie of de gemeente vastgestelde omgevingsvisie geeft de eigen rol bij de realisatie van die visie aan en de verwachte rol van andere belanghebbenden met samenhangende beleidsuitwerking;
 3. Het is ruimer dan huidige gebiedsdekkende structuurvisie met als extra’s:
  a)     de relevante delen van de natuurvisie
  b)    verkeers- en vervoerplannen
  c)     strategische gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen

Als initiatiefnemer heeft u het extra voordeel dat u de visie op de omgeving per bestuursorgaan (het rijk, de provincie en de gemeente) in 1 samenhangende omgevingsvisie met een duidelijke rolverdeling kunt vinden.

Wat hebben duurzaamheid en duurzame initiatieven om te bouwen met de omgevingsvisie te maken?

Met de openbaarmaking van een vastgestelde omgevingsvisie wordt voor burgers en bedrijven direct zichtbaar en duidelijk wat zij van het rijk, hun provincie of hun gemeente op het gebied van duurzaamheid en duurzame initiatieven om te bouwen kunnen verwachten en wat de verwachte rol is van andere belanghebbenden. Groot voordeel is ook dat het vaststellende bestuursorganen (het rijk, de provincie en de gemeente) alleen zelf aan de omgevingsvisie gebonden zijn en dat initiatiefnemers op het terrein van duurzaamheid en duurzame initiatieven om te bouwen (nog) flexibel en niet gebonden zijn. Hiervoor zijn andere instrumenten te gebruiken.

Welke potentie heeft een omgevingsvisie om duurzaamheid en duurzame initiatieven aan te wakkeren?

Tijdens de voorbereiding van de omgevingsvisie maakt gebruik u van de uitnodiging om inspraak en zienswijzen in te dienen om uw visie op duurzaamheid en uw duurzame initiatieven in de omgevingsvisie als ontwikkeling opgenomen te krijgen en aan te geven wat u van het rijk, provincie en gemeenten verwacht. In de vastgestelde omgevingsvisie staat vervolgens wat het rijk, provincie en gemeenten bij de realisatie uw visie en initiatief voor u kunnen betekenen.

In mijn blog 'Duurzaam bouwen en duurzaamheid in de nieuwe Omgevingswet’ heb ik uitgebreid aangegeven hoe u nu al vooruit kunt lopen op de nieuwe Omgevingswet. 

Vraag aan u

Het podium om op strategisch niveau duurzaamheid en uw duurzame initiatieven bij het rijk, provincies en de gemeenten onder de aandacht te brengen, is de voorbereiding en de vaststelling van de omgevingsvisie en met name op gemeentelijk en mogelijk op provinciaal niveau.

Mijn vraag aan u is dan ook:

Meer weten?

De hierboven vermelde Omgevingsvisie Overijssel 'Wat betekent dat voor mij als inwoner van de provincie' geeft een voorbeeld van een provinciale Omgevingsvisie. Kijk daarvoor het filmpje dat helemaal bovenaan staat.

Meer tips

In mijn volgende blog besteed ik onder meer aandacht aan: de vereiste cultuurverandering voor realisatie van duurzame gebiedsontwikkeling. En... met de kansen vanuit de nieuwe Omgevingswet.

Auteur Arno Kleine Staarman is projectmanager ruimtelijke ontwikkeling van Aranto www.aranto.nl  Van visie tot realisatie! ‘Voor wie zijn bestemming kent, vindt Aranto de weg’ (vrij vertaald naar een spreuk van Lao Tze).

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c225 c245
Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier wordt proeftuin duurzame ...

21 jan om 13:01 uur

De enige overgebleven gevangenistoren van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt zich de komende jaren tot het ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c245
Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde wijken

Maanwijk toont nieuwe standaard van gezonde ...

30-12-2020 om 09:01 uur
timer 6 min

Onze rijksbouwmeester Floris Alkemade zei het al bij de lancering van de prijsvraag Who Cares in 2017: een stad ...

Lees verder »

c21 c134 c185 c225 c244
A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

A1 bedrijvenpark Deventer West gaat circulair

26-11-2020 om 10:01 uur
timer 5 min

De uitbreiding van het A1 Bedrijvenpark in Deventer biedt de kans om een circulaire afslag te nemen. Na de keuze ...

Lees verder »

c21 c26 c122 c134 c278
Het Platform – mixed-use gebouw in het stationsgebied van Utrecht

Het Platform – mixed-use gebouw in het ...

26-11-2020 om 09:04 uur
timer 3 min

Direct naast station Utrecht Centraal is een nieuw gebouw in gebruik genomen: Het Platform. In het gebouw wordt ...

Lees verder »

c21 c120 c134 c225
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

23-09-2020 om 12:01 uur
timer 3 min

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, ...

Lees verder »

c21 c134 c225
BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ’t Veen – Gemeente Hattem

BPD en Safier nieuwe partners voor DG expeditie ...

04-08-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

De gemeente Hattem wil graag energieneutraal worden en biedt partners kansen hiervoor in het ontwikkelingsgebied ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Samen naar de top voor ’t Veen: eerste partners aangesloten

Samen naar de top voor ’t Veen: eerste ...

20-07-2020 om 15:30 uur
timer 3 min

Intensieve kennisdeling brengt de transformatie van het ontwikkelingsgebied ’t Veen in de gemeente Hattem ...

Lees verder »

c21 c134 c225
Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem

Last call - Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen ...

15-06-2020 om 07:00 uur
timer 1 min

Last call voor het gratis webinar 'Duurzaam Gebouwd Expeditie 't Veen - Gemeente Hattem' op woensdag 17 juni. ...

Lees verder »

c21 c134 c225 c246 c269
De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan rollen

De bal van duurzaamheid moet veel sneller gaan ...

31-01-2020 om 10:01 uur
timer 6 min

Witteveen+Bos is sinds kort aangesloten bij het kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Dat heeft alles met de grote ...

Lees verder »

c21 c134 c135 c184 c225
Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije ...

21-01-2020 om 16:01 uur
timer 1 min

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt ...

Lees verder »

c21 c134 c225
'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

'Eigenaarschap als sleutel voor duurzame gebiedsontwikkeling'

17-10-2019 om 15:00 uur
timer 4 min

De komende jaren worden tientallen, zo niet honderden gebieden op de schop genomen om toe te werken naar een volledig ...

Lees verder »

c21 c134 c225
10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet' te lezen

10 redenen om 'Duurzame gebiedsontwikkeling ...

11-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman schreef het boek 'Duurzame gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet'. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up