Goede businesscases voor basisschoolrenovaties

Goede businesscases voor basisschoolrenovaties

Voor de Mytylschool Ulingshof in Venlo is een renovatieplan opgesteld. Het gebouw kan verduurzaamd worden, van energielabel E naar A. De investering kan zich in 15 jaar terugverdienen, je bespaart 68 procent op CO2-uitstoot en de exploitatiekosten dalen met meer dan 13 duizend euro per jaar. Er wordt momenteel aanbesteed. Hoe is het mogelijk dat er nog zo weinig projecten met zulke goede business cases worden gerealiseerd?

Foto bovenaan: Venlo

Jeroen Nollet van Escoplan presenteerde deze businesscase en de bijbehorende vraag tijdens de VNG Energie Tussentop in juni van dit jaar. Hier werden ook de nodige belemmeringen genoemd, zoals de krappe bekostiging, onvoldoende inzicht in opbrengsten, kosten en risico's en onvoldoende financieringsmogelijkheden. Daarnaast vormen te weinig aanbestedingen een belemmering,

Onbekend

"Gemeenten en schoolbesturen zijn vaak niet bekend met de mogelijkheden die er wel zijn, en ze schromen om marktpartijen in te schakelen", zegt Nollet. "Niet alleen wat betreft financieringsoplossingen, maar ook technisch. Warmtepompen en WKO’s zijn niet bekend, en negatieve ervaringen zingen snel rond. Zonde, want zo blijven er veel scholen met een hoge energierekening en een ongezond binnenklimaat zitten, terwijl er echt haalbare business cases kunnen worden opgesteld. Het voorbeeld van een Venlose school laat dat zien: een goede business case, zonder subsidie.”

In het plan zijn binnenmilieumaatregelen nog niet meegenomen. Ook schoolbesturen en gemeenten erkennen dat zij kennis en expertise missen, bijvoorbeeld ten aanzien van verduurzamingsopties, aanbestedingen en financieringsoplossingen. Dat blijkt onder meer uit de Consultatieronde die Ruimte-OK en Klimaatverbond najaar 2014 hebben uitgevoerd als eerste fase van de Green Deal verduurzaming Scholen. Daaruit blijkt ook dat zij het beeld hebben dat de markt weinig inzicht heeft in de (klant)vraag. Beter matchen van vraag en aanbod lijkt ook nog een grote uitdaging.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Suggesties

Wat zouden gemeenten en schoolbesturen kunnen doen? Zij kunnen starten met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP), een vastgoedstrategie en kwaliteitsmetingen van de scholen. Vervolgens kunnen zij ambities formuleren en haalbaarheidsstudies, businesscases en een plan van aanpak opstellen en een programma van eisen. Bij de uitvoering is aandacht nodig voor projectbeheersing (kosten, kwaliteit en planning) en monitoring van de afgesproken prestaties. Tenslotte is het belangrijk om per fase aan te geven wie (schoolbestuur, gemeente, adviseur) wanneer moet acteren en wie er als hulptroepen zijn te mobiliseren.

Voorbeeld: Mytylschool Venlo

Om te kunnen beslissen over verduurzaming van de Mytylschool heeft Onderwijsgroep Buitengewoon een business case laten opstellen door Escoplan. Hierin zijn enkele technische concepten geformuleerd en scenario’s opgesteld voor de gewenste energielabelstappen. En er is een kostenbegroting van de maatregelen met bijbehorende energiebesparing en terugverdientijden opgesteld. Deze zijn verwerkt in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) voor een periode van 15 jaar. Met het plan is inzichtelijk gemaakt welke investeringen zichzelf via energiebesparing en lagere (onderhouds)kosten terugverdienen. Deze investeringen kunnen zo ‘budgetneutraal’ naar voren worden gehaald. Uit het DMJOP blijkt dat als er nú geïnvesteerd wordt in maatregelen, de gemiddelde kosten per jaar zelfs dalen. Inmiddels heeft het schoolbestuur de verduurzaming aanbesteed. Voor het installatiedeel is een ESCo-constructie een van de opties.

