Goede businesscases voor basisschoolrenovaties

Goede businesscases voor basisschoolrenovaties

Voor de Mytylschool Ulingshof in Venlo is een renovatieplan opgesteld. Het gebouw kan verduurzaamd worden, van energielabel E naar A. De investering kan zich in 15 jaar terugverdienen, je bespaart 68 procent op CO2-uitstoot en de exploitatiekosten dalen met meer dan 13 duizend euro per jaar. Er wordt momenteel aanbesteed. Hoe is het mogelijk dat er nog zo weinig projecten met zulke goede business cases worden gerealiseerd?

Foto bovenaan: Venlo

Jeroen Nollet van Escoplan presenteerde deze businesscase en de bijbehorende vraag tijdens de VNG Energie Tussentop in juni van dit jaar. Hier werden ook de nodige belemmeringen genoemd, zoals de krappe bekostiging, onvoldoende inzicht in opbrengsten, kosten en risico's en onvoldoende financieringsmogelijkheden. Daarnaast vormen te weinig aanbestedingen een belemmering,

Onbekend

"Gemeenten en schoolbesturen zijn vaak niet bekend met de mogelijkheden die er wel zijn, en ze schromen om marktpartijen in te schakelen", zegt Nollet. "Niet alleen wat betreft financieringsoplossingen, maar ook technisch. Warmtepompen en WKO’s zijn niet bekend, en negatieve ervaringen zingen snel rond. Zonde, want zo blijven er veel scholen met een hoge energierekening en een ongezond binnenklimaat zitten, terwijl er echt haalbare business cases kunnen worden opgesteld. Het voorbeeld van een Venlose school laat dat zien: een goede business case, zonder subsidie.”

In het plan zijn binnenmilieumaatregelen nog niet meegenomen. Ook schoolbesturen en gemeenten erkennen dat zij kennis en expertise missen, bijvoorbeeld ten aanzien van verduurzamingsopties, aanbestedingen en financieringsoplossingen. Dat blijkt onder meer uit de Consultatieronde die Ruimte-OK en Klimaatverbond najaar 2014 hebben uitgevoerd als eerste fase van de Green Deal verduurzaming Scholen. Daaruit blijkt ook dat zij het beeld hebben dat de markt weinig inzicht heeft in de (klant)vraag. Beter matchen van vraag en aanbod lijkt ook nog een grote uitdaging.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

Suggesties

Wat zouden gemeenten en schoolbesturen kunnen doen? Zij kunnen starten met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP), een vastgoedstrategie en kwaliteitsmetingen van de scholen. Vervolgens kunnen zij ambities formuleren en haalbaarheidsstudies, businesscases en een plan van aanpak opstellen en een programma van eisen. Bij de uitvoering is aandacht nodig voor projectbeheersing (kosten, kwaliteit en planning) en monitoring van de afgesproken prestaties. Tenslotte is het belangrijk om per fase aan te geven wie (schoolbestuur, gemeente, adviseur) wanneer moet acteren en wie er als hulptroepen zijn te mobiliseren.

Voorbeeld: Mytylschool Venlo

Om te kunnen beslissen over verduurzaming van de Mytylschool heeft Onderwijsgroep Buitengewoon een business case laten opstellen door Escoplan. Hierin zijn enkele technische concepten geformuleerd en scenario’s opgesteld voor de gewenste energielabelstappen. En er is een kostenbegroting van de maatregelen met bijbehorende energiebesparing en terugverdientijden opgesteld. Deze zijn verwerkt in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) voor een periode van 15 jaar. Met het plan is inzichtelijk gemaakt welke investeringen zichzelf via energiebesparing en lagere (onderhouds)kosten terugverdienen. Deze investeringen kunnen zo ‘budgetneutraal’ naar voren worden gehaald. Uit het DMJOP blijkt dat als er nú geïnvesteerd wordt in maatregelen, de gemiddelde kosten per jaar zelfs dalen. Inmiddels heeft het schoolbestuur de verduurzaming aanbesteed. Voor het installatiedeel is een ESCo-constructie een van de opties.

Meer informatie

www.rvo.nl/frissescholen (o.a. Leidraad Verduurzamen Basisscholen)
www.escoplan.nl (o.a. Stappenplan)

Kengetallen Mytylschool Venlo

  • 2.500  m2 BVO; Energielabel E
  • energiekosten 41.800 euro/jr, MJOP 113.000 euro/jr --> totaal: 154.800 euro/jr
  • maatregelen: dakisolatie, HR++ glas, warmtepomp op buitenlucht, HF verlichting met aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling, PV panelen op 30% dakoppervlakte (NB: ventilatievoorzieningen zijn nog onderwerp van gesprek)
  • naar Energielabel A, investering van 555.000 euro – investering door school en/of ESCo
  • CO2 emissiereductie: 68%
  • daling gemiddelde jaarlijkse kosten de eerste 15 jaar 12.806 euro, daarna 51.308 euro/jr

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c143 c225
Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter binnenklimaat scholen

Whitepaper geeft oplossingsrichtingen voor beter ...

14 okt om 07:00 uur
timer 1 min

Zo’n 11% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar welke zijn ...

Lees verder »

c21 c143 c151 c225 c245
Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

13 okt om 17:00 uur
timer 2 min

De kwaliteit van het binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen staat in het centrum van de aandacht. Om verbeterpunten ...

Lees verder »

c21 c120 c127 c143 c160 c225 c263
Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof scholen

Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor niet-coronaproof ...

1 okt om 14:55 uur
timer 2 min

Alle schoolgebouwen in Nederland hadden tot 1 oktober te tijd om te laten weten of het ventilatiesystem in ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243
Van goed geregelde ventilatiesystemen tot controle en prestatiecontracten

Van goed geregelde ventilatiesystemen tot controle ...

14 jul om 13:00 uur

Een goed geventileerd schoolgebouw bevordert de gezondheid en de prestaties van leerlingen en leerkrachten. Al ...

Lees verder »

c21 c54 c143 c243 c244
Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle jaren

Energieprestatienormering stopt na 25 succesvolle ...

28 mei om 15:30 uur
timer 5 min

Hans Korbee: Het werd nog knap spannend in 1995; zou het na herhaald uitstel alsnog lukken om inderdaad nog voor het eind van ...

Lees verder »

c21 c143 c160 c225 c244
Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en duurzaam

Nieuwbouw Hogeschool Rotterdam is gezond en ...

7 mei om 13:01 uur
timer 2 min

Hogeschool Rotterdam bouwt het scholencomplex uit met een 14.000m2 grote campus op de locatie Kralingse Zoom. ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c243 c244
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt op stoom

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed komt ...

27 mrt om 11:00 uur
timer 4 min

“Durf te verduurzamen!”, klonk het tijdens het webinar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed, georganiseerd ...

Lees verder »

c21 c26 c143 c238 c244
Ontwerp basisschool De Verwondering geïnspireerd door de natuur

Ontwerp basisschool De Verwondering geïnspireerd ...

03-12-2019 om 13:00 uur
timer 3 min

Op basis van biofilische principes ontwierp Daan Bruggink De Verwondering, een basisschool van 1.900 vierkante ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

c21 c143 c186 c225
'Een BENG-schoolgebouw is geen sluitende businesscase'

'Een BENG-schoolgebouw is geen sluitende businesscase'

22-11-2019 om 12:00 uur

Het einde van de levensduur nadert voor een fors deel van de schoolgebouwen in Nederland, met vooral vastgoed ...

Lees verder »

c21 c26 c143 c160
Marianum College na de renovatie: grotere lokalen, gezonder en comfortabeler binnenklimaat

Marianum College na de renovatie: grotere lokalen, ...

21-10-2019 om 11:00 uur
timer 5 min

In drie fases werd het oude schoolgebouw van het Marianum College in Groenlo aangepakt. Bij de renovatie met uitbreiding ...

Lees verder »

c21 c143 c225
Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

Schoolverduurzaming centraal tijdens seminar

18-10-2019 om 08:00 uur
timer 1 min

De ambities en verduurzaming van schoolbesturen staan centraal tijdens het seminar Duurzame Scholen. In dit artikel ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up