Meer informatie

www.rvo.nl/frissescholen (o.a. Leidraad Verduurzamen Basisscholen)
www.escoplan.nl (o.a. Stappenplan)

Kengetallen Mytylschool Venlo

  • 2.500  m2 BVO; Energielabel E
  • energiekosten 41.800 euro/jr, MJOP 113.000 euro/jr --> totaal: 154.800 euro/jr
  • maatregelen: dakisolatie, HR++ glas, warmtepomp op buitenlucht, HF verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling, PV panelen op 30% dakoppervlakte (NB: ventilatievoorzieningen zijn nog onderwerp van gesprek)
  • naar Energielabel A, investering van 555.000 euro – investering door school en/of ESCo
  • CO2 emissiereductie: 68%
  • daling gemiddelde jaarlijkse kosten de eerste 15 jaar 12.806 euro, daarna 51.308 euro/jr

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Marianum College na de renovatie: grotere lokalen, gezonder en comfortabeler binnenklimaat

Marianum College na de renovatie: grotere lokalen, ...

21 okt om 11:00 uur
timer 5 min

In drie fases werd het oude schoolgebouw van het Marianum College in Groenlo aangepakt. Bij de renovatie met uitbreiding ...

Lees verder »

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

18 okt om 08:00 uur
timer 1 min

De ambities en verduurzaming van schoolbesturen staan centraal tijdens het seminar Duurzame Scholen. In dit artikel ...

Lees verder »

Verduurzamen van scholen: van ambitie naar actie

Verduurzamen van scholen: van ambitie naar actie

4 okt om 07:00 uur

Niet alleen de woningbouw krijgt de komende tijd een impuls. In de utiliteitsbouw zien we in 10.000 onderwijsgebouwen ...

Lees verder »

Het Nieuwe Lyceum: Frisse Scholen B en BENG

Het Nieuwe Lyceum: Frisse Scholen B en BENG

4 sep om 11:00 uur
timer 1 min

Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven, een scholengemeenschap voor HAVO en VWO in Bilthoven, is duurzaam gerenoveerd ...

Lees verder »

Modulair schoolgebouw in Amsterdam dankzij Brexit

Modulair schoolgebouw in Amsterdam dankzij Brexit

30 aug om 11:00 uur
timer 2 min

De Amsterdam International Community School, de expatschool in Amsterdam, opende gisteren de deuren van een nieuw ...

Lees verder »

Zonnepanelen slimme investering voor scholen

Zonnepanelen slimme investering voor scholen

9 aug om 09:00 uur
timer 1 min

Met een lage rente kunnen scholen investeren in zonnepanelen die direct lagere energiekosten opleveren.

Lees verder »

Succesformule voor verduurzaming scholen: 'Kennisdelen, opschalen en bij elkaar blijven'

Succesformule voor verduurzaming scholen: 'Kennisdelen, ...

1 jul om 15:30 uur
timer 9 min

Een groot deel van de schoolgebouwen van Nederland kun je nog niet bestempelen als toekomstbestendig. Sterker ...

Lees verder »

Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos maken?

Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos ...

21 feb om 14:00 uur
timer 26 min

Begin februari deelden verschillende sprekers hun kennis en ervaring over dit onderwerp tijdens de bijeenkomst ...

Lees verder »

Het kan nóg duurzamer: Kindpark Boekel legt de lat hoog

Het kan nóg duurzamer: Kindpark Boekel ...

10-12-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

In augustus van dit jaar is Van der Heijden bouw en ontwikkeling gestart met de bouw van een bijzonder project ...

Lees verder »

‘Verduurzamen van scholen wordt een feest’

‘Verduurzamen van scholen wordt een feest’

14-11-2018 om 08:00 uur

Het verduurzamen van scholen wordt een feest, misschien zelfs een revolutie. Deze klanken waren te horen op het ...

Lees verder »

Renovatie De Leister Igge is hoopgevend voor veel oude scholen

Renovatie De Leister Igge is hoopgevend voor ...

13-11-2018 om 15:30 uur
timer 6 min

Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen succesvol worden gerenoveerd. Dat heeft ...

Lees verder »

Energiezuinig schoolgebouw met zelflerende software

Energiezuinig schoolgebouw met zelflerende software

08-11-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

Het is een primeur voor de provincie Fryslân: de energiehuishouding van het schoolgebouw van ROC Friese Poort ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up